ISPITNI ROKOVI

Termini prijave ispita: 14 – 17. 01. 2021.

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Muzička teorija
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Metodika nastave muzičke kulture 1, 2 III 01.02.2022. 09:00 Dekanat 12
Metodika nastave muzičke kulture 3, 4, izborni IV 01.02.2022. 09:00 Dekanat 12
Vokalna literatura 3, 4, 1, 2 (Prof. Dragan Tomić) IV, III 26.01.2022. 09:00 LD
Seminar iz Vokalne literature 1, 2, izborni (Prof. Dragan Tomić) IV 26.01.2022. 11:00 LD
Poznavanje muzičkih instrumenta 1, 2 II 26.01.2022. 10:00 LD
Analiza muzičkih stilova 1, 2, izborni (Prof. Dragan Tomić) IV 26.01.2022. 11:30 LD
Osnovi orkestracije 3, 4, 1, 2 (Prof. Dragan Tomić) IV, III 27.01.2022. 09:00 LD
Solfeđo 3, 4 pismeni (Prof. Igor N.) II 27.01.2022. 10:00 12
Solfeđo 3, 4 usmeni (Prof. Igor N.) II 27.01.2022. 11:00 12
Metodika nastave solfeđa 1, 2 III 28.01.2022. 10:00 12
Metodika nastave solfeđa 3, 4, izborni IV 28.01.2022. 11:30 12
Kontrapunkt 1, 2 pismeni I 01.02.2022. 09:00 – 12:00 LD
Kontrapunkt 3, 4 pismeni II 01.02.2022. 12:15 – 15:15 LD
Italijanski jezik 1, 2, 3, 4 I, II 29.01.2022. 09:00 12
Sviranje horskih partitura 1, 2 I 31.01.2022. 10:00 SKC
Sviranje horskih partitura 3, 4 II 31.01.2022. 12:00 SKC
Sviranje partitura 1, izborni III 31.01.2022. 14:00 SKC
Muzički oblici 1, 2 pismeni II 02.02.2022. 10:00 LD
Muzički oblici 3, 4 pismeni III 02.02.2022. 13:15 LD
Harmonija sa harm. analizom 1, 2 pismeni I 03.02.2022. 09:00 – 12:00 LD
Harmonija sa harm. analizom 3, 4 pismeni II 03.02.2022. 12:15 – 15:15 LD
Osnovi orkestracije 1, 2, 3, 4 (Prof. Aleksandar Sedlar) III, IV 17.02.2022. 11:00 2
Vokalna literatura 1, 2, 3, 4 (Prof. Aleksandar Sedlar) III, IV 17.02.2022. 12:00 2
Analiza muzičkih stilova 1, 2, izborni (Prof. Aleksandar Sedlar) IV 17.02.2022. 13:00 2
Digitalna obrada zvuka 1, 2, izborni IV 7.02.2022. 14:00 2
Seminar iz Vokalne literature 1, 2, izborni (Prof. Aleksandar Sedlar) IV 17.02.2022. 14:00 2
Etnomuzikologija 1, 2 IV 05.02.2022. 10:00 12
Estetika muzike 1, izborni IV 05.02.2022. 12:00 12
Engleski jezik 1 pismeni I 04.02.2022. 09:00-10:00 LD
Engleski jezik 2 pismeni I 04.02.2022. 13:15-14:15 LD
Engleski jezik 3 pismeni II 05.02.2022. 12:00-13:00 LD
Engleski jezik 4 pismeni II 05.02.2022. 12:00-13:00 LD
Muzički oblici 1, 2 usmeni II 07.02.2022. 10:00 12
Muzički oblici 3, 4 usmeni III 07.02.2022. 12:00 12
Seminar iz Muzičkih oblika 1, 2, izborni IV 07.02.2022. 13:00 12
Horsko dirigovanje 1, 2 I 07.02.2022. 11:00 6
Horsko dirigovanje 3, 4 II 08.02.2022. 11:00 6
Horsko dirigovanje 5, 6, izborni III 08.02.2022. 12:00 6
Pedagogija 1, 2 I 08.02.2022. 11:00 online
Psihologija umetnosti 1, 2 I 09.02.2022. 12:20-13:20 LD
Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 I, IV 09.02.2022. 11:30 dekanat 12
Solfeđo 1, 2 pismeni I 10.02.2022. 09:00 2
Solfeđo 5, 6 pismeni III 10.02.2022. 09:00 2
Solfeđo – apsolventi pismeni IV 10.02.2022. 09:00 2
Solfeđo 1, 2 usmeni I 10.02.2022. 10:30 online
Solfeđo 5, 6 usmeni III 10.02.2022. 11:30 online
Solfeđo – apsolventi usmeni IV 10.02.2022. 11:30 online
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 usmeni (Prof. Nataša Nagorni Petrov) I 11.02.2022. 10:00 12
Harmonija sa harmonskom analizom 3, 4 usmeni (Prof. Marko Milenković) II 11.02.2022. 09:00 2
Harmonija sa harm. analizom 5, 6 usmeni III 11.02.2022. 12:00 2
Seminar iz Harmonije sa harm. analizom 1, 2, izborni IV 11.02.2022. 13:00 2
Klavir 1, 2 I 12.02.2022. 10:00 6
Klavir 3, 4 II 12.02.2022. 11:00 6
Klavir 5, 6 III 14.02.2022. 10:00 6
Klavir 7, 8, apsolventi IV 14.02.2022. 11:00 6
Kontrapunkt 1, 2, usmeni I 17.02.2022. 09:00 12
Kontrapunkt 3, 4 usmeni II 17.02.2022. 11:00 12
Seminar iz Kontrapunkta 1, 2, izborni IV 17.02.2022. 13:00 12
Hor 7, 8 IV 17.02.2022. 12:00 6
Hor 3, 4 II 18.02.2022. 11:00 6
Hor 5, 6 III 18.02.2022. 13:00 6
Istorija muzike 1, 2 I 18.02.2022. 09:00 LD
Istorija muzike 3, 4 II 19.02.2022. 09:00 LD
Istorija muzike 5, 6, apsolventi III 19.02.2022. 11:00 LD
Hor 1, 2 I 19.02.2022. 11:00 12
Rad sa ansamblom 1, 2, izborni IV 19.02.2022. 11:00 12

Ažurirano: 1.2.2022.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6


 

