ISPITNI ROKOVI

Termini prijave ispita: 25 – 28.02.2019.

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Muzička teorija i pedagogija
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Seminar iz Muzičkih oblika 1, 2 izborni IV 11.03.2019. 19:00 12
Harmonija sa harmonskom analizom 5, 6, apsolventi – usmeni III 11.03.2019. 15:30 3
Seminar iz Harmonije sa harmonskom analizom 1, 2 izborni IV 11.03.2019. 13:15 3
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 – pismeni I 11.03.2019. 08:30 3
Harmonija sa harmonskom analizom 3, 4 – pismeni II 11.03.2019. 08:30 3
Solfeđo 5, 6 – pismeni III 11.03.2019. 10:45 2
Solfeđo – apsolventi pismeni IV 11.03.2019. 10:45 2
Sviranje horskih partitura 1, 2, 3, 4 I, II 12.03.2019. 13:00 SKC
Osnovi orkestracije 3, 4 IV 19.03.2019. 13:30 12
Vokalna literatura 3, 4 IV 19.03.2019. 12:00 12
Digitalna obrada zvuka1, 2 izborni IV 19.03.2019. 14:30 12
Seminar iz Vokalne literature 1, 2 izborni IV 19.03.2019. 14:30 12
Istorija muzike 5, 6, apsolventi III 12.03.2019. 11:00 LD
Pedagogija 1, 2 I 12.03.2019. 18:30 LD
Etnomuzikologija 1, 2, apsolventi IV 12.03.2019. 09:00 12
Psihologija umetnosti 1, 2 I 13.03.2019. 18:00 LD
Hor 1, 2, 3, 4, 5, 6 II, III, IV 13.03.2019. 15:00 12
Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 I 13.03.2019. 16:00 LD
Horsko dirigovanje 1, 2 I 14.03.2019. 14:30 2
Horsko dirigovanje 3, 4 II 14.03.2019. 14:30 2
Vokalna literatura 1, 2 III 14.03.2019. 08:30 LD
Osnovi orkestracije 1, 2 III 14.03.2019. 10:00 LD
Analiza muzičkih stilova 1, 2 izborni IV 21.03.2019. 10:45 LD
Metodika nastave solfeđa 3, 4 izborni IV 15.03.2019. 10:45 3
Solfeđo 1, 2 pismeni I 15.03.2019. 12:15 3
Solfeđo 3, 4 pismeni II 15.03.2019. 11:30 3
Engleski jezik 1, 2 pismeni I 16.03.2019. 09:00 LD
Engleski jezik 3, 4 pismeni II 16.03.2019. 09:00 LD
Metodika nastave solfeđa 1, 2 III 18.03.2019. 11:30 2
Engleski jezik 1, 2, 3, 4 usmeni I 18.03.2019. 17:00 LD
Engleski jezik 1, 2, 3, 4 usmeni II 18.03.2019. 11:30 LD
Kontrapunkt 1, 2 pismeni I 19.03.2019. 09:00 2
Kontrapunkt 3, 4 pismeni II 19.03.2019. 09:00 2
Muzički oblici 1, 2 pismeni II 19.03.2019. 16:00 12
Muzički oblici 3, 4 pismeni III 19.03.2019. 16:00 12
Istorija muzike 3, 4 II 19.03.2019. 12:30 LD
Istorija muzike 1, 2 I 19.03.2019. 14:00 LD
Solfeđo 1, 2 usmeni I 20.03.2019. 10:30 12
Solfeđo 3, 4 usmeni II 20.03.2019. 12:00 12
Solfeđo 5, 6 usmeni III 20.03.2019. 09:00 12
Solfeđo – apsolventi usmeni IV 20.03.2019. 09:00 12
Rad sa ansamblom 1, 2 izborni IV 20.03.2019. 18:00 12
Horsko dirigovanje 5, 6 izborni III 21.03.2019. 17:00 12
Poznavanje muzičkih instrumenta 1, 2 II 21.03.2019. 17:45 12
Klavir 1, 2, 3, 4 I, II 22.03.2019. 14:00 7
Klavir 5, 6, 7, 8, apsolventi III, IV 22.03.2019. 14:00 7
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 usmeni I 22.03.2019. 10:00 2
Harmonija sa harmonskom analizom 3, 4 usmeni II 22.03.2019. 10:00 2
Muzički oblici 1, 2 usmeni II 25.03.2019. 16:00 12
Muzički oblici 3, 4 usmeni III 25.03.2019. 16:00 12
Metodika nastave muzičke kulture 1, 2 III 25.03.2019. 08:30 LD
Metodika nastave muzičke kulture 3, 4 izborni IV 25.03.2019. 08:30 LD
Kontrapunkt 1, 2, 3, 4 usmeni I, II 25.03.2019. 13:00 12
Seminar iz Kontrapunkta 1, 2 izborni IV 25.03.2019. 12:15 12

Ažurirano: 27.02.2019.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

SKC – Studentski kulturni centar (Zgrada Univerziteta, Šumatovačka bb)


 

 

Izvođačke umetnosti
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Poznavanje liter. i izvođaštva 1, 2 – Gitara II 12.03.2019. 17:30 LD
Poznavanje liter. i izvođaštva 3, 4 – Gitara III 12.03.2019. 14:30 LD
Orkestarske deonice 1,2 – Gudači I 12.03.2019. 15:45 3
Orkestarske deonice 3, 4 – Gudači II 12.03.2019. 16:00 3
Istorija muzike 5, 6, apsolventi III 12.03.2019. 11:00 LD
Pedagogija 1, 2 I, IV 12.03.2019. 18:30 LD
Etnomuzikologija 1, 2, apsolventi – Harmonika IV 12.03.2019. 09:00 12
Psihologija umetnosti 1, 2 I,IV 13.03.2019. 18:00 LD
Orkestarske deonice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – Duvači I, II, III, IV 13.03.2019. 16:00 LD
Hor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 I, II, III, IV 13.03.2019. 15:00 12
Solfeđo 1, 2 (pismeni) I 13.03.2019. 14:00 2
Solfeđo 3, 4 (pismeni) II 13.03.2019. 10:00 2
Solfeđo 5, 6 (pismeni) III 13.03.2019. 13:00 2
Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 I 13.03.2019. 16:00 LD
Solfeđo 1, 2 (usmeni) I 14.03.2019. 11:30 12
Solfeđo 3, 4 (usmeni) II 14.03.2019. 13:00 12
Solfeđo 5, 6 (usmeni) III 14.03.2019. 14:00 12
Solfeđo 7, 8 solo pevanje IV 14.03.2019. 16:15 12
Metodika nastave gl. predmeta 1, 2, 3, 4 – Duvači III, IV 15.03.2019. 18:30 LD
Poznavanje liter. i izvođaštva 1, 2, 3, 4 – Duvači I, II 15.03.2019. 17:30 LD
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 (pismeni) I 15.03.2019. 10:00 2
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 (usmeni) I 15.03.2019. 13:00 2
Engleski jezik 1, 2 (pismeni) I 16.03.2019. 09:00 LD
Engleski jezik 3, 4 (pismeni) II 16.03.2019. 09:00 LD
Engleski jezik 1, 2, 3, 4 (usmeni) I 18.03.2019. 17:00 LD
Engleski jezik 1, 2, 3, 4 (usmeni) II 18.03.2019. 11:30 LD
Korepeticija i čitanje s lista 3, 4, 5, 6, 7, 8 – Klavir II, III, IV 18.03.2019. 09:00 7
Korepeticija i čitanje s lista 1, 2 – Klavir I 18.03.2019. 09:00 7
Čitanje s lista – Gitara 3, 4 II 19.03.2019. 16:00 LD
Čitanje s lista – Gitara 5, 6 III 19.03.2019. 16:00 LD
Istorija muzike 3, 4 II 19.03.2019. 12:30 LD
Istorija muzike 1, 2 I 19.03.2019. 14:00 LD
Orkestarske deonice 5, 6 – Gudači III 19.03.2019. 14:00 3
Orkestarske deonice 7, 8 – Gudači IV 19.03.2019. 14:00 3
Poznavanje liter. i izvođaštva 3, 4 – Gudači II 19.03.2019. 17:30 3
Metodika nastave klavira 1, 2 III 19.03.2019. 13:00 14
Metodika nastave klavira 3, 4 IV 19.03.2019. 11:30 14
Kontrapunkt 1, 2 pismeni I 19.03.2019. 09:00 2
Poznavanje liter. i izvođaštva 1,2,3,4 – Klavir II 19.03.2019. 10:00 14
Poznavanje liter. i izvođaštva 1,2,3,4 – Klavir III 19.03.2019. 14:30 14
Italijanski jezik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – Solo pevanje I 19.03.2019. 16:30 2
Italijanski jezik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – Solo pevanje II 19.03.2019. 15:00 2
Italijanski jezik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – Solo pevanje III 20.03.2019. 17:45 2
Italijanski jezik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – Solo pevanje IV 20.03.2019. 16:15 2
Analiza muzičkog dela 1, 2 (pismeni) II 20.03.2019. 09:45 3
Analiza muzičkog dela 3, 4 (pismeni) III 20.03.2019. 09:45 3
Analiza muzičkog dela 5, 6 (pismeni) IV 20.03.2019. 09:45 3
Metodika nastave gl. predmeta 3, 4 – gudači IV 20.03.2019. 09:00 8
Metodika nastave gl. predmeta 1, 2, – gudači III 20.03.2019. 09:00 8
Poznavanje liter. i izvođaštva 5, 6 – Klavir IV 21.03.2019. 18:00 3
Rad sa ansamblom 1,2 (izborni) III, IV 21.03.2019. 11:00 SKC
Metodika nastave harmonike 1, 2, 3, 4 III 21.03.2019. 10:15 3
Metodika nastave harmonike 1, 2, 3, 4 IV 21.03.2019. 09:30 3
Poznavanje literature i izvođaštva 1, 2 – Harmonika II 21.03.2019. 08:00 3
Metodika nastave solo pevanja 1, 2, 3, 4 III, IV 21.03.2019. 08:00 7
Metodika nastave gitare 1, 2 IV 21.03.2019. 17:00 LD
Klavir 1, 2, 3, 4 – Solo pevanje, Harmonika I, II 22.03.2019. 14:00 7
Klavir 5, 6, 7, 8 – Solo pevanje, Harmonika III, IV 22.03.2019. 14:00 7
Kontrapunkt 1, 2 usmeni I 25.03.2019. 13:00 12
Analiza muzičkog dela 1, 2 (usmeni) II 25.03.2019. 09:45 12
Analiza muzičkog dela 3, 4 (usmeni) III 25.03.2019. 10:30 12
Analiza muzičkog dela 5, 6 (usmeni) IV 25.03.2019. 09:00 12

Ažurirano: 27.02.2019.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

SKC – Studentski kulturni centar (Zgrada Univerziteta, Šumatovačka bb)


 

Slikarstvo
ПРЕДМЕТ GODINA DATUM VREME MESTO
Pedagogija 1, 2 II 12.03.2019. 18:30 LD
Psihologija umetnosti 1, 2 I 13.03.2019. 18:00 LD
Engleski jezik 1, 2 pismeni I 16.03.2019. 09:00 LD
Engleski jezik 3, 4 pismeni II 16.03.2019. 09:00 LD
Engleski jezik 1, 2, 3, 4 usmeni I 18.03.2019. 13:30 LD
Engleski jezik 1, 2, 3, 4 usmeni II 18.03.2019. 15:30 LD
Istorija umetnosti 7, 8 IV / / LD
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 III 21.03.2019. 13:30 Nјegoš
Istorija umetnosti 1, 2 I 22.03.2019. 14:00 LD
Istorija umetnosti 3, 4 II 22.03.2019. 14:00 LD
Istorija umetnosti 5, 6 III 22.03.2019. 14:00 LD

Ažurirano: 27.02.2019.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Nјegoš – Osnovna škola “Nјegoš”, Pantalejska 60

