Go to Top

Dozvola za rad

Konkursi

Javne nabavke

Nastavni portalUspešna odbrana doktorske disertacije mr Nataše Nagorni Petrov

Objavljeno

mr Nataša Nagorni Petrov, nastavnik stručnog predmeta na Fakultetu umetnosti u Nišu, uspešno je odbranila doktorsku disertaciju na temu "Inovativni pristupi u nastavi harmonije kao deo reforme u srednjem i visokom muzičkom vaspitanju i obrazovanju" koja sadrži preporuke implementacije inovativnih pristupa u nastavni proces predmeta Harmonija u srednjoj muzičkoj školi i predmeta Harmonija sa harmonskom analizom na fakultetu muzičke umetnosti. Opširnije >>

Prethodne aktivnosti ...

Prethodna obaveštenja ...