Izvođačke umetnosti
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Kamerna muzika 1, 3 I, II 24.01.2022. 10:00 6
Kamerna muzika 5, 7 III, IV 25.01.2022. 10:00 6
Metodika nastave muzičke kulture 1, 2 – Udaralјke II 01.02.2022. 09:00 Dekanat 12
Glavni predmet – Klavir 1, 3, 5 I, II, III 26.01.2022. 10:00 6
Glavni predmet – Klavir 1, 3, 5 I, II, III 27.01.2022. 10:00 6
Glavni predmet – Solo pevanje 1, 3, 5 I, II, III 27.01.2022. 15:00 6
Metodika nastave solo pevanja 1, 2, 3, 4 III, IV 28.01.2022. 13:00 13
Glavni predmet – Violina 1, 3, 5 I, II, III 28.01.2022. 10:00 6
Glavni predmet – Viola, Violončelo, Kontrabas 1, 3, 5 I, II, III 29.01.2022. 15:00 6
Metodika nastave klavira 1, 2 III 31.01.2022. 11:00 14
Metodika nastave klavira 3, 4 IV 31.01.2022. 12:00 14
Poznavanje liter. i izvođaštva 1, 2 – Klavir II 31.01.2022. 13:00 14
Poznavanje liter. i izvođaštva 3, 4 – Klavir III 31.01.2022. 14:00 14
Kontrapunkt 1, 2 (pismeni) I 28.01.2022. 09:00 LD
Čitanje s lista – Gitara 1, 2 II 28.01.2022. 10:00 2
Čitanje s lista – Gitara 3, 4 III 28.01.2022. 10:30 2
Glavni predmet – Flauta, Klarinet, Horna 1, 3, 5 I, II, III 29.01.2022. 10:00 6
Metodika nastave gudačkih instrumenata 1, 2 III 29.01.2022. 11:00 7
Metodika nastave gudačkih instrumenata 3, 4 IV 29.01.2022. 12:00 7
Italijanski jezik 1, 2 I 29.01.2022. 10:15 12
Italijanski jezik 3, 4 II 29.01.2022. 11:30 12
Italijanski jezik 5, 6, 7, 8 – Solo pevanje III, IV 29.01.2022. 11:30 12
Glavni predmet – Harmonika 1, 3, 5 I, II, III 31.01.2022. 11:00 6
Orkestarske deonice 1, 2 – Duvači I 31.01.2022. 10:00 12
Orkestarske deonice 3, 4 – Duvači II 31.01.2022. 11:00 12
Orkestarske deonice 5, 6 – Duvači III 31.01.2022. 12:00 12
Orkestarske deonice 7, 8 – Duvači IV 31.01.2022. 13:00 12
Orkestarske deonice 1, 2 – Gudači I 31.01.2022. 11:00 2
Orkestarske deonice 3, 4 – Gudači II 31.01.2022. 12:00 2
Orkestarske deonice 5, 6 – Gudači III 31.01.2022. 13:00 2
Orkestarske deonice 7, 8 – Gudači IV 31.01.2022. 14:00 2
Čitanje s lista – Gitara 5, 6 IV 31.01.2022. 12:00 10
Glavni predmet – Gitara 1, 3, 5 I, II, III 01.02.2022. 12:00 6
Orkestar 1, 3, 5, 7 – Duvači, Gudači i Udaralјke I 01.02.2022. 11:00 12
Orkestar 1, 3, 5, 7 – Duvači, Gudači i Udaralјke II 01.02.2022. 12:00 12
Orkestar 1, 3, 5, 7 – Duvači, Gudači i Udaralјke III 01.02.2022. 13:00 12
Orkestar 1, 3, 5, 7 – Duvači, Gudači i Udaralјke IV 01.02.2022. 14:00 12
Korepeticija i čitanje s lista 1, 2 – Klavir I 01.02.2022. 09:00 14
Korepeticija i čitanje s lista 3, 4 – Klavir II 01.02.2022. 10:00 14
Korepeticija i čitanje s lista 5, 6 – Klavir III 01.02.2022. 11:00 14
Korepeticija i čitanje s lista 7, 8 – Klavir IV 01.02.2022. 12:00 14
Čitanje s lista 1, 2, 3, 4, 5, 6 – Harmonika II, III, IV 01.02.2022. 12:00 2
Metodika nastave harmonike 1, 2, 3, 4 III, IV 01.02.2022. 13:00 2
Solfeđo 1, 2, pismeni – klavir, harmonika, gitara, solo pevanje I 02.02.2022. 08:00-08:20 12
Solfeđo 1, 2, pismeni – gudači, duvači, udaralјke I 02.02.2022. 08:30-08:50 12
Solfeđo 3, 4, pismeni – klavir, harmonika, gitara, solo pevanje II 02.02.2022. 09:00-09:20 12
Solfeđo 3, 4, pismeni – gudači, duvači, udaralјke II 02.02.2022. 09:30-09:50 12
Solfeđo 5, 6, pismeni – klavir, harmonika, gitara, solo pevanje III 02.02.2022. 10:00-10:20 12
Solfeđo 5, 6, pismeni – gudači, duvači III 02.02.2022. 10:30-10:50 12
Solfeđo 7, 8, pismeni – solo pevanje IV 02.02.2022. 10:30-10:50 12
Solfeđo 1, 2 usmeni I 02.02.2022. 12:00 12
Solfeđo 3, 4 usmeni II 02.02.2022. 14:00 12
Solfeđo 5, 6 usmeni III 02.02.2022. 16:00 12
Solfeđo 7, 8 usmeni IV 02.02.2022. 16:00 12
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 pismeni I 03.02.2022. 09:00-12:00 LD
Digitalna obrada zvuka 1, 2 izborni – Udaralјke IV 17.02.2022. 14:00 2
Analiza muzičkih stilova 1, izborni IV 17.02.2022. 15:00 2
Metodika nastave duvačkih instrumenata 1, 2, 3, 4 III, IV 03.02.2022. 14:00 2
Metodika nastave gitare 1, 2, 3, 4 III, IV 03.02.2022. 12:00 2
Etnomuzikologija 1, 2 IV 05.02.2022. 10:00 12
Estetika muzike 1, izborni IV 05.02.2022. 12:00 12
Estetika muzike 1 – Udaralјke II 05.02.2022. 12:00 12
Engleski jezik 1 pismeni I 04.02.2022. 10:15-11:15 LD
Engleski jezik 1 pismeni – modul klavir I 04.02.2022. 12:00-13:00 LD
Engleski jezik 2 pismeni I 04.02.2022. 13:15-14:15 LD
Engleski jezik 3 pismeni II 05.02.2022. 10:15-11:15 LD
Engleski jezik 4 pismeni II 05.02.2022. 12:00-13:00 LD
Analiza muzičkog dela 1, 2 pismeni – klavir, solo pevanje, harmonika II 07.02.2022. 09:00 LD
Analiza muzičkog dela 1, 2 pismeni – gudači, duvači, gitara, udaralјke II 07.02.2022. 10:30 LD
Analiza muzičkog dela 3, 4 pismeni – klavir, solo pevanje, harmonika III 07.02.2022. 12:00 LD
Analiza muzičkog dela 3, 4 pismeni – gudači, duvači gitara III 07.02.2022. 13:30 LD
Analiza muzičkog dela 5, 6 pismeni – klavir, solo pevanje, harmonika, udaralјke IV 07.02.2022. 15:00 LD
Analiza muzičkog dela 5, 6 pismeni – gudači, duvači, gitara IV 07.02.2022. 16:30 LD
Pedagogija 1, 2 – klavir, solo pevanje, harmonika, udaralјke I 08.02.2022. 11:00 online
Pedagogija 1,2 – gudači, duvači, gitara I 08.02.2022. 11:00 online
Psihologija umetnosti 1, 2 – klavir, solo pevanje, harmonika, udaralјke I 09.02.2022. 10:00-11:00 LD
Psihologija umetnosti 1, 2 – gudači, duvači, gitara I 09.02.2022. 11:10-12:10 LD
Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 I, IV 09.02.2022. 14:00 dekanat 12
Menadžment u kulturi 1, izborni IV 19.02.2022. 10:00 LD
Analiza muzičkog dela 1, 2 (usmeni) II 10.02.2022. 09:00 12
Analiza muzičkog dela 3, 4 (usmeni) III 10.02.2022. 11:00 12
Analiza muzičkog dela 5, 6 (usmeni) IV 10.02.2022. 13:30 12
Istorija umetnosti 1, 2 – Udaralјke IV 10.02.2022. 15:30 LD
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 (usmeni) I 11.02.2022. 09:00 2
Metodika nastave udaralјki 1, 2, 3, 4 III, IV 11.02.2022. 13:00 Nјegoš
Glavni predmet – Udaralјke 1, 3, 5 I, II, III 12.02.2022. 12:00 Nјegoš
Klavir 1, 2 – Solo pevanje, Harmonika I 12.02.2022. 10:00 6
Klavir 3, 4 – Solo pevanje, Harmonika II 12.02.2022. 11:00 6
Klavir 5, 6 – Solo pevanje, Harmonika III 14.02.2022. 10:00 6
Klavir 7, 8 – Solo pevanje, Harmonika IV 14.02.2022. 11:00 6
Kontrapunkt 1, 2 pismeni I 01.02.2022. 09:00 LD
Istorija muzike 3, 4 – klavir, solo pevanje, harmonika II 17.02.2022. 09:00 LD
Istorija muzike 3, 4 – gudači, duvači, gitara, udaralјke II 17.02.2022. 09:30 LD
Istorija muzike 5, 6, apsolventi – klavir, solo pevanje, harmonika III 17.02.2022. 10:00 LD
Istorija muzike 5, 6, apsolventi – gudači, duvači, gitara III 17.02.2022. 10:30 LD
Hor 1, 2 I 17.02.2022. 11:00 6
Istorija i teorija pijanizma 1 – Klavir IV 17.02.2022. 11:00 2
Istorija muzike 1, 2 – klavir, solo pevanje, harmonika, udaralјke I 18.02.2022. 11:00 LD
Istorija muzike 1, 2 – gudači, duvači, gitara I 18.02.2022. 11:30 LD
Hor 3, 4 II 18.02.2022. 11:00 6
Hor 5, 6 III 18.02.2022. 13:00 6
Gluma 1 I 19.02.2022. 12:00 6
Gluma 3 II 19.02.2022. 14:00 6
Operski studio 1, 3 III, IV 19.02.2022. 16:00 6

Ažurirano: 1.2.2022.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Nјegoš – Osnovna škola “Nјegoš”, Pantalejska 60

SKC – Studentski kulturni centar (Zgrada Univerziteta, Šumatovačka bb)


 

Slikarstvo
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Slikanje – studija 1 II 24.01.2022. 10:00 sala
Slikanje 3 III 24.01.2022. 11:00 sala
Slikanje 5 IV 24.01.2022. 12:00 sala
Vajanje 1 I 24.01.2022. 13:00 Nјegoš
Crtanje – studija 1 I 25.01.2022. 10:00 sala
Crtanje 3 III 25.01.2022. 11:00 sala
Crtanje 5 IV 25.01.2022. 12:00 sala
Uvod u proširne medije 1 izborni IV 26.01.2022. 12:00 sala
Grafika 1 I 27.01.2022. 10:00 Nјegoš
Grafika 3 II 27.01.2022. 11:00 Nјegoš
Grafika 5 III 27.01.2022. 12:00 Nјegoš
Grafika sa tehnologijom 1, izborni IV 27.01.2022. 13:00 Nјegoš
"Slikarska tehnologija 1 2" I 07.02.2022. 10:00 LD
Slikarska tehnologija 3, 4 II 07.02.2022. 12:00 LD
Slikarska tehnologija 1, 2 izborni III, IV 07.02.2022. 13:00 LD
Večernji akt 1 II 31.01.2022. 12:00 LD
Plastična anatomija 1, 2 I 01.02.2022. 11:00 LD
Plastična anatomija 3, 4 II 01.02.2022. 13:00 LD
Anatomija umetnosti 1, 2 izborni III, IV 01.02.2022. 14:00 LD
Zidno slikarstvo 1 IV 02.02.2022. 13:00 Nјegoš
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 III 03.02.2022. 13:00 online
Engleski jezik 1 pismeni I 04.02.2022. 13:15-14:15 LD
Engleski jezik 2 pismeni I 04.02.2022. 13:15-14:15 LD
Engleski jezik 3 pismeni II 05.02.2022. 09:00-10:00 LD
Engleski jezik 4 pismeni II 05.02.2022. 12:00-13:00 LD
Pedagogija 1, 2 II 08.02.2022. 11:00 online
Psihologija umetnosti 1, 2 I 09.02.2022. 13:30-14:30 LD
Istorija umetnosti 1, 2 I 10.02.2022. 10:00 LD
Istorija umetnosti 3, 4 II 10.02.2022. 12:00 LD
Istorija umetnosti 5, 6 III 10.02.2022. 14:00 LD
Istorija umetnosti 7, 8 IV 10.02.2022. 15:30 LD

Ažurirano: 27.12.2021.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Nјegoš – Osnovna škola “Nјegoš”, Pantalejska 60