Grafički dizajn
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Pedagogija 1, 2 II 12.03.2019. 18:30 LD
Psihologija umetnosti 1, 2 I, II 13.03.2019. 18:00 LD
Sociologija kult. i umet. 1, 2 I, II 13.03.2019. 16:00 LD
Engleski jezik 1, 2 pismeni I 16.03.2019. 09:00 LD
Engleski jezik 3, 4 pismeni II 16.03.2019. 09:00 LD
Engleski jezik 1, 2, 3, 4 usmeni I 18.03.2019. 13:30 LD
Engleski jezik 1, 2, 3, 4 usmeni II 18.03.2019. 15:30 LD
Istorija umetnosti 7, 8 IV / / LD
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 III 21.03.2019. 13:30 Nјegoš
Istorija umetnosti 1, 2 I 22.03.2019. 14:00 LD
Istorija umetnosti 3, 4 II 22.03.2019. 14:00 LD
Istorija umetnosti 5, 6 III 22.03.2019. 14:00 LD

Ažurirano: 27.02.2019.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Muzička teorija
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Metodika nastave teorijskih predmeta 1 I 11.03.2019. 15:30 3
Kompozicija 1 izborni I 12.03.2019. 14:00 12
Praktična metodika nastave muzičke kulture 1 I 18.03.2019. 10:30 LD
Aranžiranje 1 izborni I 14.03.2019. 09:00 LD
Praktična metodika nastave solfeđa 1 I 15.03.2019. 14:00 3
Estetika 1, 2 I 16.03.2019. 13:00 LD
Analiza muzičkih stilova 1, 2 I 19.03.2019. 14:00 12
Metodologija naučnog rada I 18.03.2019. 11:00 LD

Ažurirano: 27.02.2019.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Izvođačke umetnosti
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Osnovi dirigovanja 1 izborni I 14.03.2019. 14:00 SKC
Metodika nastave klavira 1 I 15.03.2019. 15:00 6
Estetika 1, 2 I 16.03.2019. 13:00 LD
Analiza muzičkih stilova 1, 2 I 19.03.2019. 14:00 12
Metodika nastave duvačkih instrumen. 1 I 20.03.2019. 12:15 LD
Metodika nastave gudačkih instrumen. 1 I 20.03.2019. 09:00 8
Metodika nastave gitare 1 I 20.03.2019. 13:30 LD
Metodika nastave solo pevanja 1 I 21.03.2019. 08:00 7
Korepeticija 1 I 25.03.2019. 12:00 7
Metodika nastave harmonike 1 I 25.03.2019. 14:45 6

Ažurirano: 27.02.2019.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Slikarstvo
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Nacionalna istorija umetnosti 20. veka 1, 2 I / / /
Likovna poetika 20. veka 1, 2 I / / /
Estetika 1, 2 I 16.03.2019. 13:00 LD
Metodika likovnog obrazovanja 1 I 21.03.2019. 13:30 Nјegoš

Ažurirano: 27.02.2019.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Grafički dizajn
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Likovna poetika 20.veka 1, 2 I / / /
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 I 21.03.2019. 13:30 Nјegoš

Ažurirano: 27.02.2019.

Nјegoš – Osnovna škola “Nјegoš”, Pantalejska 60

Termini prijave ispita: 25 – 28.02.2019.

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Muzička teorija i pedagogija
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Hor 1, 2, 3, 4, 5, 6 II, III, IV 10.04.2019. 15:00 12
Horsko dirigovanje 1, 2 I 10.04.2019. 13:30 12
Horsko dirigovanje 3, 4 II 10.04.2019. 13:30 12
Vokalna literatura 1, 2 III 11.04.2019. 08:30 LD
Osnovi orkestracije 1, 2 III 11.04.2019. 10:00 LD
Analiza muzičkih stilova 1, 2 izborni IV 11.04.2019. 10:45 LD
Metodika nastave solfeđa 3, 4 izborni IV 12.04.2019. 10:45 3
Solfeđo 1, 2 pismeni I 12.04.2019. 12:15 3
Solfeđo 3, 4 pismeni II 12.04.2019. 11:30 3
Engleski jezik 1, 2 pismeni I 13.04.2019. 09:00 LD
Engleski jezik 3, 4 pismeni II 13.04.2019. 09:00 LD
Engleski jezik 1, 2, 3, 4 usmeni I 15.04.2019. 17:00 LD
Engleski jezik 1, 2, 3, 4 usmeni II 15.04.2019. 11:30 LD
Seminar iz Muzičkih oblika 1, 2 izborni IV 15.04.2019. 19:00 12
Harmonija sa harmonskom analizom 5, 6, apsolventi usmeni III 15.04.2019. 15:30 3
Seminar iz Harmonije sa harmonskom analizom 1, 2 izborni IV 15.04.2019. 13:15 3
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 pismeni I 15.04.2019. 08:30 3
Harmonija sa harmonskom analizom 3, 4 pismeni II 15.04.2019. 08:30 3
Solfeđo 5, 6 pismeni III 15.04.2019. 10:45 2
Kontrapunkt 1, 2 pismeni I 16.04.2019. 09:00 2
Kontrapunkt 3, 4 pismeni II 16.04.2019. 09:00 2
Etnomuzikologija 1, 2, apsolventi IV 16.04.2019. 09:00 12
Istorija muzike 3, 4 II 16.04.2019. 12:30 LD
Istorija muzike 1, 2 I 16.04.2019. 14:00 LD
Solfeđo – apsolventi pismeni IV 17.04.2019. 08:30 12
Solfeđo 1, 2 usmeni I 17.04.2019. 10:30 12
Solfeđo 3, 4 usmeni II 17.04.2019. 12:00 12
Solfeđo 5, 6 usmeni III 17.04.2019. 09:00 12
Solfeđo – apsolventi usmeni IV 17.04.2019. 09:00 12
Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 pismeni I 17.04.2019. 16:00 LD
Horsko dirigovanje 5, 6 izborni III 18.04.2019. 17:00 12
Poznavanje muzičkih instrumenta 1, 2 II 18.04.2019. 17:45 12
Klavir 1, 2, 3, 4 I, II 19.04.2019. 14:00 7
Klavir 5, 6, 7, 8, apsolventi III, IV 19.04.2019. 14:00 7
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 usmeni I 19.04.2019. 10:00 2
Harmonija sa harmonskom analizom 3, 4 usmeni II 19.04.2019. 10:00 2
Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 usmeni I 20.04.2019. 11:00 LD
Muzički oblici 1, 2 pismeni II 22.04.2019. 14:30 12
Muzički oblici 3, 4 pismeni III 22.04.2019. 14:30 12
Metodika nastave solfeđa 1, 2 III 22.04.2019. 11:30 2
Metodika nastave muzičke kulture 1, 2 III 22.04.2019. 08:30 LD
Metodika nastave muzičke kulture 3, 4 izborni IV 22.04.2019. 08:30 LD
Kontrapunkt 1, 2, 3, 4 usmeni I, II 22.04.2019. 13:00 12
Seminar iz Kontrapunkta 1, 2 izborni IV 22.04.2019. 12:15 12
Muzički oblici 1, 2 usmeni II 23.04.2019. 09:00 3
Muzički oblici 3, 4 usmeni III 23.04.2019. 09:00 3
Pedagogija 1, 2 I 23.04.2019. 18:30 LD
Osnovi orkestracije 3, 4 IV 23.04.2019. 13:30 12
Vokalna literatura 3, 4 IV 23.04.2019. 12:00 12
Digitalna obrada zvuka 1,2 izborni IV 23.04.2019. 14:30 12
Seminar iz Vokalne literature 1, 2 izborni IV 23.04.2019. 14:30 12
Istorija muzike 5, 6, apsolventi III 23.04.2019. 11:00 LD
Sviranje horskih partitura 1, 2, 3, 4 I, II 23.04.2019. 13:00 SKC
Psihologija umetnosti 1, 2 I 24.04.2019. 18:00 LD
Rad sa ansamblom 1, 2 izborni IV 24.04.2019. 18:00 12

Ažurirano: 26.03.2019.

 

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

SKC – Studentski kulturni centar (Zgrada Univerziteta, Šumatovačka bb)

 

Izvođačke umetnosti
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Hor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 I, II, III, IV 10.04.2019. 15:00 12
Solfeđo 1, 2 (pismeni) I 10.04.2019. 14:00 2
Solfeđo 3, 4 (pismeni) II 10.04.2019. 10:00 2
Solfeđo 5, 6 (pismeni) III 10.04.2019. 13:00 2
Solfeđo 1, 2 (usmeni) I 11.04.2019. 11:30 12
Solfeđo 3, 4 (usmeni) II 11.04.2019. 13:00 12
Solfeđo 5, 6 (usmeni) III 11.04.2019. 14:00 12
Solfeđo 7, 8 solo pevanje IV 11.04.2019. 16:15 12
Metodika nastave harmonike 1, 2, 3, 4 III 11.04.2019. 10:15 3
Metodika nastave harmonike 1, 2, 3, 4 IV 11.04.2019. 09:30 3
Poznavanje literature i izvođaštva 1, 2 – Harmonika II 11.04.2019. 08:00 3
Metodika nastave solo pevanja 1, 2, 3, 4 III 11.04.2019. 08:00 7
Metodika nastave solo pevanja 1, 2, 3, 4 IV 11.04.2019. 08:00 7
Metodika nastave gitare 1, 2 IV 11.04.2019. 17:00 LD
Metodika nastave gl. predmeta 1, 2, 3, 4 – Duvači III, IV 12.04.2019. 18:30 LD
Poznavanje liter. i izvođaštva1, 2, 3, 4 – Duvači I, II 12.04.2019. 17:30 LD
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 (pismeni) I 12.04.2019. 10:00 2
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 (usmeni) I 12.04.2019. 13:00 2
Engleski jezik 1, 2 (pismeni) I 13.04.2019. 09:00 LD
Engleski jezik 3, 4 (pismeni) II 13.04.2019. 09:00 LD
Engleski jezik 1, 2, 3, 4 (usmeni) I 15.04.2019. 17:00 LD
Engleski jezik 1, 2, 3, 4 (usmeni) II 15.04.2019. 11:30 LD
Korepeticija i čitanje s lista 3, 4, 5, 6, 7, 8 – Klavir II, III, IV 15.04.2019. 10:00 7
Korepeticija i čitanje s lista 1, 2 – Klavir I 15.04.2019. 10:00 7
Čitanje s lista – Gitara 3, 4 II 16.04.2019. 16:00 LD
Čitanje s lista – Gitara 5, 6 III 16.04.2019. 16:00 LD
Istorija muzike 3, 4 II 16.04.2019. 12:30 LD
Istorija muzike 1, 2 I 16.04.2019. 14:00 LD
Orkestarske deonice 5, 6 – Gudači III 16.04.2019. 14:00 3
Orkestarske deonice 7, 8 – Gudači IV 16.04.2019. 14:00 3
Poznavanje liter. i izvođaštva 3, 4 – Gudači II 16.04.2019. 17:30 3
Etnomuzikologija 1, 2, apsolventi – Harmonika IV 16.04.2019. 09:00 12
Metodika nastave klavira 1, 2 III 16.04.2019. 13:00 14
Metodika nastave klavira 3, 4 IV 16.04.2019. 11:30 14
Kontrapunkt 1, 2 pismeni I 16.04.2019. 09:00 2
Poznavanje liter. I izvođaštva 1, 2, 3, 4 – Klavir II 16.04.2019. 10:00 14
Poznavanje liter. I izvođaštva 1, 2, 3, 4 – Klavir III 16.04.2019. 14:30 14
Italijanski jezik 1, 2 – Solo pevanje I 16.04.2019. 16:30 2
Italijanski jezik 3, 4 – Solo pevanje II 16.04.2019. 15:00 2
Italijanski jezik 5, 6 – Solo pevanje III 17.04.2019. 17:45 2
Italijanski jezik 7, 8 – Solo pevanje IV 17.04.2019. 16:15 2
Analiza muzičkog dela 1, 2 (pismeni) II 17.04.2019. 09:45 3
Analiza muzičkog dela 3, 4 (pismeni) III 17.04.2019. 09:45 3
Analiza muzičkog dela 5, 6 (pismeni) IV 17.04.2019. 09:45 3
Metodika nastave gl. predmeta 3, 4 – gudači IV 17.04.2019. 09:00 8
Metodika nastave gl. predmeta 1, 2, – gudači III 17.04.2019. 09:00 8
Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 pismeni I 17.04.2019. 16:00 LD
Poznavanje liter. i izvođaštva 5, 6 – Klavir IV 18.04.2019. 18:00 3
Klavir 1, 2, 3, 4 – Solo pevanje, Harmonika I, II 19.04.2019. 14:00 7
Klavir 5, 6, 7, 8 – Solo pevanje, Harmonika III, IV 19.04.2019. 14:00 7
Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 usmeni I 20.04.2019. 11:00 LD
Kontrapunkt 1, 2 usmeni I 22.04.2019. 13:00 12
Analiza muzičkog dela 1, 2 (usmeni) II 22.04.2019. 09:45 12
Analiza muzičkog dela 3, 4 (usmeni) III 22.04.2019. 10:30 12
Analiza muzičkog dela 5, 6 (usmeni) IV 22.04.2019. 09:00 12
Istorija muzike 5, 6, apsolventi III 23.04.2019. 11:00 LD
Pedagogija 1, 2 I, IV 23.04.2019. 18:30 LD
Poznavanje liter. i izvođaštva 1, 2 – Gitara II 23.04.2019. 17:30 LD
Poznavanje liter. i izvođaštva 3, 4 – Gitara III 23.04.2019. 14:30 LD
Orkestarske deonice 1,2 – Gudači I 23.04.2019. 15:45 3
Orkestarske deonice 3, 4 – Gudači II 23.04.2019. 16:00 3
Psihologija umetnosti 1, 2 I, IV 24.04.2019. 18:00 LD
Orkestarske deonice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – Duvači I, II, III, IV 24.04.2019. 16:00 LD
Rad sa ansamblom 1,2 (izborni) III, IV 24.04.2019. 18:00 12

