ISPITNI ROKOVI

Termini prijave ispita: 14 – 17. 01. 2021.

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Muzička teorija i pedagogija
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Metodika nastave muzičke kulture 1, 2 III 25.01.2022. 10:30 LD
Metodika nastave muzičke kulture 3, 4, izborni IV 25.01.2022. 09:00 LD
Vokalna literatura 3, 4, 1, 2 (Prof. Dragan Tomić) IV, III 26.01.2022. 09:00 LD
Seminar iz Vokalne literature 1, 2, izborni (Prof. Dragan Tomić) IV 26.01.2022. 11:00 LD
Poznavanje muzičkih instrumenta 1, 2 II 26.01.2022. 10:00 LD
Analiza muzičkih stilova 1, 2, izborni (Prof. Dragan Tomić) IV 26.01.2022. 11:30 LD
Osnovi orkestracije 3, 4, 1, 2 (Prof. Dragan Tomić) IV, III 27.01.2022. 09:00 LD
Solfeđo 3, 4 pismeni (Prof. Igor N.) II 27.01.2022. 10:00 12
Solfeđo 3, 4 usmeni (Prof. Igor N.) II 27.01.2022. 11:00 12
Metodika nastave solfeđa 1, 2 III 28.01.2022. 10:00 12
Metodika nastave solfeđa 3, 4, izborni IV 28.01.2022. 11:30 12
Kontrapunkt 1, 2 pismeni I 01.02.2022. 09:00 – 12:00 LD
Kontrapunkt 3, 4 pismeni II 01.02.2022. 12:15 – 15:15 LD
Italijanski jezik 1, 2, 3, 4 I, II 29.01.2022. 09:00 12
Sviranje horskih partitura 1, 2 I 31.01.2022. 10:00 SKC
Sviranje horskih partitura 3, 4 II 31.01.2022. 12:00 SKC
Sviranje partitura 1, izborni III 31.01.2022. 14:00 SKC
Muzički oblici 1, 2 pismeni II 02.02.2022. 10:00 LD
Muzički oblici 3, 4 pismeni III 02.02.2022. 13:15 LD
Harmonija sa harm. analizom 1, 2 pismeni I 03.02.2022. 09:00 – 12:00 LD
Harmonija sa harm. analizom 3, 4 pismeni II 03.02.2022. 12:15 – 15:15 LD
Osnovi orkestracije 1, 2, 3, 4 (Prof. Aleksandar Sedlar) III, IV 03.02.2022. 11:00 12
Vokalna literatura 1, 2, 3, 4 (Prof. Aleksandar Sedlar) III, IV 03.02.2022. 12:00 12
Analiza muzičkih stilova 1, 2, izborni (Prof. Aleksandar Sedlar) IV 03.02.2022. 13:00 12
Digitalna obrada zvuka 1, 2, izborni IV 03.02.2022. 14:00 12
Seminar iz Vokalne literature 1, 2, izborni (Prof. Aleksandar Sedlar) IV 03.02.2022. 14:00 12
Etnomuzikologija 1, 2 IV 05.02.2022. 10:00 12
Estetika muzike 1, izborni IV 05.02.2022. 12:00 12
Engleski jezik 1 pismeni I 04.02.2022. 09:00-10:00 LD
Engleski jezik 2 pismeni I 04.02.2022. 13:15-14:15 LD
Engleski jezik 3 pismeni II 05.02.2022. 12:00-13:00 LD
Engleski jezik 4 pismeni II 05.02.2022. 12:00-13:00 LD
Muzički oblici 1, 2 usmeni II 07.02.2022. 10:00 12
Muzički oblici 3, 4 usmeni III 07.02.2022. 12:00 12
Seminar iz Muzičkih oblika 1, 2, izborni IV 07.02.2022. 13:00 12
Horsko dirigovanje 1, 2 I 07.02.2022. 11:00 6
Horsko dirigovanje 3, 4 II 08.02.2022. 11:00 6
Horsko dirigovanje 5, 6, izborni III 08.02.2022. 12:00 6
Pedagogija 1, 2 I 08.02.2022. 11:00 online
Psihologija umetnosti 1, 2 I 09.02.2022. 12:20-13:20 LD
Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 I, IV 09.02.2022. 11:30 dekanat 12
Solfeđo 1, 2 pismeni I 10.02.2022. 09:00 2
Solfeđo 5, 6 pismeni III 10.02.2022. 09:00 2
Solfeđo – apsolventi pismeni IV 10.02.2022. 09:00 2
Solfeđo 1, 2 usmeni I 10.02.2022. 10:30 online
Solfeđo 5, 6 usmeni III 10.02.2022. 11:30 online
Solfeđo – apsolventi usmeni IV 10.02.2022. 11:30 online
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 usmeni (Prof. Nataša Nagorni Petrov) I 11.02.2022. 10:00 12
Harmonija sa harmonskom analizom 3, 4 usmeni (Prof. Marko Milenković) II 11.02.2022. 09:00 2
Harmonija sa harm. analizom 5, 6 usmeni III 11.02.2022. 12:00 2
Seminar iz Harmonije sa harm. analizom 1, 2, izborni IV 11.02.2022. 13:00 2
Klavir 1, 2 I 12.02.2022. 10:00 6
Klavir 3, 4 II 12.02.2022. 11:00 6
Klavir 5, 6 III 14.02.2022. 10:00 6
Klavir 7, 8, apsolventi IV 14.02.2022. 11:00 6
Kontrapunkt 1, 2, usmeni I 17.02.2022. 09:00 12
Kontrapunkt 3, 4 usmeni II 17.02.2022. 11:00 12
Seminar iz Kontrapunkta 1, 2, izborni IV 17.02.2022. 13:00 12
Hor 7, 8 IV 17.02.2022. 12:00 6
Hor 3, 4 II 18.02.2022. 11:00 6
Hor 5, 6 III 18.02.2022. 13:00 6
Istorija muzike 1, 2 I 18.02.2022. 09:00 LD
Istorija muzike 3, 4 II 19.02.2022. 09:00 LD
Istorija muzike 5, 6, apsolventi III 19.02.2022. 11:00 LD
Hor 1, 2 I 19.02.2022. 11:00 12
Rad sa ansamblom 1, 2, izborni IV 19.02.2022. 11:00 12

Ažurirano: 24.1.2022.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6


 

Izvođačke umetnosti
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Kamerna muzika 1, 3 I, II 24.01.2022. 10:00 6
Kamerna muzika 5, 7 III, IV 25.01.2022. 10:00 6
Metodika nastave muzičke kulture 1, 2 – Udaralјke II 25.01.2022. 09:00 LD
Glavni predmet – Klavir 1, 3, 5 I, II, III 26.01.2022. 10:00 6
Glavni predmet – Klavir 1, 3, 5 I, II, III 27.01.2022. 10:00 6
Glavni predmet – Solo pevanje 1, 3, 5 I, II, III 27.01.2022. 15:00 6
Metodika nastave solo pevanja 1, 2, 3, 4 III, IV 28.01.2022. 13:00 13
Glavni predmet – Violina 1, 3, 5 I, II, III 28.01.2022. 10:00 6
Glavni predmet – Viola, Violončelo, Kontrabas 1, 3, 5 I, II, III 29.01.2022. 15:00 6
Metodika nastave klavira 1, 2 III 31.01.2022. 11:00 14
Metodika nastave klavira 3, 4 IV 31.01.2022. 12:00 14
Poznavanje liter. i izvođaštva 1, 2 – Klavir II 31.01.2022. 13:00 14
Poznavanje liter. i izvođaštva 3, 4 – Klavir III 31.01.2022. 14:00 14
Kontrapunkt 1, 2 (pismeni) I 28.01.2022. 09:00 LD
Čitanje s lista – Gitara 1, 2 II 28.01.2022. 10:00 2
Čitanje s lista – Gitara 3, 4 III 28.01.2022. 10:30 2
Glavni predmet – Flauta, Klarinet, Horna 1, 3, 5 I, II, III 29.01.2022. 10:00 6
Metodika nastave gudačkih instrumenata 1, 2 III 29.01.2022. 11:00 7
Metodika nastave gudačkih instrumenata 3, 4 IV 29.01.2022. 12:00 7
Italijanski jezik 1, 2 I 29.01.2022. 10:15 12
Italijanski jezik 3, 4 II 29.01.2022. 11:30 12
Italijanski jezik 5, 6, 7, 8 – Solo pevanje III, IV 29.01.2022. 11:30 12
Glavni predmet – Harmonika 1, 3, 5 I, II, III 31.01.2022. 11:00 6
Orkestarske deonice 1, 2 – Duvači I 31.01.2022. 10:00 12
Orkestarske deonice 3, 4 – Duvači II 31.01.2022. 11:00 12
Orkestarske deonice 5, 6 – Duvači III 31.01.2022. 12:00 12
Orkestarske deonice 7, 8 – Duvači IV 31.01.2022. 13:00 12
Orkestarske deonice 1, 2 – Gudači I 31.01.2022. 11:00 2
Orkestarske deonice 3, 4 – Gudači II 31.01.2022. 12:00 2
Orkestarske deonice 5, 6 – Gudači III 31.01.2022. 13:00 2
Orkestarske deonice 7, 8 – Gudači IV 31.01.2022. 14:00 2
Čitanje s lista – Gitara 5, 6 IV 31.01.2022. 12:00 10
Glavni predmet – Gitara 1, 3, 5 I, II, III 01.02.2022. 12:00 6
Orkestar 1, 3, 5, 7 – Duvači, Gudači i Udaralјke I 01.02.2022. 11:00 12
Orkestar 1, 3, 5, 7 – Duvači, Gudači i Udaralјke II 01.02.2022. 12:00 12
Orkestar 1, 3, 5, 7 – Duvači, Gudači i Udaralјke III 01.02.2022. 13:00 12
Orkestar 1, 3, 5, 7 – Duvači, Gudači i Udaralјke IV 01.02.2022. 14:00 12
Korepeticija i čitanje s lista 1, 2 – Klavir I 01.02.2022. 09:00 14
Korepeticija i čitanje s lista 3, 4 – Klavir II 01.02.2022. 10:00 14
Korepeticija i čitanje s lista 5, 6 – Klavir III 01.02.2022. 11:00 14
Korepeticija i čitanje s lista 7, 8 – Klavir IV 01.02.2022. 12:00 14
Čitanje s lista 1, 2, 3, 4, 5, 6 – Harmonika II, III, IV 01.02.2022. 12:00 2
Metodika nastave harmonike 1, 2, 3, 4 III, IV 01.02.2022. 13:00 2
Solfeđo 1, 2, pismeni – klavir, harmonika, gitara, solo pevanje I 02.02.2022. 08:00-08:20 12
Solfeđo 1, 2, pismeni – gudači, duvači, udaralјke I 02.02.2022. 08:30-08:50 12
Solfeđo 3, 4, pismeni – klavir, harmonika, gitara, solo pevanje II 02.02.2022. 09:00-09:20 12
Solfeđo 3, 4, pismeni – gudači, duvači, udaralјke II 02.02.2022. 09:30-09:50 12
Solfeđo 5, 6, pismeni – klavir, harmonika, gitara, solo pevanje III 02.02.2022. 10:00-10:20 12
Solfeđo 5, 6, pismeni – gudači, duvači III 02.02.2022. 10:30-10:50 12
Solfeđo 7, 8, pismeni – solo pevanje IV 02.02.2022. 10:30-10:50 12
Solfeđo 1, 2 usmeni I 02.02.2022. 12:00 12
Solfeđo 3, 4 usmeni II 02.02.2022. 14:00 12
Solfeđo 5, 6 usmeni III 02.02.2022. 16:00 12
Solfeđo 7, 8 usmeni IV 02.02.2022. 16:00 12
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 pismeni I 03.02.2022. 09:00-12:00 LD
Digitalna obrada zvuka 1, 2 izborni – Udaralјke IV 03.02.2022. 14:00 12
Analiza muzičkih stilova 1, izborni IV 03.02.2022. 15:00 12
Metodika nastave duvačkih instrumenata 1, 2, 3, 4 III, IV 03.02.2022. 14:00 2
Metodika nastave gitare 1, 2, 3, 4 III, IV 03.02.2022. 12:00 2
Etnomuzikologija 1, 2 IV 05.02.2022. 10:00 12
Estetika muzike 1, izborni IV 05.02.2022. 12:00 12
Estetika muzike 1 – Udaralјke II 05.02.2022. 12:00 12
Engleski jezik 1 pismeni I 04.02.2022. 10:15-11:15 LD
Engleski jezik 1 pismeni – modul klavir I 04.02.2022. 12:00-13:00 LD
Engleski jezik 2 pismeni I 04.02.2022. 13:15-14:15 LD
Engleski jezik 3 pismeni II 05.02.2022. 10:15-11:15 LD
Engleski jezik 4 pismeni II 05.02.2022. 12:00-13:00 LD
Analiza muzičkog dela 1, 2 pismeni – klavir, solo pevanje, harmonika II 07.02.2022. 09:00 LD
Analiza muzičkog dela 1, 2 pismeni – gudači, duvači, gitara, udaralјke II 07.02.2022. 10:30 LD
Analiza muzičkog dela 3, 4 pismeni – klavir, solo pevanje, harmonika III 07.02.2022. 12:00 LD
Analiza muzičkog dela 3, 4 pismeni – gudači, duvači gitara III 07.02.2022. 13:30 LD
Analiza muzičkog dela 5, 6 pismeni – klavir, solo pevanje, harmonika, udaralјke IV 07.02.2022. 15:00 LD
Analiza muzičkog dela 5, 6 pismeni – gudači, duvači, gitara IV 07.02.2022. 16:30 LD
Pedagogija 1, 2 – klavir, solo pevanje, harmonika, udaralјke I 08.02.2022. 11:00 online
Pedagogija 1,2 – gudači, duvači, gitara I 08.02.2022. 11:00 online
Psihologija umetnosti 1, 2 – klavir, solo pevanje, harmonika, udaralјke I 09.02.2022. 10:00-11:00 LD
Psihologija umetnosti 1, 2 – gudači, duvači, gitara I 09.02.2022. 11:10-12:10 LD
Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 I, IV 09.02.2022. 14:00 dekanat 12
Menadžment u kulturi 1, izborni IV 19.02.2022. 10:00 LD
Analiza muzičkog dela 1, 2 (usmeni) II 10.02.2022. 09:00 12
Analiza muzičkog dela 3, 4 (usmeni) III 10.02.2022. 11:00 12
Analiza muzičkog dela 5, 6 (usmeni) IV 10.02.2022. 13:30 12
Istorija umetnosti 1, 2 – Udaralјke IV 10.02.2022. 15:30 LD
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 (usmeni) I 11.02.2022. 09:00 2
Metodika nastave udaralјki 1, 2, 3, 4 III, IV 11.02.2022. 13:00 Nјegoš
Glavni predmet – Udaralјke 1, 3, 5 I, II, III 12.02.2022. 12:00 Nјegoš
Klavir 1, 2 – Solo pevanje, Harmonika I 12.02.2022. 10:00 6
Klavir 3, 4 – Solo pevanje, Harmonika II 12.02.2022. 11:00 6
Klavir 5, 6 – Solo pevanje, Harmonika III 14.02.2022. 10:00 6
Klavir 7, 8 – Solo pevanje, Harmonika IV 14.02.2022. 11:00 6
Kontrapunkt 1, 2 pismeni I 01.02.2022. 09:00 LD
Istorija muzike 3, 4 – klavir, solo pevanje, harmonika II 17.02.2022. 09:00 LD
Istorija muzike 3, 4 – gudači, duvači, gitara, udaralјke II 17.02.2022. 09:30 LD
Istorija muzike 5, 6, apsolventi – klavir, solo pevanje, harmonika III 17.02.2022. 10:00 LD
Istorija muzike 5, 6, apsolventi – gudači, duvači, gitara III 17.02.2022. 10:30 LD
Hor 1, 2 I 17.02.2022. 11:00 6
Istorija i teorija pijanizma 1 – Klavir IV 17.02.2022. 11:00 2
Istorija muzike 1, 2 – klavir, solo pevanje, harmonika, udaralјke I 18.02.2022. 11:00 LD
Istorija muzike 1, 2 – gudači, duvači, gitara I 18.02.2022. 11:30 LD
Hor 3, 4 II 18.02.2022. 11:00 6
Hor 5, 6 III 18.02.2022. 13:00 6
Gluma 1 I 19.02.2022. 12:00 6
Gluma 3 II 19.02.2022. 14:00 6
Operski studio 1, 3 III, IV 19.02.2022. 16:00 6