Grafički dizajn
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Crtanje 1 I 24.01.2022. 11:00 OŠ Vožd
Slikanje 1 II 24.01.2022. 12:00 OŠ Vožd
Plakat 1 III 24.01.2022. 12:00 OŠ Vožd
Plakat 3 IV 24.01.2022. 13:00 OŠ Vožd
Projektovanje oblika 1 I 25.01.2022. 13:00 LD
Grafička komunikacija 1 III 25.01.2022. 10:00 OŠ Vožd
Grafička komunikacija 3 IV 25.01.2022. 11:00 OŠ Vožd
Grafički dizajn osnove 1 – izborni II 25.01.2022. 13:00 OŠ Vožd
Prostorna grafika 1 III 26.01.2022. 10:00 OŠ Vožd
Prostorna grafika 3 IV 26.01.2022. 11:00 OŠ Vožd
Slikanje i slikarska tehnike 1 izborni IV 27.01.2022. 11:00 OŠ Vožd
Grafika sa tehnologijom 1 izborni IV 27.01.2022. 13:00 Nјegoš
Fotografija 1 I 27.01.2022. 12:00 Nјegoš
Fotografija 3 II 27.01.2022. 11:30 Nјegoš
Primenjena fotografija 1 izborni IV 27.01.2022. 11:00 Nјegoš
Pismo osnove 3 II 28.01.2022. 10:00 Nјegoš
Pismo osnove 1 I 28.01.2022. 11:00 Nјegoš
Kaligrafija 1 izborni III 28.01.2022. 12:00 Nјegoš
Pismo 1 III 28.01.2022. 09:00 OŠ Vožd
Pismo 3 IV 28.01.2022. 10:00 OŠ Vožd
Tipografija 1 II 28.01.2022. 12:00 OŠ Vožd
Grafika osnove 1 I 31.01.2022. 10:00 Nјegoš
Grafika osnove 3 II 31.01.2022. 11:00 Nјegoš
Savremene grafičke tehnike 1 izborni III 31.01.2022. 12:00 Nјegoš
Plastična anatomija 1, 2 I 01.02.2022. 12:00 LD
Anatomija umetnosti 1 izborni III 01.02.2022. 14:00 LD
Anatomija umetnosti 1 izborni IV 01.02.2022. 14:00 LD
Večernji akt 1 III 02.02.2022. 13:00 OŠ Vožd
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 III 03.02.2022. 13:00 online
Engleski jezik 1 pismeni I 04.02.2022. 12:00-13:00 LD
Engleski jezik 2 pismeni I 04.02.2022. 13:15-14:15 LD
Engleski jezik 3 pismeni II 05.02.2022. 09:00-10:00 LD
Engleski jezik 4 pismeni II 05.02.2022. 12:00-13:00 LD
Pedagogija 1, 2 II 08.02.2022. 11:00 online
Psihologija umetnosti 1, 2 I 09.02.2022. 14:40-15:40 LD
Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 II 09.02.2022. 10:00 dekanat 12
Istorija umetnosti 1, 2 I 10.02.2022. 10:00 LD
Istorija umetnosti 3, 4 II 10.02.2022. 12:00 LD
Istorija umetnosti 5, 6 III 10.02.2022. 14:00 LD
Istorija umetnosti 7, 8 IV 10.02.2022. 15:30 LD

Ažurirano: 27.12.2021.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Muzička teorija
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Metodologija naučnog rada I 19.02.2022. 10:00 2
Praktična metodika nastave muzičke kulture 1, 2 I 01.02.2022. 09:00 Dekanat 12
Analiza muzičkih stilova 1, 2 (Prof. Dragan Tomić) I 26.01.2022. 11:30 LD
Aranžiranje 1, 2 izborni I 27.01.2022. 10:00 LD
Praktična metodika nastave solfeđa 1, 2 I 28.01.2022. 12:30 12
Analiza muzičkih stilova 1, 2 (Prof. Aleksandar Sedlar) I 17.02.2022. 13:00 2
Kompozicija 1, 2 izborni I 17.02.2022. 15:00 2
Metodika nastave teorijskih predmeta 1, 2 I 11.02.2022. 12:00 12
Estetika 1, 2 I 12.02.2022. 10:00 LD

Ažurirano: 1.2.2022.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Izvođačke umetnosti
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Analiza muzičkih stilova 1, izborni I 26.01.2022. 11:30 LD
Metodika nastave solo pevanja 1 I 28.01.2022. 13:00 13
Metodika nastave klavira 1 I 28.01.2022. 10:00 13
Metodika nastave gudačkih instrumenata 1 I 29.01.2022. 13:00 7
Osnovi dirigovanja 1 izborni I 31.01.2022. 14:00 SKC
Orkestar 1 I 01.02.2022. 15:00 12
Korepeticija 1 I 01.02.2022. 13:00 14
Metodika nastave harmonike 1 I 01.02.2022. 13:00 2
Metodika nastave duvačkih instrumenata 1 I 03.02.2022. 14:00 2
Metodika nastave gitare 1 I 03.02.2022. 12:00 2
Kamerna muzika 1 I 11.02.2022. 10:00 6
Estetika 1, 2 I 12.02.2022. 11:30 LD
Operski studio 1 I 19.02.2022. 16:00 6

Ažurirano: 27.12.2021.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Slikarstvo
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Crtanje 1 I 25.01.2022. 13:00 LD
Ilustracija 1 izborni I 26.01.2022. 13:00 OŠ Vožd
Grafika 1 izborni I 27.01.2022. 13:00 Nјegoš
Slikarska tehnologija 1 izborni I 07.02.2022. 13:00 LD
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 I 03.02.2022. 11:00 online
Nacionalna istorija umetnosti 20. veka 1, 2 I 11.02.2022. 11:00 LD
Likovna poetika 20.veka 1, 2 I 11.02.2022. 12:00 LD
Estetika 1, 2 I 12.02.2022. 13:00 LD
Zidno slikarstvo 1 izborni I 17.02.2022. 13:00 Nјegoš

Ažurirano: 27.12.2021.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Nјegoš – Osnovna škola “Nјegoš”, Pantalejska 60

Grafički dizajn
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Plakat 1 I 24.01.2022. 14:00 OŠ Vožd
Grafičke komunikacije 1 I 25.01.2022. 12:00 OŠ Vožd
Prostorna grafika 1 I 26.01.2022. 12:00 OŠ Vožd
Ilustracija 1 izborni I 26.01.2022. 13:00 OŠ Vožd
Primenjena fotografija 1 izborni I 27.01.2022. 11:00 Nјegoš
Pismo 1 I 28.01.2022. 11:00 OŠ Vožd
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 I 03.02.2022. 11:00 online
Likovna poetika 20. veka 1, 2 I 11.02.2022. 12:00 LD

Ažurirano: 27.12.2021.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6
Nјegoš – Osnovna škola “Nјegoš”, Pantalejska 60
KIP – Koncertno-izložbeni prostor FU, Knjaževačka 2a

Termini prijave ispita: 1 – 3.3.2022.

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Muzička teorija
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Horsko dirigovanje 1, 2 I 10.03.2022. 12:30 SKC
Horsko dirigovanje 3, 4 II 10.03.2022. 10:00 SKC
Horsko dirigovanje 5, 6 izborni III 10.03.2022. 11:30 SKC
Metodika nastave muzičke kulture 1, 2 III 10.03.2022. 09:00 2
Metodika nastave muzičke kulture 3, 4 izborni IV 10.03.2022. 09:00 2
Psihologija umetnosti 1, 2 I 11.03.2022. 14:00 LD
Muzički oblici 1, 2 pismeni II 11.03.2022. 13:30 12
Muzički oblici 3, 4 pismeni III 11.03.2022. 13:30 12
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 pismeni I 12.03.2022. 10:00 LD
Harmonija sa harmonskom analizom 3, 4 pismeni II 12.03.2022. 10:00 LD
Engleski jezik 1 pismeni I 14.03.2022. 15:30 LD
Engleski jezik 2 pismeni I 14.03.2022. 15:30 LD
Engleski jezik 3 pismeni II 14.03.2022. 16:45 LD
Engleski jezik 4 pismeni II 14.03.2022. 16:45 LD
Italijanski jezik 1, 2, 3, 4 I, II 15.03.2022. 15:00 2
Vokalna literatura 1, 2, 3, 4 (Prof. A. Sedlar) III, IV 15.03.2022. 11:00 12
Osnovi orkestracije 1, 2, 3, 4 (Prof. A. Sedlar) III, IV 15.03.2022. 12:00 12
Seminar iz Vokalne literature 1, 2 izborni (Prof. A. Sedlar) IV 15.03.2022. 13:00 12
Analiza muzičkih stilova 1, 2 izborni (Prof. A. Sedlar) IV 15.03.2022. 14:00 12
Digitalna obrada zvuka1,2 izborni IV 15.03.2022. 14:00 12
Solfeđo 3, 4 pismeni II 16.03.2022. 08:30 12
Solfeđo 3, 4 usmeni II 16.03.2022. 09:00 12
Metodika nastave solfeđa 1, 2 III 16.03.2022. 10:00 12
Metodika nastave solfeđa 3, 4 izborni IV 16.03.2022. 11:00 2
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 usmeni (Prof. N. N. Petrov) I 17.03.2022. 10:00 12
Vokalna literatura 3, 4, 1, 2 (Prof. D. Tomić) IV, III 17.03.2022. 09:00 LD
Osnovi orkestracije 3, 4, 1, 2 (Prof. D. Tomić) IV, III 17.03.2022. 10:00 LD
Analiza muzičkih stilova 1, 2 izborni (Prof. D. Tomić) IV 17.03.2022. 09:00 LD
Seminar iz Vokalne literature 1, 2 izborni (Prof. D. Tomić) IV 17.03.2022. 10:30 LD
Poznavanje muzičkih instrumenta 1, 2 II 17.03.2022. 09:00 LD
Harmonija sa harmonskom analizom 3, 4 usmeni (Prof.M. Milenković) II 18.03.2022. 09:00 2
Harmonija sa harmonskom analizom 5, 6, apsolventi usmeni (Prof.M. Milenković) III 18.03.2022. 11:00 2
Seminar iz Harmonije sa harmonskom analizom 1, 2 izborni (Prof.M. Milenković) IV 18.03.2022. 12:00 2
Muzički oblici 1, 2 usmeni II 19.03.2022. 11:00 12
Muzički oblici 3, 4 usmeni III 19.03.2022. 11:00 12
Seminar iz Muzičkih oblika 1, 2 izborni IV 19.03.2022. 11:00 12
Kontrapunkt 1, 2 pismeni I 21.03.2022. 13:00 12
Kontrapunkt 3, 4 pismeni II 21.03.2022. 13:00 12
Solfeđo 1, 2 usmeni I 21.03.2022. 13:00 online
Solfeđo 5, 6 usmeni III 21.03.2022. 13:00 online
Solfeđo – apsolventi usmeni IV 21.03.2022. 13:00 online
Sviranje horskih partitura 1, 2, 3, 4 I, II 22.03.2022. 10:00 SKC
Pedagogija 1, 2 I 22.03.2022. 16:00 LD
Etnomuzikologija 1, 2, apsolventi IV 22.03.2022. 12:00 12
Estetika muzike 1, izborni IV 22.03.2022. 13:00 12
Kontrapunkt 1, 2, 3, 4 usmeni I, II 23.03.2022. 12:00 12
Seminar iz Kontrapunkta 1, 2 izborni IV 23.03.2022. 13:00 12
Hor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 I,II, III, IV 23.03.2022. 16:00 SKC
Rad sa ansamblom 1, 2 izborni IV 23.03.2022. 16:00 SKC
Klavir 1, 2, 3, 4 I, II 24.03.2022. 10:00 6
Klavir 5, 6, 7, 8, apsolventi III, IV 24.03.2022. 10:00 6
Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 I, IV 25.03.2022. 11:00 LD
Istorija muzike 1, 2 I 26.03.2022. 09:00 LD
Istorija muzike 3, 4 II 26.03.2022. 10:00 LD
Istorija muzike 5, 6, apsolventi III 26.03.2022. 11:00 LD

Ažurirano: 10. 3. 2022.

