Category

Obavestenja

Category

Konkurs Univerziteta u Nišu za odlaznu mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa ERASMUS+ KA131

Univerzitet u Nišu je, u okviru programa mobilnosti Erazmus+ KA131, objavio konkurs za finansiranu mobilnost nastavnika i nenastavnog osoblja u toku letnjeg semestra 2023/24. godine. Konkurs je objavljen na web stranici Univerziteta https://www.ni.ac.rs/novosti-i-dogadjaji/stipendije-i-konkursi/erasmus/konkurs-univerziteta-u-nisu-za-odlaznu-mobilnost-nastavnog-i-nenastavnog-osoblja-u-okviru-programa-erasmus-ka131-202311171124 Rok za prijavu na konkurs je 19. decembar 2023. godine u 12:00 časova.

Konkurs Univerziteta u Nišu za odlaznu mobilnost studenata i nastavnika u okviru programa ERASMUS+ KA171

Univerzitet u Nišu, u okviru projekata mobilnosti Erazmus+ KA171, objavio Konkurs za finansiranu mobilnost studenata i nastavnika. Konkurs je objavljen na web stranici Univerziteta https://www.ni.ac.rs/novosti-i-dogadjaji/stipendije-i-konkursi/erasmus/konkurs-univerziteta-u-nisu-za-odlaznu-mobilnost-studenata-i-nastavnika-u-okviru-programa-erasmus-ka171 a rok za prijavu je 30. novembar 2023. godine.

Obaveštenje za upis na Master akademske studije

Upis subota 28.10.2023. godine od 9:00 do 13:00 sati Potrebna dokumentacija za upis na master akademske studije: overena fotokopija diplome ili uverenje o završenom prethodnom obrazovanju overena fotokopija dodatka diplomi ili uverenja o položenim ispitima dva obrasca ŠV-20 (obrasci se dobijaju na Fakultetu) indeks (dobija se na Fakultetu), koji kandidati…