RASPORED PREDAVANJA

za akademsku 2023/2024. godinu

 I GODINA

Muzička teorija – Raspored predavanja

Izvođačke umetnosti – Raspored predavanja

 

II GODINA

Muzička teorija – Raspored predavanja

Izvođačke umetnosti – Raspored predavanja

 

III GODINA

Muzička teorija – Raspored predavanja

Izvođačke umetnosti – Raspored predavanja

 

IV GODINA

Muzička teorija – Raspored predavanja

Izvođačke umetnosti – Raspored predavanja

 

KLASE IZVOĐAČA

Izvođačke umetnosti – Raspored predavanja

 

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Muzička teorija – Raspored predavanja

Izvođačke umetnosti – Raspored predavanja

I godina –  Raspored predavanja

 

II godina – Raspored predavanja

 

III godina – Raspored predavanja

 

IV godina – Raspored predavanja

 

Master akademske studije – Raspored predavanja

I godina – Raspored predavanja 

 

II godina – Raspored predavanja 

 

III godina – Raspored predavanja 

 

IV godina – Raspored predavanja 

 

Master akademske studije – Raspored predavanja