Ažurirano: 26.03.2019.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

SKC – Studentski kulturni centar, Šumatovačka bb

Slikarstvo
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Istorija umetnosti 1, 2 I 12.04.2019. 14:00 LD
Istorija umetnosti 3, 4 II 12.04.2019. 14:00 LD
Istorija umetnosti 5, 6 III 12.04.2019. 14:00 LD
Engleski jezik 1, 2 pismeni I 13.04.2019. 09:00 LD
Engleski jezik 3, 4 pismeni II 13.04.2019. 09:00 LD
Engleski jezik 1, 2, usmeni I 15.04.2019. 13:30 LD
Engleski jezik 3, 4 usmeni II 15.04.2019. 15:30 LD
Istorija umetnosti 7, 8 IV / / LD
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 III 18.04.2019. 13:30 Nјegoš
Pedagogija 1, 2 II 23.04.2019. 18:30 LD
Psihologija umetnosti 1, 2 I 24.04.2019. 18:00 LD

Ažurirano: 26.03.2019.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Nјegoš – Osnovna škola “Nјegoš”, Pantalejska 60

 

Grafički dizajn
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Istorija umetnosti 1, 2 I 12.04.2019. 14:00 LD
Istorija umetnosti 3, 4 II 12.04.2019. 14:00 LD
Istorija umetnosti 5, 6 III 12.04.2019. 14:00 LD
Engleski jezik 1, 2 pismeni I 13.04.2019. 09:00 LD
Engleski jezik 3, 4 pismeni II 13.04.2019. 09:00 LD
Engleski jezik 1, 2, 3, 4 usmeni I 15.04.2019. 13:30 LD
Engleski jezik 1, 2, 3, 4 usmeni II 15.04.2019. 15:30 LD
Istorija umetnosti 7, 8 IV / / LD
Sociologija kulture i umetnosti 1,2 pismeni II 17.04.2019. 16:00 LD
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 III 18.04.2019. 13:30 Nјegoš
Sociologija kulture i umetnosti 1,2 usmeni II 20.04.2019. 11:00 LD
Pedagogija 1, 2 II 23.04.2019. 18:30 LD
Psihologija umetnosti 1, 2 I 24.04.2019. 18:00 LD

Ažurirano: 26.03.2019.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Nјegoš – Osnovna škola “Nјegoš”, Pantalejska 60

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Muzička teorija
PREDMET GOD. DATUM VREME MESTO
Praktična metodika nastave muzičke kulture 1 I 15.04.2019. 10:30 LD
Metodologija naučnog rada I 15.04.2019. 11:00 LD
Analiza muzičkih stilova 1 I 16.04.2019. 14:00 12
Kompozicija 1 izborni I 16.04.2019. 14:00 12
Aranžiranje 1 izborni I 18.04.2019. 09:00 LD
Praktična metodika nastave solfeđa 1 I 19.04.2019. 14:00 3
Estetika 1, 2 I 20.04.2019. 10:00 LD
Metodika nastave teorijskih predmeta 1 I 22.04.2019. 15:30 3

Ažurirano: 26.03.2019.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

 

Izvođačke umetnosti
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Osnovi dirigovanja 1 izborni I 11.04.2019. 14:00 SKC
Metodika nastave klavira 1 I 12.04.2019. 15:00 6
Korepeticija 1 I 15.04.2019. 12:00 7
Metodika nastave duvačkih instrumen. 1 I 17.04.2019. 12:15 LD
Metodika nastave gudačkih instrumen. 1 I 17.04.2019. 10:00 10
Metodika nastave gitare 1 I 17.04.2019. 13:30 LD
Metodika nastave solo pevanja 1 I 18.04.2019. 08:00 7
Estetika 1, 2 I 20.04.2019. 10:00 LD
Metodika nastave harmonike 1 I 22.04.2019. 14:45 6

Ažurirano: 26.03.2019.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

SKC – Studentski kulturni centar, Šumatovačka bb

Slikarstvo
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Nacionalna istorija umetnosti 20. veka 1, 2 I / / /
Likovna poetika 20.veka 1, 2 I / / /
Metodika likovnog obrazovanja 1 I 18.04.2019. Nјegoš 13:30
Estetika 1, 2 I 20.04.2019. LD 10:00

Ažurirano: 01.02.2019.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Nјegoš – Osnovna škola “Nјegoš”, Pantalejska 60

Vožd – Osnovna škola ” Vožd Karađorđe “, Voždova 29

 

Grafički dizajn
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Likovna poetika 20. veka 1, 2 I / / /
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 I 18.04.2019. 13:30 Nјegoš

Ažurirano: 26.03.2019.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Nјegoš – Osnovna škola “Nјegoš”, Pantalejska 60

 

Termini prijave ispita: 16 – 21.05.2019.

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Muzička teorija i pedagogija
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Kontrapunkt 1, 2 pismeni I 05.06.2019. 09:00 12
Kontrapunkt 3, 4 pismeni II 05.06.2019. 12:00 12
Vokalna literatura 1, 2 III 05.06.2019. 09:00 LD
Metodika nastave muzičke kulture 1, 2 III 06.06.2019. 08:30 LD
Metodika nastave muzičke kulture 3, 4 izborni IV 06.06.2019. 10:30 LD
Stručna praksa 1, 2 III, IV 06.06.2019. 11:00 LD
Poznavanje muzičkih instrumenta 1, 2 II 06.06.2019. 10:00 12
Italijanski jezik 1, 2, 3, 4 I, II 06.06.2019. 12:00 2
Harmonija sa harm. analizom 1, 2 pismeni I 07.06.2019. 09:00 12
Harmonija sa harm. analizom 3, 4 pismeni II 07.06.2019. 12:00 12
Osnovi orkestracije 1, 2 III 07.06.2019. 09:00 LD
Analiza muzičkih stilova 1, 2, apsolventi IV 07.06.2019. 10:00 LD
Sviranje horskih partitura 1, 2, 3, 4 I, II 20.06.2019. 12:00 2
Horsko dirigovanje 5, 6 izborni III 20.06.2019. 10:00 3
Solfeđo 1, 2 pismeni I 10.06.2019. 09:00 2
Solfeđo 3, 4 pismeni II 10.06.2019. 10:00 2
Solfeđo 5, 6 pismeni III 10.06.2019. 11:00 2
Solfeđo – apsolventi pismeni IV 10.06.2019. 11:00 2
Solfeđo 1, 2 usmeni I 10.06.2019. 13:00 12
Solfeđo 3, 4 usmeni II 10.06.2019. 14:00 12
Solfeđo 5, 6 usmeni III 10.06.2019. 15:00 12
Solfeđo – apsolventi usmeni IV 10.06.2019. 15:00 12
Kontrapunkt 1, 2, 3, 4 usmeni I, II 11.06.2019. 09:00 2
Osnovi orkestracije 3, 4 IV 11.06.2019. 11:00 12
Vokalna literatura 3, 4 IV 11.06.2019. 12:00 12
Digitalna obrada zvuka 1,2 izborni IV 11.06.2019. 15:00 12
Seminar iz Vokalne literature 1, 2 izborni IV 11.06.2019. 13:00 12
Klavir 1, 2, 3, 4 I, II 12.06.2019. 10:00 6
Klavir 5, 6, 7, 8, apsolventi III, IV 12.06.2019. 10:00 6
Istorija muzike 5, 6, apsolventi III 13.06.2019. 09:30 LD
Istorija muzike 3, 4 II 13.06.2019. 09:30 LD
Istorija muzike 1, 2 I 13.06.2019. 09:30 LD
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 usmeni I 14.06.2019. 09:00 2
Harmonija sa harm. analizom 3, 4 usmeni II 14.06.2019. 09:00 2
Metodika nastave solfeđa 1, 2 III 14.06.2019. 10:00 2
Metodika nastave solfeđa 3, 4 izborni IV 14.06.2019. 11:00 2
Horsko dirigovanje 1, 2 I 18.06.2019. 13:00 12
Muzički oblici 1, 2 pismeni II 18.06.2019. 09:00 LD
Muzički oblici 3, 4 pismeni III 18.06.2019. 12:00 LD
Seminar iz Kontrapunkta 1, 2 izborni IV 18.06.2019. 11:00 12
Rad sa ansamblom 1, 2 izborni IV 19.06.2019. 13:00 2
Horsko dirigovanje 3, 4 II 19.06.2019. 13:00 12
Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 I 21.06.2019. 10:00 LD
Harmonija sa harm. analizom 5, 6, apsolventi usmeni III 01.07.2019. 10:00 3
Seminar iz Harmonije sa harmonskom analizom 1, 2 izborni IV 01.07.2019. 12:00 3
Etnomuzikologija 1, 2, apsolventi IV 28.06.2019. 10:00 12
Engleski jezik 1, 2 pismeni I 22.06.2019. 09:00 LD
Engleski jezik 3, 4 pismeni II 22.06.2019. 09:00 LD
Hor 1, 2 II 28.06.2019. 13:00 2
Hor 3, 4, 5, 6 III, IV 28.06.2019. 13:00 2
Muzički oblici 1, 2 usmeni II 29.06.2019. 09:00 12
Muzički oblici 3, 4 usmeni III 29.06.2019. 12:00 12
Seminar iz Muzičkih oblika 1, 2 izborni IV 29.06.2019. 13:00 12
Pedagogija 1, 2 I 01.07.2019. 11:00 LD
Psihologija umetnosti 1, 2 I 02.07.2019. 10:00 LD
Engleski jezik 1, 2, 3, 4 usmeni I, II 04.07.2019. 09:00 Nјegoš

Ažurirano: 24.05.2019.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Nјegoš – Osnovna škola “Nјegoš”, Pantalejska 60

