OBAVEŠTENjE STUDENTIMA OSNOVNIH I MASTER AKADEMSKIH STUDIJA

  1. ELEKTRONSKA PRIJAVA ISPITA za januarski ispitni rok za sve nivoe studija počinje u subotu 13.01. i trajaće do 16.01.2024. godine.
  2. Studenti osnovnih akademskih studija uplaćuju treću ratu školarine i drugu ratu prenosa bodova, kako bi bili u prilici da prijave ispite.

Studenti master akademskih studija uplaćuju drugu ratu školarine, kako bi bili u prilici da prijave ispite.

 

 Neophodno je da se uplata izvrši do 12.01.2024. godine. (dokaz o uplati treba dostaviti Studentskoj službi ili na

 email:snezanam@artf.ni.ac.rs Studentske službe).

  1. Studenti uplaćuju 1.500,00 dinara ukupno, za prijavu svih ispita koje su prijavljivali više od tri puta na žiro račun Fakulteta 840-2012666-89 sa pozivom na broj 742 121-02, u skladu sa Odlukom o visinama naknada za usluge koje pruža Fakultet 
  2. Nakon 16.01.2024. godine, prijava ispita će biti moguća samo na šalteru Studentske službe uz dokaz uplate od 1.000,00 dinara (po ispitu) na žiro račun Fakulteta 840-2012666-89 sa pozivom na broj 742 121-02, u skladu sa Odlukom o visinama naknada za usluge koje  pruža Fakultet  (prijavljivanje ispita posle utvrđenog roka)

STUDENTSKA SLUŽBA

Comments are closed.