KONKURSI

6. 4. 2022. - Konkurs – Istorija umetnosti
23. 3. 2022. - Konkurs – Klavir; Klavir; Pismo i tipografija; Klavir, čitanje s lista korepeticija
15. 12. 2021. - Kompozicija i dirigovanje; Solfeđo; Klavir
21. 10. 2021. - Teorijski predmeti; Kompozicija i dirigovanje; Grafički dizajn; Grafika
3. 9. 2021. - Klavir
 • 31.05.2022. – Obaveštenje o temi, terminu i mestu pristupnog predavanja – Istorija umetnosti  (pdf)
24. 6. 2022. - Pismo, Pismo i Tipografija
14. 6. 2022. - Klavir
 • – Izveštaj Komisije – Klavir  (pdf)
 • – Obaveštenje o uvidu javnosti – Klavir (pdf)
13. 6. 2022. - Istorija umetnosti
13. 6. 2022. - Klavir
 • – Izveštaj Komisije – Klavir  (pdf)
 • – Obaveštenje o uvidu javnosti – Klavir (pdf)
8. 6. 2022. - Klavir Čitanje s lista i korepeticija
12. 4. 2022. - Kompozicija i dirigovanje
5. 4. 2022. - Kompozicija i dirigovanje
16. 3. 2022. - Teorijski predmeti
11. 3. 2022. - Solfeđo
 • – Izveštaj KomisijeSolfeđo (pdf)
 • – Obaveštenje o uvidu javnosti –Solfeđo (pdf)
8. 3. 2022. - Klavir
 • – Izveštaj Komisije Klavir (pdf)
 • – Obaveštenje o uvidu javnosti – Klavir (pdf)
24. 02. 2022. - Klavir
 • – Izveštaj Komisije Klavir (pdf)
 • – Obaveštenje o uvidu javnosti – Klavir (pdf)
22. 02. 2022. - Grafički dizajn
17. 02. 2022. - Grafika
 • – Izveštaj Komisije Grafika (pdf)
 • – Obaveštenje o uvidu javnosti – Grafika (pdf)
16. 7. 2021. - Teorijski predmeti