Ažurirano: 27.12.2021.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Nјegoš – Osnovna škola “Nјegoš”, Pantalejska 60

SKC – Studentski kulturni centar (Zgrada Univerziteta, Šumatovačka bb)


 

Slikarstvo
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Slikanje – studija 1 II 24.01.2022. 10:00 sala
Slikanje 3 III 24.01.2022. 11:00 sala
Slikanje 5 IV 24.01.2022. 12:00 sala
Vajanje 1 I 24.01.2022. 13:00 Nјegoš
Crtanje – studija 1 I 25.01.2022. 10:00 sala
Crtanje 3 III 25.01.2022. 11:00 sala
Crtanje 5 IV 25.01.2022. 12:00 sala
Uvod u proširne medije 1 izborni IV 26.01.2022. 12:00 sala
Grafika 1 I 27.01.2022. 10:00 Nјegoš
Grafika 3 II 27.01.2022. 11:00 Nјegoš
Grafika 5 III 27.01.2022. 12:00 Nјegoš
Grafika sa tehnologijom 1, izborni IV 27.01.2022. 13:00 Nјegoš
"Slikarska tehnologija 1 2" I 07.02.2022. 10:00 LD
Slikarska tehnologija 3, 4 II 07.02.2022. 12:00 LD
Slikarska tehnologija 1, 2 izborni III, IV 07.02.2022. 13:00 LD
Večernji akt 1 II 31.01.2022. 12:00 LD
Plastična anatomija 1, 2 I 01.02.2022. 11:00 LD
Plastična anatomija 3, 4 II 01.02.2022. 13:00 LD
Anatomija umetnosti 1, 2 izborni III, IV 01.02.2022. 14:00 LD
Zidno slikarstvo 1 IV 02.02.2022. 13:00 Nјegoš
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 III 03.02.2022. 13:00 online
Engleski jezik 1 pismeni I 04.02.2022. 13:15-14:15 LD
Engleski jezik 2 pismeni I 04.02.2022. 13:15-14:15 LD
Engleski jezik 3 pismeni II 05.02.2022. 09:00-10:00 LD
Engleski jezik 4 pismeni II 05.02.2022. 12:00-13:00 LD
Pedagogija 1, 2 II 08.02.2022. 11:00 online
Psihologija umetnosti 1, 2 I 09.02.2022. 13:30-14:30 LD
Istorija umetnosti 1, 2 I 10.02.2022. 10:00 LD
Istorija umetnosti 3, 4 II 10.02.2022. 12:00 LD
Istorija umetnosti 5, 6 III 10.02.2022. 14:00 LD
Istorija umetnosti 7, 8 IV 10.02.2022. 15:30 LD

Ažurirano: 27.12.2021.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Nјegoš – Osnovna škola “Nјegoš”, Pantalejska 60

Grafički dizajn
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Crtanje 1 I 24.01.2022. 11:00 OŠ Vožd
Slikanje 1 II 24.01.2022. 12:00 OŠ Vožd
Plakat 1 III 24.01.2022. 12:00 OŠ Vožd
Plakat 3 IV 24.01.2022. 13:00 OŠ Vožd
Projektovanje oblika 1 I 25.01.2022. 13:00 LD
Grafička komunikacija 1 III 25.01.2022. 10:00 OŠ Vožd
Grafička komunikacija 3 IV 25.01.2022. 11:00 OŠ Vožd
Grafički dizajn osnove 1 – izborni II 25.01.2022. 13:00 OŠ Vožd
Prostorna grafika 1 III 26.01.2022. 10:00 OŠ Vožd
Prostorna grafika 3 IV 26.01.2022. 11:00 OŠ Vožd
Slikanje i slikarska tehnike 1 izborni IV 27.01.2022. 11:00 OŠ Vožd
Grafika sa tehnologijom 1 izborni IV 27.01.2022. 13:00 Nјegoš
Fotografija 1 I 27.01.2022. 12:00 Nјegoš
Fotografija 3 II 27.01.2022. 11:30 Nјegoš
Primenjena fotografija 1 izborni IV 27.01.2022. 11:00 Nјegoš
Pismo osnove 3 II 28.01.2022. 10:00 Nјegoš
Pismo osnove 1 I 28.01.2022. 11:00 Nјegoš
Kaligrafija 1 izborni III 28.01.2022. 12:00 Nјegoš
Pismo 1 III 28.01.2022. 09:00 OŠ Vožd
Pismo 3 IV 28.01.2022. 10:00 OŠ Vožd
Tipografija 1 II 28.01.2022. 12:00 OŠ Vožd
Grafika osnove 1 I 31.01.2022. 10:00 Nјegoš
Grafika osnove 3 II 31.01.2022. 11:00 Nјegoš
Savremene grafičke tehnike 1 izborni III 31.01.2022. 12:00 Nјegoš
Plastična anatomija 1, 2 I 01.02.2022. 12:00 LD
Anatomija umetnosti 1 izborni III 01.02.2022. 14:00 LD
Anatomija umetnosti 1 izborni IV 01.02.2022. 14:00 LD
Večernji akt 1 III 02.02.2022. 13:00 OŠ Vožd
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 III 03.02.2022. 13:00 online
Engleski jezik 1 pismeni I 04.02.2022. 12:00-13:00 LD
Engleski jezik 2 pismeni I 04.02.2022. 13:15-14:15 LD
Engleski jezik 3 pismeni II 05.02.2022. 09:00-10:00 LD
Engleski jezik 4 pismeni II 05.02.2022. 12:00-13:00 LD
Pedagogija 1, 2 II 08.02.2022. 11:00 online
Psihologija umetnosti 1, 2 I 09.02.2022. 14:40-15:40 LD
Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 II 09.02.2022. 10:00 dekanat 12
Istorija umetnosti 1, 2 I 10.02.2022. 10:00 LD
Istorija umetnosti 3, 4 II 10.02.2022. 12:00 LD
Istorija umetnosti 5, 6 III 10.02.2022. 14:00 LD
Istorija umetnosti 7, 8 IV 10.02.2022. 15:30 LD

Ažurirano: 27.12.2021.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Muzička teorija
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Metodologija naučnog rada I 19.02.2022. 10:00 2
Praktična metodika nastave muzičke kulture 1, 2 I 25.01.2022. 09:45 LD
Analiza muzičkih stilova 1, 2 (Prof. Dragan Tomić) I 26.01.2022. 11:30 LD
Aranžiranje 1, 2 izborni I 27.01.2022. 10:00 LD
Praktična metodika nastave solfeđa 1, 2 I 28.01.2022. 12:30 12
Analiza muzičkih stilova 1, 2 (Prof. Aleksandar Sedlar) I 03.02.2022. 13:00 12
Kompozicija 1, 2 izborni I 03.02.2022. 15:00 12
Metodika nastave teorijskih predmeta 1, 2 I 11.02.2022. 12:00 12
Estetika 1, 2 I 12.02.2022. 10:00 LD

Ažurirano: 27.12.2021.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Izvođačke umetnosti
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Analiza muzičkih stilova 1, izborni I 26.01.2022. 11:30 LD
Metodika nastave solo pevanja 1 I 28.01.2022. 13:00 13
Metodika nastave klavira 1 I 28.01.2022. 10:00 13
Metodika nastave gudačkih instrumenata 1 I 29.01.2022. 13:00 7
Osnovi dirigovanja 1 izborni I 31.01.2022. 14:00 SKC
Orkestar 1 I 01.02.2022. 15:00 12
Korepeticija 1 I 01.02.2022. 13:00 14
Metodika nastave harmonike 1 I 01.02.2022. 13:00 2
Metodika nastave duvačkih instrumenata 1 I 03.02.2022. 14:00 2
Metodika nastave gitare 1 I 03.02.2022. 12:00 2
Kamerna muzika 1 I 11.02.2022. 10:00 6
Estetika 1, 2 I 12.02.2022. 11:30 LD
Operski studio 1 I 19.02.2022. 16:00 6

Ažurirano: 27.12.2021.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Slikarstvo
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Crtanje 1 I 25.01.2022. 13:00 LD
Ilustracija 1 izborni I 26.01.2022. 13:00 OŠ Vožd
Grafika 1 izborni I 27.01.2022. 13:00 Nјegoš
Slikarska tehnologija 1 izborni I 07.02.2022. 13:00 LD
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 I 03.02.2022. 11:00 online
Nacionalna istorija umetnosti 20. veka 1, 2 I 11.02.2022. 11:00 LD
Likovna poetika 20.veka 1, 2 I 11.02.2022. 12:00 LD
Estetika 1, 2 I 12.02.2022. 13:00 LD
Zidno slikarstvo 1 izborni I 17.02.2022. 13:00 Nјegoš

Ažurirano: 27.12.2021.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Nјegoš – Osnovna škola “Nјegoš”, Pantalejska 60

Grafički dizajn
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Plakat 1 I 24.01.2022. 14:00 OŠ Vožd
Grafičke komunikacije 1 I 25.01.2022. 12:00 OŠ Vožd
Prostorna grafika 1 I 26.01.2022. 12:00 OŠ Vožd
Ilustracija 1 izborni I 26.01.2022. 13:00 OŠ Vožd
Primenjena fotografija 1 izborni I 27.01.2022. 11:00 Nјegoš
Pismo 1 I 28.01.2022. 11:00 OŠ Vožd
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 I 03.02.2022. 11:00 online
Likovna poetika 20. veka 1, 2 I 11.02.2022. 12:00 LD

Ažurirano: 27.12.2021.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6
Nјegoš – Osnovna škola “Nјegoš”, Pantalejska 60
KIP – Koncertno-izložbeni prostor FU, Knjaževačka 2a

Termini prijave ispita: 1 – 3.3.2022.

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Muzička teorija i pedagogija
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Solfeđo 1, 2 pismeni I 10.03.2021. 09:30 2
Solfeđo 1, 2 usmeni I 10.03.2021. 11:00 2
Metodika nastave solfeđa 1, 2 III 10.03.2021. 08:00 2
Muzički oblici 1, 2 pismeni II 11.03.2021. 09:00 12
Muzički oblici 3, 4 pismeni III 11.03.2021. 09:00 12
Metodika nastave solfeđa 3, 4 izborni IV 12.03.2021. 12:30 2
Muzički oblici 1, 2 usmeni II 14.03.2021. 10:00 2
Muzički oblici 3, 4 usmeni III 14.03.2021. 11:00 2
Seminar iz Muzičkih oblika 1,2 izborni IV 14.03.2021. 12:00 2
Engleski jezik 1 pismeni I 15.03.2021. 12
Engleski jezik 2 pismeni I 15.03.2021. 12
Engleski jezik 3 pismeni II 15.03.2021. 12
Engleski jezik 4 pismeni II 15.03.2021. 12
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 pismeni I 16.03.2021. 08:00 12
Harmonija sa harmonskom analizom 3, 4 pismeni II 16.03.2021. 11:00 2
Horsko dirigovanje 5, 6 izborni III 16.03.2021. 14:30 SKC
Vokalna literatura 3, 4 (Prof. A. Sedlar) IV 16.03.2021. 12:00 12
Osnovi orkestracije 3, 4 (Prof. A. Sedlar) IV 16.03.2021. 13:15 12
Seminar iz Vokalne literature 1, 2 izborni (Prof. A. Sedlar) IV 16.03.2021. 14:00 12
Analiza muzičkih stilova 1, 2 izborni (Prof. A. Sedlar) IV 16.03.2021. 14:45 12
Digitalna obrada zvuka 1,2 izborni IV 16.03.2021. 14:45 12
Psihologija umetnosti 1, 2 I 17.03.2021. 19:15 12
Metodika nastave muzičke kulture 1, 2 III 17.03.2021. 10:00 2
Metodika nastave muzičke kulture 3, 4 izborni IV 17.03.2021. 08:30 2
Horsko dirigovanje 1, 2, 3, 4 I, II 18.03.2021. 12:40 12
Harmonija sa harmonskom analizom 3, 4 usmeni (Prof. N. N. Petrov) II 18.03.2021. 18:00 12
Vokalna literatura 1, 2 (Prof. D. Tomić) III 18.03.2021. 14:30 12
Osnovi orkestracije 1, 2 (Prof. D. Tomić) III 18.03.2021. 15:45 12
Analiza muzičkih stilova 1, 2 izborni (Prof. D. Tomić) IV 18.03.2021. 16:30 12
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 usmeni (Prof.M. Milenković) I 19.03.2021. 10:00 2
Harmonija sa harmonskom analizom 5, 6, apsolventi usmeni (Prof.M. Milenković) III 19.03.2021. 09:00 2
Seminar iz Harmonije sa harmonskom analizom 1, 2 izborni (Prof.M. Milenković) IV 19.03.2021. 11:00 2
Istorija muzike 1, 2 I 21.03.2021. 09:00 12
Istorija muzike 3, 4 II 21.03.2021. 10:00 12
Istorija muzike 5, 6 apsolventi, III 21.03.2021. 11:00 12
Solfeđo 3, 4 usmeni II 22.03.2021. 15:15 2
Solfeđo 5, 6 usmeni III 22.03.2021. 15:15 2
Solfeđo – apsolventi usmeni IV 22.03.2021. 15:15 2
Klavir 1, 2, 3, 4 I, II 22.03.2021. 10:00 6
Klavir 5, 6, 7, 8 apsolventi, III, IV 22.03.2021. 11:00 6
Poznavanje muzičkih instrumenta 1, 2 II 22.03.2021. 17:00 12
Sviranje horskih partitura 1, 2, 3, 4 I, II 23.03.2021. 10:00 SKC
Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 I 23.03.2021. 16:00 2
Pedagogija 1, 2 I 23.03.2021. 18:00 12
Kontrapunkt 1, 2 pismeni I 23.03.2021. 12:00 12
Kontrapunkt 3, 4 pismeni II 23.03.2021. 12:00 12
Kontrapunkt 1, 2, 3, 4 usmeni I, II 24.03.2021. 12:00 2
Seminar iz Kontrapunkta 1, 2 izborni IV 24.03.2021. 13:00 2
Hor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 I,II, III, IV 24.03.2021. 15:00 SKC
Rad sa ansamblom 1, 2 izborni IV 24.03.2021. 18:00 SKC
Etnomuzikologija 1, 2 apsolventi, IV

Ažurirano: 4. 3. 2021.

