Српска модерна уметност кроз призму годишњице Милоја Милојевића и Саве Шумановића

У оквиру modernе српске уметности, а кроз стваралаштво српских великана у области музичке и ликовне уметности реализован је овај пројекат који промовише годишњице композитора и педагога Милоја Милојевиц́а и ликовног уметника Саве Шумановиц́а. Факултет уметности у Нишу, као образовно-уметничка и научна институција у којој се образују будуц́и уметници из области музичких, ликовних и примењених уметности овим пројектом реализовала је биографске изложбе уметника али и концертну активност у којој учествују наставници, сарадници и студенти Факултета. Као резултат пројекта је издавање публикацијеСрпска modernа уметност кроз призму годишњице Милоја Милојевиц́а и Саве Шумановиц́а: каталог са приказом изложбе, концерта али и научних радова о српским уметницима. Пројекат је подржан од стране СОКОЈ-а из Фонда за културна давања.