ISPITNI ROKOVI

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Muzička teorija
Naziv predmeta Godina Datum Vreme Mesto
Kontrapunkt 1, 2 pismeni I 22.01.2024. 10:00 – 13:00 LD
Kontrapunkt 3, 4 pismeni II 22.01.2024. 10:00 – 13:00 LD
Vokalna literatura 1, 2

(Prof. Ana Kazimić)

III 22.01.2024. 13:00 12
Vokalna literatura 3, 4

(Prof. Ana Kazimić)

IV 22.01.2024. 14:00 12
Seminar iz Vokalne literature 1, 2 izborni

(Prof. Ana Kazimić)

IV 22.01.2024. 15:00 12
Horsko dirigovanje 1, 2 I 23.01.2024. 11:00

 

12

 

Rad sa ansamblom 1,2 , izborni IV 23.01.2024. 12:00 12
Horsko dirigovanje 3, 4 II 24.01.2024. 11:00 12
Horsko dirigovanje 5, 6 , izborni III 24.01.2024. 12:00 12
Solfeđo 1, 2 pismeni

 

 

 

I 25.01.2024. 10:00

 

12
Solfeđo 5, 6 pismeni III 25.01.2024. 10:30 12
Solfeđo 1, 2 usmeni

(Prof. S. Kodela)

I 25.01.2024. 11:00 12
Solfeđo 5, 6 usmeni

(Prof. S. Kodela)

III 25.01.2024. 11:00 12
Sviranje horskih partitura 1, 2, 3, 4 I

 II

26.01.2024.

26.01.2024.

10:00

12.00

SKC

SKC

Sviranje partitura 1,  izborni III 26.01.2024. 14:00 SKC
Osnovi orkestracije   1, 2 (Prof. Dragan Tomić) III 26.01.2024. 09:00 LD
Osnovi orkestracije   3, 4 (Prof. Dragan Tomić) IV 26.01.2024. 10:00 LD
Vokalna literatura 3, 4, 1, 2 (Prof. Dragan Tomić) IV, III 26.01.2024. 11:00 LD
Seminar iz Vokalne literature 1, 2, izborni

(Prof. Dragan Tomić)  

IV 26.01.2024. 11:00 LD
Analiza muzičkih stilova 1, 2, izborni

(Prof. Dragan Tomić)

IV 26.01.2024. 11:00 LD
Pedagogija 1, 2 I 27.01.2024. 11:00 LD

 

Poznavanje muzičkih instrumenta 1, 2 II 29.01.2024. 11:00 12
Analiza muzičkih stilova 1, 2, izborni

(Prof. Aleksandar Sedlar)

IV 29.01.2024. 12:00 12
Osnovi orkestracije  1, 2, 3, 4

(Prof. Aleksandar Sedlar)

III, IV 29.01.2024. 13:00 12
Vokalna literatura 1, 2, 3, 4

(Prof. Aleksandar Sedlar)

 III, IV 29.01.2024. 13:00 12
Digitalna obrada zvuka 1,2,  izborni IV 29.01.2024. 13:00 12
Seminar iz Vokalne literature 1, 2, izborni

(Prof. Aleksandar Sedlar)

IV 29.01.2024. 13:00 12
Kontrapunkt 1, 2, 3, 4  usmeni I

 II

30.01.2024.

30.01.2024.

 

 

10:00

11:30

2

2

Seminar iz Kontrapunkta 1, 2,  izborni IV 30.01.2024. 12:00 2
Metodika nastave muzičke kulture 1, 2 III 01.02.2024. 09:00 3
Metodika nastave muzičke kulture 3, 4, izborni IV 01.02.2024. 09:00 3
Italijanski jezik 1, 2, 3, 4 I, II 30.01.2024. 10:00 12
Harmonija sa harm. analizom 1, 2 pismeni I 31.01.2024. 09:00 – 12:00 LD
Harmonija sa harm. analizom 3, 4 pismeni II 31.01.2024. 12:15 – 15:15 LD
Etnomuzikologija 1, 2 IV 31.01.2024. 10:00 12
Estetika muzike 1, 2  izborni  Prof. Mladen Marković IV 31.01.2024. 10:00 12
Solfeđo 3 , 4 pismeni (Prof. Igor N.) II 02.02.2024. 09:30 12
Solfeđo 3, 4 usmeni  (Prof. Igor N.) II 02.02.2024. 10:30 12
Metodika nastave solfeđa 1, 2 III 02.02.2024. 12:00 12
Metodika nastave solfeđa 3, 4, izborni IV 02.02.2024. 14:00 12
Seminar Metodika nastave solfeđa 1,  izborni IV 02.02.2024. 14:00 12
Engleski jezik 1 pismeni

Engleski jezik 2 pismeni

 

I

I

02.02.2024.

02.02.2024.

 

 12:00
12:00
LD

LD

 

Engleski jezik 3 pismeni

Engleski jezik 4 pismeni

 

II

II

 

03.02.2024.

03.02.2024.

 

 09:00
09:00
Dekanat

12

 

Muzički oblici 1, 2 pismeni II 05.02.2024. 10:00 12
Muzički oblici 3, 4 pismeni III 05.02.2024. 13:00 12
Muzički oblici 1, 2 usmeni II 07.02.2024. 10:00 12
Muzički oblici 3, 4 usmeni III 07.02.2024. 12:00 12
Seminar iz Muzičkih oblika 1, 2,  izborni IV 07.02.2024. 13:00 12
Psihologija umetnosti 1, 2 I 07.02.2024. 12:00 LD
Hor 1, 2 I 08.02.2024. 11:00 2
Hor 3, 4, 5, 6 II

III

08.02.2024.

08.02.2024.

12:00

13:00

2

2

Hor 7, 8 IV 08.02.2024. 13:00 2
Harmonija sa harmonskom analizom  1, 2  usmeni

(Prof. Nataša Nagorni Petrov)

I 09.02.2024. 10:00 12
Harmonija sa harmonskom analizom 3, 4 usmeni

(Prof. Nataša Nagorni Petrov)

II 09.02.2024. 11:00 12
Harmonija sa harm. analizom 5, 6  usmeni

(Prof. Marko Milenković)

III 09.02.2024. 10:00 2
Seminar iz Harmonije sa harm. analizom 1, 2,  izborni IV 09.02.2024. 12:00 2
Klavir 1, 2, 3, 4 I

 II

10.02.2024.

10.02.2024.

10:00

10:00

6

6

Klavir 5, 6, 7, 8, apsolventi III

 IV

10.02.2024.

10.02.2024.

11:00

11:00

6

6

Istorija muzike 1, 2 I 12.02.2024. 09:00 LD
Istorija muzike 3, 4 II 14.02.2024. 09:00 LD
Istorija muzike 5, 6, apsolventi III 14.02.2024. 10:00 LD
Sociologija kulture i umetnosti 1, 2   I, IV 14.02.2024. 14:00 dekanat

12

LD – Likovni Departman (Umetnička škola Niš, Prvomajska 6)

Izvođačke umetnosti
Naziv predmeta Godina Datum Vreme Mesto
Kamerna muzika 1, 3                            I, II, 22.01.2024. 10:00 6
Kamerna muzika 5, 7                            III, IV 23.01.2024. 10:00 6
Glavni predmet – Harmonika 1, 3, 5 I, II, III 24.01.2024. 10:30 6
Glavni predmet – Violina 1, 3, 5 I, II, III 24.01.2024. 14:00 6
Glavni predmet – Viola,Violončelo, Kontrabas  1,3,5 I, II, III 25.01.2024. 14:00 6
Čitanje s lista 1, 2, 3, 4, 5, 6  – Harmonika II, III, IV 25.01.2024. 12:00 2
Metodika nastave harmonike 1, 2, 3, 4 III, IV 25.01.2024. 13:00 2
Glavni predmet – Klavir 1, 3, 5 I, II, III 25.01.2024. 10:00 6
Glavni predmet – Klavir 1, 3, 5 I, II, III 26.01.2024. 10:00 6
Metodika nastave gudačkih instrumenata  1, 2 III 26.01.2024. 12:00 7
Metodika nastave gudačkih instrumenata  3, 4 IV 26.01.2024. 12:00 7
Orkestarske deonice 1, 2 – Gudači I 26.01.2024. 11:00 2
Orkestarske deonice 3, 4 – Gudači II 26.01.2024. 12:00 2
Orkestarske deonice 5, 6 – Gudači III 26.01.2024. 13:00 2
Orkestarske deonice 7, 8 – Gudači IV 26.01.2024. 14:00 2
Korepeticija i čitanje s lista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – Klavir I

II

III

IV

27.01.2024.