SKC – Studentski kulturni centar (Zgrada Univerziteta, Šumatovačka bb)

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6


 

 

Izvođačke umetnosti
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Solfeđo 1, 2 pismeni I 10.03.2022. 10:00-10:30 12
Solfeđo 3, 4 pismeni II 10.03.2022. 10:30-11:00 12
Solfeđo 5, 6 pismeni III 10.03.2022. 11:00-11:30 12
Solfeđo 7, 8 pismeni IV 10.03.2022. 11:00-11:30 12
Solfeđo 1, 2 usmeni I 10.03.2022. 12:00-13:00 12
Solfeđo 3, 4 usmeni II 10.03.2022. 13:00-14:00 12
Solfeđo 5, 6 usmeni III 10.03.2022. 14:00-15:00 12
Solfeđo 7, 8 usmeni IV 10.03.2022. 14:00-15:00 12
Metodika nastave muzičke kulture 1, 2 – udaralјke II 10.03.2022. 09:00 2
Psihologija umetnosti 1, 2 I, III, IV 11.03.2022. 14:00 LD
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 (pismeni) I 12.03.2022. 10:00 LD
Engleski jezik 1 pismeni I 14.03.2022. 14:00 LD
Engleski jezik 2 pismeni I 14.03.2022. 15:30 LD
Engleski jezik 3 pismeni II 14.03.2022. 16:45 LD
Engleski jezik 4 pismeni II 14.03.2022. 16:45 LD
Korepeticija i čitanje s lista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – Klavir I,II,III, IV 21.03.2022. 09:00 14
Orkestarske deonice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – Duvači I, II, III, IV 15.03.2022. 14:00 6
Digitalna obrada zvuka 1, 2 izborni – Udaralјke IV 15.03.2022. 14:00 12
Analiza muzičkih stilova 1 izborni IV 15.03.2022. 15:00 12
Italijanski jezik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – Solo pevanje I, II, III, IV 15.03.2022. 15:00 2
Analiza muzičkog dela 1, 2 (pismeni) II 16.03.2022. 12:00 12
Analiza muzičkog dela 3 (pismeni) III 16.03.2022. 12:00 12
Analiza muzičkog dela 4 (pismeni) III 16.03.2022. 13:30 12
Analiza muzičkog dela 5, 6 (pismeni) IV 16.03.2022. 13:30 12
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 (usmeni) I 18.03.2022. 09:00 2
Istorija umetnosti 1, 2 – udaralјke IV 18.03.2022. 12:00 LD
Menadžment u kulturi 1 izborni IV 19.03.2022. 12:00 LD
Pedagogija 1, 2 I 22.03.2022. 16:00 LD
Poznavanje liter. i izvođ. 1, 2 – Klavir II 22.03.2022. 11:00 2
Poznavanje liter. i izvođ. 3, 4 – Klavir III 22.03.2022. 12:00 2
Metodika nastave klavira 1, 2 III 22.03.2022. 13:00 2
Metodika nastave klavira 3, 4 IV 22.03.2022. 14:00 2
Etnomuzikologija 1, 2, apsolventi – Harmonika IV 22.03.2022. 12:00 12
Estetika muzuke 1 izborni IV 22.03.2022. 13:00 12
Orkestarske deonice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – Gudači I, II, III, IV 22.03.2022. 10:00 6
Metodika nastave gudačkih instrumenata 1, 2 III 22.03.2022. 14:00 7
Metodika nastave gudačkih instrumenata 3, 4 IV 22.03.2022. 14:00 7
Hor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 I, II, III, IV 23.03.2022. 16:00 SKC
Rad sa ansamblom 1,2 (izborni) IV 23.03.2022. 16:00 SKC
Analiza muzičkog dela 1, 2 (usmeni) II 23.03.2022. 12:00 2
Analiza muzičkog dela 3, 4 (usmeni) III 23.03.2022. 12:30 2
Analiza muzičkog dela 5, 6 (usmeni) IV 23.03.2022. 13:00 2
Istorija i teorija pijanizma 1 – Klavir IV 24.03.2022. 18:00 2
Klavir 1, 2, 3, 4 – Solo pevanje, Harmonika I, II 24.03.2022. 10:00 6
Klavir 5, 6, 7, 8 – Solo pevanje, Harmonika III, IV 24.03.2022. 10:00 6
Istorija muzike 1, 2 I 25.03.2022. 15:00 LD
Istorija muzike 3, 4 II 25.03.2022. 16:00 LD
Istorija muzike 5, 6, apsolventi III 25.03.2022. 17:00 LD
Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 I, IV 25.03.2022. 10:00 LD

Ažurirano: 10. 3. 2022.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

SKC – Studentski kulturni centar (Zgrada Univerziteta, Šumatovačka bb)


 

Slikarstvo
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Psihologija umetnosti 1, 2 I 11.03.2022. 14:00 LD
Engleski jezik 1 pismeni I 14.03.2022. 15:30 LD
Engleski jezik 2 pismeni I 14.03.2022. 15:30 LD
Engleski jezik 3 pismeni II 14.03.2022. 16:45 LD
Engleski jezik 4 pismeni II 14.03.2022. 16:45 LD
Istorija umetnosti 1, 2 I 18.03.2022. 12:00 LD
Istorija umetnosti 3, 4 II 18.03.2022. 12:00 LD
Istorija umetnosti 5, 6 III 18.03.2022. 14:00 LD
Istorija umetnosti 7, 8 IV 18.03.2022. 14:00 LD
Pedagogija 1, 2 II 22.03.2022. 16:00 LD
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 III 25.03.2022. 12:00 online
Slikarska tehnologija 3 II 21.03.2022. 12:00 LD
Anatomija u umetnosti 1 izborni III 24.03.2022. 13:15 LD

Ažurirano: 7. 3. 2022.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Grafički dizajn
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Psihologija umetnosti 1, 2 I 11.03.2022. 14:00 LD
Engleski jezik 1 pismeni I 14.03.2022. 15:30 LD
Engleski jezik 2 pismeni I 14.03.2022. 15:30 LD
Engleski jezik 3 pismeni II 14.03.2022. 16:45 LD
Engleski jezik 4 pismeni II 14.03.2022. 16:45 LD
Istorija umetnosti 1, 2 I 18.03.2022. 12:00 LD
Istorija umetnosti 3, 4 II 18.03.2022. 12:00 LD
Istorija umetnosti 5, 6 III 18.03.2022. 14:00 LD
Istorija umetnosti 7, 8 IV 18.03.2022. 14:00 LD
Pedagogija 1, 2 II 22.03.2022. 16:00 LD
Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 II 25.03.2022. 12:00 LD
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 III 25.03.2022. 12:00 online

Ažurirano: 7. 3. 2022.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Muzička teorija
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Praktična metodika nastave muzičke kulture 1 I 10.03.2022. 09:00 2
Kompozicija 1 izborni I 15.03.2022. 15:00 12
Analiza muzičkih stilova 1, 2 (Prof. A. Sedlar) I 15.03.2022. 15:00 12
Praktična metodika nastave solfeđa 1 I 16.03.2022. 11:00 2
Metodika nastave teorijskih predmeta 1 I 17.03.2022. 11:00 12
Analiza muzičkih stilova 1, 2 (Prof. Dragan Tomić) I 17.03.2022. 09:00 LD
Aranžiranje 1 izborni I 17.03.2022. 10:00 LD
Estetika 1, 2 I 19.03.2022. 10:00 LD
Metodologija naučnog rada I 19.03.2022. 13:00 12

Ažurirano: 1. 3. 2022.

 

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Izvođačke umetnosti
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Korepeticija 1 I 21.03.2022. 09:00 14
Analiza muzičkih stilova 1 izborni I 17.03.2022. 09:00 LD
Estetika 1, 2 I 19.03.2022. 11:00 LD
Metodika nastave gudačkih instrumen. 1 I 22.03.2022. 14:00 7
Metodika nastave klavira 1 I 25.03.2022. 10:00 7

Ažurirano: 4. 3. 2022.

 

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Slikarstvo
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Likovna poetika 20.veka 1, 2 I 11.03.2022. 11:00 dekanat 2
Nacionalna istorija umetnosti 20. veka 1, 2 I 11.03.2022. 12:00 dekanat 2
Estetika 1, 2 I 19.03.2022. 12:00 LD
Metodika likovnog obrazovanja 1 I 25.03.2022. 12:00 online

Ažurirano: 1. 3. 2022.

 

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Grafički dizajn
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Likovna poetika 20.veka 1, 2 I 11.03.2022. 11:00 dekanat 2
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 I 25.03.2022. 12:00 online

Ažurirano: 1.03.2022

Termini prijave ispita: 1 – 4.4.2022.

