KONKURSI

12.4.2021. - Konkurs – Teorijski predmeti, Slikanje i Crtanje, Klavir
25.2.2021. - Konkurs – Kamerna muzika
24.11.2020. - Konkurs – Grafički dizajn
25.09.2020. - Konkurs – Muzikologija, Teorijski predmeti, Istorija umetnosti, Klavir - uporedni predmet
18.05.2020. - Konkurs – Slikanje i crtanje, Plastična anatomija, Sociologija
03.02.2020. - Konkurs – Udarački instrumenti, Zidno slikarstvo, Klavir
  • 20.05.2020. – Obaveštenje o održavanju pristupnog predavnja – Zidno slikarstvo (pdf)
27.01.2021. - Klavir, Klavir uporedni
26.01.2021. - Grafički dizajn
26.01.2021. - Klavir, Klavir uporedni
4.12.2020. - Muzikologija
30.11.2020. - Teorijski predmeti
12.08.2020. - Slikanje i crtanje
17.06.2020. - Zidno slikarstvo