27.01.2024.

27.01.2024.

27.01.2024.

09:00

10:00

11:00

12:00

14

14

14

14

Pedagogija 1,2 I 27.01.2024. 11:00 LD
Glavni predmet – Flauta, Klarinet, Horna 1, 3, 5 I, II, III 29.01.2024. 10:00 6
Glavni predmet – Solo pevanje 1, 3, 5 I, II, III 29.01.2024. 15:00 6
Metodika nastave solo pevanja 1, 2, 3, 4 III, IV 29.01.2024. 13:00 13
Poznavanje liter. i izvođaštva 1,2,3,4 – Klavir II

III

29.01.2024.

29.01.2024.

11:00

12:00

14

14

Istorija i teorija pijanizma 1, 2 – Klavir IV 29.01.2024. 13:00 14
Analiza muzičkih stilova 1, 2 izborni IV 29.01.2024. 12:00 12
Digitalna obrada zvuka 1, 2 izborni – Udaraljke IV 29.01.2024. 13:00 12
Čitanje s lista – Gitara 1, 2, 3, 4 II

III

29.01.2024.

29.01.2024.

10:00

10:30

2

2

Čitanje s lista – Gitara 5, 6 IV 29.01.2024. 12:00 10
Glavni predmet – Gitara 1, 3, 5                     I, II, III 30.01.2024. 12:00 6
Italijanski jezik 1, 2

Italijanski jezik 3, 4

Italijanski jezik  5, 6, 7, 8 – Solo pevanje

I

II

III, IV

30.01.2024.

30.01.2024.

30.01.2024.

10:00

10:00

10:00

12

12

12

Metodika nastave duvačkih instrumenata 1, 2, 3, 4 III, IV 30.01.2024. 14:00 2
Metodika nastave gitare 1, 2, 3, 4 III, IV 31.01.2024. 12:00 3
Etnomuzikologija 1, 2 IV 31.01.2024. 10:00 12
Estetika muzike 1, 2 izborni Prof. Mladen Marković IV 31.01.2024. 10:00 12
Orkestar 1, 3, 5, 7 – Duvači, Gudači i Udaraljke I

II

III

IV

31.01.2024.

31.01.2024.

31.01.2024.

31.01.2024.

11:00

12:00

13:00

14:00

6

6

6

6

Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 pismeni I 31.01.2024. 12:15-15:15 LD
Gluma  1 I 31.01.2024. 12:00 13
Gluma  3 II 31.01.2024. 14:00 13
Operski studio 1, 3 III, IV 31.01.2024. 16:00 13
Metodika nastave klavira 3, 4 IV 31.01.2024. 13:00 14
Solfeđo 1, 2, pismeni – gudači, duvači, udaraljke   I 01.02.2024. 08:00-08:30 12
Solfeđo 1, 2, pismeni – klavir, harmonika, gitara, solo pevanje I 01.02.2024. 08:30-09:00 12
Solfeđo 3, 4, pismeni  – klavir, harmonika, gitara, solo pevanje II 01.02.2024. 09:00-09:30 12
Solfeđo 3, 4, pismeni – gudači, duvači, udaraljke      II 01.02.2024. 09:30-10:00 12
Solfeđo 5, 6, pismeni – klavir, harmonika, gitara, solo pevanje   III 01.02.2024. 10:00-10:30 12
Solfeđo 5, 6, pismeni – gudači, duvači III 01.02.2024. 10:30-11:00 12
Solfeđo 7, 8, pismeni – solo pevanje   IV 01.02.2024. 10:30-11:00 12
Solfeđo 1, 2   usmeni I 01.02.2024. 12:00 12
Solfeđo 3, 4   usmeni II 01.02.2024. 14:00 12
Solfeđo 5, 6   usmeni III 01.02.2024. 15:30 12
Solfeđo 7, 8   usmeni IV 01.02.2024. 15:30 12
Engleski jezik 1 pismeni

Engleski jezik 2 pismeni

 

I

I

 

02.02.2024.

02.02.2024.

 

 09:00
12:00
LD

LD

Engleski jezik 3 pismeni

Engleski jezik 4 pismeni

 

II

II

 

03.02.2024.

03.02.2024.

 

 09:00
09:00
Dekanat

12

 

Analiza muzičkog dela 1, 2 pismeni II 05.02.2024. 09:00 LD
Analiza muzičkog dela 3, 4 pismeni III

 

05.02.2024. 11:00 LD
Analiza muzičkog dela 5, 6 pismeni  IV 05.02.2024. 13:00 LD
Orkestarske deonice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – Duvači I

II

III

IV

06.02.2024.

06.02.2024.

06.02.2024.

06.02.2024.

10:00

11:00

12:00

13:00

6

6

6

6

Metodika nastave klavira 1, 2 III

 

06.02.2024.

 

13:00

 

14

 

Psihologija umetnosti 1, 2 I 07.02.2024. 13:30 LD
Hor 3, 4, 5, 6 II

III

07.02.2024.

07.02.2024.

11:00

12:00

2

2

Hor 1, 2 I 08.02.2024. 11:00 2
Analiza muzičkog dela 1, 2 (usmeni) II 08.02.2024. 09:00 12
Analiza muzičkog dela 3, 4 (usmeni) III 08.02.2024. 11:00 12
Analiza muzičkog dela 5, 6 (usmeni) IV 08.02.2024. 13:30 12
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 (usmeni) I 09.02.2024. 09:00 2
Metodika nastave udaraljki 1, 2, 3, 4 III, IV 09.02.2024. 14:00 Njegoš
Glavni predmet – Udaraljke  1, 3, 5 I, II, III 10.02.2024. 13:00 Njegoš
Klavir 1, 2, 3, 4 – Solo pevanje, Harmonika I

II

10.02.2024.

10.02.2024.

10:00

10:00

6

6

Klavir 5, 6, 7, 8 – Solo pevanje, Harmonika III

IV

10.02.2024.

10.02.2024.

