ISPITNI ROKOVI

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Muzička teorija

Naziv predmeta Godina Datum Vreme Mesto
Kontrapunkt 1, 2 pismeni I 22.01.2024. 10:00 – 13:00 LD
Kontrapunkt 3, 4 pismeni II 22.01.2024. 10:00 – 13:00 LD
Vokalna literatura 1, 2

(Prof. Ana Kazimić)

III 22.01.2024. 13:00 12
Vokalna literatura 3, 4

(Prof. Ana Kazimić)

IV 22.01.2024. 14:00 12
Seminar iz Vokalne literature 1, 2 izborni

(Prof. Ana Kazimić)

IV 22.01.2024. 15:00 12
Horsko dirigovanje 1, 2 I 23.01.2024. 11:00

 

12

 

Rad sa ansamblom 1,2 , izborni IV 23.01.2024. 12:00 12
Horsko dirigovanje 3, 4 II 24.01.2024. 11:00 12
Horsko dirigovanje 5, 6 , izborni III 24.01.2024. 12:00 12
Solfeđo 1, 2 pismeni

 

 

 

I 25.01.2024. 10:00

 

12
Solfeđo 5, 6 pismeni III 25.01.2024. 10:30 12
Solfeđo 1, 2 usmeni

(Prof. S. Kodela)

I 25.01.2024. 11:00 12
Solfeđo 5, 6 usmeni

(Prof. S. Kodela)

III 25.01.2024. 11:00 12
Sviranje horskih partitura 1, 2, 3, 4 I

 II

26.01.2024.

26.01.2024.

10:00

12.00

SKC

SKC

Sviranje partitura 1,  izborni III 26.01.2024. 14:00 SKC
Osnovi orkestracije   1, 2 (Prof. Dragan Tomić) III 26.01.2024. 09:00 LD
Osnovi orkestracije   3, 4 (Prof. Dragan Tomić) IV 26.01.2024. 10:00 LD
Vokalna literatura 3, 4, 1, 2 (Prof. Dragan Tomić) IV, III 26.01.2024. 11:00 LD
Seminar iz Vokalne literature 1, 2, izborni

(Prof. Dragan Tomić)  

IV 26.01.2024. 11:00 LD
Analiza muzičkih stilova 1, 2, izborni

(Prof. Dragan Tomić)

IV 26.01.2024. 11:00 LD
Pedagogija 1, 2 I 27.01.2024. 11:00 LD

 

Poznavanje muzičkih instrumenta 1, 2 II 29.01.2024. 11:00 12
Analiza muzičkih stilova 1, 2, izborni

(Prof. Aleksandar Sedlar)

IV 29.01.2024. 12:00 12
Osnovi orkestracije  1, 2, 3, 4

(Prof. Aleksandar Sedlar)

III, IV 29.01.2024. 13:00 12
Vokalna literatura 1, 2, 3, 4

(Prof. Aleksandar Sedlar)

 III, IV 29.01.2024. 13:00 12
Digitalna obrada zvuka 1,2,  izborni IV 29.01.2024. 13:00 12
Seminar iz Vokalne literature 1, 2, izborni

(Prof. Aleksandar Sedlar)

IV 29.01.2024. 13:00 12
Kontrapunkt 1, 2, 3, 4  usmeni I

 II

30.01.2024.

30.01.2024.

 

 

10:00

11:30

2

2

Seminar iz Kontrapunkta 1, 2,  izborni IV 30.01.2024. 12:00 2
Metodika nastave muzičke kulture 1, 2 III 01.02.2024. 09:00 3
Metodika nastave muzičke kulture 3, 4, izborni IV 01.02.2024. 09:00 3
Italijanski jezik 1, 2, 3, 4 I, II 30.01.2024. 10:00 12
Harmonija sa harm. analizom 1, 2 pismeni I 31.01.2024. 09:00 – 12:00 LD
Harmonija sa harm. analizom 3, 4 pismeni II 31.01.2024. 12:15 – 15:15 LD
Etnomuzikologija 1, 2 IV 31.01.2024. 10:00 12
Estetika muzike 1, 2  izborni  Prof. Mladen Marković IV 31.01.2024. 10:00 12
Solfeđo 3 , 4 pismeni (Prof. Igor N.) II 02.02.2024. 09:30 12
Solfeđo 3, 4 usmeni  (Prof. Igor N.) II 02.02.2024. 10:30 12
Metodika nastave solfeđa 1, 2 III 02.02.2024. 12:00 12
Metodika nastave solfeđa 3, 4, izborni IV 02.02.2024. 14:00 12
Seminar Metodika nastave solfeđa 1,  izborni IV 02.02.2024. 14:00 12
Engleski jezik 1 pismeni

Engleski jezik 2 pismeni

 

I

I

02.02.2024.

02.02.2024.

 

 12:00
12:00
LD

LD

 

Engleski jezik 3 pismeni

Engleski jezik 4 pismeni

 

II

II

 

03.02.2024.

03.02.2024.

 

 09:00
09:00
Dekanat

12

 

Muzički oblici 1, 2 pismeni II 05.02.2024. 10:00 12
Muzički oblici 3, 4 pismeni III 05.02.2024. 13:00 12
Muzički oblici 1, 2 usmeni II 07.02.2024. 10:00 12
Muzički oblici 3, 4 usmeni III 07.02.2024. 12:00 12
Seminar iz Muzičkih oblika 1, 2,  izborni IV 07.02.2024. 13:00 12
Psihologija umetnosti 1, 2 I 07.02.2024. 12:00 LD
Hor 1, 2 I 08.02.2024. 11:00 2
Hor 3, 4, 5, 6 II

III

08.02.2024.

08.02.2024.

12:00

13:00

2

2

Hor 7, 8 IV 08.02.2024. 13:00 2
Harmonija sa harmonskom analizom  1, 2  usmeni

(Prof. Nataša Nagorni Petrov)

I 09.02.2024. 10:00 12
Harmonija sa harmonskom analizom 3, 4 usmeni

(Prof. Nataša Nagorni Petrov)

II 09.02.2024. 11:00 12
Harmonija sa harm. analizom 5, 6  usmeni

(Prof. Marko Milenković)

III 09.02.2024. 10:00 2
Seminar iz Harmonije sa harm. analizom 1, 2,  izborni IV 09.02.2024. 12:00 2
Klavir 1, 2, 3, 4 I

 II

10.02.2024.

10.02.2024.

10:00

10:00

6

6

Klavir 5, 6, 7, 8, apsolventi III

 IV

10.02.2024.

10.02.2024.

11:00

11:00

6

6

Istorija muzike 1, 2 I 12.02.2024. 09:00 LD
Istorija muzike 3, 4 II 14.02.2024. 09:00 LD
Istorija muzike 5, 6, apsolventi III 14.02.2024. 10:00 LD
Sociologija kulture i umetnosti 1, 2   I, IV 14.02.2024. 14:00 dekanat

12

LD – Likovni Departman (Umetnička škola Niš, Prvomajska 6)

Izvođačke umetnosti

Naziv predmeta Godina Datum Vreme Mesto
Kamerna muzika 1, 3                            I, II, 22.01.2024. 10:00 6
Kamerna muzika 5, 7                            III, IV 23.01.2024. 10:00 6
Glavni predmet – Harmonika 1, 3, 5 I, II, III 24.01.2024. 10:30 6
Glavni predmet – Violina 1, 3, 5 I, II, III 24.01.2024. 14:00 6
Glavni predmet – Viola,Violončelo, Kontrabas  1,3,5 I, II, III 25.01.2024. 14:00 6
Čitanje s lista 1, 2, 3, 4, 5, 6  – Harmonika II, III, IV 25.01.2024. 12:00 2
Metodika nastave harmonike 1, 2, 3, 4 III, IV 25.01.2024. 13:00 2
Glavni predmet – Klavir 1, 3, 5 I, II, III 25.01.2024. 10:00 6
Glavni predmet – Klavir 1, 3, 5 I, II, III 26.01.2024. 10:00 6
Metodika nastave gudačkih instrumenata  1, 2 III 26.01.2024. 12:00 7
Metodika nastave gudačkih instrumenata  3, 4 IV 26.01.2024. 12:00 7
Orkestarske deonice 1, 2 – Gudači I 26.01.2024. 11:00 2
Orkestarske deonice 3, 4 – Gudači II 26.01.2024. 12:00 2
Orkestarske deonice 5, 6 – Gudači III 26.01.2024. 13:00 2
Orkestarske deonice 7, 8 – Gudači IV 26.01.2024. 14:00 2
Korepeticija i čitanje s lista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – Klavir I

II

III

IV

27.01.2024.

27.01.2024.

27.01.2024.

27.01.2024.

09:00

10:00

11:00

12:00

14

14

14

14

Pedagogija 1,2 I 27.01.2024. 11:00 LD
Glavni predmet – Flauta, Klarinet, Horna 1, 3, 5 I, II, III 29.01.2024. 10:00 6
Glavni predmet – Solo pevanje 1, 3, 5 I, II, III 29.01.2024. 15:00 6
Metodika nastave solo pevanja 1, 2, 3, 4 III, IV 29.01.2024. 13:00 13
Poznavanje liter. i izvođaštva 1,2,3,4 – Klavir II

III

29.01.2024.

29.01.2024.

11:00

12:00

14

14

Istorija i teorija pijanizma 1, 2 – Klavir IV 29.01.2024. 13:00 14
Analiza muzičkih stilova 1, 2 izborni IV 29.01.2024. 12:00 12
Digitalna obrada zvuka 1, 2 izborni – Udaraljke IV 29.01.2024. 13:00 12
Čitanje s lista – Gitara 1, 2, 3, 4 II

III

29.01.2024.

29.01.2024.

10:00

10:30

2

2

Čitanje s lista – Gitara 5, 6 IV 29.01.2024. 12:00 10
Glavni predmet – Gitara 1, 3, 5                     I, II, III 30.01.2024. 12:00 6
Italijanski jezik 1, 2

Italijanski jezik 3, 4

Italijanski jezik  5, 6, 7, 8 – Solo pevanje

I

II

III, IV

30.01.2024.

30.01.2024.

30.01.2024.

10:00

10:00

10:00

12

12

12

Metodika nastave duvačkih instrumenata 1, 2, 3, 4 III, IV 30.01.2024. 14:00 2
Metodika nastave gitare 1, 2, 3, 4 III, IV 31.01.2024. 12:00 3
Etnomuzikologija 1, 2 IV 31.01.2024. 10:00 12
Estetika muzike 1, 2 izborni Prof. Mladen Marković IV 31.01.2024. 10:00 12
Orkestar 1, 3, 5, 7 – Duvači, Gudači i Udaraljke I

II

III

IV

31.01.2024.

31.01.2024.

31.01.2024.

31.01.2024.

