Традиционална естетска култура XИ: ЛЕПО И РУЖНО

Након испитивања естетске димензије куће (2005), свакодневља и празника (2006), тела и одевања (2007), хлеба (2008), игре (2009), ероса (2010), врта (2011), заната (2013), простора (2014), медија (2015), у оквиру пројектаТрадиционална естетска култура, учесници симпозијума позвани су да сада усмере своју пажњу на проблем места и значења традиционалних категорија„лепога“и„ружнога“како у традиционалној тако и у modernој и савременој естетској култури и, такође, у традиционалној, modernој и савременој уметности. У до сада истраживаним димензијама естетске културе на нашим симпозијумима спорадично је третирано и питање преовлађујућих естетских и уметничких вредности. Но, на основу познавања значајних и веома индикативних промена у месту појединих естетских и уметничких вредности и естетичких, тј. философских категорија у историји Запада (категорије „истине“, пре свега), и уз увид у савремено стање прожимања али и кризе и расапа естетских, уметничких, моралних, сазнајних и других вредности, испоставља се да је неопходно одговарајуће систематско истраживање ових процеса.То истраживање није само теоријски занимљиво, јер се на основу његових резултата, тј. на основу сазнања о историјски и актуално променљивоме положају „лепога“, „ружнога“ и других вредности у свету естетскога и уметности може одговорити на питања о типу, бићу, вредностима, дометима и изгледима савремених естетских и уметничких култура и култура уопште (уживалачких, просуђивачких, критичких, истраживачких, стваралачких, конформистичких, субверзивних…).Све брже, дубље и драматичније промене у савременим друштвима, као и положај естетичких и уметничких „константи“ и „варијабли“ у елитним, масовним и народним културама, поткултурама и контракултурама, нови талас културних дифузија и акултурација, мешање домаћих и мигрантских култура и вредности, изнова показују да естетско није „само“ естетско и да уметност није „само“ уметност, већ важан индикатор, па и актер, локалних, регионалних и глобалних кретања, етно-националистичких и глобалистичких тенденција у савременим културама и друштвима и сигнал турбуленција у идентитетским конструктима.

 

 

Организатор скупа:ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУСуорганизатор:ЦЕНТАР ЗА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД САНУ И УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУМесто и време и одржавања скупа:Ниш,18.11.2016. 

 

[toggle title=”ПРИЈАВЉИВАЊЕ И КОТИЗАЦИЈА”]КОТИЗАЦИЈА:1.500,00 динара или 13 евра (по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате).

 ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ:За учеснике из Републике Србије:

  • – прималац: Факултет уметности у Нишу – Универзитет у Нишу;
  • – сврха уплате: котизација за научни скуп ТЕК XИ: ЛЕПО И РУЖНО;
  • – износ: 1.500,00 РСД
  • – жиро рачун: 840-2012666-89, позив на број 742121-12;

За учеснике ван територије Републике Србије:Паyмент инструцтионс(пдф)

 

[/toggle]

[toggle title=”Одлуке”]

Одлука Факултета уметности у Нишу о одржавању научног скупа – МЕДИЈИ

Одлука Центра САНУ о одржавању научног скупа – МЕДИЈИ

[/toggle]