RASPORED PREDAVANJA

MART
Prva radna nedelјa: 01 – 07. mart 2021.
Druga radna nedelјa: 08 – 14. mart 2021.
Treća radna nedelјa: 15 – 21. mart 2021.
Četvrta radna nedelјa: 22 – 28. mart 2021.
Peta radna nedelјa: 29. mart – 04. april 2021.

APRIL
Prva radna nedelјa: 05 – 11. april 2021.
Druga radna nedelјa: 12 – 18. april 2021.
Treća radna nedelјa: 19 – 25. april 2021.
Četvrta radna nedelјa: 26. april – 02. maj 2021.

 

MAJ
Prva radna nedelјa: 03 – 09. maj 2021
Druga radna nedelјa: 10 – 16. maj 2021
Treća radna nedelјa: 17 – 23. maj 2021
Četvrta radna nedelјa: 24 – 30. maj 2021

 

 I GODINA

Muzička teorija – Raspored predavanja (pdf)

Izvođačke umetnosti – Raspored predavanja (pdf)

 

II GODINA

Muzička teorija – Raspored predavanja (pdf)

Izvođačke umetnosti – Raspored predavanja (pdf)

 

III GODINA

Muzička teorija – Raspored predavanja (pdf)

Izvođačke umetnosti – Raspored predavanja (pdf)

 

IV GODINA

Muzička teorija – Raspored predavanja (pdf)

Izvođačke umetnosti – Raspored predavanja (pdf)

 

KLASE IZVOĐAČA

Izvođačke umetnosti – Raspored predavanja (pdf)

 

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Muzička teorija – Raspored predavanja (pdf)

Izvođačke umetnosti – Raspored predavanja (pdf)

I godina –  Raspored predavanja (pdf)

 

II godina – Raspored predavanja (pdf)

 

III godina – Raspored predavanja (pdf)

 

IV godina – Raspored predavanja (pdf)

 

Master akademske studije – Raspored predavanja (pdf)

I godina – Raspored predavanja (pdf)

 

II godina – Raspored predavanja (pdf)

 

III godina – Raspored predavanja (pdf)

 

IV godina – Raspored predavanja (pdf)

 

Master akademske studije – Raspored predavanja (pdf)