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Muzička teorija
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Engleski jezik 1 pismeni I 11.04.2022. 14:00 LD
Engleski jezik 2 pismeni I 11.04.2022. 15:00 LD
Engleski jezik 3 pismeni II 11.04.2022. 15:00 LD
Engleski jezik 4 pismeni II 11.04.2022. 15:00 LD
Italijanski jezik 1, 2, 3, 4 I, II 12.04.2022. 15:00 2
Psihologija umetnosti 1, 2 I 13.04.2022. 15:00 LD
Metodika nastave muzičke kulture 1, 2 III 13.04.2022. 09:00 2
Metodika nastave muzičke kulture 3, 4 izborni IV 13.04.2022. 09:00 2
Solfeđo 3, 4 pismeni II 14.04.2022. 08:30 2
Solfeđo 3, 4 usmeni II 14.04.2022. 09:00 2
Metodika nastave solfeđa 1, 2 III 14.04.2022. 10:00 2
Metodika nastave solfeđa 3, 4 izborni IV 14.04.2022. 11:00 2
Horsko dirigovanje 1, 2 I 14.04.2022. 12:30 SKC
Horsko dirigovanje 3, 4 II 14.04.2022. 10:00 SKC
Horsko dirigovanje 5, 6 izborni III 14.04.2022. 11:30 SKC
Muzički oblici 1, 2 pismeni II 15.04.2022. 13:30 12
Muzički oblici 3, 4 pismeni III 15.04.2022. 13:30 12
Muzički oblici 1, 2 usmeni II 15.04.2022. 17:00 12
Muzički oblici 3, 4 usmeni III 15.04.2022. 17:00 12
Seminar iz Muzičkih oblika 1, 2 izborni IV 15.04.2022. 17:00 12
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 pismeni I 16.04.2022. 10:00 LD
Harmonija sa harmonskom analizom 3, 4 pismeni II 16.04.2022. 10:00 LD
Kontrapunkt 1, 2 pismeni I 18.04.2022. 13:00 2
Kontrapunkt 3, 4 pismeni II 18.04.2022. 13:00 2
Solfeđo 1, 2 usmeni I 18.04.2022. 13:00 online
Solfeđo 5, 6 usmeni III 18.04.2022. 13:00 online
Solfeđo – apsolventi usmeni IV 18.04.2022. 13:00 online
Pedagogija 1, 2 I 19.04.2022. 16:00 LD
Vokalna literatura 1, 2, 3, 4 (Prof. A. Sedlar) III, IV 19.04.2022. 11:00 12
Osnovi orkestracije 1, 2, 3, 4 (Prof. A. Sedlar) III, IV 19.04.2022. 12:00 12
Seminar iz Vokalne literature 1, 2 izborni (Prof. A. Sedlar) IV 19.04.2022. 13:00 12
Analiza muzičkih stilova 1, 2 izborni (Prof. A. Sedlar) IV 19.04.2022. 14:00 12
Digitalna obrada zvuka 1,2 izborni IV 19.04.2022. 14:00 12
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 usmeni (Prof. N. N. Petrov) I 19.04.2022. 10:00 2
Etnomuzikologija 1, 2, apsolventi IV 20.04.2022. 10:00 12
Estetika muzike 1, izborni IV 20.04.2022. 11:00 12
Hor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 I,II, III, IV 20.04.2022. 16:00 SKC
Rad sa ansamblom 1, 2 izborni IV 20.04.2022. 16:00 SKC
Sviranje horskih partitura 1, 2, 3, 4 I, II 20.04.2022. 10:00 SKC
Vokalna literatura 3, 4, 1, 2 (Prof. D. Tomić) IV, III 21.04.2022. 09:00 LD
Osnovi orkestracije 3, 4, 1, 2 (Prof. D. Tomić) IV, III 21.04.2022. 10:00 LD
Analiza muzičkih stilova 1, 2 izborni (Prof. D. Tomić) IV 21.04.2022. 09:00 LD
Seminar iz Vokalne literature 1, 2 izborni (Prof. D. Tomić) IV 21.04.2022. 10:30 LD
Poznavanje muzičkih instrumenta 1, 2 II 21.04.2022. 09:00 LD
Kontrapunkt 1, 2, 3, 4 usmeni I, II 26.04.2022. 14:00 12
Seminar iz Kontrapunkta 1, 2 izborni IV 26.04.2022. 14:00 12
Klavir 1, 2, 3, 4 I, II 27.04.2022. 15:00 6
Klavir 5, 6, 7, 8, apsolventi III, IV 27.04.2022. 15:00 6
Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 I, IV 27.04.2022. 11:00 LD
Istorija muzike 1, 2 I 28.04.2022. 15:00 LD
Istorija muzike 3, 4 II 28.04.2022. 16:00 LD
Istorija muzike 5, 6, apsolventi III 28.04.2022. 17:00 LD
Harmonija sa harmonskom analizom 3, 4 usmeni (Prof.M. Milenković) II 29.04.2022. 09:00 2
Harmonija sa harmonskom analizom 5, 6, apsolventi usmeni (Prof.M. Milenković) III 29.04.2022. 11:00 2
Seminar iz Harmonije sa harmonskom analizom 1, 2 izborni (Prof.M. Milenković) IV 29.04.2022. 12:00 2

Ažurirano: 30.03.2022.

 

SKC – Studentski kulturni centar (Zgrada Univerziteta, Šumatovačka bb)


Izvođačke umetnosti
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Engleski jezik 1 pismeni I 11.04.2022. 14:00 LD
Engleski jezik 2 pismeni I 11.04.2022. 15:00 LD
Engleski jezik 3 pismeni II 11.04.2022. 15:00 LD
Engleski jezik 4 pismeni II 11.04.2022. 15:00 LD
Italijanski jezik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – Solo pevanje I, II, III, IV 12.04.2022. 15:00 2
Psihologija umetnosti 1, 2 I, III, IV 13.04.2022. 15:00 LD
Analiza muzičkog dela 1, 2 (pismeni) II 13.04.2022. 12:00 12
Analiza muzičkog dela 3 (pismeni) III 13.04.2022. 12:00 12
Analiza muzičkog dela 4 (pismeni) III 13.04.2022. 13:30 12
Analiza muzičkog dela 5, 6 (pismeni) IV 13.04.2022. 13:30 12
Metodika nastave muzičke kulture 1, 2 – udaralјke II 13.04.2022. 09:00 2
Solfeđo 1, 2 pismeni I 14.04.2022. 10:00-10:30 12
Solfeđo 3, 4 pismeni II 14.04.2022. 10:30-11:00 12
Solfeđo 5, 6 pismeni III 14.04.2022. 11:00-11:30 12
Solfeđo 7, 8 pismeni IV 14.04.2022. 11:00-11:30 12
Solfeđo 1, 2 usmeni I 14.04.2022. 12:00-13:00 12
Solfeđo 3, 4 usmeni II 14.04.2022. 13:00-14:00 12
Solfeđo 5, 6 usmeni III 14.04.2022. 14:00-15:00 12
Solfeđo 7, 8 usmeni IV 14.04.2022. 14:00-15:00 12
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 (pismeni) I 16.04.2022. 10:00 LD
Korepeticija i čitanje s lista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – Klavir I,II,III, IV 18.04.2022. 09:00 14
Pedagogija 1, 2 I 19.04.2022. 16:00 LD
Poznavanje liter. i izvođ. 1, 2 – Klavir II 19.04.2022. 11:00 2
Poznavanje liter. i izvođ. 3, 4 – Klavir III 19.04.2022. 12:00 2
Metodika nastave klavira 1, 2 III 19.04.2022. 13:00 2
Metodika nastave klavira 3, 4 IV 19.04.2022. 14:00 2
Orkestarske deonice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – Gudači I, II, III, IV 19.04.2022. 10:00 6
Digitalna obrada zvuka 1, 2 izborni – Udaralјke IV 19.04.2022. 14:00 12
Analiza muzičkih stilova 1 izborni IV 19.04.2022. 15:00 12
Hor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 I, II, III, IV 20.04.2022. 16:00 SKC
Rad sa ansamblom 1,2 (izborni) IV 20.04.2022. 16:00 SKC
Analiza muzičkog dela 1, 2 (usmeni) II 20.04.2022. 12:00 2
Analiza muzičkog dela 3, 4 (usmeni) III 20.04.2022. 12:30 2
Analiza muzičkog dela 5, 6 (usmeni) IV 20.04.2022. 13:00 2
Etnomuzikologija 1, 2, apsolventi – Harmonika IV 20.04.2022. 10:00 12
Estetika muzuke 1 izborni IV 20.04.2022. 11:00 12
Istorija i teorija pijanizma 1 – Klavir IV 26.04.2022. 15:00 14
Menadžment u kulturi 1 izborni IV 26.04.2022. 12:00 LD
Metodika nastave gudačkih instrumenata 1, 2 III 26.04.2022. 14:00 7
Metodika nastave gudačkih instrumenata 3, 4 IV 26.04.2022. 14:00 7
Klavir 1, 2, 3, 4 – Solo pevanje, Harmonika I, II 27.04.2022. 15:00 6
Klavir 5, 6, 7, 8 – Solo pevanje, Harmonika III, IV 27.04.2022. 15:00 6
Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 I, IV 27.04.2022. 10:00 LD
Istorija muzike 1, 2 I 28.04.2022. 15:00 LD
Istorija muzike 3, 4 II 29.04.2022. 15:00 LD
Istorija muzike 5, 6, apsolventi III 29.04.2022. 16:00 LD
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 (usmeni) I 29.04.2022. 09:00 2
Istorija umetnosti 1, 2 – udaralјke IV 29.04.2022. 12:00 LD

Ažurirano: 06.04.2022.

SKC – Studentski kulturni centar (Zgrada Univerziteta, Šumatovačka bb)


Slikarstvo
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Engleski jezik 1 pismeni I 11.04.2022. 14:00 LD
Engleski jezik 2 pismeni I 11.04.2022. 15:00 LD
Engleski jezik 3 pismeni II 11.04.2022. 15:00 LD
Engleski jezik 4 pismeni II 11.04.2022. 15:00 LD
Psihologija umetnosti 1, 2 I 13.04.2022. 15:00 LD
Slikarska tehnologija 3 II 18.04.2022. 12:00 LD
Pedagogija 1, 2 II 19.04.2022. 16:00 LD
Anatomija u umetnosti 1 izborni III 21.04.2022. 13:15 LD
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 III 28.04.2022. 12:00 online
Istorija umetnosti 1, 2 I 29.04.2022. 12:00 LD
Istorija umetnosti 3, 4 II 29.04.2022. 12:00 LD
Istorija umetnosti 5, 6 III 29.04.2022. 12:00 LD
Istorija umetnosti 7, 8 IV 29.04.2022. 12:00 LD

Ažurirano: 30.03.2023.