Izvođačke umetnosti
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Glavni predmet – Duvači 2, 4, 6 I, II, III, IV 03.06.2019. 14:00 KIP
Glavni predmet – Viola 2, 4, 6 I, II, III, IV 03.06.2019. 15:00 6
Violončelo, Kontrabas 2, 4, 6 I, II, III, IV 03.06.2019. 15:00 6
Koncertna praksa 1, 2 – Duvači I 04.06.2019. 12:00 7
Glavni predmet – Violina 2, 4, 6 I, II, III, IV 04.06.2019. 11:00 6
Kamerna muzika 2, 4 I, II 05.06.2019. 10:00 6
Kamerna muzika 6, 8 III, IV 06.06.2019. 10:00 6
Italijanski jezik 1, 2, 3, 4 I, II 06.06.2019. 12:00 2
Metodika nastave muzičke kulture 1, 2- Udaralјke II 06.06.2019. 08:30 LD
Koncertna praksa 1, 2 – Gudači I 07.06.2019. 12:00 7
Glavni predmet – Solo pevanje 2, 4, 6 I, II, III, IV 07.06.2019. 17:00 6
Glavni predmet – Klavir 2, 4, 6 I, II, III 07.06.2019. 11:00 6
Glavni predmet – Klavir 2, 4, 6 I, II, III 08.06.2019. 11:00 6
Koncertna praksa 1, 2 – Klavir I 08.06.2019. 14:00 6
Metodika nastave solo pevanja 1, 2, 3, 4 III, IV 08.06.2019. 12:00 13
Kamerna muzika 2, 4, 6 – Udaralјke I, II, III 08.06.2019. 12:00 Nјegoš
Glavni predmet – Harmonika 2, 4, 6 I, II, III, IV 10.06.2019. 11:00 6
Metodika nastave gl. predmeta 1, 2, 3, 4 – Gudači III, IV 10.06.2019. 11:00 7
Korepeticija i čitanje s lista 1, 2 – Klavir I 10.06.2019. 09:00 14
Korepeticija i čitanje s lista 3, 4 – Klavir II 10.06.2019. 10:00 14
Korepeticija i čitanje s lista 5, 6 – Klavir III 10.06.2019. 11:00 14
Korepeticija i čitanje s lista 7, 8 – Klavir IV 10.06.2019. 12:00 14
Italijanski jezik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – Solo pevanje I, II, III, IV 10.06.2019. 10:00 3
Koncertna praksa 1, 2 – Harmonika I 11.06.2019. 12:00 7
Operski studio 2, 4 III, IV 11.06.2019. 16:00 SKC
Gluma 2 I 11.06.2019. 11:00 SKC
Gluma 4 II 11.06.2019. 14:00 SKC
Digitalna obrada zvuka 1,2 izborni IV 11.06.2019. 15:00 12
Kontrapunkt 1, 2 pismeni I 11.06.2019. 09:00 2
Kontrapunkt 1, 2 usmeni I 11.06.2019. 12:00 2
Klavir 1, 2, 3, 4 – Solo pevanje, harmonika I, II 12.06.2019. 10:00 6
Klavir 5, 6, 7, 8 – Solo pevanje, harmonika III, IV 12.06.2019. 10:00 6
Metodika nastave klavira 1, 2 III 12.06.2019. 11:00 14
Metodika nastave klavira 3, 4 IV 12.06.2019. 12:00 14
Poznavanje liter. i izvođ. 1, 2, 3, 4 – Klavir II, III 12.06.2019. 13:00 14
Metodika nastave gl. predmeta 1, 2, 3, 4 – Duvači III, IV 13.06.2019. 14:00 LD
Poznavanje liter. i izvođaštva 1, 2, 3, 4 – Duvači I, II 13.06.2019. 15:00 LD
Metodika nastave harmonike 1, 2, 3, 4 III, IV 13.06.2019. 12:00 3
Poznavanje literature i izvođaštva 1, 2 – Harmonika II 13.06.2019. 11:00 3
Čitanje s lista 1, 2 – Harmonika III 13.06.2019. 13:00 3
Istorija muzike 5, 6, apsolventi III 14.06.2019. 09:30 LD
Istorija muzike 3, 4 II 14.06.2019. 9:30 LD
Istorija muzike 1, 2 I 14.06.2019. 09:30 LD
Analiza muzičkog dela 1, 2 pismeni II 15.06.2019. 08:30 LD
Analiza muzičkog dela 3, 4 pismeni III 15.06.2019. 11:00 LD
Analiza muzičkog dela 5, 6 pismeni IV 15.06.2019. 13:15 LD
Analiza muzičkog dela 1, 2 usmeni II 17.06.2019. 09:00 3
Analiza muzičkog dela 3, 4 usmeni III 17.06.2019. 11:30 3
Analiza muzičkog dela 5, 6 usmeni IV 17.06.2019. 13:30 3
Poznavanje liter. i izvođaštva 3, 4 – Gudači II 18.06.2019. 10:00 8
Orkestarske deonice 5, 6 – Gudači III 18.06.2019. 11:30 2
Orkestarske deonice 7, 8 – Gudači IV 18.06.2019. 13:00 2
Orkestarske deonice 1, 3, 5, 7, 8 – Duvači I, II, III, IV 18.06.2019. 12:00 LD
Poznavanje liter. i izvođ. 5, 6 – Klavir IV 18.06.2019. 10:00 3
Poznavanje liter. i izvođaštva 1, 2, 3, 4 – Gitara II, III 18.06.2019. 10:00 8
Koncertna praksa 1, 2 – Gitara I 18.06.2019. 10:00 8
Glavni predmet – Gitara 2, 4, 6 I, II, III, IV 19.06.2019. 11:00 6
Rad sa ansamblom 1, 2 izborni III, IV 19.06.2019. 13:00 2
Orkestarske deonice 1, 2 – Gudači I 19.06.2019. 09:00 2
Orkestarske deonice 3, 4 – Gudači II 19.06.2019. 10:30 2
Istorija umetnosti 1, 2 – Udaralјke IV 05.07.2019 10:00 LD
Metodika nastave gitare 1, 2 IV 20.06.2019. 12:00 8
Solfeđo 1, 2 pismeni I 20.06.2019. 09:30 2
Solfeđo 3, 4 pismeni II 20.06.2019. 09:00 2
Solfeđo 5, 6 pismeni III 20.06.2019. 10:00 2
Solfeđo 7, 8 solo pevanje pismeni IV 20.06.2019. 10:30 2
Solfeđo 1, 2 usmeni I 20.06.2019. 11:00 12
Solfeđo 3, 4 usmeni II 20.06.2019. 09:30 12
Solfeđo 5, 6 usmeni III 20.06.2019. 12:30 12
Solfeđo 7, 8 solo pevanje IV 20.06.2019. 14:00 12
Orkestar 2, 4, 6, 8 – Duvači, Gudači, Udaralјke I, II, III, IV 21.06.2019. 14:00 6
Čitanje s lista – Gitara 3, 4 II 21.06.2019. 11:00 8
Čitanje s lista – Gitara 5, 6 III 21.06.2019. 11:00 8
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 pismeni I 21.06.2019. 09:00 2
Harmonija sa harm. analizom 1, 2 usmeni I 21.06.2019. 12:00 2
Etnomuzikologija 1, 2 IV 28.06.2019. 10:00 12
Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 I 21.06.2019. 10:00 LD
Engleski jezik 1, 2 pismeni I 22.06.2019. 09:00 LD
Engleski jezik 3, 4 pismeni II 22.06.2019. 09:00 LD
Hor 1, 2, 3, 4, 5, 6 I, II, III, IV 27.06.2019. 13:00 2
Pedagogija 1, 2 I, IV 01.07.2019. 11:00 LD
Psihologija umetnosti 1, 2 I, III, IV 02.07.2019. 10:00 LD
Metodika nastave gl. predmeta 3, 4 – Viola IV 03.07.2019. 11:00 10
Glavni predmet – Klavir IV 03.07.2019. 11:00 6
Engleski jezik 1, 2, 3, 4 usmeni I, II 04.07.2019. 09:00 Nјegoš
Glavni predmet – Udaralјke 2, 4, 6 I, II, III 05.07.2019. 12:00 Nјegoš
Koncertna praksa 1, 2 – Udaralјke I 06.07.2019. 11:00 Nјegoš
Metodika nastave udaralјki 1, 2, 3, 4 III, IV 06.07.2019. 12:00 Nјegoš
Poznavanje liter. i izvođaštva 1, 2, 3, 4 – Udaralјke II, III 06.07.2019. 13:00 Nјegoš

Ažurirano: 24.05.2019.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Nјegoš – Osnovna škola “Nјegoš”, Pantalejska 60

SKC – Studentski kulturni centar, Šumatovačka bb

Slikarstvo
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Crtanje 2 I 10.06.2019. 10:00 sala
Crtanje 4 III 10.06.2019. 10:00 sala
Crtanje 6 IV 10.06.2019. 10:00 sala
Slikanje 2 II 10.06.2019. 10:00 sala
Slikanje 4 III 11.06.2019. 10:00 sala
Slikanje 6 IV 11.06.2019. 10:00 sala
Vajanje 2 I 11.06.2019. 12:00 Nјegoš
Večernji akt 2 II 11.06.2019. 10:00 Vožd
Slikarska tehnologija 2 I 12.06.2019. 10:00 Vožd
Slikarska tehnologija 4 II 12.06.2019. 12:00 Vožd
Slikarska tehnologija 1, 2 izborni III, IV 12.06.2019. 13:00 Vožd
Uvod u vizuelne umetnosti 1, 2 izborni IV 13.06.2019. 13:00 Nјegoš
Plastična anatomija 2 I 13.06.2019. 13:00 Vožd
Plastična anatomija 4 II 13.06.2019. 13:30 Vožd
Anatomija umetnosti 1, 2 izborni III 13.06.2019. 14:00 Vožd
Anatomija umetnosti 1, 2 izborni IV 13.06.2019. 14:30 Vožd
Grafika sa tehnologijom 1, 2 izborni IV 13.06.2019. 12:00 Nјegoš
Grafika 2 I 14.06.2019. 10:00 Nјegoš
Grafika 4 II 14.06.2019. 11:00 Nјegoš
Grafika 6 III 14.06.2019. 12:00 Nјegoš
Zidno slikarstvo 2 IV 14.06.2019. 10:00 Nјegoš
Istorija umetnosti 7, 8 IV 05.07.2019. 10:00 LD
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 III 20.06.2019. 12:00 Nјegoš
Engleski jezik 1, 2 pismeni I 22.06.2019. 09:00 LD
Engleski jezik 3, 4 pismeni II 22.06.2019. 09:00 LD
Pedagogija 1, 2 II 01.07.2019. 11:00 LD
Psihologija umetnosti 1, 2 I 02.07.2019. 10:00 LD
Engleski jezik 1, 2, 3, 4 usmeni I, II 03.07.2019. 09:00 Nјegoš
Istorija umetnosti 1, 2 I 04.07.2019. 09:00 LD
Istorija umetnosti 3, 4 II 04.07.2019. 11:00 LD
Istorija umetnosti 5, 6 III 04.07.2019. 13:00 LD

Ažurirano: 26.03.2019.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Nјegoš – Osnovna škola “Nјegoš”, Pantalejska 60

