Изложба под називом БЛОК – типографско наслеђе у монтажном систему, ауторки ванр. проф. Сање Девић и доцента др ум. Биљане Станковић, биће отворена у уторак, 19. априла у 18 сати, у галерији Салон 77.

“…Салон 77 Галерије савремених ликовних уметности у Нишу, природно се наметнуо као савршени простор за излагање поставке ескперименталне типографије естаблираних графичких дизајнерки и предавача на Департману за примењене уметности Факултета уметности у Нишу, Сање Девић и Биљане Станковић. Изложба под називом Блок – типографско наслеђе у монтажном систему третира вечито изазовну и нимало једноставну тему типографског писма. Ауторке које већ дуго ликовним особинама писма придружују визуелни квалитет његовог презентовања, су се храбро латиле подухвата да одговоре на проблематику прихватања типографског писма као изложбеног експоната и могућег решења на традиционалну скепсу у вези са атрактивношћу естетике слова као излагачке теме, те пикторално вредног, допадљивог и луцидног поступка њиховог излагања. Додатно, креативни подстицај проистекао је из реактуелизације проблема примене ћириличних електронских записа.

С тим у вези, Сања Девић и Биљана Станковић сјединилиле су комуникативне, експресивне и ликовно-естетске могућности типографије и своју поставку осмислиле као интерактивну инсталацију. Срце поставке је коцка (хексаедар) једно од темељних Платонових тела које се традиционално везује за видљиви свет и земљу, али и материјализацију идеје постојаности у одабраном тренутку тј. утемељење у савршенству. Правилност, јасноћа, закономерност и апсолутна лепота која је још од антике уткана у симболику кубуса полазиште је и носилац читаве изложбе. Површина коцке/блока просечена је типографским облицима. Осветљење у њеном средишту (идејни творац поруке) концентрично шири и пројектује речи и слова у околни простор. Ступајући у галерију, посетиоци постају интегрални део поставке и реципијенти пажљиво осмишљених порука. Истовремено, својим кретањем, они ће бити и творци нових ефемерних естетских светлосно-графичких израза и тумачи многобројних других порука вишетруких значења које ће, у складу са њиховом жељом, моћи забележити и сачувати уз помоћ фотографија направљених у актуелном тренутку или их тендециозно препустити забораву или пак неким другим адресатима.

Чврсто утемељена поставка са јединственом универзалном идејом која се у интеркацији са публиком распршује у стотине нових надоградивих фрагментарних мисли или чак посве другачијих  исказа, осим низа сензитивних утисака неочекиване лепоте, посведочиће полазишту ауторки о варљивости трајне чврстине ставова који се растом, животним искуством и напретком неминовно мењају, прилагођавају и сагледавају на нови, неретко и сасвим опречан начин.…”

 проф. др Тијaна Борић

Изложба ће бити отворена до 3. маја 2022. године.

Comments are closed.