Jedinstvena rang-lista kandidata koji su položili ispit za proveru sklonosti i sposobnosti i stekli pravo na rangiranje u drugom konkursnom roku za upis na Studijski program – Izvođačke umetnosti u akademskoj 2023/24. godini (pdf)

Comments are closed.