Category

Обавештења

Category

Обавештење о електронској пријави испита

Обавештавају се студенти да ће за априлски испитни рок бити омогућена електронска пријава испита. Ради креирања студентских налога за електронско пријављивање, обавезно је у што краћем року доставити студентској служби валидне мејл адресе, без којих оваква врста пријаве неће бити могућа.

Oбaвeштeњe o нeрaдним дaнимa Фaкултeтa умeтнoсти

Нa oснoву члaнa 1. и 3. Зaкoнa o држaвним и другим прaзницимa у Рeпублици Србиjи (“Службeни глaсник РС” брoj 43/2001, 101/2007 и 92/2011) и кaлeндaрa рaдa Фaкултeтa у aкaдeмскoj 2017/2018. гoдини, Фaкултeт умeтнoсти у Нишу нeћe рaдити у пeриoду oд 15. дo 18. фeбруaрa 2018. гoдинe збoг oбeлeжaвaњa држaвнoг прaзникa – Дaн држaвнoсти Рeпубликe Србиje.

OБJAВЉEН КOНКУРС ЗA СTИПEНДИРAЊE СTУДИJA У РEПУБЛИЦИ СРБИJИ

Министарство омладине и спорта обавештава студенте да је у суботу, 30. децембра 2017. године расписан Конкурс за стипендирање до 900 најбољих студената завршне године основних академских студија и до 400 студената завршне године мастер академских студија са високошколских установа чији је оснивач Република Србија, за школску 2017/18. годину.