11:00

11:00

6

6

Istorija muzike 1, 2– klavir, solo pevanje, harmonika, udaraljke I 12.02.2024. 10:00 LD
Istorija muzike 1, 2 – gudači, duvači , gitara I 12.02.2024. 11:00 LD
Istorija muzike 3, 4– klavir, solo pevanje, harmonika II 13.02.2024. 09:00 LD
Istorija muzike 3, 4 – gudači, duvači , gitara, udaraljke II 13.02.2024. 09:30 LD
Istorija muzike 5, 6, apsolventi– klavir, solo pevanje, harmonika III 13.02.2024. 10:00 LD
Istorija muzike 5, 6, apsolventi– gudači, duvači, gitara III 13.02.2024. 10:30 LD
Estetika muzike 1 – Udaraljke II 14.02.2024. 11:00 LD
Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 I, IV 14.02.2024. 11:30 dekanat 12

 

 

 

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Njegoš – Osnovna škola “Njegoš”, Pantalejska 60

Slikarstvo
Naziv predmeta Godina Datum Vreme Mesto
Slikanje – studija 1 II 22.01.2024. 10:00 sala
Slikanje 3 III 22.01.2024. 11:00 sala
Slikanje 5 IV 22.01.2024. 12:00 sala
Crtež malog formata 1 – izborni I 22.01.2024. 10:00 sala
Crtanje – studija 1 I 23.01.2024. 10:00 sala
Crtanje 3 III 23.01.2024. 11:00 sala
Crtanje  5 IV 23.01.2024. 12:00 sala
Grafički dizajn osnove 1- izborni I 23.01.2024. 13:00 Elektronski

Fakultet

Kaligrafija 1 izborni III 24.01.2024. 13:00 Njegoš
Slikarska tehnologija 1, 2 I 24.01.2024. 10:00 LD
Slikarska tehnologija 3, 4 II 24.01.2024. 11:00 LD
Slikarska tehnologija 1, 2 izborni III, IV 24.01.2024. 12:00 LD
Grafika 1 I 25.01.2024. 10:00 Njegoš
Grafika 3 II 25.01.2024. 11:00 Njegoš
Grafika 5 III 25.01.2024. 12:00 Njegoš
Grafika sa tehnologijom 1, izborni IV 25.01.2024. 13:00 Njegoš
Zidno slikarstvo 1 IV 26.01.2024. 13:00 Njegoš
Pedagogija 1, 2 II 27.01.2024. 11:00 LD
Plastična anatomija 1, 2 I 30.01.2024. 11:00 LD
Plastična anatomija 3, 4 II 30.01.2024. 13:00 LD
Anatomija umetnosti 1, 2 izborni III, IV 30.01.2024. 14:00 LD
Večernji akt 1 II 31.01.2024. 12:00 LD
Engleski jezik 1 pismeni

Engleski jezik 2 pismeni

I

I

02.02.2024.

02.02.2024.

  LD

LD

Engleski jezik  3 pismeni

Engleski jezik  4 pismeni

II

II

03.02.2024.

03.02.2024.

  Dekanat

12

Psihologija umetnosti 1, 2 I 07.02.2024. 10:00 LD
Istorija umetnosti 3, 4    II 08.02.2024. 14:00 LD
Istorija umetnosti 7, 8     IV 08.02.2024. 11:00 LD
Istorija umetnosti 1, 2     I 09.02.2024. 11:00 LD
Istorija umetnosti 5, 6    III 09.02.2024. 12:00 LD
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 III 12.02.2024. 10:30 12

 

 

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Njegoš – Osnovna škola “Njegoš”, Pantalejska 60

Grafički dizajn
Naziv predmeta Godina Datum Vreme Mesto
Crtanje 1 I 22.01.2024. 11:00 OŠ Vožd
Slikanje 1 II 22.01.2024. 12:00 OŠ Vožd
Plakat  1 III 22.01.2024. 12:00 OŠ Vožd
Plakat  3 IV 22.01.2024. 13:00 OŠ Vožd
Forma i oblikovanje knjige 1 I 22.01.2024. 14:00 OŠ Vožd
Grafička komunikacija 1 III 23.01.2024. 10:00 OŠ Vožd
Grafička komunikacija 3 IV 23.01.2024. 11:00 Elektronski

Fakultet

Grafika knjige 1 – izborni II 23.01.2024. 13:00 Elektronski

Fakultet

Grafički dizajn osnove 1 – izborni II 23.01.2024. 13:00 Elektronski

Fakultet

Prostorna grafika 1 III 24.01.2024. 10:00 Elektronski

Fakultet

Prostorna grafika 3 IV 24.01.2024. 11:00 Elektronski

Fakultet

Računarski alati u grafičkom oblikovanju knjige 1 I 24.01.2024. 12:00 Elektronski

Fakultet

Pismo osnove 1 I 24.01.2024. 11:00 Njegoš
Pismo osnove 3 II 24.01.2024. 12:00 Njegoš
Kaligrafija 1 izborni III 24.01.2024. 13:00 Njegoš
Grafika sa tehnologijom 1 izborni IV 25.01.2024. 13:00 Njegoš
Fotografija 1 I 25.01.2024. 11:30 Njegoš
Fotografija 3 II 25.01.2024. 11:00 Njegoš
Grafika osnove 1 I 26.01.2024. 10:00 Njegoš
Grafika osnove 3 II 26.01.2024. 11:00 Njegoš
Savremene grafičke tehnike 1 izborni III 26.01.2024. 12:00 Njegoš
Pedagogija 1, 2 II 27.01.2024. 11:00 LD
Pismo 1 III 29.01.2024. 09:00 OŠ Vožd
Pismo 3 IV 29.01.2024. 10:00 OŠ Vožd
Tipografija 1 II 29.01.2024. 12:00 OŠ Vožd
Anatomija umetnosti  1 izborni III 30.01.2024. 14:00 LD
Anatomija umetnosti  1 izborni IV 30.01.2024. 14:00 LD
Večernji akt 1 III 31.01.2024. 13:00 LD
Akt 1 izborni IV 31.01.2024. 14:00 LD
Engleski jezik 1 pismeni

Engleski jezik 2 pismeni

I

I

02.02.2024.

02.02.2024.

 10:15
12:00
LD

LD

Engleski jezik  3 pismeni

Engleski jezik  4 pismeni

II

II

03.02.2024.

03.02.2024.

 10:00
10:00
Dekanat

12

Psihologija umetnosti 1, 2 I 07.02.2024. 10:00 LD
Istorija umetnosti 3, 4      II 08.02.2024. 14:00 LD
Istorija umetnosti 7, 8      IV 08.02.2024. 11:00 LD
Istorija umetnosti 1, 2       I 09.02.2024. 11:00 LD
Istorija umetnosti 5, 6       III 09.02.2024. 12:00 LD
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 III 12.02.2024. 10:30 12
Sociologija kulture i umetnosti 1, 2  II 14.02.2024. 10:00 dekanat

12

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Njegoš – Osnovna škola “Njegoš”, Pantalejska 60

          OŠ Vožd – Osnovna škola „Vožd Karađorđe“, Vožda Karađorđa 29

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Muzička teorija
Naziv predmeta Godina Datum Vreme Mesto
Aranžiranje 1, 2  izborni I 26.01.2024. 10:00 LD
Analiza muzičkih stilova 1, 2

(Prof.  Aleksandar Sedlar)

I 29.01.2024. 13:00 12
Kompozicija 1, 2  izborni I 29.01.2024. 13:00 12
Praktična metodika nastave muzičke kulture 1, 2 I 01.02.2024. 09:00 3
Praktična metodika nastave solfeđa 1, 2 I 02.02.2024. 14:30 12
Metodologija naučnog rada I 07.02.2024. 14:00 12
Metodika nastave teorijskih predmeta 1, 2 I 09.02.2024. 12:00 12
Estetika 1, 2 I 13.02.2024. 10:00 dekanat

12

 

 

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Izvođačke umetnosti
Naziv predmeta Godina Datum Vreme Mesto
Metodika nastave harmonike 1 I 25.01.2024. 13:00 2
Metodika nastave klavira 1 I 26.01.2024. 13:00 14
Metodika nastave gudačkih instrumenata 1 I 26.01.2024. 12:00 7
Korepeticija 1 I 27.01.2024. 13:00 14
Metodika nastave solo pevanja 1 I 29.01.2024. 13:00 13
Analiza muzičkih stilova 1,   izborni