SKC – Studentski kulturni centar (Zgrada Univerziteta, Šumatovačka bb)

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

KIP – Koncertno-izložbeni prostor FU, Knjaževačka 2a


 

 

Izvođačke umetnosti
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Analiza muzičkog dela 1, 2 (pismeni) II 10.03.2021. 09:30 12
Analiza muzičkog dela 3, 4 (pismeni) III 10.03.2021. 08:00 12
Analiza muzičkog dela 5, 6 (pismeni) IV 11.03.2021. 12:00 2
Analiza muzičkog dela 5, 6 (usmeni) IV 11.03.2021. 13:15 2
Solfeđo 1, 2 (usmeni) I 11.03.2021. 09:30 2
Solfeđo 3, 4 (usmeni) II 11.03.2021. 09:30 2
Solfeđo 5, 6 (usmeni) III 11.03.2021. 10:30 2
Solfeđo 7, 8 (usmeni) solo pevanje IV 11.03.2021. 10:30 2
Istorija umetnosti 1, 2 – udaraljke IV 14.03.2021. 12
Engleski jezik 1 pismeni I 15.03.2021. 12
Engleski jezik 2 pismeni I 15.03.2021. 12
Engleski jezik 3 pismeni II 15.03.2021. 12
Engleski jezik 4 pismeni II 15.03.2021. 12
Digitalna obrada zvuka 1, 2 izborni III, IV 16.03.2021. 14:15 12
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 (pismeni) I 16.03.2021. 08:00 12
Italijanski jezik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – Solo pevanje I, II, III, IV 16.03.2021. 15:00 2
Metodika nastave muzičke kulture 1, 2 -udaraljke II 17.03.2021. 10:00 2
Psihologija umetnosti 1, 2 I III IV 17.03.2021. 18:15 12
Analiza muzičkog dela 1, 2 (usmeni) II 17.03.2021. 09:30 12
Analiza muzičkog dela 3, 4 (usmeni) III 17.03.2021. 12:00 12
Poznavanje liter. i izvođaštva 5, 6 – Klavir IV 18.03.2021. 18:00 2
Rad sa ansamblom 1,2 (izborni) IV 18.03.2021. 11:00 SKC
Metodika nastave gudačkih instrumenata 1, 2 III 18.03.2021. 15:15 7
Metodika nastave gudačkih instrumenata 3, 4 IV 18.03.2021. 15:15 7
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 (usmeni) I 19.03.2021. 10:00 2
Istorija muzike 1, 2 I 19.03.2021. 15:00 2
Istorija muzike 3, 4 II 19.03.2021. 16:00 2
Istorija muzike 5, 6 apsolventi, III 19.03.2021. 17:00 2
Korepeticija i čitanje s lista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – Klavir I,II,III, IV 20.03.2021. 09:00 14
Klavir 1, 2, 3, 4 – Solo pevanje, Harmonika I, II 22.03.2021. 10:00 6
Klavir 5, 6, 7, 8 – Solo pevanje, Harmonika III, IV 22.03.2021. 11:00 6
Metodika nastave gitare 1, 2 III, IV 22.03.2021. 17:00 2
Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 I 23.03.2021. 16:00 2
Kontrapunkt 1, 2 pismeni I 23.03.2021. 12:00 12
Orkestarske deonice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – Duvači I, II, III, IV 23.03.2021. 10:00 6
Pedagogija 1, 2 I, IV 23.03.2021. 18:00 12
Kontrapunkt 1, 2 usmeni I 24.03.2021. 12:00 2
Hor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 I, II, III, IV 24.03.2021. 15:00 SKC
Poznavanje liter. i izvođ. 1,2,3,4 – Klavir II 24.03.2021. 11:00 2
Poznavanje liter. i izvođ. 1,2,3,4 – Klavir III 24.03.2021. 12:00 2
Metodika nastave klavira 1, 2 III 24.03.2021. 13:00 2
Metodika nastave klavira 3, 4 IV 24.03.2021. 14:00 2
Kamerna muzika I, II, III, IV 24.03.2021. 11:00 6
Kamerna muzika – Udaraljke I, II, III, IV 24.03.2021. 13:00 Njegoš
Etnomuzikologija 1, 2, apsolventi – Harmonika IV

Ažurirano: 4. 3. 2021.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

SKC – Studentski kulturni centar (Zgrada Univerziteta, Šumatovačka bb)


 

Slikarstvo
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Istorija umetnosti 1, 2 I 14.03.2021. 12
Istorija umetnosti 3, 4 II 14.03.2021. 12
Istorija umetnosti 5, 6 III 14.03.2021. 12
Istorija umetnosti 7, 8 IV 14.03.2021. 12
Engleski jezik 1 pismeni I 15.03.2021. 12
Engleski jezik 2 pismeni I 15.03.2021. 12
Engleski jezik 3 pismeni II 15.03.2021. 12
Engleski jezik 4 pismeni II 15.03.2021. 12
Psihologija umetnosti 1, 2 I 17.03.2021. 19:15 12
Pedagogija 1, 2 II 23.03.2021. 18:00 12
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 III 24.03.2021. 16:00 online

Ažurirano: 4. 3. 2021.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Grafički dizajn
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Istorija umetnosti 1, 2 I 14.03.2021. 12
Istorija umetnosti 3, 4 II 14.03.2021. 12
Istorija umetnosti 5, 6 III 14.03.2021. 12
Istorija umetnosti 7, 8 IV 14.03.2021. 12
Engleski jezik 1 pismeni I 15.03.2021. 12
Engleski jezik 2 pismeni I 15.03.2021. 12
Engleski jezik 3 pismeni II 15.03.2021. 12
Engleski jezik 4 pismeni II 15.03.2021. 12
Psihologija umetnosti 1, 2 I 17.03.2021. 19:15 12
Pedagogija 1, 2 II 23.03.2021. 18:00 12
Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 II 23.03.2021. 15:00 2
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 III 24.03.2021. 16:00 online

Ažurirano: 4. 3. 2021.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Muzička teorija
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Praktična metodika nastave solfeđa 1 I 12.03.2021. 12:30 2
Analiza muzičkih stilova 1, 2 I 16.03.2021. 16:00 12
Kompozicija 1 izborni I 16.03.2021. 11:00 12
Aranžiranje 1 izborni I 18.03.2021. 17:30 12
Estetika 1, 2 I 21.03.2021. 10:00 2
Metodologija naučnog rada I

Ažurirano: 4. 3. 2021.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Izvođačke umetnosti
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Osnovi dirigovanja 1 izborni I 11.03.2021. 14:00 SKC
Metodika nastave gudačkih instrumenata 1 I 18.03.2021. 15:15 7
Korepeticija 1 I 20.03.2021. 09:00 14
Estetika 1, 2 I 21.03.2021. 11:00 2
Metodika nastave gitare 1 I 22.03.2021. 17:00 2

Ažurirano: 4. 3. 2021.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Slikarstvo
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Nacionalna istorija umetnosti 20. veka 1,2 I 14.03.2021. 12:00 6
Likovna poetika 20. veka 1, 2 I 14.03.2021. 11:00 6
Estetika 1, 2 I 21.03.2021 12:00 2
Metodika likovnog obrazovanja 1 I online

Ažurirano: 4. 3. 2021.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Grafički dizajn
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Likovna poetika 20.veka 1, 2 I 14.03.2021. 11:00 6
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 I online

Ažurirano: 13.05.2020.

 

Termini prijave ispita: 1 – 4.4.2022.

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Muzička teorija
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 pismeni I 12.04.2021. 15:00 12
Harmonija sa harmonskom analizom 3, 4 pismeni II 12.04.2021. 15:00 12
Kontrapunkt 1, 2 pismeni I 13.04.2021. 12:00 12
Kontrapunkt 3, 4 pismeni II 13.04.2021. 12:00 12
Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 I 13.04.2021. 16:00 2
Solfeđo 1, 2 pismeni I 14.04.2021. 09:30 2
Solfeđo 1, 2 usmeni I 14.04.2021. 11:00 2
Metodika nastave solfeđa 1, 2 III 14.04.2021. 08:00 2
Muzički oblici 1, 2 pismeni II 15.04.2021. 09:00 12
Muzički oblici 3, 4 pismeni III 15.04.2021. 09:00 12
Italijanski jezik 1, 2, 3, 4 I, II 15.04.2021. 15:00 12
Metodika nastave solfeđa 3, 4 izborni IV 16.04.2021. 12:30 2
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 usmeni (Prof.M. Milenković) I 16.04.2021. 10:00 2
Harmonija sa harmonskom analizom 5, 6, apsolventi usmeni (Prof.M. Milenković) III 16.04.2021. 09:00 2
Seminar iz Harmonije sa harmonskom analizom 1, 2 izborni (Prof.M. Milenković) IV 16.04.2021. 11:00 2
Engleski jezik 1 pismeni, 2 pismeni I 19.04.2021. 15:00 12
Engleski jezik 3 pismeni, 4 pismeni II 19.04.2021. 16:30 12
Horsko dirigovanje 5, 6 izborni III 20.04.2021. 14:30 SKC
Sviranje horskih partitura 1, 2, 3, 4 I, II 20.04.2021. 10:00 SKC
Pedagogija 1, 2 I 20.04.2021. 18:00 12
Vokalna literatura 3, 4 (Prof. A. Sedlar) IV 20.04.2021. 12:00 12
Osnovi orkestracije 3, 4 (Prof. A. Sedlar) IV 20.04.2021. 13:15 12
Seminar iz Vokalne literature 1, 2 izborni (Prof. A. Sedlar) IV 20.04.2021. 14:00 12
Analiza muzičkih stilova 1, 2 izborni (Prof. A. Sedlar) IV 20.04.2021. 14:45 12
Digitalna obrada zvuka1, 2 izborni IV 20.04.2021. 14:45 12
Kontrapunkt 1, 2, 3, 4 usmeni I, II 21.04.2021. 12:00 2
Seminar iz Kontrapunkta 1, 2 izborni IV 21.04.2021. 13:00 2
Hor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 I,II, III, IV 21.04.2021. 15:00 SKC
Rad sa ansamblom 1, 2 izborni IV 21.04.2021. 18:00 SKC
Psihologija umetnosti 1, 2 I 21.04.2021. 18:00 2
Metodika nastave muzičke kulture 1, 2 III 21.04.2021. 10:00 2
Metodika nastave muzičke kulture 3, 4 izborni IV 21.04.2021. 08:30 2
Horsko dirigovanje 1, 2, 3, 4 I, II 22.04.2021. 12:40 12
Harmonija sa harmonskom analizom 3, 4 usmeni (Prof. N. N. Petrov) II 22.04.2021. 12:00 2
Solfeđo 5, 6 pismeni III 22.04.2021. 11:00 2
Vokalna literatura 1, 2 (Prof. D. Tomić) III 22.04.2021. 14:30 12
Osnovi orkestracije 1, 2 (Prof. D. Tomić) III 22.04.2021. 15:45 12
Analiza muzičkih stilova 1, 2 izborni (Prof. D. Tomić) IV 22.04.2021. 16:30 12
Istorija muzike 1, 2 I 23.04.2021. 15:00 2
Istorija muzike 3, 4 II 23.04.2021. 16:00 2
Istorija muzike 5, 6, apsolventi III 23.04.2021. 17:00 2
Muzički oblici 1, 2 usmeni II 24.04.2021. 17:00 2
Muzički oblici 3, 4 usmeni III 24.04.2021. 17:00 2
Seminar iz Muzičkih oblika 1,2 izborni IV 24.04.2021. 17:00 2
Solfeđo 3, 4 usmeni II 26.04.2021. 15:15 2
Solfeđo 5, 6 usmeni III 26.04.2021. 15:15 2
Solfeđo – apsolventi usmeni IV 26.04.2021. 15:15 2
Klavir 1, 2, 3, 4 I, II 26.04.2021. 10:00 6
Klavir 5, 6, 7, 8, apsolventi III, IV 26.04.2021. 11:00 6
Poznavanje muzičkih instrumenta 1, 2 II 26.04.2021. 17:00 2
Etnomuzikologija 1, 2, apsolventi IV / / /

Ažurirano: 7.04.2021.

