Category

Anketiranje

Category

Анкетирање наставника, сарадника и запослених Факултета уметности

Анкетирање наставника, сарадника и запослених Факултета уметности ради сачињавања Извештаја о самовредновању биће извршено онлајн у периоду од 22. маја до 22. јуна 2024. године. Упитник је анониман и спроводи се искључиво у циљу побољшања наставног процеса и организације факултета. Анкету можете попунити на следећем линку ПОРТАЛ ЗА АНКЕТИРАЊЕ

Обавештење о анкетирању студената основних и мастер академских студија

Eлектронско анкетирање студената основних академских студија и мастер академских студија биће спроведено у периоду од 16. маја 2024. године до 16. јуна 2024. године. Студенти ће попуњавати упитнике дефинисане Правилником о вредновању квалитета студијских програма и установа Универзитета у Нишу и Правилником о вредновању квалитета студијских програма и Факултета…

Анкетирање наставника, сарадника и запослених Факултета уметности

Анкетирање наставника, сарадника и запослених Факултета уметности ради сачињавања Извештаја о самовредновању биће извршено онлајн у периоду од 22. маја до 22. јуна 2023. године. Упитник је анониман и спроводи се искључиво у циљу побољшања наставног процеса и организације факултета. Анкету можете попунити на следећем линку ПОРТАЛ ЗА АНКЕТИРАЊЕ