11:00

12:00

13:00

14:00

6

6

6

6

Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 pismeni I 31.01.2024. 12:15-15:15 LD
Gluma  1 I 31.01.2024. 12:00 13
Gluma  3 II 31.01.2024. 14:00 13
Operski studio 1, 3 III, IV 31.01.2024. 16:00 13
Metodika nastave klavira 3, 4 IV 31.01.2024. 13:00 14
Solfeđo 1, 2, pismeni – gudači, duvači, udaraljke   I 01.02.2024. 08:00-08:30 12
Solfeđo 1, 2, pismeni – klavir, harmonika, gitara, solo pevanje I 01.02.2024. 08:30-09:00 12
Solfeđo 3, 4, pismeni  – klavir, harmonika, gitara, solo pevanje II 01.02.2024. 09:00-09:30 12
Solfeđo 3, 4, pismeni – gudači, duvači, udaraljke      II 01.02.2024. 09:30-10:00 12
Solfeđo 5, 6, pismeni – klavir, harmonika, gitara, solo pevanje   III 01.02.2024. 10:00-10:30 12
Solfeđo 5, 6, pismeni – gudači, duvači III 01.02.2024. 10:30-11:00 12
Solfeđo 7, 8, pismeni – solo pevanje   IV 01.02.2024. 10:30-11:00 12
Solfeđo 1, 2   usmeni I 01.02.2024. 12:00 12
Solfeđo 3, 4   usmeni II 01.02.2024. 14:00 12
Solfeđo 5, 6   usmeni III 01.02.2024. 15:30 12
Solfeđo 7, 8   usmeni IV 01.02.2024. 15:30 12
Engleski jezik 1 pismeni

Engleski jezik 2 pismeni

 

I

I

 

02.02.2024.

02.02.2024.

 

 09:00
12:00
LD

LD

Engleski jezik 3 pismeni

Engleski jezik 4 pismeni

 

II

II

 

03.02.2024.

03.02.2024.

 

 09:00
09:00
Dekanat

12

 

Analiza muzičkog dela 1, 2 pismeni II 05.02.2024. 09:00 LD
Analiza muzičkog dela 3, 4 pismeni III

 

05.02.2024. 11:00 LD
Analiza muzičkog dela 5, 6 pismeni  IV 05.02.2024. 13:00 LD
Orkestarske deonice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – Duvači I

II

III

IV

06.02.2024.

06.02.2024.

06.02.2024.

06.02.2024.

10:00

11:00

12:00

13:00

6

6

6

6

Metodika nastave klavira 1, 2 III

 

06.02.2024.

 

13:00

 

14

 

Psihologija umetnosti 1, 2 I 07.02.2024. 13:30 LD
Hor 3, 4, 5, 6 II

III

07.02.2024.

07.02.2024.

11:00

12:00

2

2

Hor 1, 2 I 08.02.2024. 11:00 2
Analiza muzičkog dela 1, 2 (usmeni) II 08.02.2024. 09:00 12
Analiza muzičkog dela 3, 4 (usmeni) III 08.02.2024. 11:00 12
Analiza muzičkog dela 5, 6 (usmeni) IV 08.02.2024. 13:30 12
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 (usmeni) I 09.02.2024. 09:00 2
Metodika nastave udaraljki 1, 2, 3, 4 III, IV 09.02.2024. 14:00 Njegoš
Glavni predmet – Udaraljke  1, 3, 5 I, II, III 10.02.2024. 13:00 Njegoš
Klavir 1, 2, 3, 4 – Solo pevanje, Harmonika I

II

10.02.2024.

10.02.2024.

10:00

10:00

6

6

Klavir 5, 6, 7, 8 – Solo pevanje, Harmonika III

IV

10.02.2024.

10.02.2024.

11:00

11:00

6

6

Istorija muzike 1, 2– klavir, solo pevanje, harmonika, udaraljke I 12.02.2024. 10:00 LD
Istorija muzike 1, 2 – gudači, duvači , gitara I 12.02.2024. 11:00 LD
Istorija muzike 3, 4– klavir, solo pevanje, harmonika II 13.02.2024. 09:00 LD
Istorija muzike 3, 4 – gudači, duvači , gitara, udaraljke II 13.02.2024. 09:30 LD
Istorija muzike 5, 6, apsolventi– klavir, solo pevanje, harmonika III 13.02.2024. 10:00 LD
Istorija muzike 5, 6, apsolventi– gudači, duvači, gitara III 13.02.2024. 10:30 LD
Estetika muzike 1 – Udaraljke II 14.02.2024. 11:00 LD
Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 I, IV 14.02.2024. 11:30 dekanat 12

 

 

 

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Njegoš – Osnovna škola “Njegoš”, Pantalejska 60

Slikarstvo

Naziv predmeta Godina Datum Vreme Mesto
Slikanje – studija 1 II 22.01.2024. 10:00 sala
Slikanje 3 III 22.01.2024. 11:00 sala
Slikanje 5 IV 22.01.2024. 12:00 sala
Crtež malog formata 1 – izborni I 22.01.2024. 10:00 sala
Crtanje – studija 1 I 23.01.2024. 10:00 sala
Crtanje 3 III 23.01.2024. 11:00 sala
Crtanje  5 IV 23.01.2024. 12:00 sala
Grafički dizajn osnove 1- izborni I 23.01.2024. 13:00 Elektronski

Fakultet

Kaligrafija 1 izborni III 24.01.2024. 13:00 Njegoš
Slikarska tehnologija 1, 2 I 24.01.2024. 10:00 LD
Slikarska tehnologija 3, 4 II 24.01.2024. 11:00 LD
Slikarska tehnologija 1, 2 izborni III, IV 24.01.2024. 12:00 LD
Grafika 1 I 25.01.2024. 10:00 Njegoš
Grafika 3 II 25.01.2024. 11:00 Njegoš
Grafika 5 III 25.01.2024. 12:00 Njegoš
Grafika sa tehnologijom 1, izborni IV 25.01.2024. 13:00 Njegoš
Zidno slikarstvo 1 IV 26.01.2024. 13:00 Njegoš
Pedagogija 1, 2 II 27.01.2024. 11:00 LD
Plastična anatomija 1, 2 I 30.01.2024. 11:00 LD
Plastična anatomija 3, 4 II 30.01.2024. 13:00 LD
Anatomija umetnosti 1, 2 izborni III, IV 30.01.2024. 14:00 LD
Večernji akt 1 II 31.01.2024. 12:00 LD
Engleski jezik 1 pismeni

Engleski jezik 2 pismeni

I

I

02.02.2024.

02.02.2024.

  LD

LD

Engleski jezik  3 pismeni

Engleski jezik  4 pismeni

II

II

03.02.2024.

03.02.2024.

  Dekanat

12

Psihologija umetnosti 1, 2 I 07.02.2024. 10:00 LD
Istorija umetnosti 3, 4    II 08.02.2024. 14:00 LD
Istorija umetnosti 7, 8     IV 08.02.2024. 11:00 LD
Istorija umetnosti 1, 2     I 09.02.2024. 11:00 LD
Istorija umetnosti 5, 6    III 09.02.2024. 12:00 LD
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 III 12.02.2024. 10:30 12

 

 

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Njegoš – Osnovna škola “Njegoš”, Pantalejska 60

Grafički dizajn

Naziv predmeta Godina Datum Vreme Mesto
Crtanje 1 I 22.01.2024. 11:00 OŠ Vožd
Slikanje 1 II 22.01.2024. 12:00 OŠ Vožd
Plakat  1 III 22.01.2024. 12:00 OŠ Vožd
Plakat  3 IV 22.01.2024. 13:00 OŠ Vožd
Forma i oblikovanje knjige 1 I 22.01.2024. 14:00 OŠ Vožd
Grafička komunikacija 1 III 23.01.2024. 10:00 OŠ Vožd
Grafička komunikacija 3 IV 23.01.2024. 11:00 Elektronski

Fakultet

Grafika knjige 1 – izborni II 23.01.2024. 13:00 Elektronski

Fakultet

Grafički dizajn osnove 1 – izborni II 23.01.2024. 13:00 Elektronski

Fakultet

Prostorna grafika 1 III 24.01.2024. 10:00 Elektronski

Fakultet

Prostorna grafika 3 IV 24.01.2024. 11:00 Elektronski

Fakultet

Računarski alati u grafičkom oblikovanju knjige 1 I 24.01.2024. 12:00 Elektronski

Fakultet

Pismo osnove 1 I 24.01.2024. 11:00 Njegoš
Pismo osnove 3 II 24.01.2024. 12:00 Njegoš
Kaligrafija 1 izborni III 24.01.2024. 13:00 Njegoš
Grafika sa tehnologijom 1 izborni IV 25.01.2024. 13:00 Njegoš
Fotografija 1 I 25.01.2024. 11:30 Njegoš
Fotografija 3 II 25.01.2024. 11:00 Njegoš
Grafika osnove 1 I 26.01.2024. 10:00 Njegoš
Grafika osnove 3 II 26.01.2024. 11:00 Njegoš
Savremene grafičke tehnike 1 izborni III 26.01.2024. 12:00 Njegoš
Pedagogija 1, 2 II 27.01.2024. 11:00 LD
Pismo 1 III 29.01.2024. 09:00 OŠ Vožd
Pismo 3 IV 29.01.2024. 10:00 OŠ Vožd
Tipografija 1 II 29.01.2024. 12:00 OŠ Vožd
Anatomija umetnosti  1 izborni III 30.01.2024. 14:00 LD
Anatomija umetnosti  1 izborni IV 30.01.2024. 14:00 LD
Večernji akt 1 III 31.01.2024. 13:00 LD
Akt 1 izborni IV 31.01.2024. 14:00 LD
Engleski jezik 1 pismeni

Engleski jezik 2 pismeni

I

I

02.02.2024.

02.02.2024.

 10:15
12:00
LD

LD

Engleski jezik  3 pismeni

Engleski jezik  4 pismeni

II

II

03.02.2024.

03.02.2024.