 

SKC – Studentski kulturni centar (Zgrada Univerziteta, Šumatovačka bb)


Izvođačke umetnosti
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 (pismeni) I 12.04.2021. 15:00 12
Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 I 13.04.2021. 16:00 2
Kontrapunkt 1, 2 pismeni I 13.04.2021. 12:00 12
Orkestarske deonice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – Duvači I, II, III, IV 13.04.2021. 10:00 6
Italijanski jezik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – Solo pevanje I, II, III, IV 13.04.2021. 15:30 12
Analiza muzičkog dela 1, 2 (pismeni) II 14.04.2021. 09:30 12
Analiza muzičkog dela 3, 4 (pismeni) III 14.04.2021. 08:00 12
Poznavanje liter. i izvođ. 1, 2 – Klavir II 14.04.2021. 11:00 2
Poznavanje liter. i izvođ. 3, 4 – Klavir III 14.04.2021. 12:00 2
Metodika nastave klavira 1, 2 III 14.04.2021. 13:00 2
Metodika nastave klavira 3, 4 IV 14.04.2021. 14:00 2
Analiza muzičkog dela 5, 6 (pismeni) IV 15.04.2021. 12:00 2
Analiza muzičkog dela 5, 6 (usmeni) IV 15.04.2021. 13:15 2
Solfeđo 1, 2 (usmeni) I 15.04.2021. 09:30 2
Solfeđo 3, 4 (usmeni) II 15.04.2021. 09:30 2
Solfeđo 5, 6 (usmeni) III 15.04.2021. 10:30 2
Solfeđo 7, 8 (usmeni) solo pevanje IV 15.04.2021. 10:30 2
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 (usmeni) I 16.04.2021. 10:00 2
Istorija muzike 1, 2 I 16.04.2021. 15:00 2
Istorija muzike 3, 4 II 16.04.2021. 16:00 2
Istorija muzike 5, 6, apsolventi III 16.04.2021. 17:00 2
Engleski jezik 1, 2 pismeni I 19.04.2021. 15:00 12
Engleski jezik 3, 4 pismeni II 19.04.2021. 16:30 12
Pedagogija 1, 2 I, IV 20.04.2021. 18:00 12
Digitalna obrada zvuka 1, 2 izborni III, IV 20.04.2021. 14:15 12
Metodika nastave muzičke kulture 1, 2 – udaralјke II 21.04.2021. 10:00 2
Psihologija umetnosti 1, 2 I, III, IV 21.04.2021. 18:00 2
Analiza muzičkog dela 1, 2 (usmeni) II 21.04.2021. 09:30 12
Analiza muzičkog dela 3, 4 (usmeni) III 21.04.2021. 12:00 12
Kontrapunkt 1, 2 usmeni I 21.04.2021. 12:00 2
Hor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 I, II, III, IV 21.04.2021. 15:00 SKC
Poznavanje liter. i izvođaštva 5, 6 – Klavir IV 22.04.2021. 18:00 2
Rad sa ansamblom 1, 2 (izborni) IV 22.04.2021. 11:00 SKC
Metodika nastave gudačkih instrumenata 1, 2 III 22.04.2021. 15:15 7
Metodika nastave gudačkih instrumenata 3, 4 IV 22.04.2021. 15:15 7
Metodika nastave duvačkih instrumenata 1, 2, 3, 4 III, IV 23.04.2021. 13:00 14
Korepeticija i čitanje s lista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – Klavir I,II,III, IV 24.04.2021. 09:00 14
Klavir 1, 2, 3, 4 – Solo pevanje, Harmonika I, II 26.04.2021. 10:00 6
Klavir 5, 6, 7, 8 – Solo pevanje, Harmonika III, IV 26.04.2021. 11:00 6
Metodika nastave gitare 1, 2 III, IV 26.04.2021. 17:00 2
Istorija umetnosti 1, 2 – udaralјke IV 26.04.2021. 17:00 12
Etnomuzikologija 1, 2, apsolventi – Harmonika IV / / /

Ažurirano: 7.04.2021.

SKC – Studentski kulturni centar (Zgrada Univerziteta, Šumatovačka bb)


Slikarstvo
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Slikarska tehnologija 3 II 12.04.2021. 15:00 LD
Slikarska tehnologija 2 izborni III 12.04.2021. 15:00 LD
Engleski jezik 1, 2 pismeni I 19.04.2021. 15:00 12
Engleski jezik 3, 4 pismeni II 19.04.2021. 16:30 12
Pedagogija 1, 2 II 20.04.2021. 18:00 12
Psihologija umetnosti 1, 2 I 21.04.2021. 18:00 2
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 III 21.04.2021. 16:00 online
Istorija umetnosti 1, 2 I 26.04.2021. 12:00 12
Istorija umetnosti 3 II 26.04.2021. 15:00 12
Istorija umetnosti 4 II 26.04.2021. 13:30 12
Istorija umetnosti 5 III 26.04.2021. 13:30 12
'Istorija umetnosti 6" III 26.04.2021. 12:00 12
Istorija umetnosti 7, 8 IV 26.04.2021. 17:00 12

Ažurirano: 31.03.2021.

Ispiti se polažu u prostorijama Fakulteta umetnosti, Kneginje Ljubice 10


Grafički dizajn
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 II 13.04.2021. 15:00 2
Engleski jezik 1, 2 pismeni I 19.04.2021. 15:00 12
Engleski jezik 3, 4 pismeni II 19.04.2021. 16:30 12
Pedagogija 1, 2 II 20.04.2021. 18:00 12
Psihologija umetnosti 1, 2 I 21.04.2021. 18:00 2
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 III 21.04.2021. 16:00 online
Istorija umetnosti 1, 2 I 26.04.2021. 12:00 12
Istorija umetnosti 3 II 26.04.2021. 15:00 12
Istorija umetnosti 4 II 26.04.2021. 13:30 12
Istorija umetnosti 5 III 26.04.2021. 13:30 12
Istorija umetnosti 6 III 26.04.2021. 12:00 12
Istorija umetnosti 7, 8 IV 26.04.2021. 17:00 12

Ažurirano: 7.04.2021.

Ispiti se polažu u prostorijama Fakulteta umetnosti, Kneginje Ljubice 10


MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Muzička teorija
PREDMET GOD. DATUM VREME MESTO
Praktična metodika nastave solfeđa 1 I 16.04.2021. 12:30 2
Estetika 1, 2 I 17.04.2021. 18:00 2
Analiza muzičkih stilova 1, 2 (Prof. A. Sedlar) I 20.04.2021. 16:00 12
Kompozicija 1 izborni I 20.04.2021. 11:00 12
Praktična metodika nastave muzičke kulture 1 I 21.04.2021. 08:30 2
Metodika nastave teorijskih predmeta 1 I 22.04.2021. 13:00 2
Aranžiranje 1 izborni I 22.04.2021. 17:45 12
Metodologija naučnog rada I / / /

Ažurirano: 31.03.2021.

Ispiti se polažu u prostorijama Fakulteta umetnosti, Kneginje Ljubice 10


Izvođačke umetnosti
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Osnovi dirigovanja 1 izborni I 15.04.2021. 14:00 SKC
Estetika 1, 2 I 17.04.2021. 17:00 2
Metodika nastave gudačkih instrumen. 1 I 22.04.2021. 15:15 7
Korepeticija 1 I 24.04.2021. 09:00 14
Metodika nastave gitare 1 I 26.04.2021. 17:00 2

Ažurirano: 31.03.2021.

SKC – Studentski kulturni centar (Zgrada Univerziteta, Šumatovačka bb)

Slikarstvo
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO

Ažurirano: 21.05.2020.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Grafički dizajn
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 I 21.04.2021. 16:00 online
Likovna poetika 20.veka 1, 2 I 23.04.2021. 11:00 2

Ažurirano: 31.03.2021.

Ispiti se polažu u prostorijama Fakulteta umetnosti, Kneginje Ljubice 10


Termini prijave ispita: 16 – 20.5.2022.

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Muzička teorija
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Solfeđo 1, 2 pismeni I 01.06.2021. 09:30 12
Solfeđo 1, 2 usmeni I 01.06.2021. 10:30 12
Metodika nastave solfeđa 1, 2 III 01.06.2021. 12:00 12
Metodika nastave solfeđa 3, 4, izborni IV 01.06.2021. 13:30 12
Metodika nastave muzičke kulture 1, 2 III 02.06.2021. 10:30 LD
Metodika nastave muzičke kulture 3, 4 izborni IV 02.06.2021. 09:00 LD
Stručna praksa 2 IV 02.06.2021. 09:00 LD
Sviranje horskih partitura 1, 2 I 02.06.2021. 10:00 SKC
Sviranje horskih partitura 3, 4 II 02.06.2021. 12.00 SKC
Horsko dirigovanje 5, 6 izborni III 02.06.2021. 14:00 SKC
Vokalna literatura 1, 2, 3, 4 (Prof. Dragan Tomić) III, IV 03.06.2021. 09:00 LD
Seminar iz Vokalne literature 1, 2 izborni (Prof. Dragan Tomić) IV 03.06.2021. 11:00 LD
Poznavanje muzičkih instrumenta 1, 2 II 03.06.2021. 10:00 LD
Analiza muzičkih stilova 1, 2 (Prof. Dragan Tomić) IV 04.06.2021. 11:00 LD
Osnovi orkestracije 1, 2, 3, 4 (Prof. Dragan Tomić) III, IV 04.06.2021. 09:00 LD
Kontrapunkt 1, 2 pismeni I 07.06.2021. 09:00 – 12:00 LD
Kontrapunkt 3, 4 pismeni II 07.06.2021. 12:15 – 15:15 LD
Muzički oblici 1, 2 pismeni II 09.06.2021. 09:00 LD
Muzički oblici 3, 4 pismeni III 09.06.2021. 12:15 LD
Kontrapunkt 1, 2 usmeni I 10.06.2021. 09:00 12
Kontrapunkt 3, 4 usmeni II 10.06.2021. 11:00 12
Seminar iz Kontrapunkta 1, 2 izborni IV 10.06.2021. 13:00 12
Engleski jezik 1 pismeni I 11.06.2021. 09:00-10:00 LD
Engleski jezik 2 pismeni I 11.06.2021. 10:15-11:15 LD
Engleski jezik 3 pismeni II 11.06.2021. 09:00-10:00 LD
Engleski jezik 4 pismeni II 12.06.2021. 09:00-10:00 LD
Harmonija sa harm. analizom 1, 2 pismeni I 14.06.2021. 09:00 – 12:00 LD
Harmonija sa harm. analizom 3, 4 pismeni II 14.06.2021. 12:15 – 15:15 LD
Osnovi orkestracije 3, 4, 1, 2 (Prof. Aleksandar Sedlar) IV, III 15.06.2021. 11:00 12
Vokalna literatura 3, 4, 1, 2 (Prof. Aleksandar Sedlar) IV, III 15.06.2021. 12:00 12
Analiza muzičkih stilova 1, 2 (Prof. Aleksandar Sedlar) IV 15.06.2021. 13:00 12
Digitalna obrada zvuka 1, 2 izborni IV 15.06.2021. 14:00 12
Seminar iz Vokalne literature 1, 2 izborni (Prof. Aleksandar Sedlar) IV 15.06.2021. 14:00 12
Pedagogija 1, 2 I 15.06.2021. 12:00 online
Psihologija umetnosti 1, 2 I 16.06.2021. 13:30-14:30 LD
Klavir 1, 2 I 17.06.2021. 10:00 6
Klavir 3, 4 II 17.06.2021. 11:00 6
Klavir 5, 6, 7, 8, apsolventi III 17.06.2021. 12:00 6
Klavir 5, 6, 7, 8, apsolventi IV 17.06.2021. 13:00 6
Harmonija sa harmonskom analizom 3, 4 usmeni (Prof. Nataša Nagorni Petrov) II 18.06.2021. 10:00 12
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 usmeni (Prof. Marko Milenković) I 18.06.2021. 09:00 2
Harmonija sa harm. analizom 5, 6, apsolventi – usmeni III 18.06.2021. 11:00 2
Seminar iz Harmonije sa harm. analizom 1, 2 izborni IV 18.06.2021. 13:00 2
Muzički oblici 1, 2 usmeni II 19.06.2021. 09:00 12
Muzički oblici 3, 4 usmeni III 19.06.2021. 11:00 12
Seminar iz Muzičkih oblika 1, 2 izborni IV 19.06.2021. 13:00 12
Italijanski jezik 1, 2, 3, 4 I, II 19.06.2021. 09:00 2
Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 I 19.06.2021. 11:00 LD
Solfeđo 3, 4 pismeni II 21.06.2021. 10:00 2
Solfeđo 5, 6 pismeni III 21.06.2021. 10:30 2
Solfeđo – apsolventi pismeni IV 21.06.2021. 10:30 2
Solfeđo 3, 4 usmeni II 21.06.2021. 10:30 online
Solfeđo 5, 6 usmeni III 21.06.2021. 11:30 online
Solfeđo – apsolventi usmeni IV 21.06.2021. 11:30 online
Horsko dirigovanje 1, 2 I 21.06.2021. 10:00 6
Horsko dirigovanje 3, 4 II 22.06.2021. 13:00 12
Rad sa ansamblom 1, 2 izborni IV 22.06.2021. 10:00 2
Istorija muzike 3, 4 II 24.06.2021. 09:00 LD
Istorija muzike 5, 6, apsolventi III 24.06.2021. 11:00 LD
Hor 1, 2 I 25.06.2021. 10:00 12
Hor 3, 4 II 25.06.2021. 11:00 12
Hor 5, 6 III 25.06.2021. 12:00 12
Hor 7, 8 IV 25.06.2021. 13:00 12
Istorija muzike 1, 2 I 26.06.2021. 09:00 LD
Etnomuzikologija 1, 2, apsolventi IV 09.07.2021. 10:00 12

Ažurirano: 16.06.2021.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

SKC – Studentski kulturni centar (Zgrada Univerziteta, Šumatovačka bb)

