ORGANI FAKULTETA

Organ upravlјanja Fakultetom je Savet. Savet ima 21 članova od kojih 11 predstavnika Fakulteta koje bira Veće, iz reda nastavnog osoblјa, 1 predstavnika Fakulteta, iz reda nenastavnog osoblјa, koga bira Veće, na predlog zaposlenih u vannastavi, 3 predstavnika Studentskog parlamenta i 6 predstavnika koje imenuje Vlada Republike Srbije. Mandat članova Saveta traje četiri godine. Mandat članova Saveta predstavnika studenata traje jednu godinu.

 

Članovi Saveta Fakulteta umetnosti u Nišu:
 • Mr Igor Aleksić, vanredni profesor – Predsednik Saveta
 • Mr Jadranka Mišić Pejović, redovni profesor – Zamenik predsednika Saveta
 • Dr um. Elizabeta Matorkić Bisenić, redovni profesor
 • Dr Sonja Cvetković, redovni profesor.
 • Mr Dragoslav Aćimović, redovni profesor
 • Mr Bratislav Bašić, vanredni profesor
 • Mr Katarina Simonović Ivanković, vanredni profesor
 • Mr Lidija Uzelac, vanredni profesor
 • Anita Milić, vanredni profesor
 • Dr um. Bilјana Stanković, vanredni profesor
 • Dr Marko Milenković, docent
 • Dejan Krasić, projektant informatičke strukture na Fakultetu – nenastavno osoblјe
 • Danilo Đokić, student treće godine OAS – Izvođačke umetnosti, Klavir
 • Nikola Stamenković, student druge godine OAS – Izvođačke umetnosti, Solo pevanje
 • Bojan Ilić, dipl. pravnik, predstavnik оsnivača
 • Danica Gostović Ćirić, master inž. arhitekture, predstavnik оsnivača
 • Milica Štrbo, dipl. sociolog, predstavnik оsnivača
 • Bojan Stanković, master teoretičar umetnosti, predstavnik оsnivača
 • Marina Gocić, master teoretičar umetnosti, predstavnik оsnivača
 • Aleksandar Pavlović, profesor klavira, predstavnik оsnivača
DEKAN

 

 

Dekan Fakulteta umetnosti

 dr um. Milena Injac

+381 18 245 379

injac@artf.ni.ac.rs

PRODEKANI

 

 

Prodekan za nastavu

dr um. Ivan Novaković

+381 18 513 272

novakovic@artf.ni.ac.rs

Prodekana za umetničko-naučni rad 

mr Jovan Bogosavljević

+381 18 513 272

bogosavljevic@artf.ni.ac.rs

Prodekan za finansije

mr Miroslav Živković

+381 18 513 272

zivkovic@artf.ni.ac.rs

Prodekan za kvalitet i međunarodnu saradnju

mr Katarina Đorđević

+381 18 513 272

katarina@artf.ni.ac.rs

Veće je najviši stručni organ Fakulteta i čine ga: dekan i prodekani, šefovi departmana, šefovi katedara na departmanu za muzičku umetnost, predstavnici departmana za likovne umetnosti i departmana za primenjene umetnosti. Dekan Fakulteta je predsednik NU veća, po funkciji.

 

Sastav Nastavno-umetničkog veća:

 • red. prof. dr um. Milena Injac, dekan i predsednik Veća
 • red. prof. mr Jovan Bogosavlјević, prodekan za umetnički i naučni rad
 • red. prof. mr Miroslav Živković, prodekan za finansije
 • red. prof. mr Katarina Đorđević, prodekan za kvalitet i međunarodnu saradnju
 • van. prof. dr um. Ivan Novaković, prodekan za nastavu
 • van. prof. mr Miloš Janjić, šef Departmana za muzičku umetnost
 • van. prof. mr Bratislav Bašić, šef Departmana za likovne umetnosti
 • van. prof. Anita Milić, šef Departmana za primenjene umetnosti
 • red. prof. dr Jelena Cvetković Crvenica, šef Katedre za solfeđo
 • red. prof. mr Dragana Đorđević, šef Katedre za kamernu muziku
 • red. prof. mr Milјan Bjeletić, šef Katedre za gitaru, harmoniku i udaralјke
 • vanr. prof. mr Vesna Rilak Stanimirović, šef Katedre za gudačke instrumente
 • van. prof. mr Jovanka Aranđelović, šef Katedre za klavir
 • doc. dr Marko Milenković, šef Katedre za teorijske predmete
 • van. prof. dr um. Jelena Jakovlјević, šef Katedre za duvačke instrumente
 • red. prof. mr Zoran Stanisavlјević, šef Katedre za stručno-umetničke predmete
 • doc. mr Saša Arsenkov, šef Katedre za solo pevanje
 • doc. mr Nenad Stošić, šef Katedre za komplementarni klavir
 • red. prof. mr Jadranka Mišić Pejović, Veće Departmana za likovne umetnosti
 • red. prof. dr um. Elizabeta Matorkić Bisenić, Veće Departmana za likovne umetnosti
 • doc. dr um. Nikola Marković, Veće Departmana za likovne umetnosti
 • doc. mr Jelena Kitić, Veće Departmana za likovne umetnosti
 • doc. mr Stevan Kitić, Veće Departmana za likovne umetnosti
 • van. prof. mr Lidija Uzelac, Veće Departmana za primenjene umetnosti
 • van. prof. mr Miron Mutaović, Veće Departmana za primenjene umetnosti
 • van. prof. Milјan Nedelјković, Veće Departmana za primenjene umetnosti
 • van. prof. Sanja Dević, Veće Departmana za primenjene umetnosti
 • van. prof. dr Tijana Borić, Veće Departmana za primenjene umetnosti

 

 

Kolegijum čine dekan, prodekani, šefovi departmana i sekretar Fakulteta. U radu Kolegijuma, po potrebi, mogu učestvovati i šefovi katedara i šefovi službi Sekretarijata Fakulteta.

Departman za muzičku umetnost

ŠEF DEPARTMANA

Vanr. prof. mr Miloš Janjić

ŠEFOVI KATEDRI

Katedra za teorijske predmete
Vanr. prof. dr Marko Milenković

 

Katedra za stručno-umetničke predmete
Red. prof. mr Zoran Stanisavlјević

 

Katedra za solfeđo
Red. prof,. dr Jelena Cvetković Crvenica

 

Katedra za klavir
Vanr. prof. mr Jovanka Aranđelović

 

Katedra za komplementarni klavir
Doc. mr Nenad Stošić

 

Katedra za kamernu muziku
Red. prof. mr Dragana Đorđević

 

Katedra za gudačke instrumente
Vanr. prof. mr Vesna Rilak Stanimirović

 

Katedra za duvačke instrumente
Vanr. prof. dr um. Jelena Jakovlјević

 

Katedra za solo pevanje
Doc. mr Saša Arsenkov

 

Katedra za gitaru, harmoniku i udaralјke
Red. prof. mr Milјan Bjeletić

Departman za likovne umetnosti

ŠEF DEPARTMANA

Vanr. prof. mr Bratislav Bašić

Departman za primenjene umetnosti

ŠEF DEPARTMANA

Vanr. prof. Anita Milić

 

 

Izborno veće čine nastavnici i saradnici koji su u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Fakultetu. Dekan Fakulteta je predsednik Izbornog veća, po funkciji.