Category

Anketiranje

Category

Анкетирање наставника, сарадника и запослених Факултета уметности

Анкетирање наставника, сарадника и запослених Факултета уметности ради сачињавања Извештаја о самовредновању биће извршено онлајн у периоду од 22. маја до 22. јуна 2023. године. Упитник је анониман и спроводи се искључиво у циљу побољшања наставног процеса и организације факултета. Анкету можете попунити на следећем линку ПОРТАЛ ЗА АНКЕТИРАЊЕ