Izvođačke umetnosti
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Kamerna muzika 2, 4 I, II 01.06.2021. 10:00 6
Kamerna muzika 6, 8 III, IV 02.06.2021. 10:00 6
Metodika nastave muzičke kulture 1, 2 – Udaralјke II 02.06.2021. 09:00 LD
Orkestarske deonice 1, 2 – Gudači I 03.06.2021. 11:00 2
Orkestarske deonice 3, 4 – Gudači II 03.06.2021. 12:00 2
Orkestarske deonice 5, 6 – Gudači III 03.06.2021. 13:00 2
Orkestarske deonice 7, 8 – Gudači IV 03.06.2021. 14:00 2
Glavni predmet – Klavir 2, 4, 6 I, II, III 03.06.2021. 10:00 6
Glavni predmet – Klavir IV 04.06.2021. 10:00 6
Glavni predmet – Solo pevanje 2, 4, 6 I, II, III, IV 05.06.2021. 11:00 6
Glavni predmet – Viola, Violončelo, Kontrabas 2, 4, 6 I, II, III, IV 05.06.2021. 16:00 6
Glavni predmet – Violina 2, 4, 6 I, II, III, IV 07.06.2021. 10:00 6
Metodika nastave solo pevanja 1, 2, 3, 4 III, IV 07.06.2021. 13:00 13
Poznavanje liter. i izvođaštva 1, 2 – Klavir II 07.06.2021. 10:00 14
Poznavanje liter. i izvođaštva 3, 4 – Klavir III 07.06.2021. 11:00 14
Metodika nastave klavira 1, 2 III 07.06.2021. 12:00 14
Metodika nastave klavira 3, 4 IV 07.06.2021. 13:00 14
Kontrapunkt 1, 2 (pismeni) I 07.06.2021. 09:00 LD
Metodika nastave gitare 1, 2 III, IV 07.06.2021. 12:00 2
Korepeticija i čitanje s lista 1, 2 – Klavir I 08.06.2021. 09:00" 14
Korepeticija i čitanje s lista 3, 4 – Klavir II 08.06.2021. 10:00 14
Korepeticija i čitanje s lista 5, 6 – Klavir III 08.06.2021. 11:00 14
Korepeticija i čitanje s lista 7, 8 – Klavir IV 08.06.2021. 12:00 14
Glavni predmet – Gitara 2, 4, 6 I, II, III, IV 08.06.2021. 12:00 6
Čitanje s lista – Gitara 1, 2 II 09.06.2021. 12:00 10
Čitanje s lista – Gitara 3, 4 III 09.06.2021. 13:00 10
Glavni predmet – Harmonika 2, 4, 6 I, II, III, IV 09.06.2021. 10:00 6
Glavni predmet – Flauta, Klarinet, Horna 2, 4, 6 I, II, III, IV 10.06.2021. 10:00 6
Kontrapunkt 1, 2 (usmeni) I 10.06.2021. 09:00 12
Čitanje s lista 1, 2, 3, 4 – Harmonika II, III 10.06.2021. 11:00 2
Metodika nastave harmonike 1, 2, 3, 4 III, IV 10.06.2021. 12:00 2
Metodika nastave duvačkih instrumenata 1, 2, 3, 4 III, IV 11.06.2021. 14:00 2
Engleski jezik 1 pismeni I 11.06.2021. 09:00-10:00 LD
Engleski jezik 2 pismeni – modul Harmonika I 11.06.2021. 10:15-11:15 LD
Engleski jezik 2 pismeni I 11.06.2021. 12:00-13:00 LD
Engleski jezik 3 pismeni II 11.06.2021. 09:00-10:00 LD
Engleski jezik 4 pismeni – modul Klavir II 12.06.2021. 09:00-10:00 LD
Engleski jezik 4 pismeni II 12.06.2021. 10:15-11:15 LD
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 (pismeni) I 14.06.2021. 09:00-12:00 LD
Orkestarske deonice 1, 2 – Duvači I 14.06.2021. 11:00 6
Orkestarske deonice 3, 4 – Duvači II 14.06.2021. 12:00 6
Orkestarske deonice 5, 6 – Duvači III 14.06.2021. 13:00 6
Orkestarske deonice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – Duvači IV 14.06.2021. 14:00 6
Digitalna obrada zvuka 1, 2 izborni – Udaralјke IV 15.06.2021. 14:00 12
Pedagogija 1,2 – klavir, solo pevanje, gitara, udaralјke I 15.06.2021. 12:00 online
Pedagogija 1,2 – gudači, duvači, harmonika I 15.06.2021. 12:00 online
Pedagogija 1, 2 IV 15.06.2021. 12:00 online
Psihologija umetnosti 1, 2 – klavir, solo pevanje, gitara, udaralјke I 16.06.2021. 10:00-11:00 LD
Psihologija umetnosti 1, 2 – gudači, duvači , harmonika I 16.06.2021. 11:10-12:10 LD
Psihologija umetnosti 1, 2 III, IV 16.06.2021. 12:20-13:20 LD
Klavir 1, 2 – Solo pevanje, Harmonika I 17.06.2021. 10:00 6
Klavir 3, 4 – Solo pevanje, Harmonika II 17.06.2021. 11:00 6
Klavir 5, 6 – Solo pevanje, Harmonika III 17.06.2021. 12:00 6
Klavir 7, 8 – Solo pevanje, Harmonika IV 17.06.2021. 13:00 6
Poznavanje liter. i izvođaštva 5, 6 – Klavir IV 17.06.2021. 11:00 2
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 (usmeni) I 18.06.2021. 09:00 2
Istorija umetnosti 1, 2 – Udaralјke IV 18.06.2021. 15:30 LD
Metodika nastave gudačkih instrumenata 1, 2 III 18.06.2021. 11:00 7
Metodika nastave gudačkih instrumenata 3, 4 IV 18.06.2021. 12:00 7
Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 usmeni I 19.06.2021. 11:00 LD
Italijanski jezik 1, 2 I 19.06.2021. 10:15 2
Italijanski jezik 3, 4, 5, 6, 7, 8 – Solo pevanje II, III, IV 19.06.2021. 11:30 2
Analiza muz. dela 1, 2 pismeni – klavir, solo pevanje, harmonika II 21.06.2021. 09:00 LD
Analiza muz. dela 1, 2 pismeni – gudači, duvači, gitara II 21.06.2021. 10:30 LD
Analiza muz. dela 3, 4 pismeni – klavir, solo pevanje, harmonika, udaralјke III 21.06.2021. 12:00 LD
Analiza muz. dela 3, 4 pismeni – gudači, duvači, gitara III 21.06.2021. 13:30 LD
Analiza muz. dela 5, 6 pismeni – klavir, solo pevanje, harmonika, gitara, udaralјke IV 21.06.2021. 15:00 LD
Analiza muz. dela 5, 6 pismeni – gudači, duvači IV 21.06.2021. 16:30 LD
Rad sa ansamblom 1,2 izborni IV 22.06.2021. 10:00 2
Hor 1, 2 I 22.06.2021. 11:00 2
Hor 3, 4 II 22.06.2021. 12:00 2
Hor 5, 6 III 22.06.2021. 13:00 2
Hor 7, 8 IV 22.06.2021. 14:00 2
Estetika muzike 1, 2 II 22.06.2021. 11:30 LD
Analiza muz. dela 1, 2 (usmeni) II 23.06.2021. 09:00 12
Analiza muz. dela 3, 4 (usmeni) III 23.06.2021. 11:00 12
Analiza muz. dela 5, 6 (usmeni) IV 23.06.2021. 13:00 12
Orkestar 2, 4, 6, 8 – Duvači, Gudači i Udaralјke I 24.06.2021. 10:00 12
Orkestar 2, 4, 6, 8 – Duvači, Gudači i Udaralјke II 24.06.2021. 11:00 12
Orkestar 2, 4, 6, 8 – Duvači, Gudači i Udaralјke III 24.06.2021. 12:00 12
Orkestar 2, 4, 6, 8 – Duvači, Gudači i Udaralјke IV 24.06.2021. 13:00 12
Istorija muzike 3, 4 – klavir, solo pevanje, harmonika II 25.06.2021. 09:00 LD
Istorija muzike 3, 4 – gudači, duvači, gitara II 25.06.2021. 09:30 LD
Istorija muzike 5, 6, apsolventi – klavir, solo pevanje, harmonika, udaralјke III 25.06.2021. 10:00 LD
Istorija muzike 5, 6, apsolventi – gudači, duvači, gitara III 25.06.2021. 10:30 LD
Istorija muzike 1, 2 – klavir, solo pevanje, gitara, udaralјke I 26.06.2020. 11:00 LD
Istorija muzike 1, 2 – gudači, duvači, harmonika I 26.06.2020. 11:30 LD
Glavni predmet – Udaralјke 2, 6 I, III, IV 03.07.2021. 12:00 Nјegoš
Metodika nastave udaralјki 1, 2, 3, 4 III, IV 03.07.2021. 14:00 Nјegoš
Poznavanje liter. i izvođaštva – Udaralјke 5, 6 IV 03.07.2021. 14:00 Nјegoš
Solfeđo 1, 2 (usmeni) I 02.07.2021. 10:00 12
Solfeđo 3, 4 (usmeni) II 02.07.2021. 12:00 12
Solfeđo 5, 6 (usmeni) III 02.07.2021. 14:00 12
Solfeđo 7, 8 (usmeni) IV 02.07.2021. 14:00 12
Glavni predmet – Klavir IV 05.07.2021. 10:00 6
Gluma 2 I 07.07.2021. 12:30 SKC
Gluma 4 II 07.07.2021. 14:30 SKC
Operski studio 2, 4 III, IV 07.07.2021. 16:30 SKC
Etnomuzikologija 1, 2 IV 09.07.2021. 10:00 12

Ažurirano: 25.06.2021.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Nјegoš – Osnovna škola “Nјegoš”, Pantalejska 60

SKC – Studentski kulturni centar (Zgrada Univerziteta, Šumatovačka bb)

Slikarstvo
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Slikanje – studija 2 II 07.06.2021. 10:00 sala
Slikanje 4 III 07.06.2021. 11:00 sala
Slikanje 6 IV 07.06.2021. 12:00 sala
Vajanje 2 I 07.06.2021. 13:00 LD
Crtanje – studija 2 I 08.06.2021. 10:00 sala
Crtanje 4 III 08.06.2021. 11:00 sala
Crtanje 6 IV 08.06.2021. 12:00 sala
Uvod u intermedije 2 izborni III 09.06.2021. 10:00 sala
Uvod u proširne medije 2 izborni IV 09.06.2021. 11:00 sala
Grafika 2 I 09.06.2021. 10:00 Nјegoš
Grafika 4 II 09.06.2021. 11:00 Nјegoš
Grafika 6 III 09.06.2021. 12:00 Nјegoš
Slikarska tehnologija 1, 2 I 10.06.2021. 10:00 LD
Slikarska tehnologija 3, 4 II 10.06.2021. 12:00 LD
Slikarska tehnologija 1, 2 izborni III 10.06.2021. 13:00 LD
Večernji akt 2 II 11.06.2021. 12:00 LD
Akt 1, 2 izborni IV 11.06.2021. 13:00 LD
Engleski jezik 1 pismeni I 11.06.2021. 09:00-10:00 LD
Engleski jezik 2 pismeni I 11.06.2021. 13:15-14:15 LD
Engleski jezik 3 pismeni II 11.06.2021. 09:00-10:00 LD
Engleski jezik 4 pismeni II 12.06.2021. 12:00-13:00 LD
"Pedagogija 1 2" II 15.06.2021. 12:00 online
Psihologija umetnosti 1, 2 I 16.06.2021. 14:40-15:40 LD
Plastična anatomija 1, 2 I 17.06.2021. 11:00 LD
Plastična anatomija 3, 4 II 17.06.2021. 13:00 LD
Anatomija umetnosti 1, 2 izborni III 17.06.2021. 14:00 LD
Istorija umetnosti 1, 2 I 18.06.2021. 10:00 LD
Istorija umetnosti 3, 4 II 18.06.2021. 12:00 LD
Istorija umetnosti 5, 6 III 18.06.2021. 14:00 LD
Istorija umetnosti 7,8 IV 18.06.2021. 15:30 LD
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 III 28.06.2021. 10:00 online
Zidno slikarstvo 1, 2 IV 29.6.2021. 12:00 Njegoš

Ažurirano: 8.06.2021.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Nјegoš – Osnovna škola “Nјegoš”, Pantalejska 60

Grafički dizajn
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Crtanje 2 I 07.06.2021. 11:00 sala
Slikanje 2 II 07.06.2021. 12:00 sala
Plakat 2 III 07.06.2021. 11:00 KIP
Plakat 4 IV 07.06.2021. 12:30 KIP
Prostorna grafika 2 III 08.06.2021. 10:00 KIP
Prostorna grafika 4 IV 08.06.2021. 11:00 KIP
Projektovanje oblika 2 I 08.06.2021. 13:00 KIP
Grafička komunikacija 2 III 09.06.2021. 10:00 KIP
Grafička komunikacija 4 IV 09.06.2021. 11:00 KIP
Grafika knjige 2 – izborni II 09.06.2021. 13:00 KIP
Grafika sa tehnologijom 2 izborni IV 09.06.2021. 13:00 Nјegoš
Slikanje i slikarska tehnike 2 izborni IV 10.06.2021. 11:00 LD
Fotografija 2 I 10.06.2021. 12:00 KIP
Fotografija 4 II 10.06.2021. 11:30 KIP
Fotografija 2 izborni III 10.06.2021. 11:00 KIP
Večernji akt 2 III 11.06.2021. 13:00 LD
Engleski jezik 1 pismeni I 11.06.2021. 09:00-10:00 LD
Engleski jezik 2 pismeni I 11.06.2021. 13:15-14:15 LD
Engleski jezik 3 pismeni II 11.06.2021. 09:00-10:00 LD
Engleski jezik 4 pismeni II 12.06.2021. 12:00-13:00 LD
"Grafika osnove 2" I 14.06.2021. 10:00 Nјegoš
Grafika osnove 4 II 14.06.2021. 11:00 Nјegoš
Savremene grafičke tehnike 2 izborni III 14.06.2021. 12:00 Nјegoš
Pedagogija 1, 2 II 15.06.2021. 12:00 online
Pismo osnove 2 I 16.06.2021. 10:00 Nјegoš
Pismo osnove 4 II 16.06.2021. 11:00 Nјegoš
Pismo 2 III 16.06.2021. 10:00 Nјegoš
Pismo 4 IV 16.06.2021. 11:00 Nјegoš
Psihologija umetnosti 1, 2 I 16.06.2021. 15:50-16:50 LD
Kaligrafija 2 izborni III 17.06.2021. 11:00 Nјegoš
Tipografija 2 II 17.06.2021. 12:00 Nјegoš
Plastična anatomija 1, 2 I 17.06.2021. 12:00 LD
Anatomija umetnosti 1, 2 izborni III 17.06.2021. 14:00 LD
Anatomija umetnosti 1, 2 izborni IV 17.06.2021. 14:00 LD
Istorija umetnosti 1, 2 I 18.06.2021. 10:00 LD
Istorija umetnosti 3, 4 II 18.06.2021. 12:00 LD
Istorija umetnosti 5, 6 III 18.06.2021. 14:00 LD
Istorija umetnosti 7, 8 IV 18.06.2021. 15:30 LD
Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 II 19.06.2021. 10:00 LD
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 III 28.06.2021. 10:00 online

