SEKRETARIJAT

U ovoj organizacionoj jedinici iz delatnosti Fakulteta obavljaju se sledeći poslovi: pravni, kadrovski, računovodstveni, poslovi vezani za nastavu, administrativni, tehnički i drugi srodni poslovi koji su od zajedničkog interesa za obavljanje delatnosti Fakulteta. Radom Sekretarijata rukovodi sekretar Fakulteta.

 

Sekretar Fakulteta

Vladimir Đokić
+381 18 295 096
vlada@artf.ni.ac.rs

Šef kabineta dekana

Vladimir Stanimirović

+381 18 513 272
+381 64 6456 029
vladimir@artf.ni.ac.rs

Šef službe za opšte i pravne poslove

Aleksandra Radosavljević
+381 18 522 396
aleksandra@artf.ni.ac.rs


Diplomirani pravnik za pravne, kadrovske i administrativne poslove

Dušica Radonjić
+381 18 522 396
dusica@artf.ni.ac.rs

 

Referent za pravne, kadrovske i administrativne poslove

Sanja Milovanović Janković

+381 18 522 396

sanja@artf.ni.ac.rs

Samostalni stručnotehnički saradnik za studije i studentska pitanja – šef službe

Snežana Mirković
+381 18 522 396
snezanam@artf.ni.ac.rs

Samostalni stručnotehnički saradnik za studije i studentska pitanja

Ivana Đelić

ivana@artf.ni.ac.rs

+381 18 522 396

Stručnotehnički saradnik za studije i studentska pitanja

Anđela Vujačić
andjela@artf.ni.ac.rs
+381 18 522 396

 

Šef službe za materijalno-finansijsko poslovanje

Snežana Stefanović
+381 18 206 500
snezanas@artf.ni.ac.rs


Diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove

 

Bratislava Milovanović
+381 18 206 500
bratisla@artf.ni.ac.rs

Samostalni stručnotehnički saradnik za poslove investicionog i tehničkog održavanja

Stevan Žunić
+381 18 513 271
stevan@artf.ni.ac.rs

Domar – Šef službe

Goran Đorđević

 

Domar

Dragan Spasić

 

 

Čistač

Živana Filipović

Danijela Mihailović

Marina Petrović

Jelena Petrović