ФОНД ЗА НАГРАЂИВАЊЕ НАЈБОЉИХ СТУДЕНАТА

Фонд за доделу награда најбољим студентима Факултета је организациона јединица Факултета, без својства правног лица. Радом Фонда управља Савет од 5 чланова, које именује Савет Факултета на предлог декана. Савет Факултета утврђује политику стимулисања и награђивања најбољих студената Факултета и утврђује критеријуме за доделу награда најбољим студентима, доноси финансијске одлуке у вези са радом Фонда и доделом награда најбољим студентима Факултета. Савет фонда за најбоље студенте Факултета уметности у Нишу: проф. мр Јован Богосављевић – председник, проф. мр Славица Ердељановић Цурк – члан, проф. мр Славица Драгосавац – члан, проф. мр Драган Томић – члан, проф. мр Зоран Станисављевић – члан.