(Prof.  Aleksandar Sedlar)

I 29.01.2024. 13:00 12
Metodika nastave duvačkih instrumenata 1 I 30.01.2024. 14:00 2
Metodika nastave gitare 1 I 30.01.2024. 12:00 3
Orkestar 1 I 31.01.2024. 15:00 6
Operski studio 1 I 31.01.2024. 16:00 13
Osnovi dirigovanja 1  izborni I 07.02.2024. 13:00 2
Metodika nastave udaraljki 1 I 09.02.2024. 14:00 Njegoš
Kamerna muzika 1 I 12.02.2024. 10:00 6
Estetika 1, 2 I 13.02.2024. 11:30 dekanat

12

 

 

 

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Slikarstvo

  LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6Njegoš – Osnovna škola “Njegoš”, Pantalejska 60OŠ Vožd – Osnovna škola „Vožd Karađorđe“, Vožda Karađorđa 29

Naziv predmeta Godina Datum Vreme Mesto  
Crtanje 1 I 23.01.2024. 13:00 LD  
Kaligrafija 1  izborni I 24.01.2024. 10:00 Njegoš  
Slikarska tehnologija 1 izborni I 24.01.2024. 12:00 LD  
Poetike u grafici 1  izborni I 25.01.2024. 13:00 Njegoš  
Zidno slikarstvo 1 izborni I 26.01.2024. 15:00 Njegoš  
Nacionalna istorija umetnosti 20. veka 1,2 I 08.02.2024. 12:30 LD  
Likovna poetika 20.veka 1,2 I 08.02.2024. 12:30 LD  
Likovne poetike u savremenoj umetnosti 1 I 08.02.2024. 12:30 LD  
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 I 12.02.2024. 11:30 12  
Estetika 1, 2 I 13.02.2024. 13:00 dekanat

2

 
Tehnika pisanja stručnog rada I 14.02.2024. 14:00 12
Grafički dizajn
Naziv predmeta Godina Datum Vreme Mesto
Kaligrafija 1 izborni I 24.01.2024. 10:00 Njegoš
Digitalna ilustracija 1 izborni I 24.01.2024. 13:00 Elektronski

Fakultet

Pismo 1 I 29.01.2024. 11:00 OŠ Vožd
Likovna poetika 20.veka 1, 2 I 08.02.2024. 12:30 LD
Likovne poetike u savremenoj umetnosti 1 I 08.02.2024. 12:30 LD
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 I 12.02.2024. 11:15 2

 

 

 

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Njegoš – Osnovna škola “Njegoš”, Pantalejska 60

OŠ Vožd – Osnovna škola „Vožd Karađorđe“, Vožda Karađorđa 29

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Muzička teorija

MARTOVSKI ISPITNI ROK

 

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

MUZIČKA TEORIJA 2023/2024

 

Naziv predmeta Godina Datum Vreme Mesto
Engleski jezik 1 pismeni

Engleski jezik 2 pismeni

 

I

I

 

11.03.2024.

11.03.2024.

14:00

14:00

 

LD

LD

 

Engleski jezik 3 pismeni

Engleski jezik 4 pismeni

 

II

II

 

11.03.2024.

11.03.2024.

17:30

17:30

 

LD

LD

 

Vokalna literatura 1,2  (Prof. A. Kazimić) III 11.03.2024. 17:00 3
Solfeđo 1, 2 pismeni I 11.03.2024. 10:30 12
Solfeđo 5, 6 pismeni III 11.03.2024. 11:00 12
Solfeđo 1, 2 usmeni I 11.03.2024. 11:30 12
Solfeđo 5, 6 usmeni III 11.03.2024. 11:30 12
Etnomuzikologija 1, 2, apsolventi IV 19.03.2024. 12:00 LD
Estetika muzike 1, izborni (Prof. M. Marković) IV 19.03.2024. 12:00 LD
Vokalna literatura  3, 4  (Prof. A. Kazimić) IV 12.03.2024. 17:00 3
Seminar iz Vokalne literature 1, 2  izborni

 (Prof. A. Kazimić)

IV 12.03.2024. 17:00 3
Vokalna literatura 1, 2, 3, 4 (Prof.  A. Sedlar) III, IV 12.03.2024. 10:30 12
Osnovi orkestracije 1, 2, 3, 4 (Prof.  A. Sedlar) III, IV 12.03.2024. 10:30 12
Seminar iz Vokalne literature 1, 2 izborni

(Prof.  A. Sedlar)

IV 12.03.2024. 10:30 12
Analiza muzičkih stilova 1, 2 izborni

(Prof.  A. Sedlar)

IV 12.03.2024. 10:30 12
Digitalna obrada zvuka1,2  izborni IV 12.03.2024. 10:30 12
Poznavanje muzičkih instrumenta 1, 2 II 12.03.2024. 12:00 3
Sviranje horskih partitura 1, 2, 3, 4, I, II 13.03.2024. 14:00 SKC
Sviranje partitura 1, 2 izborni III 13.03.2024. 14:00 SKC
Metodika nastave muzičke kulture 1, 2 III 13.03.2024. 09:00 3
Metodika nastave muzičke kulture 3, 4 izborni IV 13.03.2024. 09:00 3
Psihologija umetnosti 1, 2 I 13.03.2024. 18:00 LD

 

Horsko dirigovanje 1, 2 I 14.03.2024. 12:30 SKC
Horsko dirigovanje 3, 4 II 14.03.2024. 10:00 SKC
Horsko dirigovanje 5, 6 izborni III 14.03.2024. 11:30 SKC
Rad sa ansamblom 1, 2 izborni IV 14.03.2024. 14:15 SKC
Osnovi orkestracije 1, 2 (Prof. D. Tomić) III 14.03.2024. 09:00 LD
Osnovi orkestracije 3, 4 (Prof. D. Tomić) IV 14.03.2024. 10:30 LD
Analiza muzičkih stilova 1, 2 izborni

(Prof. D. Tomić)

IV 14.03.2024. 11:00 LD
Seminar iz Vokalne literature 1, 2 izborni

(Prof. D. Tomić)

IV 14.03.2024. 11:00 LD
Vokalna literatura 3, 4, 1, 2 (Prof. D. Tomić) IV, III 14.03.2024. 11:00 LD
Hor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 I,II, III, IV 14.03.2024. 15:30 SKC
Muzički oblici 1, 2 pismeni II 15.03.2024. 11:00 3
Muzički oblici 3, 4 pismeni III 15.03.2024. 11:00 3
Muzički oblici 1, 2 usmeni II 15.03.2024. 15:30 3
Muzički oblici 3, 4 usmeni III 15.03.2024. 15:30 3
Seminar iz Muzičkih oblika 1,2 izborni IV 15.03.2024. 15:30 3
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 pismeni I 16.03.2024. 12:00 LD
Harmonija sa harmonskom analizom 3, 4 pismeni II 16.03.2024. 12:00 LD
Kontrapunkt 1, 2 pismeni I 18.03.2024. 12:00 3
Kontrapunkt 3, 4 pismeni II 18.03.2024. 12:00 3
Kontrapunkt 1, 2, 3, 4 usmeni I, II 19.03.2024. 16:15 12
Seminar iz Kontrapunkta 1, 2 izborni IV 19.03.2024. 15:30 12
Pedagogija 1, 2 I 19.03.2024. 18:30 LD
Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 I, IV 20.03.2024. 16:00 LD
Italijanski jezik 1, 2, 3, 4 I, II 20.03.2024. 15:00 3
Solfeđo 3, 4 pismeni II 20.03.2024. 16:30 2
Solfeđo 3, 4 usmeni II 20.03.2024. 17:00 2
Metodika nastave solfeđa 1, 2 III 20.03.2024. 15:00 2
Metodika nastave solfeđa 3, 4 izborni IV 21.03.2024. 15:00 2
Klavir 1, 2, 3, 4 I, II 21.03.2024. 14:00 6
Klavir 5, 6, 7, 8, apsolventi III, IV 21.03.2024. 14:00 6
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 usmeni

