KONKURSI

24.11.2020. - Konkurs – Grafički dizajn
25.09.2020. - Konkurs – Muzikologija, Teorijski predmeti, Istorija umetnosti, Klavir - uporedni predmet
18.05.2020. - Konkurs – Slikanje i crtanje, Plastična anatomija, Sociologija
03.02.2020. - Konkurs – Udarački instrumenti, Zidno slikarstvo, Klavir
15.01.2020. - Konkurs – Violina i Flauta
8.11.2019. - Konkurs – Solfeđo i Grafički dizajn
  • 20.05.2020. – Obaveštenje o održavanju pristupnog predavnja – Zidno slikarstvo (pdf)
4.12.2020. - Muzikologija
30.11.2020. - Teorijski predmeti
3.11.2020. - Istorija umetnosti
12.08.2020. - Slikanje i crtanje
03.08.2020. - Sociologija
03.08.2020. - Plastična anatomija
17.06.2020. - Udarački instrumenti
17.06.2020. - Zidno slikarstvo
12.06.2020. - Violina
  • – Izveštaj Komisije – Violina (pdf)
  • – Obaveštenje o uvidu javnosti – Violina (pdf)
09.06.2020. - Flauta
  • – Izveštaj Komisije Flauta (pdf)
  • – Obaveštenje o uvidu javnosti – Flauta (pdf)
29.05.2020. - Klavir
  • – Izveštaj Komisije Klavir (pdf)
  • – Obaveštenje o uvidu javnosti – Klavir (pdf)
20.05.2020. - Solfeđo
  • – Izveštaj KomisijeSolfeđo (pdf)
  • – Obaveštenje o uvidu javnosti – Solfeđo (pdf)