Слободан Јелесијевић

Слободан Јелесијевић (1951.), дипломирао је на графичком одсеку Факултета примењених уметности у Београду 1977. године код професора Милоша Ћирића и код професора Стјепана Филекија. Изабран у звање доцента 2004. а у звање ванредног професора 2009. године за ужу уметничку област Стручни предмет графичког дизајна Просторна графика на Одсеку за примењене уметности Факултета уметности у Нишу. Члан УЛУПУДС-а од 1977. године. Имао је 13 самосталних изложби и око 150 колективних изложби у земљи и иностранству. Добитник је 13 домаћих и иностраних награда за свој рад из ликовне и примењене уметности: Друга награда Удружења економских пропагандиста Југославије, 1981.; Велика награда за амбалажу, Новосадски сајам, Нови Сад, 1987.; Трећа награда на Змајевим дечјим играма за сликовницу Шумски свет и фока, Дечје новине, Нови Сад, 1990.; Трећа награда на Сајму књига за сликовницу Шумски свет и фока, Дечје новине, Београд, 1990.; Златна медаља Еурека 99 за жигове, Брисел, Белгија.; Прва награда на 3. Новембарском салону 2003. Краљево.; Прва награда на 12. Изложби малог формата, Културни центар, Шабац, 2003. Радови из области писма налазе се у збирци Klingspor-museum,Офембах, Немачка. Илустрације у збирци The Museum of World’s Illustration at Glowinskis’ Library, Олесница, Пољска, а радови из колекције Знаковито у збирци Музеја Примењених Уметности, Београд. Од 2007. године сарађује са Monotype imaging и ITC, USA, на пројектовању типографског писма. Писма ITC PINO и ITC NOVA LINETA налазе се у каталогу Typeface Catalog А-З, Monotype, Linotype и ITC, USA. Један је од оснивача радионице за пројектовање типографског писма TOUR DE FORCE FONT FOUNDRY. Реализована типографска писма: ITC PINO, ITC NOVA LINETA, OBLIK, OBLIK SERIF, OBLIK CLASSIC, DEMIS, BELCO, PRORED, KVADRA, VEZUS i ZNAK SIMBOLS. Радови су му објављивани у књигама, уџбеницима, часописима и сајтовима: 26+30 ПИСМО, историја писма и типографије, аутор Стјепан Филеки, издавач Универзитет уметности, Београд, 2010.; ЗНАКОВИТО 3, књига знакова, аутор Радомир Вуковић, издавач ЈП Службени гласник, Београд, 2011.; Анимација на Факултету примењених уметности, аутор Растко Ћирић, издавач ФПУ и Југословенска кинотека, Београд, 2011. TYPE IMAGE, Barbara BROWNIE, издавач Ginko press, Berkeley, USA.; Typography, Referenced — A Comprehensive Visual Guide to the Language, History, and Practice of Typographyby Jason Tselentis, Allan Haley, Richard Poulin, Tony Seddon, Gerry Leonidas, Ina Saltz, Kathryn Henderson and Tyler Alterman, издавач Rockport Publishing USA,;New Typography by Karena Xu. 2012.;