(Prof. N. N. Petrov)

I 21.03.2024. 09:30 12
Harmonija sa harmonskom analizom 3, 4 usmeni

(Prof. N. N. Petrov)

II 21.03.2024. 08:00 12
Harmonija sa harmonskom analizom 5, 6, apsolventi usmeni (Prof.M. Milenković) III 22.03.2022. 10:30 2
Seminar iz Harmonije sa harmonskom analizom 1, 2 izborni   (Prof.M. Milenković) IV 22.03.2022. 12:00 2
Istorija muzike 1, 2 I 23.03.2024. 09:00 LD
Istorija muzike 3, 4 II 23.03.2024. 09:30 LD
Istorija muzike 5, 6, apsolventi III 23.03.2024. 10:00 LD

 

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

SKC – Studentski kulturni centar (Zgrada Univerziteta, Šumatovačka bb)

 

Izvođačke umetnosti

MARTOVSKI ISPITNI ROK

 

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

IZVOĐAČKE UMETNOSTI 2023/2024

Naziv predmeta Godina Datum Vreme Mesto
Engleski jezik 1 pismeni

Engleski jezik 2 pismeni

I

I

11.03.2024.

11.03.2024.

 

14:00

14:00

LD

LD

Engleski jezik 3 pismeni

Engleski jezik 4 pismeni

II

II

11.03.2024.

11.03.2024.

 

17:30

17:30

 

LD

LD

Metodika nastave klavira 1, 2 III 11.03.2024. 14:00 14
Orkestarske deonice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – Duvači I, II,

 III, IV

12.03.2024. 10:00 LD
Digitalna obrada zvuka 1, 2 izborni-Udaraljke IV 12.03.2024. 10:30 12
Analiza muzičkih stilova 1, 2 izborni IV 12.03.2024. 10:30

 

12
Analiza muzičkog dela 1, 2 (pismeni) II 12.03.2024. 13:45 12
Analiza muzičkog dela 3, 4 (pismeni) III 12.03.2024. 13:45 12
Analiza muzičkog dela 5, 6 (pismeni) IV 12.03.2024. 13:45 12
Etnomuzikologija 1, 2, apsolventi – Harmonika IV 19.03.2024. 12:00 LD
Korepeticija i čitanje s lista 5, 6, 7, 8 – Klavir     III, IV

 

12.03.2024.

 

17:30

 

7

 

Solfeđo 1, 2 pismeni I 13.03.2024. 12:00 12
Solfeđo 3, 4 pismeni II 13.03.2024. 13:00 12
Solfeđo 5, 6 pismeni III 13.03.2024. 14:00 12
Solfeđo 7, 8 pismeni IV 13.03.2024. 14:00 12
Solfeđo 1, 2 usmeni I 13.03.2024. 12:00 12
Solfeđo 3, 4 usmeni II 13.03.2024. 13:00 12
Solfeđo 5, 6 usmeni III 13.03.2024. 14:00 12
Solfeđo 7, 8 usmeni IV 13.03.2024. 14:00 12
Psihologija umetnosti 1, 2 I 13.03.2024. 18:00 LD
Kamerna muzika 1, 3, 5, 7 I, II,

III, IV

13.03.2024. 12:00 6
Hor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 I, II, III, IV 14.03.2024. 15:30 SKC
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 (pismeni)

 

I 16.03.2024. 12:00 LD
Korepeticija i čitanje s lista 1, 2, 3, 4 – Klavir I, II

 

12.03.2024.

 

17:30

 

7

 

Pedagogija 1, 2 I 19.03.2024.

 

18:30 LD
Metodika nastave klavira  3, 4 IV 19.03.2024.

 

15:00 7
Orkestarske deonice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – Gudači I, II,

 III, IV

19.03.2024.

 

09:00 6
Metodika nastave gudačkih instrumenata 1, 2 III 19.03.2024.

 

13:30 9
Metodika nastave gudačkih instrumenata 3, 4 IV 19.03.2024.

 

12:30 9
Analiza muzičkog dela 1, 2 (usmeni) II 19.03.2024. 13:45 12
Analiza muzičkog dela 3, 4 (usmeni) III 19.03.2024. 13:45 12
Analiza muzičkog dela 5, 6 (usmeni) IV 19.03.2024. 13:45 12
Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 I, IV 20.03.2024. 16:00

 

LD
Italijanski jezik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – Solo pevanje I

 II

 III

 IV

20.03.2024.

20.03.2024.

20.03.2024.

20.03.2024.

15:00

15:00

15:00

15:00

3

3

3

3

Klavir 1, 2, 3, 4 – Solo pevanje, Harmonika I, II 21.03.2024. 14:00 6
Klavir 5, 6, 7, 8 – Solo pevanje, Harmonika III, IV 21.03.2024. 14:00 6
Poznavanje  liter. i izvođ. 1,2,3,4 – Klavir II

III

22.03.2024.

22.03.2024.

12:30

11:00

 

12
Istorija i teorija pijanizma 1, 2  – Klavir IV 22.03.2024. 14:30 12
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 (usmeni) I 22.03.2024. 09:00 2
Istorija muzike 1, 2 I 22.03.2024. 15:00 dekanat

2

Istorija muzike 3, 4 II 22.03.2024. 15:30 dekanat

2

Istorija muzike 5, 6, apsolventi III 22.03.2024. 16:00 dekanat

2

Estetika muzuke 1, 2 izborni IV 22.03.2024. 16:30 dekanat

2

 

 

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

SKC – Studentski kulturni centar (Zgrada Univerziteta, Šumatovačka bb)

Slikarstvo

MARTOVSKI ISPITNI ROK

 

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

SLIKARSTVO  2023/2024

 

 

Naziv predmeta Godina Datum Vreme Mesto
Engleski jezik 1 pismeni

Engleski jezik 2 pismeni

I

I

11.03.2024.

11.03.2024.

15:30

15:30

LD

LD

Engleski jezik 3 pismeni

Engleski jezik 4 pismeni

II

II

11.03.2024.

11.03.2024.

19:00

19:00

LD

LD

Slikarska tehnologija 1, 3 I, II 11.03.2024. 12:00 LD
Psihologija  umetnosti  1, 2 I 13.03.2024. 18:00 LD
Plastična anatomija 1, 3 I, II 14.03.2024. 13:00 LD
Anatomija u umetnosti  1, 2 izborni III, IV 14.03.2024. 13:00 LD
Istorija umetnosti 1, 2     I 15.03.2024. 14:00 LD
Istorija umetnosti 5, 6    III 15.03.2024. 17:00 LD
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 III 18.03.2024. 15:00 12
Pedagogija 1, 2 II 19.03.2024. 18:30 LD
Istorija umetnosti 3, 4    II 21.03.2024. 16:30 LD
Istorija umetnosti 7, 8     IV 21.03.2024. 13:30 LD
Grafički dizajn osnove 1 izborni I 20.03.2024. 13:45 Elektronski

Fakultet

Grafika sa tehnologijom 1 izborni IV 22.03.2024. 14:00 Njegoš

 

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

 

Grafički dizajn

MARTOVSKI ISPITNI ROK

 

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

GRAFIČKI DIZAJN   2023/2024

 

 

Naziv predmeta Godina Datum Vreme Mesto
Engleski jezik 1 pismeni

Engleski jezik 2 pismeni

I

I

11.03.2024.

