KONKURSI

03.02.2020. - Konkurs – Udarački instrumenti, Zidno slikarstvo, Klavir
15.01.2020. - Konkurs – Violina i Flauta
8.11.2019. - Konkurs – Solfeđo i Grafički dizajn
  • Datum – Obaveštenje o održavanju pristupnog predavnja – Predmet (pdf)
29.01.2020. - Grafički dizajn
12.11.2019. - Harmonika
  • – Izveštaj KomisijeHarmonika (pdf)
  • – Obaveštenje o uvidu javnosti – Harmonika (pdf)
7.11.2019. - Fotografija
7.11.2019. - Slikanje i Crtanje
1.11.2019. - Grafika
  • – Izveštaj KomisijeGrafika (pdf)
  • – Obaveštenje o uvidu javnosti – Grafika (pdf)
1.11.2019. - Kompozicija i dirigovanje
1.11.2019. - Klavir
  • – Izveštaj KomisijeKlavir (pdf)
  • – Obaveštenje o uvidu javnosti – Klavir (pdf)