Проф. мр Катарина Ђорђевић је, по позиву, као једини представник Србије, презентовала стручни рад „Artistic and Cultural Influences of the Ottomans in Southerneastern Serbia“ на 1st International Balkan Symposium, Edirne, Turkey 7. марта 2024. године. Симпозијум је организовало Министарство културе Турске, Тракијски универзитет и град Једрене.
Учесници из Турске, Грчке, Северне Македоније, Бугарске, Румуније, Црне Горе и Косова су презентовали радове, који ће бити објављени у Зборнику научног симпозијума.

Comments are closed.