Од понедељка 18. априла 2022. године предавања и вежбе из предмета: Контрапункт; Контрапункт – семунар; Музички облици;  Музички облици – семинар; Хармонија са хармонском анализом; Хармонија са хармонском анализом – семинар и вежбе из предмета Солфеђо на Студијском програму Музичка теорија, као и вежбе из предмета Солфеђо и Анализа музичког дела на Студијском програму Извођачке уметности одржаваће се уживо, према досадашњем распореду часова.

Comments are closed.