Соња Цветковић – Музичка пракса у Нишу од краја 19. века до почетка Другог светског рата – идеолошки, културни и уметнички контекст