11.03.2024.

15:30

15:30

LD

LD

Engleski jezik 3 pismeni

Engleski jezik 4 pismeni

II

II

11.03.2024.

11.03.2024.

19:00

19:00

LD

LD

Psihologija  umetnosti 1, 2 I 13.03.2024. 18:00 LD
Istorija umetnosti 1, 2     I 15.03.2024. 14:00 LD
Istorija umetnosti 5, 6    III 15.03.2024. 17:00 LD
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 III 18.03.2024. 15:00 12
Pedagogija 1, 2 II 19.03.2024. 18:30 LD
Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 II 20.03.2024. 16:00 LD
Istorija umetnosti 3, 4    II 21.03.2024. 16:30 LD
Istorija umetnosti 7, 8     IV 21.03.2024. 13:30 LD

 

 

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Muzička teorija

 MARTOVSKI ISPITNI ROK

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

MUZIČKA TEORIJA  2023/2024

 

 

Naziv predmeta Godina Datum Vreme Mesto
Kompozicija 1, 2 izborni I 12.03.2024. 13:30 3
Analiza muzičkih stilova 1, 2

(Prof. A. Sedlar)

 

I 12.03.2024. 13:30 3
Praktična metodika nastave muzičke kulture 1, 2 I 13.03.2024. 12:00 3
Analiza muzičkih stilova 1, 2

(Prof. Dragan Tomić)

 

I 13.03.2024. 09:00 LD
Aranžiranje 1, 2 izborni I 13.03.2024. 09:00 LD
Metodologija naučnog rada I 15.03.2024. 11:00 3
Estetika 1, 2 I 19.03.2024. 17:00 LD
Praktična metodika nastave solfeđa 1, 2 I 21.03.2024. 15:00 2
Metodika nastave teorijskih predmeta 1, 2 I 21.03.2024. 11:30 12

 

 

 

             LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvođačke umetnosti

  MARTOVSKI ISPITNI ROK

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

IZVOĐAČKE UMETNOSTI  2023/2024

 

 

Naziv predmeta Godina Datum Vreme Mesto
Analiza muzičkih stilova 1 izborni

 

I 12.03.2024. 13:30 3
Korepeticija 1 I 12.03.2024. 17:30 7
Osnovi dirigovanja 1 izborni I 13.03.2024. 09:00 SKC
Kamerna muzika 1 I 13.03.2024. 12:00 6
Metodika nastave klavira 1 I 15.03.2024. 11:00 14
Estetika 1, 2 I 19.03.2024. 17:00 LD
Metodika nastave gudačkih instrumen. 1 I 19.03.2024. 11:45 8

 

 LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

 

Slikarstvo

 MARTOVSKI ISPITNI ROK

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

SLIKARSTVO   2023/2024

 

 

Naziv predmeta Godina Datum Vreme Mesto
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 I 18.03.2024. 12:00 3
Estetika 1, 2 I 19.03.2024. 17:00 LD
Likovne poetike u savremenoj umetnosti 1 I 21.03.2024. 15:00 LD
Nacionalna istorija umetnosti 20. veka 1,2 I 21.03.2024. 15:00 LD

 

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

 

Grafički dizajn

 MARTOVSKI ISPITNI ROK

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

GRAFIČKI DIZAJN  2023/2024

 

 

Naziv predmeta Godina Datum Vreme Mesto
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 I 11.03.2024. 11:15 3
Likovna poetike u savremenoj umetnosti 1 I 21.03.2024. 15:00 LD

 

 

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Muzička teorija

APRILSKI ISPITNI ROK

 

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

MUZIČKA TEORIJA 2023/2024

 

Naziv predmeta Godina Datum Vreme Mesto
Vokalna literatura 1,2  (Prof. A. Kazimić) III 08.04.2024. 17:00 3
Solfeđo 1, 2 pismeni I 08.04.2024. 10:30 12
Solfeđo 5, 6 pismeni III 08.04.2024. 11:00 12
Solfeđo 1, 2 usmeni I 08.04.2024. 11:30 12
Solfeđo 5, 6 usmeni III 08.04.2024. 11:30 12
Vokalna literatura  3, 4  (Prof. A. Kazimić) IV 09.04.2024. 17:00 3
Seminar iz Vokalne literature 1, 2  izborni

 (Prof. A. Kazimić)

IV 09.04.2024. 17:00 3
Vokalna literatura 1, 2, 3, 4 (Prof.  A. Sedlar) III, IV 09.04.2024. 10:30 12
Osnovi orkestracije 1, 2, 3, 4 (Prof.  A. Sedlar) III, IV 09.04.2024. 10:30 12
Seminar iz Vokalne literature 1, 2 izborni

(Prof.  A. Sedlar)

IV 09.04.2024. 10:30 12
Analiza muzičkih stilova 1, 2 izborni

(Prof.  A. Sedlar)

IV 09.04.2024. 10:30 12
Digitalna obrada zvuka1,2  izborni IV 09.04.2024. 10:30 12
Poznavanje muzičkih instrumenta 1, 2 II 09.04.2024. 12:00 3
Solfeđo 3, 4 pismeni II 10.04.2024. 16:30 2
Solfeđo 3, 4 usmeni II 10.04.2024. 17:00 2
Metodika nastave solfeđa 1, 2 III 10.04.2024. 15:00 2
Metodika nastave muzičke kulture 1, 2 III 10.04.2024. 09:00 3
Metodika nastave muzičke kulture 3, 4 izborni IV 10.04.2024. 09:00 3
Psihologija umetnosti 1, 2 I 10.04.2024. 18:00 LD

 

Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 I, IV 10.04.2024. 14:00 LD
Metodika nastave solfeđa 3, 4 izborni IV 11.04.2024. 15:00 2
Horsko dirigovanje 1, 2 I 11.04.2024. 12:30 SKC
Horsko dirigovanje 3, 4 II 11.04.2024. 10:00 SKC
Horsko dirigovanje 5, 6 izborni III 11.04.2024. 11:30 SKC
Rad sa ansamblom 1, 2 izborni IV 11.04.2024. 14:15 SKC
Hor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 I,II, III, IV 11.04.2024. 15:30 SKC
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 pismeni I 12.04.2024. 15:00 2
Harmonija sa harmonskom analizom 3, 4 pismeni II 12.04.2024. 15:00 2
Kontrapunkt 1, 2 pismeni I 15.04.2024. 12:00 3
Kontrapunkt 3, 4 pismeni II 15.04.2024. 12:00 3
Kontrapunkt 1, 2, 3, 4 usmeni I, II 16.04.2024. 16:15 12
Seminar iz Kontrapunkta 1, 2 izborni IV 16.04.2024. 15:30 12
Pedagogija 1, 2 I 16.04.2024. 18:30 LD
Sviranje horskih partitura 1, 2, 3, 4, I, II 17.04.2024. 14:00 SKC
Sviranje partitura 1, 2 izborni III 17.04.2024. 14:00 SKC
Osnovi orkestracije 1, 2 (Prof. D. Tomić) III 18.04.2024. 09:00 LD
Osnovi orkestracije 3, 4 (Prof. D. Tomić) IV 18.04.2024. 10:30 LD
Analiza muzičkih stilova 1, 2 izborni

(Prof. D. Tomić)

IV 18.04.2024. 10:30 LD
Seminar iz Vokalne literature 1, 2 izborni

(Prof. D. Tomić)

IV 18.04.2024. 10:30 LD
Vokalna literatura 3, 4, 1, 2 (Prof. D. Tomić) IV, III 18.04.2024. 10:30 LD
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 usmeni

(Prof. N. N. Petrov)

I 18.04.2024. 09:30 12
Harmonija sa harmonskom analizom 3, 4 usmeni

(Prof. N. N. Petrov)

II 18.04.2024. 08:00 12
Harmonija sa harmonskom analizom 5, 6, apsolventi usmeni (Prof.M. Milenković) III 19.04.2024. 10:30 2
Seminar iz Harmonije sa harmonskom analizom 1, 2 izborni   (Prof.M. Milenković) IV 19.04.2024. 12:00 2
Istorija muzike 1, 2 I 20.04.2024. 09:00 LD
Istorija muzike 3, 4 II 20.04.2024. 09:30 LD
Istorija muzike 5, 6, apsolventi III 20.04.2024. 10:00 LD
Engleski jezik 1 pismeni

Engleski jezik 2 pismeni

I

I

22.04.2024.