Ažurirano: 27.05.2021.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Nјegoš – Osnovna škola “Nјegoš”, Pantalejska 60

KIP – Koncertno-izložbeni prostor FU, Knjaževačka 2a

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Muzička teorija
PREDMET GOD. DATUM VREME MESTO
Praktična metodika nastave solfeđa 1, 2 I 01.06.2021. 14:00 12
Metodika nastave solfeđa I 01.06.2021. 14:30 12
Praktična metodika nastave muzičke kulture 1, 2 I 02.06.2021. 09:45 LD
Stručna praksa 2 I 02.06.2021. 09:45 LD
Analiza muzičkih stilova 1, 2 (Prof. Dragan Tomić) I 04.06.2021. 11:00 LD
Aranžiranje 1, 2 izborni I 04.06.2021. 10:00 LD
Metodika nastave teorijskih predmeta 1, 2 I 08.06.2021. 12:00 12
Harmonija sa harmonskom analizom I 08.06.2021. 13:00 12
Vokalna literatura I 15.06.2021. 15:00 12
Analiza muzičkih stilova 1, 2 (Prof. Aleksandar Sedlar) I 15.06.2021. 13:00 12
Kompozicija 1, 2 izborni I 15.06.2021. 14:00 12
Muzički oblici I 19.06.2021. 13:00 12
Estetika 1, 2 I 22.06.2021. 10:00 LD
Metodologija naučnog rada I 09.07.2021. 11:00 12

Ažurirano: 14.05.2021.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Izvođačke umetnosti
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Kamerna muzika 2 I 02.06.2021. 10:00 6
Glavni predmet – Klavir I 04.06.2021. 10:00 6
Glavni predmet – Solo pevanje I 05.06.2021. 11:00 6
Glavni predmet – Violončelo, Kontrabas I 05.06.2021. 16:00 6
Glavni predmet – Violina I 07.06.2021. 11:00 6
Metodika nastave solo pevanja 2 I 07.06.2021. 13:00 13
Metodika nastave gitare 2 I 07.06.2021. 12:00 2
Glavni predmet – Gitara I 08.06.2021. 12:00 6
Korepeticija 1, 2 I 08.06.2021. 13:00 14
Glavni predmet – Harmonika I 09.06.2021. 10:00 6
Glavni predmet – Flauta I 10.06.2021. 10:00 6
Metodika nastave harmonike 2 I 10.06.2021. 12:00 2
Metodika nastave duvačkih instrumenata 2 I 11.06.2021. 14:00 2
Metodika nastave klavira 2 I 11.06.2021. 10:00 14
Stručna praksa I 11.06.2021. 10:00 14
Metodika nastave gudačkih instrumenata 1, 2 I 18.06.2021. 13:00 7
Estetika 1, 2 I 22.06.2021. 11:30 LD
Orkestar 2 I 24.06.2021. 14:00 12
Osnovi dirigovanja 2 izborni I 25.06.2021. 14:00 12
Glavni predmet – Klavir I 05.07.2021. 10:00 6
Operski studio 2 I 07.07.2021. 16:30 SKC

Ažurirano: 14.05.2021.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

SKC – Studentski kulturni centar (Zgrada Univerziteta, Šumatovačka bb)


 

Slikarstvo
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Slikanje I 07.06.2021. 13:00 sala
Crtanje 2 I 08.06.2021. 13:00 sala
Grafika 2 izborni I 09.06.2021. 13:00 Nјegoš
Estetika 1, 2 I 22.06.2021. 13:00 LD
Nacionalna istorija umetnosti 20. veka 1, 2 I 25.06.2021. 11:00 2
Likovna poetika 20.veka 1, 2 I 25.06.2021. 12:00 2
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 I 28.06.2021. 10:00 online

Ažurirano: 14.05.2021.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Nјegoš – Osnovna škola “Nјegoš”, Pantalejska 60

Grafički dizajn
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Plakat 2 I 07.06.2021. 14:00 KIP
Prostorna grafika 2 I 08.06.2021. 12:00 KIP
Ilustracija 2 izborni I 08.06.2021. 13:00 KIP
Grafičke komunikacije 2 I 09.06.2021. 12:00 KIP
Pismo 2 I 16.06.2021. 12:00 Nјegoš
Kaligrafija 2 izborni I 17.06.2021. 12:00 Nјegoš
Likovna poetika 20.veka 1, 2 I 25.06.2021. 12:00 2
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 I 28.06.2021. 10:00 online

Ažurirano: 14.05.2021.

KIP – Koncertno-izložbeni prostor FU, Knjaževačka 2a

Nјegoš – Osnovna škola “Nјegoš”, Pantalejska 60

Termini prijave ispita: 11 – 15.7.2022.

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Muzička teorija
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Metodika nastave muzičke kulture 3, 4 izborni IV 23.08.2021. 10:30 LD
Metodika nastave muzičke kulture 1, 2 III 23.08.2021. 09:00 LD
Stručna praksa 1, 2 III, IV 23.08.2021. 10:30 LD
Solfeđo 1, 2 pismeni I 25.08.2021. 10:00 12
Solfeđo 1, 2 usmeni I 25.08.2021. 10:30 12
Metodika nastave solfeđa 1, 2 III 25.08.2021. 12:00 12
Metodika nastave solfeđa 3, 4 izborni IV 25.08.2021. 12:00 12
Sviranje horskih partitura 1, 2 I 27.08.2021. 09:00 SKC
Sviranje horskih partitura 3, 4 II 27.08.2021. 10:00 SKC
Horsko dirigovanje 5, 6 izborni III 27.08.2021. 11:00 SKC
Muzički oblici 1, 2 pismeni II 31.08.2021. 09:00 12
Muzički oblici 3, 4 pismeni III 31.08.2021. 09:00 12
Kontrapunkt 1, 2 pismeni I 01.09.2021. 09:00 12
Kontrapunkt 3, 4 pismeni II 01.09.2021. 09:00 12
Kontrapunkt 1, 2, 3, 4 usmeni I, II 01.09.2021. 13:00 12
Seminar iz Kontrapunkta izborni 1, 2 IV 01.09.2021. 13:00 12
Horsko dirigovanje 1, 2 I 02.09.2021. 14:00 12
Horsko dirigovanje 3, 4 II 02.09.2021. 14:00 12
Hor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 I,II, III, IV 02.09.2021. 11:00 2
Rad sa ansamblom 1,2 izborni IV 02.09.2021. 11:00 2
Osnovi orkestracije 1, 2, 3, 4 (Prof. Dragan Tomić) III, IV 02.09.2021. 09:00 LD
Vokalna literatura 1, 2, 3, 4 (Prof. Dragan Tomić) III, IV 02.09.2021. 09:00 LD
Analiza muzičkih stilova 1, 2 (Prof. Dragan Tomić) IV 02.09.2021. 10:00 LD
Seminar iz Vokalne literature 1, 2 izborni (Prof. Dragan Tomić) IV 02.09.2021. 11:00 LD
Poznavanje muzičkih instrumenta 1, 2 II 02.09.2021. 10:00 LD
Italijanski jezik 1, 2 I 03.09.2021. 10:00 12
Italijanski jezik 3, 4 II 03.09.2021. 10:00 12
Engleski jezik 1 pismeni I 04.09.2021. 10:15 LD
Engleski jezik 2 pismeni I 04.09.2021. 10:15 LD
Engleski jezik 3 pismeni II 04.09.2021. 10:15 LD
Engleski jezik 4 pismeni II 04.09.2021. 12:00 LD
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 pismeni I 06.09.2021. 09:00 LD
Harmonija sa harmonskom analizom 3, 4 pismeni II 06.09.2021. 09:00 LD
Vokalna literatura 3, 4, 1, 2 (Prof. Aleksandar Sedlar) IV, III 06.09.2021. 11:00 12
Osnovi orkestracije 3, 4, 1, 2 (Prof. Aleksandar Sedlar) IV, III 06.09.2021. 12:00 12
Analiza muzičkih stilova 1, 2 (Prof. Aleksandar Sedlar) IV 06.09.2021. 13:00 12
Seminar iz Vokalne literature 1, 2 izborni (Prof. Aleksandar Sedlar) IV 06.09.2021. 13:30 12
Digitalna obrada zvuka 1, 2 izborni IV 06.09.2021. 13:30 12
Pedagogija 1, 2 I 07.09.2021. 11:00 LD
Solfeđo 3, 4 pismeni II 07.09.2021. 09:00 2
Solfeđo 5, 6 pismeni III 07.09.2021. 09:00 2
Solfeđo – apsolventi pismeni IV 07.09.2021. 09:00 2
Solfeđo 3, 4 usmeni II 07.09.2021. 10:00 online
Solfeđo 5, 6 usmeni III 07.09.2021. 10:00 online
Solfeđo – apsolventi usmeni IV 07.09.2021. 10:00 online
Muzički oblici 1, 2 usmeni II 08.09.2021. 15:00 12
Muzički oblici 3, 4 usmeni III 08.09.2021. 16:00 12
Seminar iz Muzičkih oblika 1,2 izborni IV 08.09.2021. 17:00 12
Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 I 08.09.2021. 11:00 LD
Psihologija umetnosti 1, 2 I 08.09.2021. 14:00 LD
Istorija muzike 1, 2 I 09.09.2021. 09:00 LD
Istorija muzike 3, 4 II 09.09.2021. 10:00 LD
Istorija muzike 5, 6, apsolventi III 09.09.2021. 11:00 LD
Harmonija sa harmonskom analizom 3, 4 usmeni (Prof. Nataša Nagorni Petrov) II 10.09.2021. 10:00 12
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 usmeni (Prof. Marko Milenković) I 10.09.2021. 09:00 2
Harmonija sa harmonskom analizom 5, 6 usmeni apsolventi III 10.09.2021. 11:00 2
Seminar iz Harmonije sa harmonskom analizom 1, 2 izborni IV 10.09.2021. 12:00 2
Klavir 1, 2, 3, 4 I,II 11.09.2021. 10:00 6
Klavir 5, 6, 7, 8, apsolventi III,IV 11.09.2021. 11:00 6
Etnomuzikologija 1, 2, apsolventi IV 11.09.2021. 10:00 12

Ažurirano: 22.07.2021.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Izvođačke umetnosti
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Metodika nastave muzičke kulture 1, 2 – Udaralјke II 23.08.2021. 10:30 LD
Metodika nastave klavira 1, 2, 3, 4 III, IV 26.08.2021. 11:00 14
Poznavanje literature i izvođaštva 1, 2, 3, 4 – Klavir II, III 26.08.2021. 12:00 14
Korepeticija i čitanje s lista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – Klavir I, II, III, IV 30.08.2021. 10:00 14
Istorija umetnosti 1 – udaralјke IV 01.09.2021. 10:00 LD
Istorija umetnosti 2 – udaralјke IV 01.09.2021. 12:00 LD
Kontrapunkt 1, 2 pismeni I 01.09.2021. 09:00 12
Kontrapunkt 1, 2 usmeni I 01.09.2021. 13:00 12
Hor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 I, II, III, IV 02.09.2021. 11:00 2
Rad sa ansamblom 1, 2 IV 02.09.2021. 11:00 2
Analiza muzičkog dela 1, 2 pismeni II 02.09.2021. 09:00 12
Analiza muzičkog dela 3, 4 pismeni III 02.09.2021. 11:00 12
Analiza muzičkog dela 5, 6 pismeni IV 02.09.2021. 11:00 12
Analiza muzičkog dela 1, 2 usmeni II 03.09.2021. 09:00 2
Analiza muzičkog dela 3, 4 usmeni III 03.09.2021. 10:00 2
Analiza muzičkog dela 5, 6 usmeni IV 03.09.2021. 11:00 2
Italijanski jezik 1, 2 I 03.09.2021. 11:15 12
Italijanski jezik 3, 4, 5, 6, 7, 8 – Solo pevanje II, III, IV 03.09.2021. 11:15 12
Engleski jezik 1 pismeni I 04.09.2021. 10:15 LD
Engleski jezik 2 pismeni I 04.09.2021. 10:15 LD
Engleski jezik 3 pismeni II 04.09.2021. 10:15 LD
Engleski jezik 4 pismeni II 04.09.2021. 12:00 LD
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 pismeni I 06.09.2021. 09:00 LD
Digitalna obrada zvuka 1,2 izborni – Udaralјke IV 06.09.2021. 13:30 12
Orkestarske deonice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – Gudači I, II, III, IV 06.09.2021. 11:00 2
Pedagogija 1, 2 IV 07.09.2021. 11:00 LD
Pedagogija 1, 2 I 07.09.2021. 11:00 LD
Solfeđo 1, 2 usmeni I 07.09.2021. 13:00 12
Solfeđo 3, 4 usmeni II 07.09.2021. 13:00 12
Solfeđo 5, 6 usmeni III 07.09.2021. 14:00 12
Solfeđo 7, 8 – Solo pevanje IV 07.09.2021. 14:00 12
Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 I 08.09.2021. 11:00 LD
Violina – glavni predmet IV 08.09.2021. 11:00 6
Psihologija umetnosti 1, 2 III, IV 08.09.2021. 14:00 LD
Psihologija umetnosti 1, 2 I 08.09.2021. 14:00 LD
Metodika nastave gudačkih instrumenata 1, 2, 3, 4 III, IV 09.09.2021. 14:00 7
Poznavanje literature i izvođaštva 5, 6 – Klavir IV 09.09.2021. 11:00 2
Istorija muzike 1 2 I 09.09.2021. 12:00 LD
Istorija muzike 3, 4 II 10.09.2021. 10:00 LD
Istorija muzike 5, 6, apsolventi III 10.09.2021. 11:00 LD
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 usmeni I 10.09.2021. 12:00 2
Klavir – glavni predmet IV 10.09.2021. 10:00 6
Gitara – glavni predmet IV 10.09.2021. 13:00 6
Klavir 1, 2, 3, 4 – Solo pevanje, Harmonika I, II 11.09.2021. 10:00 6
Klavir 5, 6, 7, 8 – Solo pevanje, Harmonika III, IV 11.09.2021. 11:00 6
Etnomuzikologija 1, 2, apsolventi IV 11.09.2021. 10:00 12
Udaralјke – glavni predmet IV 11.09.2021. 12:00 Nјegoš
Klarinet – glavni predmet IV 11.09.2021. 15:00 6
Harmonika – glavni predmet IV 11.09.2021. 14:00 6

