I РОК ЗА ПОЛАГАЊЕ КОЛОКВИЈУМА ИЗ ИСТОРИЈЕ МУЗИКЕ

 

ПЕТАК, 27. 05. 2022. УМЕТНИЧКА ШКОЛА

8,30 ИМ 1, 2 (Музичка теорија, Извођачке уметности)

10,00 ИМ 3, 4 (Музичка теорија, Извођачке уметности)

11,30 ИМ 5, 6, апсолвенти (Музичка теорија, Извођачке уметности)

 

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ТЕСТА ИЗ СЛУШАЊА МУЗИКЕ

 

ПЕТАК, 03. 06. 2022. УМЕТНИЧКА ШКОЛА

8,30 ИМ 1, 2 (Музичка теорија)

9,00 ИМ 1, 2 (Извођачке уметности)

9,30 ИМ 3, 4 (Музичка теорија)

10,00 ИМ 3, 4 (Извођачке уметности)

10,30 ИМ 5, 6 (Музичка теорија)

11,00 ИМ 5, 6 (Извођачке уметности)

Comments are closed.