 

ЛД – Ликoвни Дeпaртмaн, Умeтничкa шкoлa Ниш, Првoмajскa 6


Grafički dizajn
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Engleski jezik 1 pismeni I 11.04.2022. 14:00 LD
Engleski jezik 2 pismeni I 11.04.2022. 15:00 LD
Engleski jezik 3 pismeni II 11.04.2022. 15:00 LD
Engleski jezik 4 pismeni II 11.04.2022. 15:00 LD
Psihologija umetnosti 1, 2 I 13.04.2022. 15:00 LD
Pedagogija 1, 2 II 19.04.2022. 16:00 LD
Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 II 27.04.2022. 12:00 LD
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 III 28.04.2022. 12:00 online
Istorija umetnosti 1, 2 I 29.04.2022. 12:00 LD
Istorija umetnosti 3, 4 II 29.04.2022. 12:00 LD
Istorija umetnosti 5, 6 III 29.04.2022. 12:00 LD
Istorija umetnosti 7, 8 IV 29.04.2022. 12:00 LD

Ažurirano: 06.04.2022.

 

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6


MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Muzička teorija
PREDMET GOD. DATUM VREME MESTO
Praktična metodika nastave muzičke kulture 1 I 13.04.2022. 09:00 2
Praktična metodika nastave solfeđa 1 I 14.04.2022. 11:00 2
Metodologija naučnog rada I 15.04.2022. 17:00 12
Kompozicija 1 izborni I 19.04.2022. 15:00 12
Analiza muzičkih stilova 1, 2 (Prof. A. Sedlar) I 19.04.2022. 15:00 12
Metodika nastave teorijskih predmeta 1 I 19.04.2022. 11:00 2
Analiza muzičkih stilova 1, 2 (Prof. Dragan Tomić) I 21.04.2022. 09:00 LD
Aranžiranje 1 izborni I 21.04.2022. 10:00 LD
Estetika 1, 2 I 26.04.2022. 10:00 LD

Ažurirano: 30.03.2022.

 

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6


Izvođačke umetnosti
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Metodika nastave klavira 1 I 15.04.2022. 10:00 7
Korepeticija 1 I 18.04.2022. 09:00 14
Analiza muzičkih stilova 1 izborni I 21.04.2022. 09:00 LD
Estetika 1, 2 I 26.04.2022. 11:00 LD
Metodika nastave gudačkih instrumen. 1 I 26.04.2022. 14:00 7

Ažurirano: 30.03.2022.

SKC – Studentski kulturni centar (Zgrada Univerziteta, Šumatovačka bb)

Slikarstvo
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Likovna poetika 20. veka 1, 2 I 15.04.2022. 11:00 dekanat 2
Nacionalna istorija umetnosti 20. veka 1, 2 I 15.04.2022. 12:00 dekanat 2
Estetika 1, 2 I 26.04.2022 12:00 LD
Metodika likovnog obrazovanja 1 I 28.04.2022. 12:00 online

Ažurirano: 30.03.2022.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Grafički dizajn
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Likovna poetika 20. veka 1, 2 I 15.04.2022. 11:00 dekanat 2
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 I 28.04.2022. 12:00 online

Ažurirano: 30.03.2022.

 

Termini prijave ispita: Od 16. maja do 20. maja 2022. godine.

Obaveštenje o prijavi ispita u junskom ispitnom roku 2022. godine (OAS/MAS) (link)

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Muzička teorija
Izvođačke umetnosti
Slikarstvo
Grafički dizajn

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Muzička teorija
Izvođačke umetnosti
Slikarstvo
Grafički dizajn

Termini prijave ispita: 11 – 15.7.2022.

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Muzička teorija
Izvođačke umetnosti
Slikarstvo
Grafički dizajn

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Muzička teorija
Izvođačke umetnosti
Slikarstvo
Grafički dizajn

Termini prijave ispita: 5 – 7.9.2022.

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Muzička teorija
Naziv predmeta Godina Datum Vreme MESTO
Metodika nastave muzičke kulture 3, 4 izborni

Prof. Miomira Đ.

IV 12.09.2022. 10:00 12
Metodika nastave muzičke kulture 1, 2

Prof. Miomira Đ.

III 12.09.2022. 10:00 12
Stručna praksa 1, 2 III, IV 12.09.2022. 10:00 12
Solfeđo 1, 2 pismeni I 12.09.2022. 12:30 2
Solfeđo 5, 6 pismeni III 12.09.2022. 12:30 2
Solfeđo – apsolventi pismeni IV 12.09.2022. 12:30 2
Solfeđo 3, 4 pismeni II 13.09.2022. 10:00 2
Solfeđo 3, 4 usmeni II 13.09.2022. 10:30 2
Metodika nastave solfeđa 1, 2 III 13.09.2022. 12:00 2
Metodika nastave solfeđa 3, 4 izborni IV 13.09.2022. 12:00 2
Sviranje horskih partitura 1, 2, 3, 4, I

II

14.09.2022.

14.09.2022.

10:00

11:00

SKC

SKC

Sviranje partitura 1, 2 izborni III 14.09.2022. 12:00 SKC
Horsko dirigovanje 1, 2 I 19.09.2022. 14:00 12
Horsko dirigovanje 3, 4 II 19.09.2022. 14:00 12
Horsko dirigovanje 5, 6 izborni III 19.09.2022. 14:00 12
Hor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 I,II, III, IV 19.09.2022. 11:00 2
Rad sa ansamblom 1,2 izborni IV 19.09.2022. 11:00 2
Osnovi orkestracije  3, 4, 1, 2

(Prof.  Dragan Tomić)

 IV, III   19.09.2022. 09:00 LD
Vokalna literatura 3, 4, 1, 2

(Prof.  Dragan Tomić)

IV, III   19.09.2022. 09:00 LD
Analiza muzičkih stilova 1, 2

(Prof.  Dragan Tomić)

IV 19.09.2022. 10:00 LD
Seminar iz Vokalne literature 1, 2 izborni

(Prof.  Dragan Tomić)

IV 19.09.2022. 11:00 LD
Poznavanje muzičkih instrumenta 1, 2 II 19.09.2022. 10:00 LD
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 pismeni I 20.09.2022. 09:00 LD
Harmonija sa harmonskom analizom 3, 4 pismeni II 20.09.2022. 09:00 LD
Vokalna literatura 1, 2, 3, 4

(Prof. Aleksandar Sedlar)

III, IV 20.09.2022. 11:00 2
Osnovi orkestracije 1, 2, 3, 4

(Prof. Aleksandar Sedlar)

III, IV 20.09.2022. 11:00 2
Analiza muzičkih stilova 1, 2

(Prof. Aleksandar Sedlar)

IV 20.09.2022. 11:00 2
Seminar iz Vokalne literature 1, 2 izborni

(Prof. Aleksandar Sedlar)

IV 20.09.2022. 11:00 2
Digitalna obrada zvuka 1, 2 izborni IV 20.09.2022. 11:00 2
Muzički oblici 1, 2 pismeni II 21.09.2022. 09:00 12
Muzički oblici 3, 4 pismeni III 21.09.2022. 09:00 12
Muzički oblici 1, 2 usmeni II 21.09.2022. 14:00 12
Muzički oblici 3, 4 usmeni III 21.09.2022. 14:00 12
Seminar iz Muzičkih oblika 1,2 izborni IV 21.09.2022. 14:00 12
Psihologija umetnosti 1, 2 I 21.09.2022. 14:00 LD
Istorija muzike 1, 2 I 22.09.2022. 09:00 LD
Istorija muzike 3, 4 II 22.09.2022. 10:00 LD
Istorija muzike 5, 6, apsolventi III 22.09.2022. 11:00 LD
Harmonija sa harmonskom analizom 3, 4 usmeni

(Prof. Nataša Nagorni Petrov)

I 23.09.2022. 10:00 12

 

Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 usmeni

(Prof. Marko Milenković)

II 23.09.2022. 09:00 2
Harmonija sa harmonskom analizom 5, 6 usmeni

apsolventi

III 23.09.2022. 11:00 2

 

Seminar iz Harmonije sa harmonskom analizom 1,2 izborni IV 23.09.2022. 12:00 2
Engleski jezik 1 pismeni I 01.10.2022.  09:00 LD
Engleski jezik 2 pismeni I 01.10.2022.  09:00 LD
Engleski jezik 3 pismeni II 01.10.2022.  10:00 LD
Engleski jezik 4 pismeni II 01.10.2022.  12:00 LD
Italijanski jezik 1, 2 I 26.09.2022. 10:00 12
Italijanski jezik 3, 4 II 26.09.2022. 10:00 12
Etnomuzikologija 1, 2, apsolventi IV 26.09.2022. 10:00 2
Estetika muzike 1, 2 izborni IV 26.09.2022. 11:00 2
Pedagogija 1, 2 I 27.09.2022. 11:00 LD
Klavir 1, 2, 3, 4 I

 II

28.09.2022.

28.09.2022.

10:00

10:00

6

6

Klavir 5, 6, 7, 8, apsolventi III

 IV

28.09.2022.

28.09.2022.