22.04.2024.

 17:30
17:30
LD

LD

Engleski jezik 3 pismeni

Engleski jezik 4 pismeni

II

II

22.04.2024.

22.04.2024.

17:30

17:30

LD

LD

Etnomuzikologija 1, 2, apsolventi IV 23.04.2024. 12:00 LD
Estetika muzike 1, izborni (Prof. M. Marković) IV 23.04.2024. 12:00 LD
Italijanski jezik 1, 2, 3, 4 I, II 24.04.2024. 15:00 3
Klavir 1, 2, 3, 4 I, II 25.04.2024. 14:00 6
Klavir 5, 6, 7, 8, apsolventi III, IV 25.04.2024. 14:00 6
Muzički oblici 1, 2 pismeni II 26.04.2024. 14:00 3
Muzički oblici 3, 4 pismeni III 26.04.2024. 14:00 3
Muzički oblici 1, 2 usmeni II 27.04.2024. 10:00 12
Muzički oblici 3, 4 usmeni III 27.04.2024. 10:00 12
Seminar iz Muzičkih oblika 1,2 izborni IV 27.04.2024. 10:00 12

 

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

SKC – Studentski kulturni centar (Zgrada Univerziteta, Šumatovačka bb)

 

Izvođačke umetnosti

APRILSKI ISPITNI ROK

 

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

IZVOĐAČKE UMETNOSTI 2023/2024

Naziv predmeta Godina Datum Vreme Mesto
Metodika nastave klavira 1, 2 III 08.04.2024. 14:00 14
Metodika nastave gudačkih instrumenata 1, 2 III 09.04.2024.

 

13:30 7
Metodika nastave gudačkih instrumenata 3, 4 IV 09.04.2024.

 

12:30 7
Orkestarske deonice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – Duvači I, II,

 III, IV

09.04.2024. 10:00 LD
Digitalna obrada zvuka 1, 2 izborni-Udaraljke IV 09.04.2024. 10:30 12
Analiza muzičkih stilova 1, 2 izborni IV 09.04.2024. 10:30

 

12
Analiza muzičkog dela 1, 2 (pismeni) II 09.04.2024. 13:45 12
Analiza muzičkog dela 3, 4 (pismeni) III 09.04.2024. 13:45 12
Analiza muzičkog dela 5, 6 (pismeni) IV 09.04.2024. 13:45 12
Korepeticija i čitanje s lista 5, 6, 7, 8 – Klavir     III, IV

 

09.04.2024. 17:30

 

7

 

Korepeticija i čitanje s lista 1, 2, 3, 4 – Klavir I, II

 

09.04.2024. 17:30

 

7

 

Psihologija umetnosti 1, 2 I 10.04.2024. 18:00 LD
Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 I, IV 10.04.2024. 14:00

 

LD
Hor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 I, II, III, IV 11.04.2024. 15:30 SKC
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 (pismeni)

 

I 12.04.2024. 15:00 2
Pedagogija 1, 2 I 16.04.2024.

 

18:30 LD
Metodika nastave klavira  3, 4 IV 16.04.2024.

 

15:00 7
Orkestarske deonice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – Gudači I, II,

 III, IV

16.04.2024.

 

09:00 6
Analiza muzičkog dela 1, 2 (usmeni) II 16.04.2024.

 

13:45 12
Analiza muzičkog dela 3, 4 (usmeni) III 16.04.2024.

 

13:45 12
Analiza muzičkog dela 5, 6 (usmeni) IV 16.04.2024.

 

13:45 12
Solfeđo 1, 2 pismeni I 17.04.2024. 12:00 12
Solfeđo 3, 4 pismeni II 17.04.2024. 13:00 12
Solfeđo 5, 6 pismeni III 17.04.2024. 14:00 12
Solfeđo 7, 8 pismeni IV 17.04.2024. 14:00 12
Solfeđo 1, 2 usmeni I 17.04.2024. 12:00 12
Solfeđo 3, 4 usmeni II 17.04.2024. 13:00 12
Solfeđo 5, 6 usmeni III 17.04.2024. 14:00 12
Solfeđo 7, 8 usmeni IV 17.04.2024. 14:00 12
Poznavanje  liter. i izvođ. 1,2,3,4 – Klavir II

III

19.04.2024.

19.04.2024.

12:30

11:00

 

12
Istorija i teorija pijanizma 1, 2  – Klavir IV 19.04.2024. 14:30 12
Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2 (usmeni) I 19.04.2024. 09:00 2
Istorija muzike 1, 2 I 19.04.2024. 15:00 dekanat

2

Istorija muzike 3, 4 II 19.04.2024. 15:30 dekanat

2

Istorija muzike 5, 6, apsolventi III 19.04.2024. 16:00 dekanat

2

Estetika muzuke 1, 2 izborni IV 19.04.2024. 16:30 dekanat

2

Engleski jezik 1 pismeni

Engleski jezik 2 pismeni

I

I

22.04.2024.

22.04.2024.

 17:30
17:30
LD

LD

Engleski jezik 3 pismeni

Engleski jezik 4 pismeni

II

II

22.04.2024.

22.04.2024.

17:30

17:30

LD

LD

Etnomuzikologija 1, 2, apsolventi – Harmonika IV 23.04.2024. 12:00 LD
Italijanski jezik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – Solo pevanje I

 II

 III

 IV

24.04.2024.

24.04.2024.

24.04.2024.

24.04.2024.

15:00

15:00

15:00

15:00

3

3

3

3

Klavir 1, 2, 3, 4 – Solo pevanje, Harmonika I, II 25.04.2024. 14:00 6
Klavir 5, 6, 7, 8 – Solo pevanje, Harmonika III, IV 25.04.2024. 14:00 6

 

 

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

SKC – Studentski kulturni centar (Zgrada Univerziteta, Šumatovačka bb)

Slikarstvo

APRILSKI ISPITNI ROK

 

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

SLIKARSTVO  2023/2024

 

 

Naziv predmeta Godina Datum Vreme Mesto
Slikarska tehnologija 1, 3 I, II 08.04.2024. 13:00 LD
Slikarska tehnologija 1, 3 III, IV 08.04.2024. 13:00 LD
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 III 09.04.2024. 15:00 12
Psihologija  umetnosti  1, 2 I 10.04.2024. 18:00 LD
Plastična anatomija 1, 3 I, II 11.04.2024. 13:00 LD
Anatomija u umetnosti  1, 2 izborni III, IV 11.04.2024. 13:00 LD
Istorija umetnosti 1, 2     I 12.04.2024. 14:00 LD
Istorija umetnosti 5, 6    III 12.04.2024. 17:00 LD
Pedagogija 1, 2 II 16.04.2024. 18:30 LD
Grafički dizajn osnove 1 izborni I 17.04.2024. 13:45 Elektronski

Fakultet

Grafika sa tehnologijom 1 izborni IV 19.04.2024. 14:00 Njegoš
Engleski jezik 1 pismeni

Engleski jezik 2 pismeni

I

I

22.04.2024.

