CENOVNIK

 

Žiro račun Fakulteta: 840-2012666-89

 

Poziv na broj:

 

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

  • Za izdavanje uverenja i prijavu ispita: 742 121-02
  • Za izdavanje Diplome o završenim osnovnim akademskim studijama: 742 121-03
  • Polaganje prijemnog ispita za upis na osnovne akademske studije: 742 121-021

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE: 742 121-021

 

Za izdavanje uverenja o položenim ispitima na Višoj muzičkoj školi: 742 121-09