Grafički dizajn
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Crtanje 2 I 10.06.2019. 10:00 Nјegoš
Slikanje 2 II 10.06.2019. 10:00 Nјegoš
Grafička komunikacija 2 III 10.06.2019. 10:00 Nјegoš
Grafička komunikacija 4 IV 10.06.2019. 11:00 Nјegoš
Prostorna grafika 2 III 11.06.2019. 10:00 Nјegoš
Prostorna grafika 4 IV 11.06.2019. 11:00 Nјegoš
Grafički dizajn osnove 2 izborni II 11.06.2019. 11:00 Nјegoš
Ilustracija 2 izborni IV 11.06.2019. 12:00 Nјegoš
Plakat 2 III 12.06.2019. 10:00 Nјegoš
Plakat 4 IV 12.06.2019. 11:00 Nјegoš
Fotografija 2 I 12.06.2019. 11:00 Nјegoš
Fotografija 4 II 12.06.2019. 12:00 Nјegoš
Fotografija 1, 2 izborni III 12.06.2019. 13:00 Nјegoš
Uvod u vizuelne umetnosti 1, 2 izborni IV 13.06.2019. 13:00 Nјegoš
Večernji akt 2 III 13.06.2019. 11:00 Nјegoš
Plastična anatomija 2 I 13.06.2019. 13:00 Vožd
Anatomija umetnosti 1, 2 izborni IV 13.06.2019. 14:30 Vožd
Grafika sa tehnologijom 1, 2 izborni IV 13.06.2019. 12:00 Nјegoš
Pismo – osnove 2 I 14.06.2019. 10:00 Nјegoš
Pismo – osnove 4 II 14.06.2019. 11:00 Nјegoš
Pismo 2 III 14.06.2019. 12:00 Nјegoš
Pismo 4 IV 14.06.2019. 13:00 Nјegoš
Tipografija 2 II 15.06.2019. 10:00 Nјegoš
Kaligrafija 1,2 izborni III 15.06.2019. 10:00 Nјegoš
Grafika – osnove 2 I 17.06.2019. 10:00 Nјegoš
Grafika – osnove 4 II 17.06.2019. 11:00 Nјegoš
Savremene grafičke tehnike 1, 2 izborni III 17.06.2019. 12:00 Nјegoš
Istorija umetnosti 7, 8 IV 05.07.2019. 10:00 LD
Projektovanje oblika 2 I 20.06.2019. 13:00 Nјegoš
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 III 20.06.2019. 12:00 Nјegoš
Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 II 21.06.2019. 10:00 LD
Engleski jezik 1, 2 pismeni I 22.06.2019. 09:00 LD
Engleski jezik 3, 4 pismeni II 22.06.2019. 09:00 LD
Pedagogija 1, 2 II 01.07.2019. 11:00 LD
Psihologija umetonsti 1, 2 I, II 02.07.2019. 10:00 LD
Engleski jezik 1, 2, 3, 4 usmeni I, II 03.07.2019. 09:00 Nјegoš
Istorija umetnosti 1, 2 I 04.07.2019. 09:00 LD
Istorija umetnosti 3, 4 II 04.07.2019. 11:00 LD
Istorija umetnosti 5, 6 III 04.07.2019. 13:00 LD

Ažurirano: 24.05.2019.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Nјegoš – Osnovna škola “Nјegoš”, Pantalejska 60

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Muzička teorija
PREDMET GOD. DATUM VREME MESTO
Aranžiranje 1, 2 izborni I 05.06.2019. 09:00 LD
Vokalna literatura I 05.06.2019. 11:00 LD
Praktična metodika nastave muzičke kulture 1, 2 I 06.06.2019. 12:00 LD
Stručna praksa 2 I 06.06.2019. 12:30 LD
Metodologija naučnog rada I 06.06.2019. 13:00 LD
Metodika nastave muzičke kulture I 06.06.2019. 12:00 LD
Kontrapunkt I 11.06.2019. 12:00 2
Analiza muzičkih stilova 1, 2 I 12.06.2019. 11:00 12
Kompozicija 1, 2 izborni I 12.06.2019. 12:00 12
Metodika nastave teorijskih predmeta 1, 2 I 13.06.2019. 12:00 12
Harmonija sa harmonskom analizom I 13.06.2019. 13:00 12
Praktična metodika nastave solfeđa 1, 2 I 14.06.2019. 12:00 2
Metodika nastave solfeđa I 14.06.2019. 12:00 2
Estetika 1, 2 I 22.06.2019. 10:00 12

Ažurirano: 24.05.2019.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Izvođačke umetnosti
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Flauta I 03.06.2019. 14:00 KIP
Kontrabas I 03.06.2019. 15:00 6
Violina I 04.06.2019. 11:00 6
Koncertna praksa 1, 2 – Flauta I 04.06.2019. 12:00 7
Kamerna muzika 2 I 06.06.2019. 10:00 6
Solo pevanje I 07.06.2019. 17:00 6
Koncertna praksa 1, 2 – Kontrabas, Violina I 07.06.2019. 12:00 7
Metodika nastave solo pevanja 1, 2 I 08.06.2019. 12:00 13
Metodika nastave gudačkih instrumen. 1, 2 – Kontrabas I 10.06.2019. 11:00 7
Harmonika I 10.06.2019. 11:00 6
Korepeticija 1, 2 I 10.06.2019. 13:00 14
Metodika nastave klavira 1, 2 I 11.06.2019. 10:00 14
Operski studio 2 I 11.06.2019. 16:00 SKC
Metodika nastave harmonike 1, 2 I 11.06.2019. 11:00 7
Koncertna praksa 1, 2 – Harmonika I 12.06.2019. 12:00 7
Analiza muzičkih stilova 1, 2 izborni I 12.06.2019. 11:00 12
Metodika nastave duvačkih instrumen. 1, 2 I 13.06.2019. 13:00 LD
Koncertna praksa 1, 2 – Gitara I 18.06.2019. 10:00 8
Osnovi dirigovanja 1, 2 izborni I 19.06.2019. 14:00 2
Gitara I 19.06.2019. 11:00 6
Metodika nastave gitare 1, 2 I 20.06.2019. 12:00 8
Estetika 1, 2 I 22.06.2019. 10:00 12
Orkestar 2 I 21.06.2019. 14:00 6
Metodika nastave gudačkih instrumen. 1, 2 – Violina, Viola I 03.07.2019. 11:00 10
Klavir I 03.07.2019. 11:00 6
Koncertna praksa 1, 2 – Klavir I 04.07.2019. 11:00 6

Ažurirano: 24.05.2019.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

SKC – Studentski kulturni centar, Šumatovačka bb


 

Slikarstvo
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Crtanje 2 I 10.06.2019. 11:00 sala
Slikanje I 11.06.2019. 11:00 sala
Vizuelna umetnost 2 izborni I 13.06.2019. 13:00 Nјegoš
Grafika 2 izborni I 13.06.2019. 13:00 Nјegoš
Nacionalna istorija umetnosti 20. veka 1, 2 I 05.07.2019 12:00 LD
Likovna poetika 20. veka 1, 2 I 05.07.2019 12:00 LD
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 I 20.06.2019. 12:00 Nјegoš
Estetika 1, 2 I 22.06.2019. 10:00 12

Ažurirano: 24.05.2019.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Nјegoš – Osnovna škola “Nјegoš”, Pantalejska 60

Vožd – Osnovna škola ” Vožd Karađorđe “, Voždova 29

Grafički dizajn
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
"Grafičke komunikacije 2" I 10.06.2019. 12:00 Nјegoš
Prostorna grafika 2 I 11.06.2019. 12:00 Nјegoš
Ilustracija 2 izborni I 11.06.2019. 13:00 Nјegoš
Plakat 2 I 12.06.2019. 12:00 Nјegoš
Vizuelna umetnost 2 izborni I 13.06.2019. 13:00 Nјegoš
Pismo 2 I 14.06.2019. 14:00 Nјegoš
Likovna poetika 20. veka 1, 2 I 05.07.2019 12:00 LD
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 I 20.06.2019. 12:00 Nјegoš

Ažurirano: 24.05.2019.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Nјegoš – Osnovna škola “Nјegoš”, Pantalejska 60

Termini prijave ispita: 08 – 14.05.2019.

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Muzička teorija i pedagogija
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Metodika nastave muzičke kulture 3, 4 izborni IV 26.08.2019. 10:00 LD
Metodika nastave muzičke kulture 1, 2 III 26.08.2019. 10:00 LD
Stručna praksa 1, 2 III, IV 26.08.2019. 10:00 LD
Solfeđo 1, 2 pismeni I 28.08.2019. 09:00 2
Solfeđo 1, 2 usmeni I 28.08.2019. 12:00 12
Solfeđo 3, 4 pismeni II 28.08.2019. 09:45 2
Solfeđo 3, 4 usmeni II 28.08.2019. 13:00 12
Solfeđo 5, 6 pismeni III 28.08.2019. 10:30 2
Solfeđo 5, 6 usmeni III 28.08.2019. 14:00 12
Solfeđo – apsolventi pismeni IV 28.08.2019. 10:30 2
Solfeđo – apsolventi usmeni IV 28.08.2019. 14:00 12
Metodika nastave solfeđa 1, 2 III 29.08.2019. 10:00 3
Metodika nastave solfeđa 3, 4 izborni IV 29.08.2019. 11:00 3
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 pismeni I 29.08.2019. 09:00 12
Harmonija sa harmonskom analizom 3, 4 pismeni II 29.08.2019. 12:00 12
Horsko dirigovanje 5, 6 izborni III 30.08.2019. 12:00 12
Sviranje horskih partitura 1, 2, 3, 4 I, II 30.08.2019. 10:00 12
Poznavanje muzičkih instrumenta 1, 2 II 02.09.2019. 10:00 12
Pedagogija 1, 2 I 02.09.2019. 13:00 LD
Hor 1, 2, 3, 4, 5, 6 II, III, IV 02.09.2019. 13:00 2
Rad sa ansamblom 1,2 izborni III, IV 02.09.2019. 13:00 2
Engleski jezik 1, 2 pismeni I 03.09.2019. 09:00 LD
Engleski jezik 3, 4 pismeni II 03.09.2019. 09:00 LD
Osnovi orkestracije 3, 4 IV 03.09.2019. 12:00 12
Vokalna literatura 3, 4 IV 03.09.2019. 13:00 12
Seminar iz Vokalne literature 1, 2 izborni IV 03.09.2019. 13:30 12
Digitalna obrada zvuka 1, 2 izborni IV 03.09.2019. 13:30 12
Italijanski jezik 1, 2, 3, 4 I, II 03.09.2019. 12:00 2
Psihologija umetnosti 1, 2 I 04.09.2019. 10:30 LD
Kontrapunkt 1, 2 pismeni I 05.09.2019. 09:00 12
Kontrapunkt 3, 4 pismeni II 05.09.2019. 12:00 12
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2, 3, 4 usmeni I, II 06.09.2019. 09:00 2
Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 pismeni I 06.09.2019. 10:00 LD
Muzički oblici 1, 2 pismeni II 07.09.2019. 09:00 12
Muzički oblici 3, 4 pismeni III 07.09.2019. 12:00 12
Muzički oblici 1, 2 usmeni II 07.09.2019. 17:00 12
Muzički oblici 3, 4 usmeni III 07.09.2019. 18:00 12
Seminar iz Muzičkih oblika 1, 2 izborni IV 07.09.2019. 18:30 12
Engleski jezik 1, 2, 3, 4 usmeni I, II 09.09.2019. 09:00 Nјegoš
Harmonija sa harmonskom analizom 5, 6, apsolventi usmeni III 09.09.2019. 12:00 2
Seminar iz Harmonije sa harmonskom analizom 1, 2 izborni IV 09.09.2019. 13:00 2
Kontrapunkt 1, 2, 3, 4 usmeni I, II 10.09.2019. 09:00 12
Seminar iz Kontrapunkta izborni 1, 2 IV 10.09.2019. 12:00 12
Klavir 1, 2, 3, 4 I, II 11.09.2019. 10:00 6
Klavir 5, 6, 7, 8, apsolventi III, IV 11.09.2019. 10:00 6
Horsko dirigovanje 1, 2 I 12.09.2019. 13:00 12
Horsko dirigovanje 3, 4 II 12.09.2019. 13:00 12
Osnovi orkestracije 1, 2 III 12.09.2019. 10:00 LD
Vokalna literatura 1, 2 III 12.09.2019. 09:00 LD
Analiza muzičkih stilova 1, 2 IV 12.09.2019. 09:00 LD
Istorija muzike 1, 2 I 13.09.2019. 09:00 LD
Istorija muzike 3, 4 II 13.09.2019. 09:00 LD
Istorija muzike 5, 6, apsolventi III 13.09.2019. 09:00 LD
Etnomuzikologija 1, 2, apsolventi IV 13.09.2019. 10:00 12

