RASPORED PREDAVANJA

 I GODINA

Muzička teorija – Raspored predavanja (pdf)

Izvođačke umetnosti – Raspored predavanja (pdf)

 

II GODINA

Muzička teorija – Raspored predavanja (pdf)

Izvođačke umetnosti – Raspored predavanja (pdf)

 

III GODINA

Muzička teorija – Raspored predavanja (pdf)

Izvođačke umetnosti – Raspored predavanja (pdf)

 

IV GODINA

Muzička teorija – Raspored predavanja (pdf)

Izvođačke umetnosti – Raspored predavanja (pdf)

 

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Muzička teorija – Raspored predavanja (pdf)

Izvođačke umetnosti – Raspored predavanja (pdf)

 

 

KLASE IZVOĐAČA

Izvođačke umetnosti – Raspored predavanja (pdf)

I godina –  Raspored predavanja (pdf)

 

II godina – Raspored predavanja (pdf)

 

III godina – Raspored predavanja (pdf)

 

IV godina – Raspored predavanja (pdf)

 

Master akademske studije – Raspored predavanja (pdf)

I godina – Raspored predavanja (pdf)

 

II godina – Raspored predavanja (pdf)

 

III godina – Raspored predavanja (pdf)

 

IV godina – Raspored predavanja (pdf)

 

Master akademske studije – Raspored predavanja (pdf)