Category

Обавештења

Category

Oбaвeштeњe o нeрaдним дaнимa

На основу члана 1а, члана 2 став 1. тачка 1) и члана 3а Закона о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“ број 43/2001, 101/2007 и 92/2011) Фaкултeт умeтнoсти Унивeрзитeтa у Нишу збoг прaзнoвaњa Нoвe гoдинe и Бoжићa нeћe рaдити у пeриoду oд пoнeдeљкa 31. дeцeмбрa 2018. гoдинe…

Расписан Конкурс за стипендирање студија у Републици Србији

Министарство омладине и спорта обавештава студенте да је у суботу, 1. децембра 2018. године расписан Конкурс за стипендирање до 950 најбољих студената завршне године основних академских студија и до 410 студената завршне године мастер академских студија са високошколских установа чији је оснивач Република Србија, за школску 2018/19. годину.

Студентска стипендија „Света Петка“

Право да остваре студентску стипендију „Света Петка“ имају студенти факултета са седиштем у Нишу у саставу Универзитета у Нишу, који су уписани први пут у текућој школској години на годину која није прва или завршна на основним академским или интегрисаним академским студијама, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије,…