Go to Top

Dozvola za rad

Konkursi

Javne nabavkeUčešće profesora na Međunarodnom pleneru grafike u Sofiji

Objavljeno

Mr Bojan Živić, vanredni profesor, mr Katarina Đorđević, redovni profesor i dr Franc Curk, redovni profesor u penziji, učestvuju po pozivu na Međunarodnom pleneru grafike na Tehničkom univerzitetu u Sofiji, Bugarska. Izložba dela nastalih tokom boravka učesnika biće otvorena 02.oktobra 2014. godine u Galeriji Tehničkog univerziteta u Sofiji.

Prethodne aktivnosti ...