 10:00
10:00
Dekanat

12

Psihologija umetnosti 1, 2 I 07.02.2024. 10:00 LD
Istorija umetnosti 3, 4      II 08.02.2024. 14:00 LD
Istorija umetnosti 7, 8      IV 08.02.2024. 11:00 LD
Istorija umetnosti 1, 2       I 09.02.2024. 11:00 LD
Istorija umetnosti 5, 6       III 09.02.2024. 12:00 LD
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 III 12.02.2024. 10:30 12
Sociologija kulture i umetnosti 1, 2  II 14.02.2024. 10:00 dekanat

12

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Njegoš – Osnovna škola “Njegoš”, Pantalejska 60

          OŠ Vožd – Osnovna škola „Vožd Karađorđe“, Vožda Karađorđa 29

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Muzička teorija

Naziv predmeta Godina Datum Vreme Mesto
Aranžiranje 1, 2  izborni I 26.01.2024. 10:00 LD
Analiza muzičkih stilova 1, 2

(Prof.  Aleksandar Sedlar)

I 29.01.2024. 13:00 12
Kompozicija 1, 2  izborni I 29.01.2024. 13:00 12
Praktična metodika nastave muzičke kulture 1, 2 I 01.02.2024. 09:00 3
Praktična metodika nastave solfeđa 1, 2 I 02.02.2024. 14:30 12
Metodologija naučnog rada I 07.02.2024. 14:00 12
Metodika nastave teorijskih predmeta 1, 2 I 09.02.2024. 12:00 12
Estetika 1, 2 I 13.02.2024. 10:00 dekanat

12

 

 

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Izvođačke umetnosti

Naziv predmeta Godina Datum Vreme Mesto
Metodika nastave harmonike 1 I 25.01.2024. 13:00 2
Metodika nastave klavira 1 I 26.01.2024. 13:00 14
Metodika nastave gudačkih instrumenata 1 I 26.01.2024. 12:00 7
Korepeticija 1 I 27.01.2024. 13:00 14
Metodika nastave solo pevanja 1 I 29.01.2024. 13:00 13
Analiza muzičkih stilova 1,   izborni

(Prof.  Aleksandar Sedlar)

I 29.01.2024. 13:00 12
Metodika nastave duvačkih instrumenata 1 I 30.01.2024. 14:00 2
Metodika nastave gitare 1 I 30.01.2024. 12:00 3
Orkestar 1 I 31.01.2024. 15:00 6
Operski studio 1 I 31.01.2024. 16:00 13
Osnovi dirigovanja 1  izborni I 07.02.2024. 13:00 2
Metodika nastave udaraljki 1 I 09.02.2024. 14:00 Njegoš
Kamerna muzika 1 I 12.02.2024. 10:00 6
Estetika 1, 2 I 13.02.2024. 11:30 dekanat

12

 

 

 

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Slikarstvo

  LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6Njegoš – Osnovna škola “Njegoš”, Pantalejska 60OŠ Vožd – Osnovna škola „Vožd Karađorđe“, Vožda Karađorđa 29

Naziv predmeta Godina Datum Vreme Mesto  
Crtanje 1 I 23.01.2024. 13:00 LD  
Kaligrafija 1  izborni I 24.01.2024. 10:00 Njegoš  
Slikarska tehnologija 1 izborni I 24.01.2024. 12:00 LD  
Poetike u grafici 1  izborni I 25.01.2024. 13:00 Njegoš  
Zidno slikarstvo 1 izborni I 26.01.2024. 15:00 Njegoš  
Nacionalna istorija umetnosti 20. veka 1,2 I 08.02.2024. 12:30 LD  
Likovna poetika 20.veka 1,2 I 08.02.2024. 12:30 LD  
Likovne poetike u savremenoj umetnosti 1 I 08.02.2024. 12:30 LD  
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 I 12.02.2024. 11:30 12  
Estetika 1, 2 I 13.02.2024. 13:00 dekanat

2

 
Tehnika pisanja stručnog rada I 14.02.2024. 14:00 12
Grafički dizajn

Naziv predmeta Godina Datum Vreme Mesto
Kaligrafija 1 izborni I 24.01.2024. 10:00 Njegoš
Digitalna ilustracija 1 izborni I 24.01.2024. 13:00 Elektronski

Fakultet

Pismo 1 I 29.01.2024. 11:00 OŠ Vožd
Likovna poetika 20.veka 1, 2 I 08.02.2024. 12:30 LD
Likovne poetike u savremenoj umetnosti 1 I 08.02.2024. 12:30 LD
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 I 12.02.2024. 11:15 2

 

 

 

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Njegoš – Osnovna škola “Njegoš”, Pantalejska 60

OŠ Vožd – Osnovna škola „Vožd Karađorđe“, Vožda Karađorđa 29

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Muzička teorija

MARTOVSKI ISPITNI ROK

 

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

MUZIČKA TEORIJA 2023/2024

 

Naziv predmeta Godina Datum Vreme Mesto
Engleski jezik 1 pismeni

Engleski jezik 2 pismeni

 

I

I

 

11.03.2024.

11.03.2024.

14:00

14:00

 

LD

LD

 

Engleski jezik 3 pismeni

Engleski jezik 4 pismeni

 

II

II

 

11.03.2024.

11.03.2024.

17:30

17:30

 

LD

LD

 

Vokalna literatura 1,2  (Prof. A. Kazimić) III 11.03.2024. 17:00 3
Solfeđo 1, 2 pismeni I 11.03.2024. 10:30 12
Solfeđo 5, 6 pismeni III 11.03.2024. 11:00 12
Solfeđo 1, 2 usmeni I 11.03.2024. 11:30 12
Solfeđo 5, 6 usmeni III 11.03.2024. 11:30 12
Etnomuzikologija 1, 2, apsolventi IV 19.03.2024. 12:00 LD
Estetika muzike 1, izborni (Prof. M. Marković) IV 19.03.2024. 12:00 LD
Vokalna literatura  3, 4  (Prof. A. Kazimić) IV 12.03.2024. 17:00 3
Seminar iz Vokalne literature 1, 2  izborni

 (Prof. A. Kazimić)

IV 12.03.2024. 17:00 3
Vokalna literatura 1, 2, 3, 4 (Prof.  A. Sedlar) III, IV 12.03.2024. 10:30 12
Osnovi orkestracije 1, 2, 3, 4 (Prof.  A. Sedlar) III, IV 12.03.2024. 10:30 12
Seminar iz Vokalne literature 1, 2 izborni

(Prof.  A. Sedlar)

IV 12.03.2024. 10:30 12
Analiza muzičkih stilova 1, 2 izborni

(Prof.  A. Sedlar)

IV 12.03.2024. 10:30 12
Digitalna obrada zvuka1,2  izborni IV 12.03.2024. 10:30 12
Poznavanje muzičkih instrumenta 1, 2 II 12.03.2024. 12:00 3
Sviranje horskih partitura 1, 2, 3, 4, I, II 13.03.2024. 14:00 SKC
Sviranje partitura 1, 2 izborni III 13.03.2024. 14:00 SKC
Metodika nastave muzičke kulture 1, 2 III 13.03.2024. 09:00 3
Metodika nastave muzičke kulture 3, 4 izborni IV 13.03.2024. 09:00 3
Psihologija umetnosti 1, 2 I 13.03.2024. 18:00 LD

 

Horsko dirigovanje 1, 2 I 14.03.2024. 12:30 SKC
Horsko dirigovanje 3, 4 II 14.03.2024. 10:00 SKC
Horsko dirigovanje 5, 6 izborni III 14.03.2024. 11:30 SKC
Rad sa ansamblom 1, 2 izborni IV 14.03.2024. 14:15 SKC
Osnovi orkestracije 1, 2 (Prof. D. Tomić) III 14.03.2024. 09:00 LD
Osnovi orkestracije 3, 4 (Prof. D. Tomić) IV 14.03.2024. 10:30 LD
Analiza muzičkih stilova 1, 2 izborni

(Prof. D. Tomić)

IV 14.03.2024. 11:00 LD
Seminar iz Vokalne literature 1, 2 izborni

(Prof. D. Tomić)

IV 14.03.2024. 11:00 LD
Vokalna literatura 3, 4, 1, 2 (Prof. D. Tomić) IV, III 14.03.2024. 11:00 LD
Hor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 I,II, III, IV 14.03.2024. 15:30 SKC
Muzički oblici 1, 2 pismeni II 15.03.2024. 11:00 3
Muzički oblici 3, 4 pismeni III 15.03.2024. 11:00 3
Muzički oblici 1, 2 usmeni II 15.03.2024. 15:30 3
Muzički oblici 3, 4 usmeni III 15.03.2024. 15:30 3
Seminar iz Muzičkih oblika 1,2 izborni IV 15.03.2024. 15:30 3
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 pismeni I 16.03.2024. 12:00 LD
Harmonija sa harmonskom analizom 3, 4 pismeni II 16.03.2024. 12:00 LD
Kontrapunkt 1, 2 pismeni I 18.03.2024. 12:00 3
Kontrapunkt 3, 4 pismeni II 18.03.2024. 12:00 3
Kontrapunkt 1, 2, 3, 4 usmeni I, II 19.03.2024. 16:15 12
Seminar iz Kontrapunkta 1, 2 izborni IV 19.03.2024. 15:30 12
Pedagogija 1, 2 I 19.03.2024. 18:30 LD
Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 I, IV 20.03.2024. 16:00 LD
Italijanski jezik 1, 2, 3, 4 I, II 20.03.2024. 15:00 3
Solfeđo 3, 4 pismeni II 20.03.2024. 16:30 2
Solfeđo 3, 4 usmeni II 20.03.2024. 17:00 2
Metodika nastave solfeđa 1, 2 III 20.03.2024. 15:00 2
Metodika nastave solfeđa 3, 4 izborni IV 21.03.2024. 15:00 2
Klavir 1, 2, 3, 4 I, II 21.03.2024. 14:00 6
Klavir 5, 6, 7, 8, apsolventi III, IV 21.03.2024. 14:00 6
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 usmeni

(Prof. N. N. Petrov)

I 21.03.2024. 09:30 12
Harmonija sa harmonskom analizom 3, 4 usmeni

(Prof. N. N. Petrov)

II 21.03.2024. 08:00 12
Harmonija sa harmonskom analizom 5, 6, apsolventi usmeni (Prof.M. Milenković) III 22.03.2022. 10:30 2
Seminar iz Harmonije sa harmonskom analizom 1, 2 izborni   (Prof.M. Milenković) IV 22.03.2022. 12:00 2
Istorija muzike 1, 2 I 23.03.2024. 09:00 LD
Istorija muzike 3, 4 II 23.03.2024. 09:30 LD
Istorija muzike 5, 6, apsolventi III 23.03.2024. 10:00 LD

 

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

SKC – Studentski kulturni centar (Zgrada Univerziteta, Šumatovačka bb)

 

Izvođačke umetnosti

MARTOVSKI ISPITNI ROK

 

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

IZVOĐAČKE UMETNOSTI 2023/2024

Naziv predmeta Godina Datum Vreme Mesto
Engleski jezik 1 pismeni

Engleski jezik 2 pismeni

I

I

11.03.2024.

11.03.2024.

 

14:00

14:00

LD

LD

Engleski jezik 3 pismeni

Engleski jezik 4 pismeni

II

II

11.03.2024.

11.03.2024.

 

17:30

17:30

 

LD

LD

Metodika nastave klavira 1, 2 III 11.03.2024. 14:00 14
Orkestarske deonice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – Duvači I, II,

 III, IV

12.03.2024. 10:00 LD
Digitalna obrada zvuka 1, 2 izborni-Udaraljke IV 12.03.2024. 10:30 12
Analiza muzičkih stilova 1, 2 izborni IV 12.03.2024. 10:30

 

12
Analiza muzičkog dela 1, 2 (pismeni) II 12.03.2024. 13:45 12
Analiza muzičkog dela 3, 4 (pismeni) III 12.03.2024. 13:45 12
Analiza muzičkog dela 5, 6 (pismeni) IV 12.03.2024. 13:45 12
Etnomuzikologija 1, 2, apsolventi – Harmonika IV 19.03.2024. 12:00 LD
Korepeticija i čitanje s lista 5, 6, 7, 8 – Klavir     III, IV

 

12.03.2024.

