КОНКУРСИ

31. 05. 2023. - Кoнкурс – Клавир
26. 04. 2023. - Кoнкурс – Сликање и Цртање
12. 04. 2023. - Кoнкурс – Клавир
15. 03. 2023. - Кoнкурс – Гудачки инструменти, Виолончело; Клавир, Читање с листа и корепетиција; Клавир, Познавање клавирске литературе и извођаштва
01. 02. 2023. - Кoнкурс – Соло певање; Сликање и цртање; Клавир; Композиција и дириговање, оркестар
25. 01. 2023. - Кoнкурс – Гудачки инструменти, Виолина; Сликање и цртање; Графички дизајн; Писмо, писмо и типографија
30. 11. 2022. - Кoнкурс – Гудачки инструменти, Виола
30. 05. 2023. - Клавир

– Oбaвeштeњe o увиду jaвнoстиКлавир (пдф)

– Извештај комисије – Клавир (пдф)

08. 05. 2023. - Гудачки инструменти, Виолончело

– Oбaвeштeњe o увиду jaвнoстиГудачки инструменти, Виолончело (пдф)

– Извештај комисије – Гудачки инструменти, Виолончело (пдф)

04. 05. 2023. - Клавир, Познавање клавирске литературе и извођаштва
04. 05. 2023. - Клавир, Читање с листа и корепетиција

– Oбaвeштeњe o увиду jaвнoстиКлавир, Читање с листа и корепетиција (пдф)

– Извештај комисије – Клавир, Читање с листа и корепетиција (пдф)

03. 04. 2023. - Сликање и Цртање

– Oбaвeштeњe o увиду jaвнoстиСликање и Цртање (пдф)

– Извештај комисије – Сликање и Цртање (пдф)

03. 04. 2023. - Сликање и Цртање

– Oбaвeштeњe o увиду jaвнoстиСликање и Цртање (пдф)

– Извештај комисије – Сликање и Цртање (пдф)

29. 03. 2023. - Графички дизајн

– Oбaвeштeњe o увиду jaвнoстиГрафички дизајн (пдф)

– Извештај комисије – Графички дизајн (пдф)

21. 03. 2023. - Соло певање

– Oбaвeштeњe o увиду jaвнoстиСоло певање  (пдф)

– Извештај комисије – Соло певање (пдф)

07. 03. 2023. - Гудачки инструменти, Виолина

– Oбaвeштeњe o увиду jaвнoсти – Гудачки инструменти, Виолина  (пдф)

– Извештај комисије – Гудачки инструменти, Виолина (пдф)

 

06. 03. 2023. - Клавир

– Oбaвeштeњe o увиду jaвнoсти – Клавир  (пдф)

– Извештај комисије – Клавир (пдф)

 

06. 03. 2023. - Писмо, Писмо и типографија

– Oбaвeштeњe o увиду jaвнoсти – Писмо, Писмо и типографија  (пдф)

– Извештај комисије – Писмо, Писмо и типографија (пдф)

 

06. 02. 2023. - Гудачки инструменти, Виола

– Oбaвeштeњe o увиду jaвнoсти – Гудачки инструменти, Виола  (пдф)

– Извештај комисије – Гудачки инструменти, Виола (пдф)