Category

Пријемни испит 2022/2023.

Category

Потребна документација за упис на мастер академске студије

Потребна документација за упис на мастер академске студије: оверена фотокопија дипломе или уверење о завршеном претходном образовању оверена фотокопија додатка дипломи или уверења о положеним испитима два обрасца ШВ-20 (обрасци се добијају на Факултету) индекс (добија се на Факултету), који кандидати попуњавају ћириличким писмом 2 (две) фотографије формата 4,5…