Ažurirano: 22.07.2019.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Nјegoš – Osnovna škola “Nјegoš”, Pantalejska 60

Izvođačke umetnosti
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Metodika nastave muzičke kulture 1, 2- Udaralјke II 26.08.2019. 10:00 LD
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 pismeni I 29.08.2019. 09:00 12
Pedagogija 1, 2 IV 02.09.2019. 13:00 LD
Hor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 I, II, III, IV 02.09.2019. 13:00 2
Rad sa ansamblom 1, 2 III, IV 02.09.2019. 13:00 2
Engleski jezik 1, 2 pismeni I 03.09.2019. 09:00 LD
Engleski jezik 3, 4 pismeni II 03.09.2019. 09:00 LD
Digitalna obrada zvuka 1,2 izborni – Udaralјke IV 03.09.2019. 13:30 12
Metodika nastave glavnog predmeta 1, 2, 3, 4 – Gudači III, IV 03.09.2019. 10:00 7
Metodika nastave glavnog predmeta 3, 4 – Viola IV 03.09.2019. 10:00 10
Italijanski jezik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – Solo pevanje I, II, III, IV 03.09.2019. 12:00 2
Psihologija umetnosti 1, 2 IV 04.09.2019. 10:30 LD
Kontrapunkt 1, 2 pismeni I 05.09.2019. 09:00 12
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 usmeni I 06.09.2019. 09:00 2
Orkestarske deonice 1, 2 – Gudači I 06.09.2019. 11:00 3
Orkestarske deonice 3, 4 – Gudači II 06.09.2019. 11:00 3
Orkestarske deonice 5, 6 – Gudači III 06.09.2019. 11:00 3
Orkestarske deonice 7, 8 – Gudači IV 06.09.2019. 11:00 3
Orkestarske deonice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – Duvači I, II, III, IV 06.09.2019. 12:00 LD
Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 pismeni I 06.09.2019. 10:00 LD
Analiza muzičkog dela 1, 2 pismeni II 07.09.2019. 09:00 2
Analiza muzičkog dela 3, 4 pismeni III 07.09.2019. 11:00 2
Analiza muzičkog dela 5, 6 pismeni IV 07.09.2019. 11:00 2
Poznavanje literature i izvođaštva 3, 4 – Gudači II 09.09.2019. 13:00 7
Metodika nastave solo pevanja 1, 2, 3, 4 III, IV 09.09.2019. 12:00 13
Poznavanje literature i izvođaštva 5, 6 – Klavir IV 09.09.2019. 12:00 3
Poznavanje literature i izvođaštva 1, 2 – Harmonika II 09.09.2019. 12:00 8
Engleski jezik 1, 2, 3, 4 usmeni I, II 09.09.2019. 09:00 Nјegoš
Kontrapunkt 1, 2 usmeni I 10.09.2019. 09:00 12
Solfeđo 1, 2 pismeni I 10.09.2019. 10:00 3
Solfeđo 3, 4 pismeni II 10.09.2019. 09:00 3
Solfeđo 5, 6 pismeni III 10.09.2019. 09:30 3
Solfeđo 7, 8 – Solo pevanje pismeni IV 10.09.2019. 09:30 3
Solfeđo 1, 2 usmeni I 10.09.2019. 11:30 12
Solfeđo 3, 4 usmeni II 10.09.2019. 09:30 12
Solfeđo 5, 6 usmeni III 10.09.2019. 10:30 12
Solfeđo 7, 8 – Solo pevanje IV 10.09.2019. 10:30 12
Klavir 1, 2, 3, 4 – Solo pevanje, Harmonika I, II 11.09.2019. 10:00 6
Klavir 5, 6, 7, 8 – Solo pevanje, Harmonika III, IV 11.09.2019. 10:00 6
Korepeticija i čitanje s lista 1, 2 – Klavir I 11.09.2019. 10:00 14
Korepeticija i čitanje s lista 3, 4, 5, 6, 7, 8 – Klavir II, III, IV 11.09.2019. 10:00 14
Analiza muzičkog dela 1, 2 usmeni II 12.09.2019. 09:00 3
Analiza muzičkog dela 3, 4 usmeni III 12.09.2019. 10:00 3
Analiza muzičkog dela 5, 6 usmeni IV 12.09.2019. 11:00 3
Poznavanje literature i izvođaštva 1, 2, 3, 4 – Duvači I, II 13.09.2019. 12:00 LD
Metodika nastave glavnog predmeta 1, 2, 3, 4 – Duvači III, IV 13.09.2019. 13:00 LD
Metodika nastave klavira 1, 2, 3, 4 III, IV 13.09.2019. 11:00 14
Poznavanje literature i izvođaštva 1, 2, 3, 4, – Klavir II, III 13.09.2019. 12:00 14
Metodika nastave gitare 1, 2 IV 13.09.2019. 12:00 8
Poznavanje literature i izvođaštva 1, 2 – Gitara II 13.09.2019. 13:00 8
Poznavanje literature i izvođaštva 3, 4 – Gitara III 13.09.2019. 13:00 8
Čitanje s lista 1, 2, 3, 4, 5, 6 – Gitara I, II, III 13.09.2019. 14:00 8
Etnomuzikologija 1, 2, apsolventi IV 13.09.2019. 10:00 12
Glavni predmet – Klavir IV 13.09.2019. 10:00 6
Istorija muzike 1, 2 I 14.09.2019. 09:00 LD
Istorija muzike 3, 4 II 14.09.2019. 09:00 LD
Istorija muzike 5, 6, apsolventi III 14.09.2019. 09:00 LD
Glavni predmet – Udaralјke 2, 4, 6 I, II, III 14.09.2019. 12:00 Nјegoš

Ažurirano: 22.07.2019.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Nјegoš – Osnovna škola “Nјegoš”, Pantalejska 60

SKC – Studentski kulturni centar, Šumatovačka bb

Slikarstvo
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Istorija umetnosti 1, 2 I 30.08.2019. 09:00 LD
Istorija umetnosti 3, 4 II 30.08.2019. 11:00 LD
Istorija umetnosti 5, 6 III 30.08.2019. 09:00 LD
Pedagogija 1, 2 II 02.09.2019. 13:00 LD
Engleski jezik 1, 2 pismeni I 03.09.2019. 09:00 LD
Engleski jezik 3, 4 pismeni II 03.09.2019. 09:00 LD
Psihologija umetnosti 1, 2 I, II 04.09.2019. 10:30 LD
Engleski jezik 1, 2, 3, 4 usmeni I, II 09.09.2019. 09:00 Nјegoš
Istorija umetnosti 7, 8 IV 11.09.2019. 12:00 LD
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 III 13.09.2019. 12:00 Nјegoš

Ažurirano: 22.07.2019.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Nјegoš – Osnovna škola “Nјegoš”, Pantalejska 60

Grafički dizajn
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Istorija umetnosti 1, 2 I 30.08.2019. 09:00 LD
Istorija umetnosti 3, 4 II 30.08.2019. 11:00 LD
Istorija umetnosti 5, 6 III 30.08.2019. 09:00 LD
Pedagogija 1, 2 II 02.09.2019. 13:00 LD
Engleski jezik 1, 2 pismeni I 03.09.2019. 09:00 LD
Engleski jezik 3, 4 pismeni II 03.09.2019. 09:00 LD
Psihologija umetnosti 1, 2 I, II 04.09.2019. 10:30 LD
Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 pismeni I, II 06.09.2019. 10:00 LD
Engleski jezik 1, 2, 3, 4 usmeni I, II 09.09.2019. 09:00 Nјegoš
Istorija umetnosti 7, 8 IV 11.09.2019. 12:00 LD
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 III 13.09.2019. 12:00 Nјegoš

Ažurirano: 22.07.2019.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Nјegoš – Osnovna škola “Nјegoš”, Pantalejska 60

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Muzička teorija
PREDMET GOD. DATUM VREME MESTO
Praktična metodika nastave muzičke kulture 1, 2 I 26.08.2019. 09:00 LD
Metodologija naučnog rada I 26.08.2019. 09:00 LD
Praktična metodika nastave solfeđa 1, 2 I 29.08.2019. 11:00 3
Kompozicija 1, 2 izborni I 03.09.2019. 14:00 12
Analiza muzičkih stilova 1, 2 I 03.09.2019. 14:00 12
Estetika 1, 2 I 07.09.2019. 10:00 LD
Metodika nastave teorijskih predmeta 1, 2 I 09.09.2019. 14:00 2
Harmonija sa harmonskom analizom I 09.09.2019. 14:00 2
Aranžiranje 1, 2 izborni I 12.09.2019. 10:00 LD

Ažurirano: 22.07.2019.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Izvođačke umetnosti
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Osnovi dirigovanja 1, 2 izborni I 02.09.2019. 13:00 2
Metodika nastave gudačkih instrumen. 1, 2 – Kontrabas I 03.09.2019. 10:00 7
Metodika nastave gudačkih instrumen. 1, 2 – Violina, Viola I 03.09.2019. 10:00 10
Analiza muzičkih stilova 1, 2 izborni I 03.09.2019. 14:00 12
Estetika 1, 2 I 07.09.2019. 10:00 LD
Metodika nastave solo pevanja 1, 2 I 09.09.2019. 12:00 13
Metodika nastave harmonike 1, 2 I 09.09.2019. 11:00 8
Korepeticija 1, 2 I 11.09.2019. 10:00 14
Klavir I 13.09.2019. 10:00 6
Metodika nastave gitare 1, 2 I 13.09.2019. 12:00 8
Metodika nastave duvačkih instrumen. 1, 2 I 13.09.2019. 13:00 LD
Metodika nastave klavira 1, 2 I 14.09.2019. 10:00 14

Ažurirano: 22.07.2019.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

SKC – Studentski kulturni centar, Šumatovačka bb


 

Slikarstvo
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Eстeтикa 1, 2 I 07.09.2019. 10:00 ЛД
Нaциoнaлнa истoриja умeтнoсти 20. вeкa 1, 2 I 11.09.2019. 12:00 ЛД
Ликoвнa пoeтикa 20. вeкa 1, 2 I 11.09.2019. 12:00 ЛД
Meтoдикa ликoвнoг oбрaзoвaњa 1, 2 I 13.09.2019. 12:00 Њeгoш

Ažurirano: 22.07.2019.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Nјegoš – Osnovna škola “Nјegoš”, Pantalejska 60

Vožd – Osnovna škola ” Vožd Karađorđe “, Voždova 29

Grafički dizajn
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Ликoвнa пoeтикa 20.вeкa 1, 2 I 11.09.2019. 12:00 ЛД
Meтoдикa ликoвнoг oбрaзoвaњa 1, 2 I 13.09.2019. 12:00 Њeгoш

Ažurirano: 22.07.2019.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Nјegoš – Osnovna škola “Nјegoš”, Pantalejska 60

Termini prijave ispita: 06 – 09.09.2019.

