KONKURSI

15. 12. 2021. - Kompozicija i dirigovanje; Solfeđo; Klavir
21. 10. 2021. - Teorijski predmeti; Kompozicija i dirigovanje; Grafički dizajn; Grafika
3. 9. 2021. - Klavir
30. 6. 2021. - Klavir
 • Konkurs –  Klavir (pdf)
8. 6. 2021. - Konkurs – Duvački instrumenti (Klarinet), Slikanje i Crtanje
12. 4. 2021. - Konkurs – Teorijski predmeti, Slikanje i Crtanje, Klavir
25. 2. 2021. - Konkurs – Kamerna muzika
 • 27.05.2021. – Obaveštenje o održavanju pristupnog predavnja – Kamerna muzika (pdf)
 • 1. 10. 2021. – Obaveštenje o izbornom koncertu – Klarinet (pdf)
 • 28. 9. 2021. – Obaveštenje o izbornom koncertu – Klavir (pdf)
 • 14. 9. 2021. – Obaveštenje o izbornoj izložbi – Slikanje i crtanje (pdf)
 • 3.6.2021. – Obaveštenje o izbornoj izložbi – Slikanje i crtanje (pdf)
 • 3.6.2021. – Obaveštenje o izbornom koncertu – Kamerna muzika (pdf)
11. 10. 2021. - Klavir
 • – Izveštaj Komisije Klavir(pdf)
 • – Obaveštenje o uvidu javnosti – Klavir(pdf)
11. 10. 2021. - Klarinet
 • – Izveštaj Komisije Klarinet (pdf)
 • – Obaveštenje o uvidu javnosti – Klarinet (pdf)
11. 10. 2021. - Slikanje i crtanje
13. 8. 2021. - Klavir
 • – Izveštaj Komisije Klavir (pdf)
 • – Obaveštenje o uvidu javnosti – Klavir (pdf)
16. 7. 2021. - Teorijski predmeti
1.7.2021. - Slikanje i crtanje
18.06.2021. - Kamerna muzika