 

17:30

 

7

 

Solfeđo 1, 2 pismeni I 13.03.2024. 12:00 12
Solfeđo 3, 4 pismeni II 13.03.2024. 13:00 12
Solfeđo 5, 6 pismeni III 13.03.2024. 14:00 12
Solfeđo 7, 8 pismeni IV 13.03.2024. 14:00 12
Solfeđo 1, 2 usmeni I 13.03.2024. 12:00 12
Solfeđo 3, 4 usmeni II 13.03.2024. 13:00 12
Solfeđo 5, 6 usmeni III 13.03.2024. 14:00 12
Solfeđo 7, 8 usmeni IV 13.03.2024. 14:00 12
Psihologija umetnosti 1, 2 I 13.03.2024. 18:00 LD
Kamerna muzika 1, 3, 5, 7 I, II,

III, IV

13.03.2024. 12:00 6
Hor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 I, II, III, IV 14.03.2024. 15:30 SKC
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 (pismeni)

 

I 16.03.2024. 12:00 LD
Korepeticija i čitanje s lista 1, 2, 3, 4 – Klavir I, II

 

12.03.2024.

 

17:30

 

7

 

Pedagogija 1, 2 I 19.03.2024.

 

18:30 LD
Metodika nastave klavira  3, 4 IV 19.03.2024.

 

15:00 7
Orkestarske deonice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – Gudači I, II,

 III, IV

19.03.2024.

 

09:00 6
Metodika nastave gudačkih instrumenata 1, 2 III 19.03.2024.

 

13:30 9
Metodika nastave gudačkih instrumenata 3, 4 IV 19.03.2024.

 

12:30 9
Analiza muzičkog dela 1, 2 (usmeni) II 19.03.2024. 13:45 12
Analiza muzičkog dela 3, 4 (usmeni) III 19.03.2024. 13:45 12
Analiza muzičkog dela 5, 6 (usmeni) IV 19.03.2024. 13:45 12
Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 I, IV 20.03.2024. 16:00

 

LD
Italijanski jezik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – Solo pevanje I

 II

 III

 IV

20.03.2024.

20.03.2024.

20.03.2024.

20.03.2024.

15:00

15:00

15:00

15:00

3

3

3

3

Klavir 1, 2, 3, 4 – Solo pevanje, Harmonika I, II 21.03.2024. 14:00 6
Klavir 5, 6, 7, 8 – Solo pevanje, Harmonika III, IV 21.03.2024. 14:00 6
Poznavanje  liter. i izvođ. 1,2,3,4 – Klavir II

III

22.03.2024.

22.03.2024.

12:30

11:00

 

12
Istorija i teorija pijanizma 1, 2  – Klavir IV 22.03.2024. 14:30 12
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 (usmeni) I 22.03.2024. 09:00 2
Istorija muzike 1, 2 I 22.03.2024. 15:00 dekanat

2

Istorija muzike 3, 4 II 22.03.2024. 15:30 dekanat

2

Istorija muzike 5, 6, apsolventi III 22.03.2024. 16:00 dekanat

2

Estetika muzuke 1, 2 izborni IV 22.03.2024. 16:30 dekanat

2

 

 

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

SKC – Studentski kulturni centar (Zgrada Univerziteta, Šumatovačka bb)

Slikarstvo

MARTOVSKI ISPITNI ROK

 

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

SLIKARSTVO  2023/2024

 

 

Naziv predmeta Godina Datum Vreme Mesto
Engleski jezik 1 pismeni

Engleski jezik 2 pismeni

I

I

11.03.2024.

11.03.2024.

15:30

15:30

LD

LD

Engleski jezik 3 pismeni

Engleski jezik 4 pismeni

II

II

11.03.2024.

11.03.2024.

19:00

19:00

LD

LD

Slikarska tehnologija 1, 3 I, II 11.03.2024. 12:00 LD
Psihologija  umetnosti  1, 2 I 13.03.2024. 18:00 LD
Plastična anatomija 1, 3 I, II 14.03.2024. 13:00 LD
Anatomija u umetnosti  1, 2 izborni III, IV 14.03.2024. 13:00 LD
Istorija umetnosti 1, 2     I 15.03.2024. 14:00 LD
Istorija umetnosti 5, 6    III 15.03.2024. 17:00 LD
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 III 18.03.2024. 15:00 12
Pedagogija 1, 2 II 19.03.2024. 18:30 LD
Istorija umetnosti 3, 4    II 21.03.2024. 16:30 LD
Istorija umetnosti 7, 8     IV 21.03.2024. 13:30 LD

Grafički dizajn osnove 1 izborni I 20.03.2024. 13:45 Elektronski

Fakultet

Grafika sa tehnologijom 1 izborni IV 22.03.2024. 14:00 Njegoš

 

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

 

Grafički dizajn

MARTOVSKI ISPITNI ROK

 

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

GRAFIČKI DIZAJN   2023/2024

 

 

Naziv predmeta Godina Datum Vreme Mesto
Engleski jezik 1 pismeni

Engleski jezik 2 pismeni

I

I

11.03.2024.

11.03.2024.

15:30

15:30

LD

LD

Engleski jezik 3 pismeni

Engleski jezik 4 pismeni

II

II

11.03.2024.

11.03.2024.

19:00

19:00

LD

LD

Psihologija  umetnosti 1, 2 I 13.03.2024. 18:00 LD
Istorija umetnosti 1, 2     I 15.03.2024. 14:00 LD
Istorija umetnosti 5, 6    III 15.03.2024. 17:00 LD
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 III 18.03.2024. 15:00 12
Pedagogija 1, 2 II 19.03.2024. 18:30 LD
Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 II 20.03.2024. 16:00 LD
Istorija umetnosti 3, 4    II 21.03.2024. 16:30 LD
Istorija umetnosti 7, 8     IV 21.03.2024. 13:30 LD

 

 

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Muzička teorija

 MARTOVSKI ISPITNI ROK

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

MUZIČKA TEORIJA  2023/2024

 

 

Naziv predmeta Godina Datum Vreme Mesto
Kompozicija 1, 2 izborni I 12.03.2024. 13:30 3
Analiza muzičkih stilova 1, 2

(Prof. A. Sedlar)

 

I 12.03.2024. 13:30 3
Praktična metodika nastave muzičke kulture 1, 2 I 13.03.2024. 12:00 3
Analiza muzičkih stilova 1, 2

(Prof. Dragan Tomić)

 

I 13.03.2024. 09:00 LD
Aranžiranje 1, 2 izborni I 13.03.2024. 09:00 LD
Metodologija naučnog rada I 15.03.2024. 11:00 3
Estetika 1, 2 I 19.03.2024. 17:00 LD
Praktična metodika nastave solfeđa 1, 2 I 21.03.2024. 15:00 2
Metodika nastave teorijskih predmeta 1, 2 I 21.03.2024. 11:30 12

 

 

 

             LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvođačke umetnosti

  MARTOVSKI ISPITNI ROK

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

IZVOĐAČKE UMETNOSTI  2023/2024

 

 

Naziv predmeta Godina Datum Vreme Mesto
Analiza muzičkih stilova 1 izborni

 

I 12.03.2024. 13:30 3
Korepeticija 1 I 12.03.2024. 17:30 7
Osnovi dirigovanja 1 izborni I 13.03.2024. 09:00 SKC
Kamerna muzika 1 I 13.03.2024. 12:00 6
Metodika nastave klavira 1 I 15.03.2024. 11:00 14
Estetika 1, 2 I 19.03.2024. 17:00 LD
Metodika nastave gudačkih instrumen. 1 I 19.03.2024. 11:45 8

 

 LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

 

Slikarstvo

 MARTOVSKI ISPITNI ROK

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

SLIKARSTVO   2023/2024

 

 

Naziv predmeta Godina Datum Vreme Mesto
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 I 18.03.2024. 12:00 3
Estetika 1, 2 I 19.03.2024. 17:00 LD
Likovne poetike u savremenoj umetnosti 1 I 21.03.2024. 15:00 LD
Nacionalna istorija umetnosti 20. veka 1,2 I 21.03.2024. 15:00 LD

 

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

 

Grafički dizajn

 MARTOVSKI ISPITNI ROK

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

GRAFIČKI DIZAJN  2023/2024

 

 

Naziv predmeta Godina Datum Vreme Mesto
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 I 11.03.2024. 11:15 3
Likovna poetike u savremenoj umetnosti 1 I 21.03.2024. 15:00 LD

 

 

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Muzička teorija

APRILSKI ISPITNI ROK

 

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

MUZIČKA TEORIJA 2023/2024

 

Naziv predmeta Godina Datum Vreme Mesto
Vokalna literatura 1,2  (Prof. A. Kazimić) III 08.04.2024. 17:00 3
Solfeđo 1, 2 pismeni I 08.04.2024. 10:30 12
Solfeđo 5, 6 pismeni III 08.04.2024. 11:00 12
Solfeđo 1, 2 usmeni I 08.04.2024. 11:30 12
Solfeđo 5, 6 usmeni III 08.04.2024. 11:30 12
Vokalna literatura  3, 4  (Prof. A. Kazimić) IV 09.04.2024. 17:00 3
Seminar iz Vokalne literature 1, 2  izborni

 (Prof. A. Kazimić)

IV 09.04.2024. 17:00 3
Vokalna literatura 1, 2, 3, 4 (Prof.  A. Sedlar) III, IV 09.04.2024. 10:30 12
Osnovi orkestracije 1, 2, 3, 4 (Prof.  A. Sedlar) III, IV 09.04.2024. 10:30 12
Seminar iz Vokalne literature 1, 2 izborni

(Prof.  A. Sedlar)

IV 09.04.2024. 10:30 12
Analiza muzičkih stilova 1, 2 izborni

(Prof.  A. Sedlar)

IV 09.04.2024. 10:30 12
Digitalna obrada zvuka1,2  izborni IV 09.04.2024. 10:30 12
Poznavanje muzičkih instrumenta 1, 2 II 09.04.2024. 12:00 3
Solfeđo 3, 4 pismeni II 10.04.2024. 16:30 2
Solfeđo 3, 4 usmeni II 10.04.2024. 17:00 2
Metodika nastave solfeđa 1, 2 III 10.04.2024. 15:00 2
Metodika nastave muzičke kulture 1, 2 III 10.04.2024. 09:00 3
Metodika nastave muzičke kulture 3, 4 izborni IV 10.04.2024. 09:00 3
Psihologija umetnosti 1, 2 I 10.04.2024. 18:00 LD

 

Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 I, IV 10.04.2024. 14:00 LD
Metodika nastave solfeđa 3, 4 izborni IV 11.04.2024. 15:00 2
Horsko dirigovanje 1, 2 I 11.04.2024. 12:30 SKC
Horsko dirigovanje 3, 4 II 11.04.2024. 10:00 SKC
Horsko dirigovanje 5, 6 izborni III 11.04.2024. 11:30 SKC
Rad sa ansamblom 1, 2 izborni IV 11.04.2024. 14:15 SKC
Hor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 I,II, III, IV 11.04.2024. 15:30 SKC
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 pismeni I 12.04.2024. 15:00 2
Harmonija sa harmonskom analizom 3, 4 pismeni II 12.04.2024. 15:00 2
Kontrapunkt 1, 2 pismeni I 15.04.2024. 12:00 3
Kontrapunkt 3, 4 pismeni II 15.04.2024. 12:00 3
Kontrapunkt 1, 2, 3, 4 usmeni I, II 16.04.2024. 16:15 12
Seminar iz Kontrapunkta 1, 2 izborni IV 16.04.2024. 15:30 12
Pedagogija 1, 2 I 16.04.2024. 18:30 LD
Sviranje horskih partitura 1, 2, 3, 4, I, II 17.04.2024. 14:00 SKC
Sviranje partitura 1, 2 izborni III 17.04.2024. 14:00 SKC
Osnovi orkestracije 1, 2 (Prof. D. Tomić) III 18.04.2024. 09:00 LD
Osnovi orkestracije 3, 4 (Prof. D. Tomić) IV 18.04.2024. 10:30 LD
Analiza muzičkih stilova 1, 2 izborni

(Prof. D. Tomić)

IV 18.04.2024. 10:30 LD
Seminar iz Vokalne literature 1, 2 izborni

(Prof. D. Tomić)

IV 18.04.2024. 10:30 LD
Vokalna literatura 3, 4, 1, 2 (Prof. D. Tomić) IV, III 18.04.2024. 10:30 LD
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 usmeni

(Prof. N. N. Petrov)

I 18.04.2024. 09:30 12
Harmonija sa harmonskom analizom 3, 4 usmeni

(Prof. N. N. Petrov)

II 18.04.2024. 08:00 12
Harmonija sa harmonskom analizom 5, 6, apsolventi usmeni (Prof.M. Milenković) III 19.04.2024. 10:30 2
Seminar iz Harmonije sa harmonskom analizom 1, 2 izborni   (Prof.M. Milenković) IV 19.04.2024. 12:00 2
Istorija muzike 1, 2 I 20.04.2024. 09:00 LD
Istorija muzike 3, 4 II 20.04.2024. 09:30 LD
Istorija muzike 5, 6, apsolventi III 20.04.2024. 10:00 LD
Engleski jezik 1 pismeni

Engleski jezik 2 pismeni

I

I

22.04.2024.

22.04.2024.

 17:30
17:30
LD

LD

Engleski jezik 3 pismeni

Engleski jezik 4 pismeni

II

II

22.04.2024.

22.04.2024.

17:30

17:30

LD

LD

Etnomuzikologija 1, 2, apsolventi IV 23.04.2024. 12:00 LD
Estetika muzike 1, izborni (Prof. M. Marković) IV 23.04.2024. 12:00 LD
Italijanski jezik 1, 2, 3, 4 I, II 24.04.2024. 15:00 3
Klavir 1, 2, 3, 4 I, II 25.04.2024. 14:00 6
Klavir 5, 6, 7, 8, apsolventi III, IV 25.04.2024. 14:00 6
Muzički oblici 1, 2 pismeni II 26.04.2024. 14:00 3
Muzički oblici 3, 4 pismeni III 26.04.2024. 14:00 3
Muzički oblici 1, 2 usmeni II 27.04.2024. 10:00 12
Muzički oblici 3, 4 usmeni III 27.04.2024. 10:00 12
Seminar iz Muzičkih oblika 1,2 izborni IV 27.04.2024. 10:00 12

 

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

SKC – Studentski kulturni centar (Zgrada Univerziteta, Šumatovačka bb)

 

Izvođačke umetnosti

APRILSKI ISPITNI ROK

 

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

IZVOĐAČKE UMETNOSTI 2023/2024

Naziv predmeta Godina Datum Vreme Mesto
Metodika nastave klavira 1, 2 III 08.04.2024. 14:00 14
Metodika nastave gudačkih instrumenata 1, 2 III 09.04.2024.

 

13:30 7
Metodika nastave gudačkih instrumenata 3, 4 IV 09.04.2024.

 

12:30 7
Orkestarske deonice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – Duvači I, II,

 III, IV

09.04.2024. 10:00 LD
Digitalna obrada zvuka 1, 2 izborni-Udaraljke IV 09.04.2024. 10:30 12
Analiza muzičkih stilova 1, 2 izborni IV 09.04.2024. 10:30

 

12
Analiza muzičkog dela 1, 2 (pismeni) II 09.04.2024. 13:45 12
Analiza muzičkog dela 3, 4 (pismeni) III 09.04.2024. 13:45 12
Analiza muzičkog dela 5, 6 (pismeni) IV 09.04.2024. 13:45 12
Korepeticija i čitanje s lista 5, 6, 7, 8 – Klavir     III, IV

 

09.04.2024. 17:30

 

7

 

Korepeticija i čitanje s lista 1, 2, 3, 4 – Klavir I, II

 

09.04.2024. 17:30

 

7

 

Psihologija umetnosti 1, 2 I 10.04.2024. 18:00 LD
Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 I, IV 10.04.2024. 14:00

 

LD
Hor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 I, II, III, IV 11.04.2024. 15:30 SKC
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 (pismeni)

 

I 12.04.2024. 15:00 2
Pedagogija 1, 2 I 16.04.2024.

 

18:30 LD
Metodika nastave klavira  3, 4 IV 16.04.2024.

 

15:00 7
Orkestarske deonice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – Gudači I, II,

 III, IV

16.04.2024.

 

09:00 6
Analiza muzičkog dela 1, 2 (usmeni) II 16.04.2024.

 

13:45 12
Analiza muzičkog dela 3, 4 (usmeni) III 16.04.2024.

 

13:45 12
Analiza muzičkog dela 5, 6 (usmeni) IV 16.04.2024.

 

13:45 12
Solfeđo 1, 2 pismeni I 17.04.2024. 12:00 12
Solfeđo 3, 4 pismeni II 17.04.2024. 13:00 12
Solfeđo 5, 6 pismeni III 17.04.2024. 14:00 12
Solfeđo 7, 8 pismeni IV 17.04.2024. 14:00 12
Solfeđo 1, 2 usmeni I 17.04.2024. 12:00 12
Solfeđo 3, 4 usmeni II 17.04.2024. 13:00 12
Solfeđo 5, 6 usmeni III 17.04.2024. 14:00 12
Solfeđo 7, 8 usmeni IV 17.04.2024. 14:00 12
Poznavanje  liter. i izvođ. 1,2,3,4 – Klavir II

III

19.04.2024.

19.04.2024.

12:30

11:00

 

12
Istorija i teorija pijanizma 1, 2  – Klavir IV 19.04.2024. 14:30 12
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 (usmeni) I 19.04.2024. 09:00 2
Istorija muzike 1, 2 I 19.04.2024. 15:00 dekanat

2

Istorija muzike 3, 4 II 19.04.2024. 15:30 dekanat

2

Istorija muzike 5, 6, apsolventi III 19.04.2024. 16:00 dekanat

2

Estetika muzuke 1, 2 izborni IV 19.04.2024. 16:30 dekanat

2

Engleski jezik 1 pismeni

Engleski jezik 2 pismeni

I

I

22.04.2024.

22.04.2024.

 17:30
17:30
LD

LD

Engleski jezik 3 pismeni

Engleski jezik 4 pismeni

II

II

22.04.2024.

22.04.2024.

17:30

17:30

LD

LD

Etnomuzikologija 1, 2, apsolventi – Harmonika IV 23.04.2024. 12:00 LD
Italijanski jezik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – Solo pevanje I

 II

 III

 IV

24.04.2024.

24.04.2024.

24.04.2024.

24.04.2024.

15:00

15:00

15:00

15:00

3

3

3

3

Klavir 1, 2, 3, 4 – Solo pevanje, Harmonika I, II 25.04.2024. 14:00 6
Klavir 5, 6, 7, 8 – Solo pevanje, Harmonika III, IV 25.04.2024. 14:00 6

 

 

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

SKC – Studentski kulturni centar (Zgrada Univerziteta, Šumatovačka bb)

Slikarstvo

APRILSKI ISPITNI ROK

 

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

SLIKARSTVO  2023/2024

 

 

Naziv predmeta Godina Datum Vreme Mesto
Slikarska tehnologija 1, 3 I, II 08.04.2024. 13:00 LD
Slikarska tehnologija 1, 3 III, IV 08.04.2024. 13:00 LD
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 III 09.04.2024. 15:00 12
Psihologija  umetnosti  1, 2 I 10.04.2024. 18:00 LD
Plastična anatomija 1, 3 I, II 11.04.2024. 13:00 LD
Anatomija u umetnosti  1, 2 izborni III, IV 11.04.2024. 13:00 LD
Istorija umetnosti 1, 2     I 12.04.2024. 14:00 LD
Istorija umetnosti 5, 6    III 12.04.2024. 17:00 LD
Pedagogija 1, 2 II 16.04.2024. 18:30 LD
Grafički dizajn osnove 1 izborni I 17.04.2024. 13:45 Elektronski

Fakultet

Grafika sa tehnologijom 1 izborni IV 19.04.2024. 14:00 Njegoš
Engleski jezik 1 pismeni

Engleski jezik 2 pismeni

I

I

22.04.2024.

22.04.2024.

17:30

17:30

LD

LD

Engleski jezik 3 pismeni

Engleski jezik 4 pismeni

II

II

22.04.2024.

22.04.2024.

19:00
19:00
LD

LD

Istorija umetnosti 3, 4    II 25.04.2024. 16:30 LD
Istorija umetnosti 7, 8     IV 25.04.2024. 13:30 LD

 

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

 

Grafički dizajn

APRILSKI ISPITNI ROK

 

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

GRAFIČKI DIZAJN   2023/2024

 

 

Naziv predmeta Godina Datum Vreme Mesto
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 III 09.04.2024. 15:00 12
Psihologija  umetnosti 1, 2 I 10.04.2024. 18:00 LD
Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 II 10.04.2024. 14:00 LD
Istorija umetnosti 1, 2     I 12.04.2024. 14:00 LD
Istorija umetnosti 5, 6    III 12.04.2024. 17:00 LD
Pedagogija 1, 2 II 16.04.2024. 18:30 LD
Engleski jezik 1 pismeni

Engleski jezik 2 pismeni

I

I

22.04.2024.

22.04.2024.

17:30
17:30
LD

LD

Engleski jezik 3 pismeni

Engleski jezik 4 pismeni

II

II

22.04.2024.

22.04.2024.