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Muzička teorija i pedagogija
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Psihologija umetnosti 1, 2 I 16.09.2019. 10:30 LD
Poznavanje muzičkih instrumenta 1, 2 II 16.09.2019. 10:00 12
Horsko dirigovanje 5, 6 izborni III 16.09.2019. 12:00 12
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 pismeni I 17.09.2019. 09:00 12
Harmonija sa harmonskom analizom 3, 4 pismeni II 17.09.2019. 09:00 12
Metodika nastave muzičke kulture 1, 2 III 17.09.2019. 10:00 LD
Metodika nastave muzičke kulture 3, 4 izborni IV 17.09.2019. 10:00 LD
Solfeđo 1, 2 pismeni I 18.09.2019. 09:00 2
Solfeđo 1, 2 usmeni I 18.09.2019. 12:00 12
Solfeđo 3, 4 pismeni II 18.09.2019. 09:45 2
Solfeđo 3, 4 usmeni II 18.09.2019. 13:00 12
Solfeđo 5, 6 pismeni III 18.09.2019. 10:30 2
Solfeđo 5, 6 usmeni III 18.09.2019. 14:00 12
Solfeđo – apsolventi pismeni IV 18.09.2019. 10:30 2
Solfeđo – apsolventi usmeni IV 18.09.2019. 14:00 12
Italijanski jezik 1, 2, 3, 4 I, II 18.09.2019. 13:00 2
Horsko dirigovanje 1, 2 I 19.09.2019. 13:00 12
Horsko dirigovanje 3, 4 II 19.09.2019. 13:00 12
Metodika nastave solfeđa 1, 2 III 19.09.2019. 10:00 3
Metodika nastave solfeđa 3, 4 izborni IV 19.09.2019. 11:00 3
Pedagogija 1, 2 I 19.09.2019. 10:00 LD
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2, 3, 4 usmeni I, II 20.09.2019. 09:00 2
Osnovi orkestracije 1, 2 III 20.09.2019. 10:00 LD
Vokalna literatura 1, 2 III 20.09.2019. 09:00 LD
Analiza muzičkih stilova 1, 2 IV 20.09.2019. 09:00 LD
Engleski jezik 1, 2 pismeni I 23.09.2019. 09:00 LD
Engleski jezik 3, 4 pismeni II 23.09.2019. 09:00 LD
Osnovi orkestracije 3, 4 IV 23.09.2019. 12:00 12
Vokalna literatura 3, 4 IV 23.09.2019. 13:00 12
Seminar iz Vokalne literature 1, 2 izborni IV 23.09.2019. 13:30 12
Digitalna obrada zvuka 1, 2 izborni IV 23.09.2019. 13:30 12
Sviranje horskih partitura 1, 2, 3, 4 I, II 24.09.2019. 10:00 2
Hor 1, 2, 3, 4, 5, 6 II, III, IV 24.09.2019. 13:00 2
Rad sa ansamblom 1,2 izborni III, IV 24.09.2019. 13:00 2
Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 I 24.09.2019. 10:00 LD
Kontrapunkt 1, 2 pismeni I 25.09.2019. 09:00 12
Kontrapunkt 3, 4 pismeni II 25.09.2019. 09:00 12
Kontrapunkt 1, 2, 3, 4 usmeni I, II 25.09.2019. 14:00 12
Seminar iz Kontrapunkta izborni 1, 2 IV 25.09.2019. 12:00 12
Istorija muzike 1, 2 I 26.09.2019. 09:30 LD
Istorija muzike 3, 4 II 26.09.2019. 09:30 LD
Istorija muzike 5, 6, apsolventi III 26.09.2019. 09:30 LD
Engleski jezik 1, 2, 3, 4 usmeni I, II 27.09.2019. 09:00 Nјegoš
Etnomuzikologija 1, 2, apsolventi IV 27.09.2019. 10:00 12
Harmonija sa harmonskom analizom 5, 6, apsolventi usmeni III 27.09.2019. 12:00 12
Seminar iz Harmonije sa harmonskom analizom 1, 2 izborni IV 27.09.2019. 12:00 12
Klavir 1, 2, 3, 4 I, II 30.09.2019. 10:00 6
Klavir 5, 6, 7, 8, apsolventi III, IV 30.09.2019. 10:00 6
Muzički oblici 1, 2 pismeni II 01.10.2019. 09:00 12
Muzički oblici 3, 4 pismeni III 01.10.2019. 09:00 12
Muzički oblici 1, 2 usmeni II 01.10.2019. 13:00 12
Muzički oblici 3, 4 usmeni III 01.10.2019. 13:00 12
Seminar iz Muzičkih oblika 1,2 izborni IV 01.10.2019. 14:00 12

Ažurirano: 16.09.2019.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Nјegoš – Osnovna škola “Nјegoš”, Pantalejska 60

Izvođačke umetnosti
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Psihologija umetnosti 1, 2 I, IV 16.09.2019. 10:30 LD
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 pismeni I 17.09.2019. 09:00 12
Italijanski jezik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – Solo pevanje I, II, III, IV 18.09.2019. 13:00 2
Pedagogija 1, 2 I, IV 19.09.2019. 10:00 LD
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 usmeni I 20.09.2019. 09:00 2
Engleski jezik 1, 2 pismeni I 23.09.2019. 09:00 LD
Engleski jezik 3, 4 pismeni II 23.09.2019. 09:00 LD
Digitalna obrada zvuka 1,2 izborni – Udaralјke IV 23.09.2019. 13:30 12
Čitanje s lista 1, 2, 3, 4, 5, 6 – Gitara I, II, III 24.09.2019. 13:00 8
Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 I 24.09.2019. 10:00 LD
Analiza muzičkog dela 1, 2 pismeni II 24.09.2019. 09:00 12
Analiza muzičkog dela 3, 4 pismeni III 24.09.2019. 09:00 12
Analiza muzičkog dela 5, 6 pismeni IV 24.09.2019. 09:00 12
Analiza muzičkog dela 1, 2 usmeni II 24.09.2019. 12:00 12
Analiza muzičkog dela 3, 4 usmeni III 24.09.2019. 12:00 12
Analiza muzičkog dela 5, 6 usmeni IV 24.09.2019. 12:00 12
Hor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 I, II, III, IV 24.09.2019. 13:00 2
Rad sa ansamblom 1, 2 III, IV 24.09.2019. 13:00 2
Istorija muzike 1, 2 I 25.09.2019. 09:30 LD
Istorija muzike 3, 4 II 25.09.2019. 09:30 LD
Istorija muzike 5, 6, apsolventi III 25.09.2019. 09:30 LD
Kontrapunkt 1, 2 pismeni I 25.09.2019. 09:00 12
Kontrapunkt 1, 2 usmeni I 25.09.2019. 13:00 12
Orkestarske deonice 1, 2 – Gudači I 26.09.2019. 11:00 3
Orkestarske deonice 3, 4 – Gudači II 26.09.2019. 11:00 3
Orkestarske deonice 5, 6 – Gudači III 26.09.2019. 11:00 3
Orkestarske deonice 7, 8 – Gudači IV 26.09.2019. 11:00 3
Orkestarske deonice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – Duvači I, II, III, IV 26.09.2019. 12:00 LD
Korepeticija i čitanje s lista 1, 2 – Klavir I 26.09.2019. 10:00 14
Korepeticija i čitanje s lista 3, 4, 5, 6, 7, 8 – Klavir II, III, IV 26.09.2019. 10:00 14
Poznavanje literature i izvođaštva 3, 4 – Gudači II 27.09.2019. 13:00 7
Metodika nastave solo pevanja 1, 2, 3, 4 III, IV 27.09.2019. 12:00 13
Poznavanje literature i izvođaštva 1, 2, 3, 4, 5, 6 – Klavir II, III, IV 27.09.2019. 12:00 3
Metodika nastave harmonike 1, 2, 3, 4 III, IV 27.09.2019. 11:00 8
Poznavanje literature i izvođaštva 1, 2 – Harmonika II 27.09.2019. 12:00 8
Engleski jezik 1, 2, 3, 4 usmeni I, II 27.09.2019. 09:00 Nјegoš
Etnomuzikologija 1, 2, apsolventi IV 27.09.2019. 10:00 12
Klavir 1, 2, 3, 4 – Solo pevanje, Harmonika I II 30.09.2019. 10:00 6
Klavir 5, 6, 7, 8 – Solo pevanje, Harmonika III, IV 30.09.2019. 10:00 6
Poznavanje literature i izvođaštva 1, 2, 3, 4 – Duvači I, II 30.09.2019. 12:00 LD
Metodika nastave glavnog predmeta 1, 2, 3, 4 – Duvači III, IV 30.09.2019. 13:00 LD
Metodika nastave klavira 1, 2 III 30.09.2019. 11:00 14
Metodika nastave klavira 3, 4 IV 30.09.2019. 12:00 7
Metodika nastave gitare 1, 2 IV 30.09.2019. 12:00 8
Poznavanje literature i izvođaštva 1, 2 – Gitara II 30.09.2019. 13:00 8
Poznavanje literature i izvođaštva 3, 4 – Gitara III 30.09.2019. 13:00 8
Solfeđo 1, 2 pismeni I 01.10.2019. 11:00 3
Solfeđo 3, 4 pismeni II 01.10.2019. 10:00 3
Solfeđo 5, 6 pismeni III 01.10.2019. 10:30 3
Solfeđo 7, 8 – Solo pevanje pismeni IV 01.10.2019. 10:30 3
Solfeđo 1, 2 usmeni I 01.10.2019. 11:30 12
Solfeđo 3, 4 usmeni II 01.10.2019. 10:30 12
Solfeđo 5, 6 usmeni III 01.10.2019. 11:00 12
Solfeđo 7, 8 – Solo pevanje IV 01.10.2019. 11:00 12
Metodika nastave glavnog predmeta 3, 4 – Gudači IV 01.10.2019. 10:00 7
Metodika nastave glavnog predmeta 1, 2- Gudači III 01.10.2019. 10:00 7

Ažurirano: 16.09.2019.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Nјegoš – Osnovna škola “Nјegoš”, Pantalejska 60

SKC – Studentski kulturni centar, Šumatovačka bb

Slikarstvo
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Psihologija umetnosti 1, 2 I, II 16.09.2019. 10:30 LD
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 III 19.09.2019. 12:00 Nјegoš
Pedagogija 1, 2 II 19.09.2019. 10:00 LD
Engleski jezik 1, 2 pismeni I 23.09.2019. 09:00 LD
Engleski jezik 3, 4 pismeni II 23.09.2019. 09:00 LD
Engleski jezik 1, 2, 3, 4 usmeni I, II 27.09.2019. 09:00 Nјegoš
Istorija umetnosti 1, 2 I 01.10.2019. 09:00 LD
Istorija umetnosti 3, 4 II 01.10.2019. 09:00 LD
Istorija umetnosti 5, 6 III 01.10.2019. 09:00 LD
Istorija umetnosti 7, 8 IV 25.09.2019 13:00 LD

Ažurirano: 16.09.2019.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Nјegoš – Osnovna škola “Nјegoš”, Pantalejska 60

Grafički dizajn
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Psihologija umetnosti 1, 2 I, II 16.09.2019. 10:30 LD
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 III 19.09.2019. 12:00 Nјegoš
Pedagogija 1, 2 II 19.09.2019. 10:00 LD
Engleski jezik 1, 2 pismeni I 23.09.2019. 09:00 LD
Engleski jezik 3, 4 pismeni II 23.09.2019. 09:00 LD
Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 I, II 24.09.2019. 10:00 LD
Engleski jezik 1, 2, 3, 4 usmeni I, II 27.09.2019. 09:00 Nјegoš
Istorija umetnosti 1, 2 I 01.10.2019. 09:00 LD
Istorija umetnosti 3, 4 II 01.10.2019. 09:00 LD
Istorija umetnosti 5, 6 III 01.10.2019. 09:00 LD
Istorija umetnosti 7, 8 IV 25.09.2019 13:00 LD

Ažurirano: 16.09.2019.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Nјegoš – Osnovna škola “Nјegoš”, Pantalejska 60

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Muzička teorija
PREDMET GOD. DATUM VREME MESTO
Praktična metodika nastave muzičke kult. 1, 2 I 17.09.2019. 10:00 LD
Metodologija naučnog rada I 17.09.2019. 10:00 LD
Praktična metodika nastave solfeđa 1, 2 I 19.09.2019. 11:00 3
Aranžiranje 1, 2 izborni I 20.09.2019. 10:00 LD
Kompozicija 1, 2 izborni I 23.09.2019. 14:00 12
Analiza muzičkih stilova 1, 2 I 23.09.2019. 14:00 12
Estetika 1, 2 I 24.09.2019. 14:00 LD
Metodika nastave teorijskih predmeta 1, 2 I 27.09.2019. 14:00 12

