Континуирана сарадња Факултета ликовних уметности у Београду, Академије уметности у Новом Саду и Факултета уметности у Нишу и предметних наставника, и ове године обележава се заједничком студентском изложбом „Графика и цртеж“. Поставка указује на особене приступе графици и цртежу, на однос студената према графичком медију, открива њихова промишљања и различите начине реализације графичког листа и цртежа. Пред нама је избор радова који износи реално стање актуелне уметничке студентске продукције. Он указује на ентузијазам младих стваралаца, на њихову динамичност, богатство идеја и на суштинску условљеност графике и цртежа у приказаним делима.

Comments are closed.