19:00
19:00
LD

LD

Istorija umetnosti 3, 4    II 25.04.2024. 16:30 LD
Istorija umetnosti 7, 8     IV 25.04.2024. 13:30 LD

 

 

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Muzička teorija

 

APRILSKI ISPITNI ROK

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

MUZIČKA TEORIJA  2023/2024

 

 

Naziv predmeta Godina Datum Vreme Mesto
Kompozicija 1, 2 izborni I 09.04.2024. 13:30 3
Analiza muzičkih stilova 1, 2

(Prof. A. Sedlar)

 

I 09.04.2024. 13:30 3
Praktična metodika nastave muzičke kulture 1, 2 I 10.04.2024. 12:00 3
Praktična metodika nastave solfeđa 1, 2 I 11.04.2024. 15:00 2
Estetika 1, 2 I 16.04.2024. 16:00 LD
Analiza muzičkih stilova 1, 2

(Prof. Dragan Tomić)

 

I 17.04.2024. 09:00 LD
Aranžiranje 1, 2 izborni I 17.04.2024. 09:00 LD
Metodika nastave teorijskih predmeta 1, 2 I 18.04.2024. 11:30 12
Metodologija naučnog rada I 27.04.2024. 10:00 12

 

 

 

             LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Izvođačke umetnosti

 APRILSKI ISPITNI ROK

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

IZVOĐAČKE UMETNOSTI  2023/2024

 

 

Naziv predmeta Godina Datum Vreme Mesto
Analiza muzičkih stilova 1 izborni

 

I 09.04.2024. 13:30 3
Korepeticija 1 I 09.04.2024. 17:30 7
Metodika nastave gudačkih instrumen. 1 I 09.04.2024. 11:45 8
Estetika 1, 2 I 16.04.2024. 16:00 LD
Osnovi dirigovanja 1 izborni I 17.04.2024. 09:00 SKC
Metodika nastave klavira 1 I 19.04.2024. 11:00 14

 

 

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Slikarstvo

 APRILSKI ISPITNI ROK

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

SLIKARSTVO   2023/2024

 

 

Naziv predmeta Godina Datum Vreme Mesto
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 I 09.04.2024. 15:00 12
Estetika 1, 2 I 16.04.2024. 16:00 LD
Poetike u grafici 1 I 19.04.2024. 14:00 Njegoš
Likovne poetike u savremenoj umetnosti 1 I 25.04.2024. 15:00 LD
Nacionalna istorija umetnosti 20. veka 1,2 I 25.04.2024. 15:00 LD

Zidno slikarstvo 1 I 19.04.2024. 13:00 Njegoš

 

 

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

 

Grafički dizajn

APRILSKI ISPITNI ROK

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

GRAFIČKI DIZAJN  2023/2024

 

 

Naziv predmeta Godina Datum Vreme Mesto
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 I 22.04.2024. 11:15 3
Likovna poetike u savremenoj umetnosti 1 I 25.04.2024. 15:00 LD

 

 

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

 

 

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Muzička teorija

 

JUNSKI ISPITNI ROK 2023/24

 

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

MUZIČKA TEORIJA

Naziv predmeta Godina Datum Vreme Mesto
Analiza muzičkih stilova 1, 2

(Prof. Aleksandar Sedlar)

IV 03.06.2024. 11:00 12
Poznavanje muzičkih instrumenta 1, 2 II 03.06.2024. 12:00 12
Osnovi orkestracije 1, 2, 3, 4 – APSOLVENTI

(Prof. Aleksandar Sedlar)

III, IV 03.06.2024. 13:00 12
Vokalna literatura 1, 2, 3, 4 –  APSOLVENTI

(Prof. Aleksandar Sedlar)

III, IV 03.06.2024. 13:00 12
Digitalna obrada zvuka 1,2  izborni IV 03.06.2024. 13:00 12
Seminar iz Vokalne literature 1, 2 izborni – APSOLVENTI

(Prof. Aleksandar Sedlar)

IV 03.06.2024. 13:00 12
Horsko dirigovanje 3, 4 II 04.06.2024. 11:00 12
Horsko dirigovanje 5, 6 izborni III 04.06.2024. 12:00 12
Horsko dirigovanje 1, 2 I 05.06.2024.

 

11:00 12
Rad sa ansamblom 1,2 izborni IV 05.06.2024.

 

12:00 12
Osnovi orkestracije   1, 2

(Prof. Dragan Tomić)

III 06.06.2024. 09:00 LD
Osnovi orkestracije   3, 4

(Prof. Dragan Tomić)

IV 06.06.2024. 10:30 LD
Vokalna literatura 3, 4, 1, 2 – APSOLVENTI

(Prof. Dragan Tomić)

IV, III 06.06.2024. 11:30 LD
Seminar iz Vokalne literature 1, 2 izborni APSOLVENTI

(Prof. Dragan Tomić)

IV 06.06.2024. 11:30 LD
Analiza muzičkih stilova 1, 2 – APSOLVENTI

(Prof. Dragan Tomić)

IV 06.06.2024. 11:30 LD
Solfeđo 3, 4 pismeni    (Prof. Igor Nikolić)

 

II 07.06.2024. 09:30 12
Solfeđo 3, 4  usmeni  (Prof. Igor Nikolić)

 

II 07.06.2024. 10:30 12
Metodika nastave solfeđa 1, 2 III 07.06.2024. 12:00 12
Metodika nastave solfeđa 3, 4, izborni IV 07.06.2024. 14:00 12
Italijanski jezik 1, 2, 3, 4 I, II 08.06.2024. 10:00 12
Kontrapunkt 1, 2 pismeni I 10.06.2024. 09:00-12:00 LD
Kontrapunkt 3, 4 pismeni II 10.06.2024. 09:00-12:00 LD
Harmonija sa harm. analizom 1, 2 pismeni I 11.06.2024. 09:00-12:00 LD
Harmonija sa harm. analizom 3, 4 pismeni II 11.06.2024. 12:15-15:15 LD
Vokalna literatura 1, 2

(Prof. Ana Kazimić)

III 11.06.2024.

 

14:00 12
Vokalna literatura 3, 4

(Prof. Ana Kazimić)

IV 11.06.2024.

 

15:00 12
Seminar iz Vokalne literature 1, 2 izborni

(Prof. Ana Kazimić)

IV 11.06.2024.

 

16:00 12
Klavir 1, 2, 3, 4 I

 II

12.06.2024.

12.06.2024.

 

10:00

10:00

6

6

Klavir 5, 6, 7, 8, apsolventi III

 IV

13.06.2024.

13.06.2024.

10:00

10:00

6

6

Kontrapunkt 1, 2, 3, 4  usmeni I

 II

13.06.2024.

13.06.2024.

 

 

10:00

11:00

12

12

Seminar iz Kontrapunkta 1, 2 izborni IV 13.06.2024. 12:00 12
Harmonija sa harmonskom analizom 5, 6 usmeni

(Prof. Marko Milenković)

III 14.06.2024. 10:00 2
Seminar iz Harmonije sa harm. analizom 1, 2 izborni IV 14.06.2024. 12:00 2
Muzički oblici 1, 2 pismeni II 27.06.2024. 12:00 2
Muzički oblici 3, 4 pismeni III 27.06.2024. 15:00 2
Metodika nastave muzičke kulture 1, 2 III 17.06.2024. 09:00 12
Metodika nastave muzičke kulture 3, 4 izborni IV 17.06.2024. 09:00 12
Engleski jezik 3 pismeni

Engleski jezik 4 pismeni

II

II

17.06.2024.

17.06.2024.

10:15

10:15

LD

LD

Engleski jezik 1 pismeni

Engleski jezik 2 pismeni

I

I

18.06.2024.

18.06.2024.

 09:00
09:00
LD

LD

Psihologija umetnosti 1, 2 I 19.06.2024. 14:00 LD
Pedagogija 1, 2 I 20.06.2024. 13:00 LD
Istorija muzike 3, 4 II 20.06.2024. 09:00 LD
Istorija muzike 5, 6, apsolventi III 20.06.2024. 09:30 LD
Hor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 I

II

III

IV

21.06.2024.

21.06.2024.

21.06.2024.

21.06.2024.

 

10:00

11:00

12:00

13:00

12

12

12

12

Istorija muzike 1, 2 I 22.06.2024. 09:00 LD
Muzički oblici 1, 2 usmeni II 29.06.2024. 11:00 2
Muzički oblici 3, 4 usmeni III 29.06.2024. 12:00 2
Seminar iz Muzičkih oblika 1, 2 izborni IV 29.06.2024. 13:00 2
Solfeđo 1, 2 pismeni I 24.06.2024. 09:30

 

2
Solfeđo 5, 6 pismeni III 24.06.2024. 10:00 2
Solfeđo 1, 2 usmeni

(Prof. S.  Kodela)

 

I 24.06.2024. 11:00 12
Solfeđo 5, 6 usmeni

(Prof. S.  Kodela)

 

III 24.06.2024. 11:00 12
Sviranje horskih partitura 1, 2, 3, 4 I

 II

25.06.2024.

25.06.2024.

10:00

12.00

SKC

SKC

Sviranje partitura 1, 2 izborni III 25.06.2024. 14:00 SKC
Harmonija sa harmonskom analizom  1, 2  usmeni

(Prof. Nataša Nagorni Petrov)

I 28.06.2024. 13:00 2
Harmonija sa harmonskom analizom  3, 4  usmeni

(Prof. Nataša Nagorni Petrov)

II 28.06.2024. 14:00 2
Sociologija kulture i umetnosti 1, 2   I, IV 04.07.2024. 16:00 Dekanat

12

 

Etnomuzikologija 1, 2, apsolventi IV  18.06.2024.  10:00  2
Estetika muzike 1, 2 izborni       Prof. Mladen Marković IV  18.06.2024.   10:00  2

 

LD – Likovni Departman (Umetnička škola Niš, Prvomajska 6)

Izvođačke umetnosti

JUNSKI ISPITNI ROK 2023/24

 

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

IZVOĐAČKE UMETNOSTI

 

 

Naziv predmeta Godina Datum Vreme Mesto
Glavni predmet – Viola,Violončelo, Kontrabas  2,4,6 I, II, III, IV 03.06.2024. 10:00 6
Glavni predmet – Solo pevanje 2, 4, 6 I, II, III, IV 03.06.2024. 16:00 6
Analiza muzičkih stilova 1, 2 izborni IV 03.06.2024. 11:00 12
Digitalna obrada zvuka 1,2  izborni IV 03.06.2024. 13:00 12
Metodika nastave gudačkih instrumenata  1, 2 III 03.06.2024. 16:00 7
Metodika nastave gudačkih instrumenata  3, 4 IV 03.06.2024. 16:00 7
Metodika nastave gitare 1, 2 III, IV 03.06.2024. 11:00 2
Glavni predmet – Violina 2, 4, 6 I, II, III, IV 04.06.2024. 10:00 6
Glavni predmet – Flauta, Klarinet, Horna 2, 4, 6 I, II, III, IV 04.06.2024. 15:00 6
Metodika nastave solo pevanja 1, 2, 3, 4 III, IV 04.06.2024. 11:00 13
Metodika nastave klavira  3, 4 IV 04.06.2024. 13:00 7
Metodika nastave duvačkih instrumenata 1, 2, 3, 4 III, IV 05.06.2024. 13:00 3
Kamerna muzika 2, 4                            I, II, 05.06.2024. 10:00 6
Kamerna muzika 6, 8                            III, IV 06.06.2024. 10:00 6
Glavni predmet – Klavir 2, 4, 6 I, II, III, IV 07.06.2024. 10:00 6
Glavni predmet – Harmonika 2, 4, 6 I, II, III, IV 07.06.2024. 15:00 6
Glavni predmet – Klavir 2, 4, 6 I, II, III, IV 08.06.2024. 10:00 6
Čitanje s lista 1, 2, 3, 4, 5, 6  – Harmonika II, III, IV 08.06.2024. 11:00 10
Metodika nastave harmonike 1, 2, 3, 4 III, IV 08.06.2024. 12:00 10
Italijanski jezik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

I,II,

III, IV

08.06.2024.  

