Упис на мастер академске студије понедељак 29.10.2018. год. од 09:00-14:00

 

Потребна документација за упис на мастер академске студије: 

  • два обрасца ШВ-20 (обрасци се добијају на Факултету)
  • индекс (добија се на Факултету), који кандидати попуњавају ћириличким писмом
  • 2 (две) фотографије формата 4,5 x 3,5 cm.
  • доказ о уплати 3.000,00 динара у корист текућег рачуна Факултета број: 840-2012666-89, са позивом на број: 742 121-021, сврха уплате: Упис, индекс и накнада за обраду oбрасца ШВ-20 (обрасци се добијају на Факултету).
  • доказ о уплати прве рате школарине за самофинансирајуће студенте у износу од 30.000,00 динара, у корист текућег рачуна Факултета број: 840-2012666-89, са позивом на број: 742 121-021  (другу, трећу и четврту рату школарине у износу од по 30.000,00 динара самофинансирајући студенти уплаћују најкасније до: 21. јануара 2019. године, 29. марта 2019. године и 15. мај 2019. године.)
  • доказ о уплати 300,00 динара у корист текућег рачуна Факултета број: 840-2012666-89, са позивом на број: 742 121-06, сврха уплате: Осигурање.

 

 

 

Comments are closed.