SEKRETARIJAT

U ovoj organizacionoj jedinici iz delatnosti Fakulteta obavljaju se sledeći poslovi: pravni, kadrovski, računovodstveni, poslovi vezani za nastavu, administrativni, tehnički i drugi srodni poslovi koji su od zajedničkog interesa za obavljanje delatnosti Fakulteta. Radom Sekretarijata rukovodi sekretar Fakulteta.

 

Sekretar Fakulteta

Aleksandra Radosavljević
+381 18 295 096
aleksandra@artf.ni.ac.rs

šef Kabineta dekana

Ivana Đelić
+381 18 245 379
+381 18 295 096
ivana@artf.ni.ac.rs

Šef službe za opšte i pravne poslove

Vladimir Đokić
+381 18 522 396
vlada@artf.ni.ac.rs


Diplomirani pravnik za pravne, kadrovske i administrativne poslove

Dušica Radonjić
+381 18 522 396
dusica@artf.ni.ac.rs

 

Referent za pravne, kadrovske i administrativne poslove

Sanja Milovanović Janković

+381 18 522 396

Šef službe za nastavu i studentska pitanja

Snežana Mirković
+381 18 522 396
snezanam@artf.ni.ac.rs


Stručnotehnički saradnik za studije i studentska pitanja

Anđela Vujačić
andjela@artf.ni.ac.rs
+381 18 522 396

 

Samostalni stručnotehnički saradnik za studije i studentska pitanja

Vladimir Stanimirović
vladimir@artf.ni.ac.rs
+381 18 522 396

Šef službe za materijalno-finansijsko poslovanje

Snežana Stefanović
+381 18 206 500
snezanas@artf.ni.ac.rs


Diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove

 

Bratislava Milovanović
+381 18 206 500
bratisla@artf.ni.ac.rs

Samostalni stručnotehnički saradnik za poslove investicionog i tehničkog održavanja

Stevan Žunić
+381 18 513 271
stevan@artf.ni.ac.rs

Šef službe

Goran Đorđević, domar

 

 

Čistač

Živana Filipović

Danijela Mihailović

Marina Petrović

Jelena Petrović

Dragan Spasić