КОНКУРСИ

01. 02. 2023. - Кoнкурс – Соло певање; Сликање и цртање; Клавир; Композиција и дириговање, оркестар
25. 01. 2023. - Кoнкурс – Гудачки инструменти, Виолина; Сликање и цртање; Графички дизајн; Писмо, писмо и типографија
30. 11. 2022. - Кoнкурс – Гудачки инструменти, Виола
19. 10. 2022. - Конкурс – Сликање и цртање; Сликање и цртање; Методика наставе музичке културе; Клавир; Соло певање
31. 8. 2022. - Кoнкурс – Гитара; Гитара; Дувачки инструменти, Оркестарске деонице
06. 02. 2023. - Гудачки инструменти, Виола

– Oбaвeштeњe o увиду jaвнoсти – Гудачки инструменти, Виола  (пдф)

– Извештај комисије – Гудачки инструменти, Виола (пдф)

 

23. 12. 2022. - Сликање и цртање; Сликање и цртање
30. 11. 2022. - Клавир

– Oбaвeштeњe o увиду jaвнoсти – Клавир (пдф)

– Извештај комисије – Клавир (пдф)

29. 11. 2022. - Соло певање

– Oбaвeштeњe o увиду jaвнoсти – Соло певање (пдф)

– Извештај комисије – Соло певање (пдф)

14. 11. 2022. - Методика наставе музичке културе

– Oбaвeштeњe o увиду jaвнoсти – Методика наставе музичке културе (пдф)

– Извештај комисије – Методика наставе музичке културе (пдф)

28. 10. 2022. - Дувачки инструменти, Оркестарске деонице

– Oбaвeштeњe o увиду jaвнoсти – Дувачки инструменти, Оркестарске деонице (пдф)

– Извештај комисије – Дувачки инструменти, Оркестарске деонице (пдф)

25. 10. 2022. - Гитара; Гитара