Ažurirano: 16.09.2019.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Izvođačke umetnosti
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Analiza muzičkih stilova 1, 2 I 23.09.2019. 14:00 12
Osnovi dirigovanja 1, 2 izborni I 24.09.2019. 13:00 2
Estetika 1, 2 I 24.09.2019. 14:00 LD
Korepeticija 1, 2 I 26.09.2019. 10:00 14
Metodika nastave solo pevanja 1, 2 I 27.09.2019. 12:00 13
Metodika nastave klavira 1, 2 I 27.09.2019. 11:00 14
Metodika nastave duvačkih instrumen. 1, 2 I 30.09.2019. 13:00 LD
Metodika nastave gitare 1, 2 I 30.09.2019. 12:00 8
Metodika nastave gudačkih instrumen. 1, 2 Violina, Viola I 01.10.2019. 10:00 7

Ažurirano: 16.09.2019.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

SKC – Studentski kulturni centar, Šumatovačka bb


 

Slikarstvo
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Nacionalna istorija umetnosti 20.veka 1, 2 I 25.09.2019 13:00 LD
Likovna poetika 20.veka 1, 2 I 25.09.2019 13:00 LD
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 I 19.09.2019. 12:00 Nјegoš
Estetika 1, 2 I 24.09.2019. 14:00 LD

Ažurirano: 16.09.2019.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Nјegoš – Osnovna škola “Nјegoš”, Pantalejska 60

Vožd – Osnovna škola ” Vožd Karađorđe “, Voždova 29

Grafički dizajn
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Likovna poetika 20.veka 1, 2 I 25.09.2019 13:00 LD
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 I 19.09.2019. 12:00 Nјegoš

Ažurirano: 16.09.2019.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Nјegoš – Osnovna škola “Nјegoš”, Pantalejska 60

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Muzička teorija i pedagogija
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Vokalna literatura 3, 4 IV 01.10.2019. 14:00 12
Osnovi orkestracije 3, 4 IV 01.10.2019. 15:00 12
Seminar iz Vokalne literature 1, 2 izborni IV 01.10.2019. 15:00 12
Digitalna obrada zvuka 1, 2 izborni IV 01.10.2019. 15:00 12
Solfeđo 1, 2 pismeni I 02.10.2019. 09:00 12
Solfeđo 1, 2 usmeni I 02.10.2019. 11:00 12
Solfeđo 3, 4 pismeni II 02.10.2019. 09:00 12
Solfeđo 3, 4 usmeni II 02.10.2019. 11:00 12
Solfeđo 5, 6 pismeni III 02.10.2019. 09:00 12
Solfeđo 5, 6 usmeni III 02.10.2019. 11:00 12
Solfeđo – apsolventi pismeni IV 02.10.2019. 09:00 12
Solfeđo – apsolventi usmeni IV 02.10.2019. 11:00 12
Metodika nastave solfeđa 1, 2 III 02.10.2019. 12:30 12
Metodika nastave solfeđa 3, 4 izborni IV 02.10.2019. 12:30 12
Osnovi orkestracije 1, 2 III 03.10.2019. 10:00 LD
Vokalna literatura 1, 2 III 03.10.2019. 10:00 LD
Analiza muzičkih stilova 1, 2 IV 03.10.2019. 10:00 LD
Horsko dirigovanje 3, 4 II 03.10.2019. 13:00 12
Italijanski jezik 1, 2, 3, 4 I, II 03.10.2019. 11:00 2
Poznavanje muzičkih instrumenta 1, 2 II 04.10.2019. 10:00 SKC
Sviranje horskih partitura 1, 2, 3, 4 I, II 04.10.2019. 10:00 SKC
Engleski jezik 1, 2 pismeni I 07.10.2019. 11:30 LD
Engleski jezik 3, 4 pismeni II 07.10.2019. 11:30 LD
Metodika nastave muzičke kulture 1, 2 III 07.10.2019. 08:30 LD
Metodika nastave muzičke kulture 3, 4 izborni IV 07.10.2019. 08:30 LD
Harmonija sa harmonskom analizom 5, 6, apsolventi usmeni III 07.10.2019. 14:00 12
Seminar iz Harmonije sa harmonskom analizom 1,2 izborni IV 07.10.2019. 14:00 12
Kontrapunkt 1, 2 pismeni I 07.10.2019. 09:00 3
Kontrapunkt 3, 4 pismeni II 07.10.2019. 09:00 3
Kontrapunkt 1, 2, 3, 4 usmeni I, II 07.10.2019. 13:00 3
Seminar iz Kontrapunkta izborni 1, 2 IV 07.10.2019. 13:00 3
Istorija muzike 1, 2 I 08.10.2019. 11:30 LD
Istorija muzike 3, 4 II 08.10.2019. 11:30 LD
Istorija muzike 5, 6, apsolventi III 08.10.2019. 11:30 LD
Etnomuzikologija 1, 2, apsolventi IV 08.10.2019. 11:30 12
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 pismeni I 09.10.2019. 09:00 2
Harmonija sa harmonskom analizom 3, 4 pismeni II 09.10.2019. 09:00 2
Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 I 09.10.2019. 10:00 LD
Klavir 1, 2, 3, 4 I, II 10.10.2019. 14:00 6
Klavir 5, 6, 7, 8, apsolventi III, IV 10.10.2019. 14:00 6
Harmonija sa harmon. analizom 1, 2, 3, 4 usmeni I, II 11.10.2019. 09:00 2
Muzički oblici 1, 2 pismeni II 11.10.2019. 09:00 12
Muzički oblici 3, 4 pismeni III 11.10.2019. 09:00 12
Muzički oblici 1, 2 usmeni II 11.10.2019. 13:00 12
Muzički oblici 3, 4 usmeni III 11.10.2019. 13:00 12
Seminar iz Muzičkih oblika 1,2 izborni IV 11.10.2019. 14:00 12
Engleski jezik 1, 2, 3, 4 usmeni I, II 12.10.2019. 09:00 LD

Ažurirano: 16.09.2019.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Nјegoš – Osnovna škola “Nјegoš”, Pantalejska 60

Izvođačke umetnosti
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Poznavanje literature i izvođaštva 1, 2 klavir II 01.10.2019. 11:00 14
Italijanski jezik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – Solo pevanje I, II, III, IV 03.10.2019. 11:00 2
Engleski jezik 1, 2 pismeni I 07.10.2019. 11:30 LD
Engleski jezik 3, 4 pismeni II 07.10.2019. 11:30 LD
Metodika nastave muzičke kulture 1, 2 II 07.10.2019. 08:30 LD
Korepeticija i čitanje s lista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – Klavir I, II, III, IV 07.10.2019. 09:00 7
Kontrapunkt 1, 2 pismeni I 07.10.2019. 09:00 3
Kontrapunkt 1, 2 usmeni I 07.10.2019. 13:00 3
Istorija muzike 1, 2 I 08.10.2019. 11:30 LD
Istorija muzike 3, 4 II 08.10.2019. 11:30 LD
Istorija muzike 5, 6, apsolventi III 08.10.2019. 11:30 LD
Etnomuzikologija 1, 2, apsolventi IV 08.10.2019. 11:30 12
Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 I 09.10.2019. 10:00 LD
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 pismeni I 09.10.2019. 09:00 2
Analiza muzičkog dela 1, 2 pismeni II 09.10.2019. 09:00 12
Analiza muzičkog dela 3, 4 pismeni III 09.10.2019. 09:00 12
Analiza muzičkog dela 5, 6 pismeni IV 09.10.2019. 09:00 12
Analiza muzičkog dela 1, 2 usmeni II 09.10.2019. 11:00 12
Analiza muzičkog dela 3, 4 usmeni III 09.10.2019. 11:00 12
Analiza muzičkog dela 5, 6 usmeni IV 09.10.2019. 11:00 12
Orkestarske deonice 5, 6 – Gudači III 10.10.2019. 11:00 3
Klavir 1, 2, 3, 4 – Solo pevanje, Harmonika I, II 10.10.2019. 14:00 6
Klavir 5, 6, 7, 8 – Solo pevanje, Harmonika III, IV 10.10.2019. 14:00 6
Solfeđo 1, 2 pismeni I 10.10.2019. 13:00 2
Solfeđo 3, 4 pismeni II 10.10.2019. 13:00 2
Solfeđo 5, 6 pismeni III 10.10.2019. 13:00 2
Solfeđo 7, 8 – Solo pevanje pismeni IV 10.10.2019. 13:00 2
Solfeđo 1, 2 usmeni I 10.10.2019. 14:00 12
Solfeđo 3, 4 usmeni II 10.10.2019. 14:00 12
Solfeđo 5, 6 usmeni III 10.10.2019. 14:00 12
Solfeđo 7, 8 – Solo pevanje IV 10.10.2019. 14:00 12
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 usmeni I 11.10.2019. 09:00 2
Engleski jezik 1, 2, 3, 4 usmeni I, II 12.10.2019. 09:00 LD

Ažurirano: 16.09.2019.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Nјegoš – Osnovna škola “Nјegoš”, Pantalejska 60

SKC – Studentski kulturni centar, Šumatovačka bb

Slikarstvo
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Engleski jezik 1, 2 pismeni I 07.10.2019. 11:30 LD
Engleski jezik 3, 4 pismeni II 07.10.2019. 11:30 LD
Pedagogija 1, 2 II 08.10.2019. 18:30 LD
Istorija umetnosti 1, 2 I 11.10.2019. 13:30 LD
Istorija umetnosti 3, 4 II 11.10.2019. 13:30 LD
Istorija umetnosti 5, 6 III 11.10.2019. 13:30 LD
Engleski jezik 1, 2, 3, 4 usmeni I, II 12.10.2019. 09:00 LD

Ažurirano: 16.09.2019.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Nјegoš – Osnovna škola “Nјegoš”, Pantalejska 60

Grafički dizajn
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Engleski jezik 1, 2 pismeni I 07.10.2019. 11:30 LD
Engleski jezik 3, 4 pismeni II 07.10.2019. 11:30 LD
Istorija umetnosti 1, 2 I 11.10.2019. 13:30 LD
Istorija umetnosti 3, 4 II 11.10.2019. 13:30 LD
Istorija umetnosti 5, 6 III 11.10.2019. 13:30 LD
Engleski jezik 1, 2, 3, 4 usmeni I, II 12.10.2019. 09:00 LD

Ažurirano: 16.09.2019.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Nјegoš – Osnovna škola “Nјegoš”, Pantalejska 60

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Muzička teorija
PREDMET GOD. DATUM VREME MESTO
Kompozicija 1, 2 izborni I 01.10.2019. 15:00 12
Analiza muzičkih stilova 1, 2 I 01.10.2019. 15:00 12
Metodologija naučnog rada I 07.10.2019. 08:30 LD
Estetika 1, 2 I 09.10.2019. 12:00 LD

Ažurirano: 16.09.2019.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Izvođačke umetnosti
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Metodika nastave klavira 1, 2 I 03.10.2019. 11:00 14
Korepeticija 1, 2 I 07.10.2019. 09:00 7
Estetika 1, 2 I 09.10.2019. 12:00 LD

Ažurirano: 16.09.2019.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

SKC – Studentski kulturni centar, Šumatovačka bb


 

Slikarstvo
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO
Estetika 1, 2 I 09.10.2019. 12:00 LD
Nacionalna istorija umetnosti 20.veka 1, 2 I / / LD
Likovna poetika 20.veka 1, 2 I / / LD

Ažurirano: 16.09.2019.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Nјegoš – Osnovna škola “Nјegoš”, Pantalejska 60

Vožd – Osnovna škola ” Vožd Karađorđe “, Voždova 29

Grafički dizajn
PREDMET GODINA DATUM VREME MESTO

Ažurirano: 16.09.2019.

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Nјegoš – Osnovna škola “Nјegoš”, Pantalejska 60