22.04.2024.

17:30

17:30

LD

LD

Engleski jezik 3 pismeni

Engleski jezik 4 pismeni

II

II

22.04.2024.

22.04.2024.

19:00
19:00
LD

LD

Istorija umetnosti 3, 4    II 25.04.2024. 16:30 LD
Istorija umetnosti 7, 8     IV 25.04.2024. 13:30 LD

 

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

 

Grafički dizajn

APRILSKI ISPITNI ROK

 

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

GRAFIČKI DIZAJN   2023/2024

 

 

Naziv predmeta Godina Datum Vreme Mesto
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 III 09.04.2024. 15:00 12
Psihologija  umetnosti 1, 2 I 10.04.2024. 18:00 LD
Sociologija kulture i umetnosti 1, 2 II 10.04.2024. 14:00 LD
Istorija umetnosti 1, 2     I 12.04.2024. 14:00 LD
Istorija umetnosti 5, 6    III 12.04.2024. 17:00 LD
Pedagogija 1, 2 II 16.04.2024. 18:30 LD
Engleski jezik 1 pismeni

Engleski jezik 2 pismeni

I

I

22.04.2024.

22.04.2024.

17:30
17:30
LD

LD

Engleski jezik 3 pismeni

Engleski jezik 4 pismeni

II

II

22.04.2024.

22.04.2024.

19:00
19:00
LD

LD

Istorija umetnosti 3, 4    II 25.04.2024. 16:30 LD
Istorija umetnosti 7, 8     IV 25.04.2024. 13:30 LD

 

 

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Muzička teorija

 

APRILSKI ISPITNI ROK

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

MUZIČKA TEORIJA  2023/2024

 

 

Naziv predmeta Godina Datum Vreme Mesto
Kompozicija 1, 2 izborni I 09.04.2024. 13:30 3
Analiza muzičkih stilova 1, 2

(Prof. A. Sedlar)

 

I 09.04.2024. 13:30 3
Praktična metodika nastave muzičke kulture 1, 2 I 10.04.2024. 12:00 3
Praktična metodika nastave solfeđa 1, 2 I 11.04.2024. 15:00 2
Estetika 1, 2 I 16.04.2024. 16:00 LD
Analiza muzičkih stilova 1, 2

(Prof. Dragan Tomić)

 

I 17.04.2024. 09:00 LD
Aranžiranje 1, 2 izborni I 17.04.2024. 09:00 LD
Metodika nastave teorijskih predmeta 1, 2 I 18.04.2024. 11:30 12
Metodologija naučnog rada I 27.04.2024. 10:00 12

 

 

 

             LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Izvođačke umetnosti

 APRILSKI ISPITNI ROK

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

IZVOĐAČKE UMETNOSTI  2023/2024

 

 

Naziv predmeta Godina Datum Vreme Mesto
Analiza muzičkih stilova 1 izborni

 

I 09.04.2024. 13:30 3
Korepeticija 1 I 09.04.2024. 17:30 7
Metodika nastave gudačkih instrumen. 1 I 09.04.2024. 11:45 8
Estetika 1, 2 I 16.04.2024. 16:00 LD
Osnovi dirigovanja 1 izborni I 17.04.2024. 09:00 SKC
Metodika nastave klavira 1 I 19.04.2024. 11:00 14

 

 

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

Slikarstvo

 APRILSKI ISPITNI ROK

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

SLIKARSTVO   2023/2024

 

 

Naziv predmeta Godina Datum Vreme Mesto
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 I 09.04.2024. 15:00 12
Estetika 1, 2 I 16.04.2024. 16:00 LD
Poetike u grafici 1 I 19.04.2024. 14:00 Njegoš
Likovne poetike u savremenoj umetnosti 1 I 25.04.2024. 15:00 LD
Nacionalna istorija umetnosti 20. veka 1,2 I 25.04.2024. 15:00 LD
Zidno slikarstvo 1 I 19.04.2024. 13:00 Njegoš

 

 

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

 

Grafički dizajn

APRILSKI ISPITNI ROK

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

GRAFIČKI DIZAJN  2023/2024

 

 

Naziv predmeta Godina Datum Vreme Mesto
Metodika likovnog obrazovanja 1, 2 I 22.04.2024. 11:15 3
Likovna poetike u savremenoj umetnosti 1 I 25.04.2024. 15:00 LD

 

 

LD – Likovni Departman, Umetnička škola Niš, Prvomajska 6

 

 

JUN

Obaveštenje o prijavi ispita za junski ispitni rok

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Muzička teorija
Izvođačke umetnosti
Slikarstvo
Grafički dizajn

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Muzička teorija
Izvođačke umetnosti
Slikarstvo
Grafički dizajn

SEPTEMBAR

Obaveštenje o prijavi ispita za septembarski ispitni rok

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Muzička teorija
Izvođačke umetnosti
Slikarstvo
Grafički dizajn

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Muzička teorija
Izvođačke umetnosti
Slikarstvo
Grafički dizajn

OKTOBAR

Obaveštenje o prijavi ispita za oktobarski ispitni rok

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Muzička teorija
Izvođačke umetnosti
Slikarstvo
Grafički dizajn

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Muzička teorija
Izvođačke umetnosti
Slikarstvo
Grafički dizajn

Kolokvijum solfeđo Izvođačke umetnosti – aprilski ispitni rok

SOLFEĐO – IZVOĐAČKE UMETNOSTI APRILSKI ISPITNI ROK KOLOKVIJUM PISMENI I USMENI KOLOKVIJUM Ponedeljak, 15.04.2024. 08:00-09:30 – II godina, S3 i S4 09:30-10:30 – III godina, S5 i S6 + IV godina – s. pevanje S7 i S8 Utorak, 16.04.2024. 08:00-08:45 – I godina, S1 i S2 – gudači, duvači,…

Ispiti i kolokvijumi iz Muzičkih oblika i Metodologije naučnog rada

Raspored za ispit u petak, 22.03.2024.: -12.00 do 15.00 kolokvijumi sve godine -15.00 do 18.00 pismeni deo ispita sve godine – 18.00 Metodologija naučnog rada, ispit Subota 23.03.2024: nastava po normalnom rasporedu za petak, osim: – 14.30 do 15.15 usmeni M. Oblici 1 i 2, – 18.00 do 18.45…

Solfeđo 3 i 4 (MT) i Metodika nastave solfeđa – termini kolokvijuma

Kolokvijumi iz predmeta Solfeđo 3 i 4 (za studente studijskog programa Muzička teorija) i Metodika nastave solfeđa biće održani 1. februara 2024. godine u učionici br. 2, prema sledećoj satnici: 10:00 – Solfeđo 3 i 4 11:00 – Metodika nastave solfeđa 1 i 2 12:30 – Metodika nastave solfeđa 3…

Solfeđo izvođačke umetnosti – Kolokvijum za januarski ispitni rok

SOLFEĐO – IZVOĐAČKE UMETNOSTI KOLOKVIJUM ZA ZAKASNELE STUDENTE KOJI NISU POLOŽILI S1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 A ŽELE DA POLAŽU ISPIT U JANUARSKOM ISPITNOM ROKU PISMENI KOLOKVIJUM Ponedeljak, 15.01.2024. 08:00-08:45 – II godina, S3 i S4 – klavir, harmonika, gitara, s. pevanje 08:45-09:30 – II godina,…