др Данијела Илић

др Данијела Илић (1966), дипломирала 1992. на Факултету музичке уметности у Скопљу на одсеку за Музичку теорију и педагогију. Магистрирала 1996. са темом Улога и значај коде у логичкој организацији музичке форме у Бетовеновом стваралаштву. Докторске студије на тему Свита у XIX и XX веку одбранила је 2008. једногласном одлуком двадесет чланова комисије на Државној музичкој академији Панчо Владигеров у Софији, Бугарска, у класи редовног професора Пенче Стојанова. Завршила је специјализацију 2007. на Факултету EPTE у Риму, Италија, на смеру за Музикологију, са темом Морис Равел – концерт за леву руку и оркестар, у Д-дуру. Од 1995. ради  на ВМШ у Нишу на предметима Историја музике и Музички облици у звању вишег предавача. Од 2003. ради у звању доцента на ФУ у Нишу, на предмету Музички облици. Оснивач је Међународног симпозијума композитора, музиколога, етномузиколога и музичких теоретичара који се одржава у Сокобањи од 2005. Аутор је уџбеника Средства изражавања у музици (Нота Књажевац) 2002., а 2008. објавила је специјалистички рад са темом Морис Равел – концерт за леву руку и оркестар у Д-дуру, (Пунта, Ниш). Монографију Српска свита у контексту националних и европских музичких традиција, (Дими 99, Софија, Бугарска) објавила је 2008. Учесник бројних стручних семинара и конференција у земљи и иностранству (Р. Српска, Босна, Македонија, Бугарска, Русија).