Изложба завршних радова студената мастер академских студија Департмана за примењене уметности

Креативне вештине графичког дизајна Завршни мастер радови студената Департмана за примењене уметности обухватају широк спектар пројеката, од артефакта намењених задовољењу интелектуалних и естетских потреба, до функционалних производа, објеката и дигиталних система. Целокупан процес, од концептуализације до реализације, захтева примену креативних вештина и оригиналних визуелних израза којима се замисли и…

Комисија за доделу награда студентима основних академских студија и мастер академских студија Сликарства је, на основу свих радова изложених на годишњој изложби студената Департмана за…