10:00

 

 

12

 

Korepeticija i čitanje s lista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – Klavir I

II

III

IV

10.06.2024.

10.06.2024.

10.06.2024.

10.06.2024.

09:00

11:00

13:00

15:00

6

6

6

6

Orkestarske deonice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – Duvači I

II

III

IV

11.06.2024.

11.06.2024.

11.06.2024.

11.06.2024.

10:00

11:00

12:00

13:00

6

6

6

6

Poznavanje liter. i izvođaštva 1,2,3,4 – Klavir

 

II

III

11.06.2024.

11.06.2024.

11:00

12:00

12

12

Istorija i teorija pijanizma 1, 2 – Klavir

 

IV 11.06.2024. 13:00 12
Stručna praksa  (Prof. J. Aranđelović) IV 11.06.2024. 12:00 14
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 (pismeni) I 11.06.2024. 09:00-12:00 LD
Gluma  2 I 11.06.2024. 10:00 13
Gluma  4 II 11.06.2024. 12:00 13
Operski studio 2, 4 III, IV 11.06.2024. 14:00 13
Klavir 1, 2, 3, 4 – Solo pevanje I

II

12.06.2024.

12.06.2024.

10:00

10:00

6

6

Klavir 5, 6, 7, 8 – Solo pevanje III

IV

13.06.2024.

13.06.2024.

10:00

10:00

6

6

Orkestarske deonice 1, 2 – Gudači I 13.06.2024. 13:00 6
Orkestarske deonice 3, 4 – Gudači II 13.06.2024. 13:00 6
Orkestarske deonice 5, 6 – Gudači III 13.06.2024. 13:00 6
Orkestarske deonice 7, 8 – Gudači IV 13.06.2024. 13:00 6
Analiza muzičkog dela 1, 2 pismeni II

 

14.06.2024. 09:00

 

LD
Analiza muzičkog dela  3, 4 pismeni III

 

14.06.2024. 11:00

 

LD
Analiza muzičkog dela 5, 6 pismeni 

 

IV 14.06.2024. 13:00 LD
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 (usmeni) I 14.06.2024. 09:00 2
Metodika nastave klavira 1, 2 III 15.06.2024. 12:00 14
Engleski jezik 3 pismeni

Engleski jezik 4 pismeni

II

II

17.06.2024.

17.06.2024.

 10:15
10:15
LD

LD

Engleski jezik 1 pismeni

Engleski jezik 2 pismeni

I

I

18.06.2024.

18.06.2024.

 09:00
12:00
LD

LD

Analiza muzičkog dela  1, 2 usmeni

 

II 18.06.2024. 09:00 12
Analiza muzičkog dela  3, 4 usmeni

 

III 18.06.2024. 11:00 12
Analiza muzičkog dela 5, 6  usmeni

 

IV 18.06.2024. 13:30 12
Psihologija umetnosti 1, 2 I 19.06.2024. 10:00 LD
Pedagogija 1,2 I 20.06.2024. 13:00 LD
Hor 1, 2, 3, 4, 5, 6 I

II

III

20.06.2024.

20.06.2024.

20.06.2024.

10:00

11:00

12:00

12

12

12

Istorija muzike 3, 4– klavir, solo pevanje, harmonika II 21.06.2024. 09:00 LD
Istorija muzike 3, 4 – gudači, duvači , gitara, udaraljke II 21.06.2024. 09:30 LD
Istorija muzike 5, 6, apsolventi– klavir, solo pevanje, harmonika III 21.06.2024. 10:00 LD
Istorija muzike 5, 6, apsolventi– gudači, duvači, gitara III 21.06.2024. 10:30 LD
Istorija muzike 1, 2– klavir, solo pevanje, harmonika, udaraljke I 22.06.2024. 09:30 LD
Istorija muzike 1, 2 – gudači, duvači , gitara I 22.06.2024. 10:00 LD
Estetika muzike 1, 2 – Udaraljke II 22.06.2024. 10:30 LD
Čitanje s lista – Gitara 1, 2, 3, 4 II

III

26.06.2024.

26.06.2024.

12:00

13:00

10

10

Čitanje s lista – Gitara 5, 6 IV 26.06.2024. 14:00 10
Glavni predmet – Gitara 2, 4, 6 I, II, III, IV 27.06.2024. 10:00 6
Solfeđo 1, 2, pismeni – gudači, duvači, udaraljke I 28.06.2024. 08:00 12
Solfeđo 1, 2, pismeni – klavir, harmonika, gitara,

                                              solo pevanje

I 28.06.2024. 08:30 12
Solfeđo 3, 4, pismeni  klavir, harmonika, gitara,

                                              solo pevanje

II 28.06.2024. 09:00 12
Solfeđo 3, 4, pismeni  – gudači, duvači, udaraljke II 28.06.2024. 09:30 12
Solfeđo 5, 6, pismeni klavir, harmonika, gitara,

                                              solo pevanje

III 28.06.2024. 10:00 12
Solfeđo 5, 6, pismeni – gudači, duvači III 28.06.2024. 10:30 12
Solfeđo 7, 8, pismeni – solo pevanje   IV 28.06.2024. 10:30 12
Solfeđo 1, 2   usmeni I 28.06.2024. 11:30 12
Solfeđo 3, 4   usmeni II 28.06.2024. 13:00 12
Solfeđo 5, 6   usmeni III 28.06.2024. 14:30 12
Solfeđo 7, 8   usmeni IV 28.06.2024. 14:30 12
Metodika nastave udaraljki 1, 2, 3, 4 III, IV 28.06.2024. 13:00 Njegoš
Glavni predmet – Udaraljke  2, 4, 6 I, II, III, IV 29.06.2024. 12:00 Njegoš
Glavni predmet – Klavir IV 03.07.2024. 10:00 6
Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 I,IV 04.07.2024. 10:00 Dekanat

12

Orkestar 2, 4, 6, 8 – Duvači, Gudači i Udaraljke I

II

III

IV

06.07.2024.

06.07.2024.

06.07.2024.

06.07.2024.

10:00

11:00

12:00

13:00

6

6

6

6

Etnomuzikologija 1, 2

 

IV  18.06.2024. 10:00   2
Estetika muzik 1, 2 – izborni Prof. M. Marković

 

IV  18.06.2024.  10:00  2

 

 

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Njegoš – Osnovna škola “Njegoš”, Pantalejska 60

 

 

 

Slikarstvo

JUNSKI ISPITNI ROK 2023/24

 

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

SLIKARSTVO

 

 

Naziv predmeta Godina Datum Vreme Mesto
Crtež malog formata 2 – izborni I 03.06.2024. 10:00 sala
Večernji akt 2 II 03.06.2024. 12:00 LD
Crtanje – studija 2 I 04.06.2024. 10:00 sala
Grafički dizajn osnove 1, 2- izborni I 04.06.2024. 13:00 Elektronski

Fakultet

Slikarska tehnologija 1, 2 I 05.06.2024. 11:00 LD
Slikarska tehnologija 3, 4 II 05.06.2024. 12:00 LD
Slikarska tehnologija 1, 2 izborni III, IV 05.06.2024. 13:00 LD
Plastična anatomija 1, 2 I 06.06.2024. 12:00 LD
Plastična anatomija 3, 4 II 06.06.2024. 11:30 LD
Anatomija umetnosti 1, 2 izborni III, IV 06.06.2024. 11:00 LD
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 III 06.06.2024. 11:00 12
Zidno slikarstvo  2 IV 07.06.2024. 16:00 Njegoš
Slikanje – studija 2 II 10.06.2024. 10:00 sala
Slikanje 4 III 10.06.2024. 11:00 sala
Slikanje 6 IV 10.06.2024. 12:00 sala
Stručna metodička praksa 1, 2 (Prof. B. Bašić) IV 10.06.2024. 13:00 sala
Grafika 2 I 11.06.2024. 10:00 Njegoš
Grafika 4 II 11.06.2024. 11:00 Njegoš
Grafika 6 III 11.06.2024. 12:00 Njegoš
Grafika sa tehnologijom 2 izborni IV 11.06.2024. 13:00 Njegoš
Kaligrafija 2 izborni III 11.06.2024. 12:00 Njegoš
Crtanje 4 III 12.06.2024. 11:00 sala
Crtanje  6 IV 12.06.2024. 12:00 sala
Istorija umetnosti 3, 4    II 13.06.2024. 12:30 LD
Istorija umetnosti 7,8     IV 13.06.2024. 14:00 LD
Engleski jezik  3 pismeni

Engleski jezik  4 pismeni

II

II

17.06.2024.

17.06.2024.

12:00

09.00 

LD

LD

Engleski jezik 1 pismeni

Engleski jezik 2 pismeni

I

I

18.06.2024.

18.06.2024.

 09:00
10:15
LD

LD

Psihologija umetnosti 1, 2 I 19.06.2024. 12:00 LD
Pedagogija 1, 2 II 20.06.2024. 13:00 LD
Istorija umetnosti 1, 2     I 06.07.2024. 11:00 LD
Istorija umetnosti 5, 6    III 06.07.2024. 13:00 LD

 

 

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Njegoš – Osnovna škola “Njegoš”, Pantalejska 60

Grafički dizajn

JUNSKI ISPITNI ROK 2023/24

 

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

GRAFIČKI DIZAJN

 

Naziv predmeta Godina Datum Vreme Mesto
Crtanje 2 I 03.06.2024. 11:00 OŠ Vožd
Slikanje 2 II 03.06.2024. 12:00 OŠ Vožd
Plakat  2 III 03.06.2024. 12:00 OŠ Vožd
Plakat  4 IV 03.06.2024. 13:00 OŠ Vožd
Večernji akt 2 III 03.06.2024. 10:00 LD
Akt 2 izborni IV 03.06.2024. 11:00 LD
Forma i oblikovanje knjige 2 I 04.06.2024. 12:00 OŠ Vožd
Grafička komunikacija 2 III 04.06.2024. 12:30 OŠ Vožd
Grafička komunikacija 4 IV 04.06.2024. 11:00 Elektronski

Fakultet

Grafika knjige 2 – izborni II 04.06.2024. 13:00 Elektronski

Fakultet

Grafički dizajn osnove 2 – izborni II 04.06.2024. 13:00 Elektronski

Fakultet

Stručna metodička praksa 1, 2 (Prof. A. Milić) III, IV 04.06.2024. 13:30 Elektronski

Fakultet

Prostorna grafika 2 III 05.06.2024. 10:00 Elektronski

Fakultet

Prostorna grafika 4 IV 05.06.2024. 11:00 Elektronski

Fakultet

Računarski alati u grafičkom oblikovanju knjige 2 I 05.06.2024. 11:00 Elektronski

Fakultet

Anatomija umetnosti  1, 2 izborni III 06.06.2024. 11:00 LD
Anatomija umetnosti  1, 2 izborni IV 06.06.2024. 11:00 LD
Fotografija 2 I 06.06.2024. 11:30 Njegoš
Fotografija 4 II 06.06.2024. 11:00 Njegoš
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 III 06.06.2024. 11:00 12
Grafika osnove 2 I 10.06.2024. 10:00 Njegoš
Grafika osnove 4 II 10.06.2024. 11:00 Njegoš
Savremene grafičke tehnike 2 izborni III 10.06.2024. 12:00 Njegoš
Grafika sa tehnologijom 2 izborni IV 11.06.2024. 13:00 Njegoš
Pismo osnove 4 II 11.06.2024. 10:00 Njegoš
Pismo osnove 2 I 11.06.2024. 11:00 Njegoš
Kaligrafija 2 izborni III 11.06.2024. 12:00 Njegoš
Pismo 2 III 11.06.2024. 09:00 OŠ Vožd
Pismo 4 IV 11.06.2024. 10:00 OŠ Vožd
Tipografija 2 II 11.06.2024. 12:00 OŠ Vožd
Istorija umetnosti 3, 4      II 13.06.2024. 12:30 LD
Istorija umetnosti 7, 8      IV 13.06.2024. 14:00 LD
Engleski jezik  3 pismeni

Engleski jezik  4 pismeni

II

II

17.06.2024.