Ažurirano: 22.07.2021.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Nјegoš – Osnovna škola “Nјegoš”, Pantalejska 60

Slikarstvo
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Istorija umetnosti 1, 3, 5, 7 I, II, III, IV 01.09.2021. 10:00 LD
Istorija umetnosti 2, 4, 6, 8 I, II, III, IV 01.09.2021. 12:00 LD
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 III 03.09.2021. 10:00 online
Engleski jezik 1 pismeni I 04.09.2021. 09:00 LD
Engleski jezik 2 pismeni I 04.09.2021. 09:00 LD
Engleski jezik 3 pismeni II 04.09.2021. 09:00 LD
Engleski jezik 4 pismeni II 04.09.2021. 09:00 LD
Pedagogija 1, 2 II 07.09.2021. 11:00 LD
Psihologija umetnosti 1, 2 I 08.09.2021. 14:00 LD
Slikarska tehnologija 3, 4 II 10.09.2021. 11:00 LD

Ažurirano: 22.07.2021.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Grafički dizajn
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Istorija umetnosti 1, 3, 5, 7 I, II, III, IV 01.09.2021. 10:00 LD
Istorija umetnosti 2, 4, 6, 8 I, II, III, IV 01.09.2021. 12:00 LD
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 III 03.09.2021. 10:00 online
Engleski jezik 1 pismeni I 04.09.2021. 09:00 LD
Engleski jezik 2 pismeni I 04.09.2021. 09:00 LD
Engleski jezik 3 pismeni II 04.09.2021. 09:00 LD
Engleski jezik 4 pismeni II 04.09.2021. 09:00 LD
Pedagogija 1, 2 II 07.09.2021. 11:00 LD
Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 II 08.09.2021. 10:00 LD
Psihologija umetnosti 1, 2 I 08.09.2021. 14:00 LD
Plastična anatomija 1, 2 I 10.09.2021. 12:00 LD

Ažurirano: 22.07.2021.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Muzička teorija
PREDMET GOD. DATUM VREME MESTO
Praktična metodika nastave muzičke kulture 1, 2 I 23.08.2021. 10:30 LD
Stručna praksa 2 I 23.08.2021. 10:30 LD
Praktična metodika nastave solfeđa 1, 2 I 25.08.2021. 12:00 12
Metodika nastave solfeđa I 25.08.2021. 12:00 12
Aranžiranje 1, 2 izborni I 02.09.2021. 10:00 LD
Analiza muzičkih stilova 1, 2 (Prof. Dragan Tomić) I 02.09.2021. 10:00 LD
Kompozicija 1, 2 izborni I 06.09.2021. 13:30 12
Vokalna literatura I 06.09.2021. 13:30 12
Analiza muzičkih stilova 1, 2 (Prof. Aleksandar Sedlar) I 06.09.2021. 13:30 12
Estetika 1, 2 I 07.09.2021. 14:00 LD
Muzički oblici I 08.09.2021. 16:00 12
Metodika nastave teorijskih predmeta 1, 2 I 10.09.2021. 11:00 12
Harmonija sa harmonskom analizom I 10.09.2021. 11:00 12
Metodologija naučnog rada I 11.09.2021. 10:00 12

Ažurirano: 22.07.2021.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Izvođačke umetnosti
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Osnovi dirigovanja 1, 2 I 02.09.2021. 11:00 2
Estetika 1, 2 I 07.09.2021. 15:00 LD
Violina I 08.09.2021. 11:00 6
Kontrabas I 08.09.2021. 11:00 6
Metodika nastave gudačkih instrumenata 1, 2 I 09.09.2021. 14:00 7
Metodika nastave klavira 1, 2 I 10.09.2021. 12:00 14
Klavir I 10.09.2021. 10:00 6
Harmonika I 11.09.2021. 14:00 6

Ažurirano: 22.07.2021.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6


 

Slikarstvo
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Likovna poetika 20.veka 1, 2 I 23.08.2021. 11:00 2 – dekanat
Nacionalna istorija umetnosti 20. veka 1,2 I 23.08.2021. 12:00 2 – dekanat
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 I 03.09.2021. 10:00 online
Estetika 1, 2 I 07.09.2021. 16:00 LD

Ažurirano: 22.07.2021.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Grafički dizajn
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Likovna poetika 20.veka 1, 2 I 23.08.2021. 11:00 2 – dekanat
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 I 03.09.2021. 10:00 online

Ažurirano: 22.07.2021.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Termini prijave ispita: 5 – 7.9.2022.

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Muzička teorija
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Metodika nastave muzičke kulture 3, 4 izborni IV 13.09.2021. 10:30 LD
Metodika nastave muzičke kulture 1, 2 III 13.09.2021. 09:00 LD
Stručna praksa 1, 2 III, IV 13.09.2021. 10:30 LD
Solfeđo 1, 2 pismeni I 14.09.2021. 10:00 12
Solfeđo 1, 2 usmeni I 14.09.2021. 10:30 12
Metodika nastave solfeđa 1, 2 III 14.09.2021. 12:00 12
Metodika nastave solfeđa 3, 4 izborni IV 14.09.2021. 12:00 12
Sviranje horskih partitura 1, 2 I 15.09.2021. 10:00 SKC
Sviranje horskih partitura 3, 4 II 15.09.2021. 11:00 SKC
Horsko dirigovanje 5, 6 izborni III 15.09.2021. 12:00 SKC
Muzički oblici 1, 2 pismeni II 16.09.2021. 09:00 12
Muzički oblici 3, 4 pismeni III 16.09.2021. 09:00 12
Horsko dirigovanje 1, 2 I 20.09.2021. 14:00 12
Horsko dirigovanje 3, 4 II 20.09.2021. 14:00 12
Hor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 I,II, III, IV 20.09.2021. 11:00 2
Rad sa ansamblom 1,2 izborni IV 20.09.2021. 11:00 2
Osnovi orkestracije 1, 2, 3, 4 (Prof. Dragan Tomić) III, IV 20.09.2021. 09:00 LD
Vokalna literatura 1, 2, 3, 4 (Prof. Dragan Tomić) III, IV 20.09.2021. 09:00 LD
Analiza muzičkih stilova 1, 2 (Prof. Dragan Tomić) IV 20.09.2021. 10:00 LD
Seminar iz Vokalne literature 1, 2 izborni (Prof. Dragan Tomić) IV 20.09.2021. 11:00 LD
Poznavanje muzičkih instrumenta 1, 2 II 20.09.2021. 10:00 LD
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 pismeni I 21.09.2021. 09:00 LD
Harmonija sa harmonskom analizom 3, 4 pismeni II 21.09.2021. 09:00 LD
Muzički oblici 1, 2 usmeni II 22.09.2021. 10:00 12
Muzički oblici 3, 4 usmeni III 22.09.2021. 10:00 12
Seminar iz Muzičkih oblika 1, 2 izborni IV 22.09.2021. 11:00 12
Psihologija umetnosti 1, 2 I 22.09.2021. 14:00 LD
Istorija muzike 1, 2 I 23.09.2021. 09:00 LD
Istorija muzike 3, 4 II 23.09.2021. 10:00 LD
Istorija muzike 5, 6, apsolventi III 23.09.2021. 11:00 LD
Harmonija sa harmonskom analizom 3, 4 usmeni (Prof. Nataša Nagorni Petrov) II 24.09.2021. 10:00 12
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 usmeni (Prof. Marko Milenković) I 24.09.2021. 09:00 2
Harmonija sa harmonskom analizom 5, 6 usmeni – apsolventi III 24.09.2021. 11:00 2
Seminar iz Harmonije sa harmonskom analizom 1,2 izborni IV 24.09.2021. 12:00 2
Kontrapunkt 1, 2 pismeni I 25.09.2021. 09:00 12
Kontrapunkt 3, 4 pismeni II 25.09.2021. 09:00 12
Kontrapunkt 1, 2, 3, 4 usmeni I, II 25.09.2021. 13:00 12
Seminar iz Kontrapunkta izborni 1, 2 IV 25.09.2021. 13:00 12
Engleski jezik 1 pismeni I 27.09.2021. 10:15 LD
Engleski jezik 2 pismeni I 27.09.2021. 10:15 LD
Engleski jezik 3 pismeni II 27.09.2021. 10:15 LD
Engleski jezik 4 pismeni II 27.09.2021. 10:15 LD
Italijanski jezik 1, 2 I 27.09.2021. 10:00 12
Italijanski jezik 3, 4 II 27.09.2021. 10:00 12
Solfeđo 3, 4 pismeni II 27.09.2021. 13:00 2
Solfeđo 5, 6 pismeni III 27.09.2021. 13:00 2
Solfeđo – apsolventi pismeni IV 27.09.2021. 13:00 2
Pedagogija 1, 2 I 28.09.2021. 11:00 LD
Vokalna literatura 3, 4, 1, 2 (Prof. Aleksandar Sedlar) IV, III 28.09.2021. 11:00 12
Osnovi orkestracije 3, 4, 1, 2 (Prof. Aleksandar Sedlar) IV, III 28.09.2021. 12:00 12
Analiza muzičkih stilova 1, 2 (Prof. Aleksandar Sedlar) IV 28.09.2021. 13:00 12
Seminar iz Vokalne literature 1, 2 izborni (Prof. Aleksandar Sedlar) IV 28.09.2021. 13:30 12
Digitalna obrada zvuka 1, 2 izborni IV 28.09.2021. 13:30 12
Klavir 1, 2, 3, 4 I, II 29.09.2021. 10:00 6
Klavir 5, 6, 7, 8, apsolventi III, IV 29.09.2021. 11:00 6
Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 I 29.09.2021. 11:00 LD
Solfeđo 3, 4 usmeni II 30.09.2021. 10:00 online
Solfeđo 5, 6 usmeni III 30.09.2021. 10:00 online
Solfeđo – apsolventi usmeni IV 30.09.2021. 10:00 online
Etnomuzikologija 1, 2, apsolventi IV 27. 9. 2021. 10:00 2

Ažurirano: 20. 9.2021.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Izvođačke umetnosti
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Metodika nastave muzičke kulture 1, 2 – Udaralјke II 13.09.2021. 10:30 LD
Korepeticija i čitanje s lista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – Klavir I, II, III, IV 15.09.2021. 10:00 14
Hor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 I, II, III, IV 20.09.2021. 11:00 2
Rad sa ansamblom 1, 2 IV 20.09.2021. 11:00 2
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 pismeni I 21.09.2021. 09:00 LD
Analiza muzičkog dela 1, 2 pismeni II 21.09.2021. 09:00 12
Analiza muzičkog dela 3, 4 pismeni III 21.09.2021. 11:00 12
Analiza muzičkog dela 5, 6 pismeni IV 21.09.2021. 11:00 12
Psihologija umetnosti 1, 2 III, IV 22.09.2021. 14:00 LD
Psihologija umetnosti 1, 2 I 22.09.2021. 14:00 LD
Analiza muzičkog dela 1, 2 usmeni II 23.09.2021. 09:00 12
Analiza muzičkog dela 3, 4 usmeni III 23.09.2021. 10:00 12
Analiza muzičkog dela 5, 6 usmeni IV 23.09.2021. 11:00 12
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 usmeni I 24.09.2021. 12:00 2
Istorija muzike 1, 2 I 25.09.2021. 09:00 LD
Istorija muzike 3, 4 II 25.09.2021. 10:00 LD
Istorija muzike 5, 6, apsolventi III 25.09.2021. 11:00 LD
Kontrapunkt 1, 2 pismeni I 25.09.2021. 09:00 12
Kontrapunkt 1, 2 usmeni I 25.09.2021. 13:00 12
Italijanski jezik 1, 2 I 27.09.2021. 10:00 12
Italijanski jezik 3, 4, 5, 6, 7, 8 – Solo pevanje II, III, IV 27.09.2021. 10:00 12
Engleski jezik 1 pismeni I 27.09.2021. 10:15 LD
Engleski jezik 2 pismeni I 27.09.2021. 10:15 LD
Engleski jezik 3 pismeni II 27.09.2021. 10:15 LD
Engleski jezik 4 pismeni II 27.09.2021. 10:15 LD
Pedagogija 1, 2 I, IV 28.09.2021. 11:00 LD
Digitalna obrada zvuka 1, 2 izborni – Udaralјke IV 28.09.2021. 13:30 12
Orkestarske deonice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – Gudači I, II, III, IV 28.09.2021. 11:00 2
Metodika nastave klavira 1, 2, 3, 4 III, IV 28.09.2021. 11:00 14
Poznavanje literature i izvođaštva 1, 2, 3, 4, – Klavir II, III 28.09.2021. 12:00 14
Klavir 1, 2, 3, 4 – Solo pevanje, Harmonika I, II 29.09.2021. 10:00 6
Klavir 5, 6, 7, 8 – Solo pevanje, Harmonika III, IV 29.09.2021. 11:00 6
Metodika nastave gudačkih instrumenata 1, 2, 3, 4 III, IV 29.09.2021. 14:00 7
Poznavanje literature i izvođaštva 5, 6 – Klavir IV 29.09.2021. 11:00 2
Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 I 29.09.2021. 11:00 LD
Istorija umetnosti 1 – udaralјke IV 30.09.2021. 10:00 LD
Istorija umetnosti 2 – udaralјke IV 30.09.2021. 12:00 LD
Solfeđo 1, 2 usmeni I 30.09.2021. 11:00 12
Solfeđo 3, 4 usmeni II 30.09.2021. 11:00 12
Solfeđo 5, 6 usmeni III 30.09.2021. 12:00 12
Solfeđo 7, 8 – Solo pevanje IV 30.09.2021. 12:00 12
Etnomuzikologija 1, 2, apsolventi IV 27. 9. 2021. 10:00 2