11:00

11:00

6

6

Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 I, IV 28.09.2022. 11:30 LD
Solfeđo 1, 2 usmeni I 29.09.2022. 10:00 online
Solfeđo 5, 6 usmeni III 29.09.2022. 10:00 online
Solfeđo – apsolventi usmeni IV 29.09.2022. 10:00 online
Kontrapunkt 1, 2 pismeni I 30.09.2022. 09:00 12
Kontrapunkt 3, 4 pismeni II 30.09.2022. 09:00 12
Kontrapunkt 1, 2, 3, 4 usmeni I, II 30.09.2022. 13:00 12
Seminar iz Kontrapunkta izborni 1, 2 IV 30.09.2022. 13:00 12
           

 

LD – Likovni Departman (Umetnička škola Niš, Prvomajska 6)

Izvođačke umetnosti
Naziv predmeta Godina Datum VREME MESTO
Metodika nastave muzičke kulture 1,2- Udaraljke II 12.09.2022. 10:00 12
Metodika nastave gudačkih instrumenata 1, 2, 3, 4 III, IV 12.09.2022. 13:00 7
Solfeđo 1, 2 pismeni I 13.09.2022. 11:30 12
Solfeđo 3, 4 pismeni II 13.09.2022. 11:00 12
Solfeđo 5, 6 pismeni III 13.09.2022. 10:00 12
Solfeđo 7, 8 – Solo pevanje  IV 13.09.2022. 10:00 12
Solfeđo 1, 2 usmeni I 13.09.2022. 11:30 12
Solfeđo 3, 4 usmeni II 13.09.2022. 11:00 12
Solfeđo 5, 6 usmeni III 13.09.2022. 10:00 12
Solfeđo 7, 8 – Solo pevanje  IV 13.09.2022. 10:00 12
Hor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 I, II, III, IV 19.09.2022. 11:00 2
Rad sa ansamblom 1, 2 IV 19.09.2022. 11:00 2
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 pismeni I 20.09.2022. 09:00 LD
Analiza muzičkog dela  2 pismeni Prof. Nebojša T. II 20.09.2022. 09:30 12
Analiza muzičkog dela  4 pismeni Prof. Nebojša T. III 20.09.2022. 09:30 12
Analiza muzičkog dela 1, 2, 3, 4, 5, 6 pismeni

Prof. Danijela Z. M.

IV 22.09.2022. 12:00 12
Analiza muzičkih stilova 1,2 izborni IV 20.09.2022. 11:00 2
Psihologija umetnosti 1, 2 I 21.09.2022. 14:00 LD
Analiza muzičkog dela  2 usmeni Prof. Nebojša T. II 22.09.2022. 09:30 12
Analiza muzičkog dela  4 usmeni Prof. Nebojša T. III 22.09.2022. 09:30 12
Analiza muzičkog dela 1, 2, 3, 4, 5, 6 usmeni

Prof. Danijela Z. M.

IV 22.09.2022. 13:30 12
Istorija muzike 1, 2 I 22.09.2022. 12:00 LD
Istorija muzike 3, 4 II 23.09.2022. 09:00 LD
Istorija muzike 5, 6, apsolventi III 23.09.2022. 10:00 LD
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 usmeni I 23.09.2022. 09:00 2
Istorija umetnosti  1 – udaraljke IV 24.09.2022. 13:00 12
Istorija umetnosti  2 – udaraljke IV 24.09.2022. 14:00 12
Italijanski jezik 1, 2 I 26.09.2022. 10:00 12
Italijanski jezik 3, 4, 5, 6, 7, 8 – Solo pevanje II, III, IV 26.09.2022. 10:00 12
Engleski jezik 1 pismeni I 01.10.2022.  09:00 LD
Engleski jezik 2 pismeni I 01.10.2022.  09:00 LD
Engleski jezik 3 pismeni II 01.10.2022.  10:00 LD
Engleski jezik 4 pismeni II 01.10.2022.  12:00 LD
Etnomuzikologija 1, 2, apsolventi IV 26.09.2022. 10:00 2
Estetika muzike 1, 2 izborni IV 26.09.2022. 11:00 2
Pedagogija 1, 2 I, IV 27.09.2022. 11:00 LD
Orkestarske deonice 1,2,3,4,5,6,7,8 – Gudači I, II, III, IV 27.09.2022. 11:00 2
Metodika nastave klavira 1, 2, 3, 4 III

 IV

 

27.09.2022.

27.09.2022.

13:00

13:00

 

14

7

Poznavanje literature i izvođaštva 1, 2, 3, 4, – Klavir II

 III

27.09.2022.

27.09.2022.

11:30

11:30

2

2

Istorija i teorija pijanizma 1, 2 – Klavir IV 27.09.2022. 11:30 2
Klavir 1, 2, 3, 4 – Solo pevanje, Harmonika I

 II

28.09.2022.

28.09.2022.

10:00

10:00

6

6

Klavir 5, 6, 7, 8 – Solo pevanje, Harmonika III

 IV

28.09.2022.

28.09.2022.

11:00

11:00

6

6

Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 I, IV 28.09.2022. 10:00 LD
Menadžment u kulturi 1, 2 izborni IV 29.09.2022. 10:00 LD
Korepeticija i čitanje s lista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – Klavir I

 II

 III

 IV

 

30.09.2022.

13:00 14
             

LD – Likovni Departman (Umetnička škola Niš, Prvomajska 6)

Slikarstvo
Naziv predmeta Godina Datum Vreme Mesto
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 III 19.09.2022. 11:00 online
Psihologija umetnosti 1, 2 I 21.09.2022. 14:00 LD
Istorija umetnosti 1, 2, 3, 4      I, II 24.09.2022. 13:00 12

dekanat

Istorija umetnosti  5, 6, 7, 8       III, IV 24.09.2022. 14:00 12

dekanat

Engleski jezik  1  pismeni I 01.10.2022.  09:00 LD
Engleski jezik  2  pismeni I 01.10.2022.  10:00 LD
Engleski jezik  3  pismeni II 01.10.2022.  10:00 LD
Engleski jezik  4  pismeni II 01.10.2022.  10:00 LD
Pedagogija 1, 2 II 27.09.2022. 11:00 LD
           

 

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Grafički dizajn
Naziv predmeta Godina Datum Vreme Mesto
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 III 19.09.2022. 11:00 online
Psihologija umetnosti 1, 2 I 21.09.2022. 14:00 LD
Istorija umetnosti 1, 2, 3, 4      I, II 24.09.2022. 13:00 12

dekanat

Istorija umetnosti  5, 6, 7, 8       III, IV 24.09.2022. 14:00 12

dekanat

Engleski jezik 1 pismeni I 01.10.2022.  09:00 LD
Engleski jezik 2 pismeni I 01.10.2022.  10:00 LD
Engleski jezik 3 pismeni II 01.10.2022.  10:00 LD
Engleski jezik 4 pismeni II 01.10.2022.  10:00 LD
Pedagogija 1, 2 II 27.09.2022. 11:00 LD
Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 II 28.09.2022. 15:00 LD

 

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Muzička teorija
Naziv predmeta Godina Datum Vreme Mesto
Praktična metodika nastave muzičke kulture 1, 2 I 12.09.2022. 10:00 12
Stručna praksa 2 I 12.09.2022. 10:00 12
Praktična metodika nastave solfeđa 1, 2 I 13.09.2022. 12:00 2
Metodika nastave solfeđa I 13.09.2022. 12:00 2
Aranžiranje 1, 2  izborni I 19.09.2022. 10:00 LD
Analiza muzičkih stilova 1, 2

(Prof. Dragan Tomić)

I 19.09.2022. 10:00 LD
Kompozicija 1, 2 izborni I 20.09.2022. 11:00 2
Analiza muzičkih stilova 1, 2

(Prof.  Aleksandar Sedlar)

I 20.09.2022. 11:00 2
Metodologija naučnog rada I 21.09.2022. 14:00 12
Metodika nastave teorijskih predmeta 1, 2 I 23.09.2022. 11:00 12
Estetika 1, 2 I 29.09.2022. 11:30 LD

 

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Izvođačke umetnosti
Naziv predmeta Godina Datum Vreme Mesto
Metodika nastave gudačkih instrumenata  1, 2 I 12.09.2022. 13:00 7
Osnovi dirigovanja 1, 2 izborni I 14.09.2022. 12:00 SKC
Analiza muzičkih stilova 1, 2 izborni

 

I 19.09.2022. 10:00 LD
Estetika 1, 2 I 29.09.2022. 10:00 LD
Metodika nastave klavira 1, 2 I 30.09.2022. 10:00 14
Korepeticija 1, 2 I 30.09.2022. 13:00 14

 

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Slikarstvo
Naziv predmeta Godina Datum Vreme Mesto
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 I 19.09.2022. 11:00 online
Likovna poetika 20.veka 1,2 I 24.09.2022. 11:00 12

dekanat

Nacionalna istorija umetnosti 20. veka 1,2 I 24.09.2022. 12:00 12

dekanat

Estetika 1, 2 I 29.09.2022. 15:00 LD

  LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Grafički dizajn
Naziv predmeta Godina Datum Vreme Mesto
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 I 19.09.2022. 11:00 online
Likovna poetika 20.veka 1, 2 I 24.09.2022. 11:00 12

dekanat

Termini prijave ispita: 20 – 29. 9. 2021.

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Muzička teorija

 

Naziv predmeta Godina Datum Vreme MESTO
Solfeđo 3, 4 pismeni Prof. Igor N. II 05.10.2022. 10:00 2
Solfeđo 3, 4 usmeni  Prof. Igor N. II 05.10.2022. 10:30 2
Metodika nastave solfeđa 1, 2 III 05.10.2022. 12:00 2
Metodika nastave solfeđa 3, 4 izborni IV 05.10.2022. 12:00 2
Rad sa ansamblom 1, 2 izborni IV 05.10.2022. 16:00 SKC
Hor 5,6 IV 05.10.2022. 16:00 SKC
Italijanski jezik 1, 2 I 05.10.2022. 15:30 2
Italijanski jezik 3, 4 II 05.10.2022. 15:30 2
Muzički oblici 1, 2 pismeni II 06.10.2022. 09:00 12
Muzički oblici 3, 4 pismeni III 06.10.2022. 09:00 12
Muzički oblici 1, 2 usmeni II 06.10.2022. 14:00 2
Muzički oblici 3, 4 usmeni III 06.10.2022. 14:00 2
Seminar iz Muzičkih oblika 1,2 izborni IV 06.10.2022. 14:00 2
Engleski jezik 1 pismeni I 10.10.2022.   12:30 LD
Engleski jezik 2 pismeni I 10.10.2022.   12:30 LD
Engleski jezik 3 pismeni II 10.10.2022.   12:30 LD
Engleski jezik 4 pismeni II 10.10.2022.   12:30 LD
Vokalna literatura  1, 2, 3, 4

(Prof. Aleksandar Sedlar)

III, IV 11.10.2022. 11:00 12
Osnovi orkestracije 1, 2, 3, 4

(Prof. Aleksandar Sedlar)

 III, IV 11.10.2022. 11:00 12
Analiza muzičkih stilova 1, 2 apsolventi

(Prof. Aleksandar Sedlar)

IV 11.10.2022. 11:00 12
Seminar iz Vokalne literature 1, 2 izborni

(Prof. Aleksandar Sedlar)

IV 11.10.2022. 11:00 12
Digitalna obrada zvuka 1, 2 izborni IV 11.10.2022. 11:00 12
Sviranje horskih partitura 1, 2, 3, 4, I, II 11.10.2022. 13:00 SKC
Sviranje partitura 1, 2 izborni I, II 11.10.2022. 13:00 SKC
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2, 3, 4 pismeni I, II 11.10.2022. 16:00 12
Etnomuzikologija 1, 2 IV 11.10.2022. 10:00 12
Estetika muzike 1, 2 izborni IV 11.10.2022. 10:00 12
Pedagogija 1, 2 I 11.10.2022. 18:30 LD
Solfeđo 1, 2 pismeni I 11.10.2022. 10:00 2
Solfeđo 5, 6 pismeni III 11.10.2022. 10:00 2
Solfeđo – apsolventi pismeni IV 11.10.2022. 10:00 2
Solfeđo 1, 2 usmeni I 11.10.2022. 11:00 2
Solfeđo 5, 6 usmeni III 11.10.2022. 11:00 2
Solfeđo – apsolventi usmeni IV 11.10.2022. 11:00 2
Klavir 1, 2, 3, 4 I

 II

12.10.2022.