17.06.2024.

 12:00
09:00
LD

LD

Engleski jezik 1 pismeni

Engleski jezik 2 pismeni

I

I

18.06.2024.

18.06.2024.

 09:00
10:15
LD

LD

Psihologija umetnosti 1, 2 I 19.06.2024. 12:00 LD
Pedagogija 1, 2 II 20.06.2024. 13:00 LD
Istorija umetnosti 1, 2       I 06.07.2024. 11:00 LD
Istorija umetnosti 5, 6       III 06.07.2024. 13:00 LD
Sociologija kulture i umetnosti 1, 2  II 04.07.2024. 11:30 Dekanat

12

 

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Njegoš – Osnovna škola “Njegoš”, Pantalejska 60

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Muzička teorija

JUNSKI ISPITNI ROK 2023/24

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

MUZIČKA TEORIJA

 

 

Naziv predmeta Godina Datum Vreme Mesto
Analiza muzičkih stilova 1, 2

(Prof.  Aleksandar Sedlar)

I 03.06.2024. 13:00 12
Kompozicija 1, 2  izborni I 03.06.2024. 14:00 12
Aranžiranje 1, 2  izborni I 06.06.2024. 11:30 LD
Praktična metodika nastave solfeđa 1, 2 I 07.06.2024. 15:00 12
Metodika nastave solfeđa

(Prof. I. Nikolić)

I 07.06.2024. 15:00 12
Vokalna literatura I 11.06.2024. 16:00 12
Harmonija sa harmonskom analizom

(Prof. M. Milenković)

I 14.06.2024. 12:00 2
Stručna praksa 1, 2 (Prof. M. Milenković) I 14.06.2024. 12:00 2
Praktična metodika nastave muzičke kulture 1, 2 I 17.06.2024. 09:00 12
Estetika 1, 2 I 05.07.2024. 16:00 dekanat

12

Metodologija naučnog rada I 29.06.2024. 13:00 2
Metodika nastave teorijskih predmeta 1, 2 I 28.06.2024. 15:00 2
Harmonija sa harmonskom analizom

(Prof. N. N. Petrov)

I 28.06.2024. 15:00 2
Metodika nastave solfeđa

(Prof. J. C. Crvenica)

I 28.06.2024. 14:30 12

 

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Izvođačke umetnosti

JUNSKI ISPITNI ROK 2023/24

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

IZVOĐAČKE UMETNOSTI

 

 

Naziv predmeta Godina Datum Vreme Mesto
Analiza muzičkih stilova 1, 2 izborni

 

I

 

 

03.06.2024. 13:00 12
Glavni predmet – Viola, Kontrabas, Violončelo I 03.06.2024. 10:00 6
Glavni predmet – Solo pevanje I 03.06.2024. 16:00 6
Metodika nastave gudačkih instrumenata 1, 2 I 03.06.2024. 16:00 7
Metodika nastave gitare 2 I 03.06.2024. 11:00 2
Glavni predmet – Violina I 04.06.2024. 10:00 6
Glavni predmet – Flauta, Klarinet I 04.06.2024. 15:00 6
Metodika nastave solo pevanja 2 I 04.06.2024. 11:00 13
Metodika nastave duvačkih instrumenata 2 I 05.06.2024. 13:00 3
Kamerna muzika 2 I 06.06.2024. 10:00 6
Glavni predmet – Harmonika I 07.06.2024. 15:00 6
Glavni predmet – Klavir I 07.06.2024. 10:00 6
Glavni predmet – Klavir I 08.06.2024. 10:00 6
Metodika nastave harmonike 2 I 08.06.2024. 12:00 10
Korepeticija 1, 2 I 10.06.2024. 15:00 6
Metodika nastave klavira 2 I 11.06.2024. 11:00 14
Stručna praksa  (Prof. J. Aranđelović) I 11.06.2024. 12:00 14
Operski studio 2 I 11.06.2024. 14:00 13
Osnovi dirigovanja 1, 2  izborni I 20.06.2024. 13:00 12
Glavni predmet – Gitara I 27.06.2024. 10:00 6
Metodika nastave udaraljki 2 I 28.06.2024. 13:00 Njegoš
Glavni predmet – Udaraljke I 29.06.2024. 12:00 Njegoš
Glavni predmet – Klavir I 03.07.2024. 10:00 6
Estetika 1, 2 I 05.07.2024. 10:00 dekanat

12

Orkestar 2 I 06.07.2024. 14:00 6

 

 

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

 

 

 

Slikarstvo

 

 

JUNSKI ISPITNI ROK 2023/24

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

SLIKARSTVO

 

 

Naziv predmeta Godina Datum Vreme Mesto
Slikarska tehnologija  izborni I 05.06.2024. 13:00 LD
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 I 06.06.2024. 11:30 12
Zidno slikarstvo  izborni I 07.06.2024. 17:00 Njegoš
Slikanje I 10.06.2024. 13:00 sala
Poetike u grafici  izborni I 11.06.2024. 13:00 Njegoš
Kaligrafija  izborni I 11.06.2024. 12:00 Njegoš
Crtanje 2 I 12.06.2024. 13:00 sala
Nacionalna istorija umetnosti 20. Veka 1,2 I 13.06.2024. 15:30 LD
Likovna poetika 20.veka 1,2 I 13.06.2024. 15:30 LD
Likovne poetike u savremenoj umetnosti  1, 2 I 13.06.2024. 15:30 LD
Estetika 1, 2 I 05.07.2024. 11:30 dekanat

12

Tehnika pisanja stručnog rada I 05.07.2024. 11:30 dekanat

12

 

 

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Njegoš – Osnovna škola “Njegoš”, Pantalejska 60

Grafički dizajn

 

 

JUNSKI ISPITNI ROK 2023/24

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

GRAFIČKI DIZAJN

 

 

Naziv predmeta Godina Datum Vreme Mesto
Plakat I 03.06.2024. 14:00 OŠ Vožd
Grafičke komunikacije I 04.06.2024. 12:00 Elektronski

Fakultet

Prostorna grafika I 05.06.2024. 12:00 Elektronski

Fakultet

Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 I 10.06.2024. 11:15 2
Kaligrafija  izborni I 11.06.2024. 12:00 Njegoš
Pismo 2 I 11.06.2024. 11:00 OŠ Vožd
Likovna poetika 20.veka 1, 2 I 13.06.2024. 15:30 LD
Likovne poetike u savremenoj umetnosti 1, 2 I 13.06.2024. 15:30 LD

 

 

 

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Njegoš – Osnovna škola “Njegoš”, Pantalejska 60

 

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Muzička teorija
Izvođačke umetnosti
Slikarstvo
Grafički dizajn

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Muzička teorija
Izvođačke umetnosti
Slikarstvo
Grafički dizajn

OKTOBAR

Obaveštenje o prijavi ispita za oktobarski ispitni rok

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Muzička teorija
Izvođačke umetnosti
Slikarstvo
Grafički dizajn

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Muzička teorija
Izvođačke umetnosti
Slikarstvo
Grafički dizajn

Kolokvijumi iz Muzičkih oblika

OBAVEŠTENJE Kolokvijumi iz MUZIČKIH OBLIKA biće održani 22.06.2024, po sledećoj satnici: – 12.00 do 15.00, MO1, MO2, MO3 i MO4 prof.dr Danijela Ilić

Kolokvijum iz Analize muzičkog dela

Kolokvijum iz Analize muzičkog dela održaće se 12.06.2024. godine u učionici br. 12, po sledećoj satnici: AMD 1 i 2 od 10,00-11,30 AMD 3 i 4 od 11,30-13,00 AMD 5 i 6 od 13,00-14,30 Prof. dr Danijela Zdravić Mihailović

Solfeđo 3 i 4 (MT) i Metodika nastave solfeđa – termini kolokvijuma

Kolokvijumi iz predmeta Solfeđo 3 i 4 (za studente studijskog programa Muzička teorija) i Metodika nastave solfeđa biće održani u sredu 5. 6. 2024. u učionici br. 2, prema sledećoj satnici: 11:00 – Solfeđo 3 i 4 12:00 – Metodika nastave solfeđa 1 i 2 13:00 – Metodika nastave solfeđa…

Ispiti i kolokvijumi iz Muzičkih oblika i Metodologije naučnog rada

OBAVEŠTENJE Ispiti i kolokvijumi iz Muzičkih oblika i Metodologije naučnog rada, biće održani: 10.05.2024. (petak) – od 12.00 do 15.00 kolokvijumi – od 15.00 do 18.00 pismeni deo ispita 11.05.2024. (subota) – od 12.00 usmeni deo ispita dr Danijela Ilić, vanredni profesor

Kolokvijum solfeđo Izvođačke umetnosti – aprilski ispitni rok

SOLFEĐO – IZVOĐAČKE UMETNOSTI APRILSKI ISPITNI ROK KOLOKVIJUM PISMENI I USMENI KOLOKVIJUM Ponedeljak, 15.04.2024. 08:00-09:30 – II godina, S3 i S4 09:30-10:30 – III godina, S5 i S6 + IV godina – s. pevanje S7 i S8 Utorak, 16.04.2024. 08:00-08:45 – I godina, S1 i S2 – gudači, duvači,…

Ispiti i kolokvijumi iz Muzičkih oblika i Metodologije naučnog rada

Raspored za ispit u petak, 22.03.2024.: -12.00 do 15.00 kolokvijumi sve godine -15.00 do 18.00 pismeni deo ispita sve godine – 18.00 Metodologija naučnog rada, ispit Subota 23.03.2024: nastava po normalnom rasporedu za petak, osim: – 14.30 do 15.15 usmeni M. Oblici 1 i 2, – 18.00 do 18.45…