Ažurirano: 20. 9. 2021.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Slikarstvo
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Psihologija umetnosti 1, 2 I 22.09.2021. 14:00 LD
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 III 24.09.2021. 10:00 online
Engleski jezik 1 pismeni I 27.09.2021. 09:00 LD
Engleski jezik 2 pismeni I 27.09.2021. 09:00 LD
Engleski jezik 3 pismeni II 27.09.2021. 09:00 LD
Engleski jezik 4 pismeni II 27.09.2021. 09:00 LD
Pedagogija 1, 2 II 28.09.2021. 11:00 LD
Slikarska tehnologija 3, 4 II 29.09.2021. 11:00 LD
Istorija umetnosti 1, 3, 5, 7 I, II, III, IV 30.09.2021. 10:00 LD
Istorija umetnosti 2, 4, 6, 8 I, II, III, IV 30.09.2021. 12:00 LD

Ažurirano: 3. 9. 2021.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Grafički dizajn
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Psihologija umetnosti 1, 2 I 22.09.2021. 14:00 LD
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 III 24.09.2021. 10:00 online
Engleski jezik 1 pismeni I 27.09.2021. 09:00 LD
Engleski jezik 2 pismeni I 27.09.2021. 09:00 LD
Engleski jezik 3 pismeni II 27.09.2021. 09:00 LD
Engleski jezik 4 pismeni II 27.09.2021. 09:00 LD
Pedagogija 1, 2 II 28.09.2021. 11:00 LD
Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 II 29.09.2021. 10:00 LD
Istorija umetnosti 1, 3, 5, 7 I, II, III, IV 30.09.2021. 10:00 LD
Istorija umetnosti 2, 4, 6, 8 I, II, III, IV 30.09.2021. 12:00 LD

Ažurirano: 3. 9. 2021.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Muzička teorija
PREDMET GOD. DATUM VREME MESTO
Praktična metodika nastave muzičke kulture 1, 2 I 13.09.2021. 10:30 LD
Stručna praksa 2 I 13.09.2021. 10:30 LD
Praktična metodika nastave solfeđa 1, 2 I 14.09.2021. 12:00 12
Aranžiranje 1, 2 izborni I 20.09.2021. 10:00 LD
Analiza muzičkih stilova 1, 2 (Prof. Dragan Tomić) I 20.09.2021. 10:00 LD
Metodika nastave teorijskih predmeta 1, 2 I 24.09.2021. 11:00 12
Harmonija sa harmonskom analizom I 24.09.2021. 11:00 12
Estetika 1, 2 I 27.09.2021. 14:00 LD
Kompozicija 1, 2 izborni I 28.09.2021. 13:30 12
Vokalna literatura I 28.09.2021. 13:30 12
Analiza muzičkih stilova 1, 2 (Prof. Aleksandar Sedlar) I 28.09.2021. 13:30 12
Metodologija naučnog rada I 27. 9. 2021. 10:00 2

Ažurirano: 20. 9. 2021.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Izvođačke umetnosti
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Osnovi dirigovanja 1, 2 I 20.09.2021. 11:00 2
Estetika 1, 2 I 27.09.2021. 15:00 LD
Metodika nastave gudačkih instrumenata 1, 2 I 29.09.2021. 14:00 7
Metodika nastave klavira 1, 2 I 29.09.2021. 12:00 14

Ažurirano: 3. 9. 2021.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6


 

Slikarstvo
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Likovna poetika 20. veka 1, 2 I 17.09.2021. 11:00 2 dekanat
Nacionalna istorija umetnosti 20. veka 1, 2 I 17.09.2021. 12:00 2 dekanat
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 I 24.09.2021. 10:00 online
Estetika 1, 2 I 27.09.2021. 16:00 LD

Ažurirano: 3. 9. 2021.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Grafički dizajn
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Likovna poetika 20. veka 1, 2 I 17.09.2021. 11:00 2 dekanat
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 I 24.09.2021. 10:00 online

Ažurirano: 3. 9. 2021.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Termini prijave ispita: 20 – 29. 9. 2021.

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Muzička teorija
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2, 3, 4 pismeni I, II 05.10.2021. 13:00 12
Kontrapunkt 1, 2 pismeni I 06.10.2021. 09:00 2
Kontrapunkt 3, 4 pismeni II 06.10.2021. 09:00 2
Solfeđo 1, 2 pismeni I 06.10.2021. 08:00 12
Solfeđo 1, 2 usmeni I 06.10.2021. 08:30 12
Metodika nastave solfeđa 1, 2 III 06.10.2021. 09:00 12
Metodika nastave solfeđa 3, 4 izborni IV 06.10.2021. 09:00 12
Muzički oblici 1, 2 pismeni II 07.10.2021. 08:30 12
Muzički oblici 3, 4 pismeni III 07.10.2021. 08:30 12
Muzički oblici 1, 2 usmeni II 07.10.2021. 14:00 2
Muzički oblici 3, 4 usmeni III 07.10.2021. 15:00 2
Seminar iz Muzičkih oblika 1, 2 izborni IV 07.10.2021. 15:00 2
Metodika nastave muzičke kulture 3, 4 izborni IV 08.10.2021. 08:30 2
Metodika nastave muzičke kulture 1, 2 III 08.10.2021. 08:30 2
Stručna praksa 1, 2 III, IV 08.10.2021. 08:30 2
Harmonija sa harmonskom analizom 3, 4 usmeni II 08.10.2021. 11:00 2
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 usmeni I 08.10.2021. 12:00 2
Harmonija sa harmonskom analizom 5, 6 usmeni apsolventi III 08.10.2021. 13:00 2
Seminar iz Harmonije sa harmonskom analizom 1,2 izborni IV 08.10.2021. 13:30 2
Istorija muzike 1, 2 I 09.10.2021. 09:00 12
Istorija muzike 3, 4 II 09.10.2021. 10:00 12
Istorija muzike 5, 6, apsolventi III 09.10.2021. 11:00 12
Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 I 09.10.2021. 11:00 2
Engleski jezik 1 pismeni I 11.10.2021. 13:15 12
Engleski jezik 2 pismeni I 11.10.2021. 13:15 12
Engleski jezik 3 pismeni II 11.10.2021. 13:15 12
Engleski jezik 4 pismeni II 11.10.2021. 13:15 12
Italijanski jezik 1, 2 I 11.10.2021. 10:00 12
Italijanski jezik 3, 4 II 11.10.2021. 10:00 12
Vokalna literatura 3, 4, 1, 2 (Prof. Aleksandar Sedlar) IV, III 12.10.2021. 12:00 12
Osnovi orkestracije 3, 4, 1, 2 (Prof. Aleksandar Sedlar) IV, III 12.10.2021. 13:00 12
Analiza muzičkih stilova 1, 2 apsolventi (Prof. Aleksandar Sedlar) IV 12.10.2021. 14:00 12
Seminar iz Vokalne literature 1, 2 izborni (Prof. Aleksandar Sedlar) IV 12.10.2021. 14:00 12
Digitalna obrada zvuka 1, 2 izborni IV 12.10.2021. 14:00 12
Osnovi orkestracije 1, 2, 3, 4 (Prof. Dragan Tomić) III, IV 12.10.2021. 14:00 2
Vokalna literatura 1, 2, 3, 4 (Prof. Dragan Tomić) III, IV 12.10.2021. 14:00 2
Analiza muzičkih stilova 1, 2 apsolventi (Prof. Dragan Tomić) IV 12.10.2021. 14:00 2
Seminar iz Vokalne literature 1, 2 izborni (Prof. Dragan Tomić) IV 12.10.2021. 14:00 2
Pedagogija 1, 2 I 12.10.2021. 17:00 online
Sviranje horskih partitura 1, 2, 3, 4 I, II 12.10.2021. 10:00 SKC
Horsko dirigovanje 5, 6 izborni III 12.10.2021. 10:00 SKC
Klavir 1, 2, 3, 4 I, II 13.10.2021. 14:00 6
Klavir 5, 6, 7, 8, apsolventi III, IV 13.10.2021. 15:00 6
Psihologija umetnosti 1, 2 I 13.10.2021. 16:00 2
Kontrapunkt 1, 2, 3, 4 usmeni I, II 14.10.2021. 10:00 2
Solfeđo 3, 4 usmeni II 14.10.2021. 11:00 online
Solfeđo 5, 6 usmeni III 14.10.2021. 11:00 online
Solfeđo – apsolventi usmeni IV 14.10.2021. 11:00 online
Horsko dirigovanje 1, 2, 3, 4 I, II 14.10.2021. 14:00 2
Etnomuzikologija 1, 2 IV / / /

Ažurirano: 1. 10. 2021.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Izvođačke umetnosti
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 pismeni I 05.10.2021. 13:00 12
Metodika nastave glavnog predmeta 1, 2, 3, 4 – Gudači III, IV 06.10.2021. 11:00 10
Kontrapunkt 1, 2 pismeni I 06.10.2021. 09:00 2
Istorija muzike 1, 2 I 08.10.2021. 15:00 2
Istorija muzike 3, 4 II 08.10.2021. 16:00 2
Istorija muzike 5, 6, apsolventi III 08.10.2021. 17:00 2
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 usmeni I 08.10.2021. 12:00 2
Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 I 09.10.2021. 11:00 2
Estetika muzike 1, 2 II 09.10.2021. 14:00 2
Engleski jezik 1 pismeni I 11.10.2021. 12:00 12
Engleski jezik 2 pismeni I 11.10.2021. 12:00 12
Engleski jezik 3 pismeni II 11.10.2021. 12:00 12
Engleski jezik 4 pismeni II 11.10.2021. 12:00 12
Italijanski jezik 1, 2 I 11.10.2021. 10:00 12
Italijanski jezik 3, 4, 5, 6, 7, 8 – Solo pevanje II, III, IV 11.10.2021. 10:00 12
Digitalna obrada zvuka1, 2 izborni- udaralјke IV 12.10.2021. 14:00 12
Orkestarske deonice1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – Gudači I, II, III, IV 12.10.2021. 12:00 7
Poznavanje literature i izvođaštva 1, 2, 3, 4 – Klavir II, III 12.10.2021. 11:30 14
Pedagogija 1, 2 I, IV 12.10.2021. 17:00 online
Psihologija umetnosti 1, 2 I,III, IV 13.10.2021. 16:00 2
Klavir 1, 2, 3, 4 – Solo pevanje, Harmonika I, II 13.10.2021. 14:00 6
Klavir 5, 6, 7, 8 – Solo pevanje, Harmonika III, IV 13.10.2021. 15:00 6
Analiza muzičkog dela 1, 2 pismeni II 13.10.2021. 12:00 12
Analiza muzičkog dela 3, 4 pismeni III 13.10.2021. 12:00 12
Analiza muzičkog dela 5, 6 pismeni IV 13.10.2021. 12:00 12
Analiza muzičkog dela 1, 2 usmeni II 13.10.2021. 14:00 12
Analiza muzičkog dela 3, 4 usmeni III 13.10.2021. 14:00 12
Analiza muzičkog dela 5, 6 usmeni IV 13.10.2021. 14:00 12
Solfeđo 1, 2 usmeni I 14.10.2021. 13:00 12
Solfeđo 3, 4 usmeni II 14.10.2021. 13:00 12
Solfeđo 5, 6 usmeni III 14.10.2021. 13:00 12
Solfeđo 7, 8 – Solo pevanje IV 14.10.2021. 13:00 12
Kontrapunkt 1, 2 usmeni I 14.10.2021. 10:00 2

Ažurirano: 1. 10. 2021.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Slikarstvo
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Engleski jezik 1 pismeni I 11.10.2021. 12:00 12
Engleski jezik 2 pismeni I 11.10.2021. 12:00 12
Engleski jezik 3 pismeni II 11.10.2021. 12:00 12
Engleski jezik 4 pismeni II 11.10.2021. 12:00 12
Pedagogija 1, 2 II 12.10.2021. 17:00 online
Istorija umetnosti 1, 2 I 12.10.2021. 11:00 2
Istorija umetnosti 3, 4 II 12.10.2021. 11:00 2
Istorija umetnosti 5, 6 III 12.10.2021. 11:00 2
Istorija umetnosti 7, 8 IV 12.10.2021. 11:00 2
Psihologija umetnosti 1, 2 I 13.10.2021. 16:00 2

Ažurirano: 1. 10. 2021.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Grafički dizajn
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 II 09.10.2021. 10:00 2
Engleski jezik 1 pismeni I 11.10.2021. 12:00 12
Engleski jezik 2 pismeni I 11.10.2021. 12:00 12
Engleski jezik 3 pismeni II 11.10.2021. 12:00 12
Engleski jezik 4 pismeni II 11.10.2021. 12:00 12
Pedagogija 1, 2 II 12.10.2021. 17:00 online
Istorija umetnosti 1, 2 I 12.10.2021. 11:00 2
Istorija umetnosti 3, 4 II 12.10.2021. 11:00 2
Istorija umetnosti 5, 6 III 12.10.2021. 11:00 2
Istorija umetnosti 7, 8 IV 12.10.2021. 11:00 2
Psihologija umetnosti 1, 2 I 13.10.2021. 16:00 2

Ažurirano: 1. 10. 2021.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Muzička teorija
PREDMET GOD. DATUM VREME MESTO
Praktična metodika nastave muzičke kulture 1, 2 I 08.10.2021. 08:30 2
Stručna praksa 2 I 08.10.2021. 08:30 2
Estetika 1, 2 I 09.10.2021. 14:00 2
Kompozicija 1, 2 izborni I 12.10.2021. 14:30 12
Analiza muzičkih stilova 1, 2 Prof. A. Sedlar I 12.10.2021. 14:30 12
Analiza muzičkih stilova 1, 2 Prof. D. Tomić I 12.10.2021. 14:00 2
Metodologija naučnog rada I / / /

Ažurirano: 1. 10. 2021.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Izvođačke umetnosti
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Metodika nastave gudačkih instrumenata 1, 2 I 06.10.2021. 11:00 10
Estetika 1, 2 I 09.10.2021. 15:00 2
Korepeticija 1, 2 I 11.10.2021. 09:00 7

Ažurirano: 1. 10. 2021.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6


 

Slikarstvo
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Likovna poetika 20.veka 1, 2 I 08.10.2021. 11:00 12 dekanat
Nacionalna istorija umetnosti 20. veka 1, 2 I 08.10.2021. 12:00 12 dekanat
Estetika 1, 2 I 09.10.2021. 16:00 2

Ažurirano: 1. 10. 2021.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Grafički dizajn
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO

Ažurirano: 3. 9. 2021.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6