12.10.2022.

14:00

14:00

6

6

Klavir 5, 6, 7, 8, apsolventi III

 IV

12.10.2022.

12.10.2022.

15:00

15:00

6

6

Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 I, IV 12.10.2022. 11:00 LD
Psihologija umetnosti 1, 2 I 12.10.2022. 17:00 LD
Kontrapunkt 1, 2 pismeni I 13.10.2022. 09:00 2
Kontrapunkt 3, 4 pismeni II 13.10.2022. 09:00 2
Kontrapunkt 1, 2, 3, 4 usmeni I, II 13.10.2022. 13:00 2
Osnovi orkestracije 3, 4, 1, 2

(Prof.  Dragan Tomić)

IV, III 13.10.2022. 10:00 LD
Vokalna literatura 3, 4, 1, 2

(Prof.  Dragan Tomić)

IV, III 13.10.2022. 10:00 LD
Analiza muzičkih stilova 1, 2 apsolventi

(Prof.  Dragan Tomić)

IV 13.10.2022. 10:00 LD
Seminar iz Vokalne literature 1, 2 izborni

(Prof.  Dragan Tomić)

IV 13.10.2022. 10:00 LD
Poznavanje muzičkih instrumenata 1, 2 II 13.10.2022. 10:00 LD
Metodika nastave muzičke kulture 3, 4 izborni IV 14.10.2022. 10:00 3
Metodika nastave muzičke kulture 1, 2 III 14.10.2022. 10:00 3
Stručna praksa 1, 2 III, IV 14.10.2022. 10:00 3
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 usmeni

(Prof. Nataša Nagorni Petrov)

I 14.10.2022. 10:00 12
Harmonija sa harmonskom analizom 3,4 usmeni

(Prof. Marko Milenković)

II 14.10.2022. 09:00 2

 

Harmonija sa harmonskom analizom 5, 6 usmeni

apsolventi

III 14.10.2022. 10:00 2

 

Seminar iz Harmonije sa harmonskom analizom 1,2 izborni IV 14.10.2022. 11:00 2
Istorija muzike 1, 2 I 15.10.2022. 09:00 LD
Istorija muzike 3, 4 II 15.10.2022. 10:00 LD
Istorija muzike 5, 6, apsolventi III 15.10.2022. 11:00 LD
Izvođačke umetnosti
Naziv predmeta Godina Datum VREME MESTO
Italijanski jezik 1, 2 I 05.10.2022. 15:30 2
Italijanski jezik 3, 4, 5, 6, 7, 8 – Solo pevanje II, III, IV 05.10.2022. 15:30 2
Engleski jezik 1 pismeni I 10.10.2022.   12:30 LD
Engleski jezik 2 pismeni I 10.10.2022.   12:30 LD
Engleski jezik 3 pismeni II 10.10.2022.   12:30 LD
Engleski jezik 4 pismeni II 10.10.2022.  12:30  LD
Poznavanje literature i izvođaštva 1, 2, 3, 4, – Klavir II, III 10.10.2022. 13:00 2
Analiza muzičkih stilova 1, 2 izborni IV 11.10.2022. 11:00 12
Pedagogija 1, 2 I 11.10.2022. 18:30 LD
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 pismeni I 11.10.2022. 16:00 12
Etnomuzikologija 1, 2 IV 11.10.2022. 10:00 12
Estetika muzike 1, 2 izborni IV 11.10.2022. 10:00 12
Solfeđo 1, 2 pismeni I 11.10.2022. 10:00 2
Solfeđo 3, 4 pismeni II 11.10.2022. 10:00 2
Solfeđo 5, 6 pismeni III 11.10.2022. 10:00 2
Solfeđo 7, 8 – Solo pevanje  IV 11.10.2022. 10:00 2
Psihologija umetnosti 1, 2 I 12.10.2022. 17:00 LD
Klavir 1, 2, 3, 4 – Solo pevanje, Harmonika I

 II

12.10.2022.

12.10.2022.

14:00

14:00

6

6

Klavir 5, 6, 7, 8 – Solo pevanje, Harmonika III

 IV

12.10.2022.

12.10.2022.

15:00

15:00

6

6

Solfeđo 1, 2 usmeni I 12.10.2022. 12:00 12
Solfeđo 3, 4 usmeni II 12.10.2022. 12:00 12
Solfeđo 5, 6 usmeni III 12.10.2022. 12:00 12
Solfeđo 7, 8 – Solo pevanje  IV 12.10.2022. 12:00 12
Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 I, IV 12.10.2022. 10:00 LD
Menadžment u kulturi 1, 2 izborni IV 13.10.2022. 14:00 LD
Analiza muzičkog dela 1, 2 pismeni II 13.10.2022. 09:00 12
Analiza muzičkog dela 3, 4 pismeni III 13.10.2022. 09:00 12
Analiza muzičkog dela 5, 6 pismeni IV 13.10.2022. 09:00 12
Analiza muzičkog dela 1, 2 usmeni II 13.10.2022. 11:00 12
Analiza muzičkog dela 3, 4 usmeni III 13.10.2022. 11:00 12
Analiza muzičkog dela 5, 6 usmeni IV 13.10.2022. 11:00 12
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 usmeni I 14.10.2022. 09:00 2
Istorija muzike 3, 4 II 14.10.2022. 13:00 LD
Istorija muzike 5, 6, apsolventi III 14.10.2022. 13:00 LD
Istorija muzike 1, 2 I 15.10.2022. 12:00 LD
Istorija umetnosti 1 – udaraljke IV 15.10.2022. 13:00 dekanat

12

Istorija umetnosti 2 – udaraljke IV 15.10.2022. 13:00 dekanat

12

Slikarstvo
Naziv predmeta Godina Datum Vreme Mesto
Engleski jezik 1 pismeni

 

I 10.10.2022.   12:30 LD
Engleski jezik 2 pismeni

 

I 10.10.2022.   12:30 LD
Engleski jezik 3 pismeni

 

II 10.10.2022.   12:30 LD
Engleski jezik 4 pismeni

 

II 10.10.2022.   12:30 LD
Pedagogija 1, 2

 

II 11.10.2022. 18:30 LD
Psihologija umetnosti 1, 2

 

I 12.10.2022. 17:00 LD
Istorija umetnosti 1, 2       I 15.10.2022. 12:00 dekanat

12

Istorija umetnosti 3, 4      II 15.10.2022. 12:00 dekanat

12

Istorija umetnosti 5, 6       III 15.10.2022. 13:00 dekanat

12

Istorija umetnosti 7, 8 IV 15.10.2022. 13:00 dekanat

12

Grafički dizajn
Naziv predmeta Godina Datum Vreme Mesto
Engleski jezik 1 pismeni

 

I 10.10.2022.   12:30 LD
Engleski jezik 2 pismeni

 

I 10.10.2022.   12:30 LD
Engleski jezik 3 pismeni

 

II 10.10.2022.   12:30 LD
Engleski jezik 4 pismeni

 

II 10.10.2022.   12:30 LD
Pedagogija 1, 2

 

II 11.10.2022. 18:30 LD
Sociologija kulture i umetnosti 1, 2

 

II 12.10.2022. 12:00 LD
Psihologija umetnosti 1, 2

 

I 12.10.2022. 17:00 LD
Istorija umetnosti 1, 2       I 15.10.2022. 12:00 dekanat

12

Istorija umetnosti 3, 4      II 15.10.2022. 12:00 dekanat

12

Istorija umetnosti 5, 6       III 15.10.2022. 13:00 dekanat

12

Istorija umetnosti 7, 8 IV 15.10.2022. 13:00 dekanat

12

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Muzička teorija
Naziv predmeta Godina Datum Vreme Mesto
Kompozicija 1, 2 izborni I 11.10.2022. 11:00 12
Analiza muzičkih stilova 1, 2

Prof. A. Sedlar

I 11.10.2022. 11:00 12
Analiza muzičkih stilova 1, 2

Prof. D. Tomić

I 13.10.2022. 10:00 LD
Estetika 1, 2 I 13.10.2022. 13:00 LD
Izvođačke umetnosti
Naziv predmeta Godina Datum Vreme Mesto
Estetika 1, 2 I 13.10.2022. 14:00 LD
Metodika nastave klavira  1, 2 I 14.10.2022. 10:00 14
Slikarstvo
Naziv predmeta Godina Datum Vreme Mesto
Estetika 1, 2 I 13.10.2022. 15:00 LD
Likovna poetika 20.veka 1,2 I 15.10.2022. 11:00 12

dekanat

Nacionalna istorija umetnosti 20. veka 1,2 I 15.10.2022. 12:00 12

dekanat

Grafički dizajn
  • Kolokvijumi – Termini polaganja (pdf)