RASPORED PREDAVANJA

OKTOBAR

Prva radna nedelјa: 4 – 8. oktobar 2021.

Druga radna nedelјa: 11 – 15. oktobar 2021.

Treća radna nedelјa: 18 – 22. oktobar 2021.

Četvrta radna nedelјa: 25 – 29. oktobar 2021.

NOVEMBAR

Prva radna nedelјa: 1 – 5. novembar 2021.

Druga radna nedelјa: 8 – 12. novembar 2021.

Treća radna nedelјa: 15 – 19. novembar 2021.

Četvrta radna nedelјa: 22 – 26. novembar 2021.

DECEMBAR

Prva radna nedelјa: 29. novembar  – 3. decembar 2021.

Druga radna nedelјa: 6 – 10. decembar 2021.

Treća radna nedelјa: 13 – 17. decembar 2021.

Četvrta radna nedelјa: 20 – 24. decembar 2021.

 I GODINA

Muzička teorija – Raspored predavanja

Izvođačke umetnosti – Raspored predavanja

 

II GODINA

Muzička teorija – Raspored predavanja

Izvođačke umetnosti – Raspored predavanja

 

III GODINA

Muzička teorija – Raspored predavanja

Izvođačke umetnosti – Raspored predavanja

 

IV GODINA

Muzička teorija – Raspored predavanja

Izvođačke umetnosti – Raspored predavanja

 

KLASE IZVOĐAČA

Izvođačke umetnosti – Raspored predavanja

 

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Muzička teorija – Raspored predavanja

Izvođačke umetnosti – Raspored predavanja

I godina –  Raspored predavanja

 

II godina – Raspored predavanja

 

III godina – Raspored predavanja

 

IV godina – Raspored predavanja

 

Master akademske studije – Raspored predavanja

I godina – Raspored predavanja 

 

II godina – Raspored predavanja 

 

III godina – Raspored predavanja 

 

IV godina – Raspored predavanja 

 

Master akademske studije – Raspored predavanja