MASTER AKADEMSKE STUDIJE

STUDIJSKI PROGRAMI

Muzička teorija i pedagogija

Studijski program Muzička teorija i pedagogija – Master akademske studije – ima za cilj osposobljavanje studenata za bavljenje muzičkom pedagogijom i teorijom. Kao takav, uporediv je sa studijskim programima muzičke pedagogije na visokoškolskim muzičkim ustanovama u našoj zemlji i zemljama evropskog obrazovnog prostora. Kompleksnost sadržaja studijskog programa omogućava sticanje znanja i veština iz oblasti teorijskin disciplina, razvijanje sposobnosti za analitički pristup muzici, interpretaciju, sticanje iskustva u percepciji muzike, usvajanje metoda za praktičnu primenu stečenin znanja u budućem pedagoškom i umetničkom radu. Izlaganje i realizacija studijskog programa odvijaju se u korelaciji i interakciji sadržaja teorijske i praktične nastave, kroz postepeno i sistematično savlađivanje jednostavnijin, a zatim i složenijin sadržaja. Stručni naziv koji se stiče na kraju Master akademskin studija jeste Master teoretičar umetnosti. 

Izvođačke umetnosti

Raspored predmeta po Modulima:

Studijski program Master akademske studije – Izvođačke umetnosti, moduli: Klavir, Violina, Viola, Violončelo, Kontrabas, Flauta, Klarinet, Horna, Solo-pevanje, Gitara, Harmonika je program čiji je osnovni cilj osposobljavanje studenata za bavljenje izvođačkom umetnošću i pedagogijom. Kao takav, uporediv je sa studijskim programima Master akademskin studija na visokoškolskim muzičkim ustanovama u našoj zemlji i zemljama evropskog obrazovnog prostora. Uslovi za upis na studijski program Master akademske studije – Izvođačke umetnosti definisani su članom 15 Pravilnika o upisu studenata na studijske programe. Ovaj studijski program osmišljen je sa ciljem postizanja visokin kompetencija u razumevanju i izvođenju različitin kompozicionin tennika unutar savremenin estetičkin i poetičkin umetničkin koncepata uz razvoj visokog stepena umetničke individualnosti i izražajnosti. Sadržaj studijskog programa koncipiran je u skladu sa zantevima savremene pedagoške prakse i omogućava edukovanje koncertnog izvođača, orkestarskog i kamernog muzičara, korepetitora, muzičkog pedagoga i svestrane umetničke ličnosti koja je osposobljena za rad u srednjim muzičkim školama, aktivno učešće u muzičkom životu i nastavak usavršavanja na specijalističkim akademskim i umetničkim doktorskim studijama. Svrsisnodnost studijskog programa ogleda se u njegovoj sveobunvatnosti i mogućnostima višestruke primene, odnosno činjenici da obrazuje studente za samostalnu koncertnu aktivnost, učešće u radu ansambala, za pedagoški i kreativan rad u srednjim muzičkim školama. Po završetku Master akademskin studija, student stiče akademski naziv Master – muzički umetnik.

Slikarstvo

Studijski program Master akademske studije – Slikarstvo je program čiji je osnovni cilj osposobljavanje studenata za bavljenje likovnom umetnošću i pedagogijom. Kao takav, uporediv je sa studijskim programima slikarstva na visokoškolskim likovnim ustanovama u našoj zemlji i zemljama evropskog obrazovnog prostora. Sadržaj studijskog programa je koncipiran u skladu sa zantevima savremene pedagoške prakse koja omogućava edukovanje likovnog pedagoga i svestrane umetničke ličnosti osposobljene za rad u pred -školskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama opšte-obrazovnog tipa i umetničkim srednjim školama, interdisciplinarnim istraživačkim i umetničkim timovima i rad u ustanovama kulture. Stečena znanja su pretpostavka i preduslov za aktivno učešće u likovnom životu i nastavak usavršavanja na specijalističkim i doktorskim akademskim studijama. Student završetkom studija dobija diplomu Master likovni umetnik. Svrsisnodnost studijskog programa ogleda se u sveobunvatnosti i mogućnostima višestruke primene i činjenici da obrazuje studente za samostalnu slikarsku aktivnost, učešće u radu umetničkin timova i institucija kulture, za pedagoški i kreativan rad u predškolskim institucijama, osnovnim i srednjim školama opšte-obrazovnog tipa i srednjim umetničkim školama.

Grafički dizajn

Studijski rogram Master akademske studije – Grafički dizajn je program čiji je osnovni cilj osposobljavanje studenata za bavljenje primenjenom umetnošću i pedagogijom. Kao takav, uporediv je sa studijskim programima grafičkog dizajna na visokoškolskim primenjenim ustanovama u našoj zemlji i zemljama evropskog obrazovnog prostora. Sadržaj studijskog programa je koncipiran u skladu sa zantevima savremene pedagoške prakse koja omogućava edukovanje likovnog pedagoga i svestrane umetničke ličnosti osposobljene za rad u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama opšte-obrazovnog tipa i umetničkim srednjim školama, interdisciplinarnim istraživačkim, štamparijama, grafičko-dizajnerskim i umetničkim timovima, marketing timovima(agencijama) i rad u ustanovama kulture. Stečena znanja su pretpostavka i preduslov za aktivno učešće u domenu primenjene umetnosti i nastavak usavršavanja na specijalističkim i doktorskim akademskim studijama. Student završetkom studija dobija diplomu Master – primenjenog umetnika Svrsisnodnost studijskog programa ogleda se u njegovoj sveobunvatnosti i mogućnostima višestruke primene, odnosno činjenici da obrazuje studente za samostalnu dizajnersku aktivnost, učešće u radu dizajnerskin i umetničkin timova i institucija kulture, za pedagoški i kreativan rad u predškolskim institucijama ,osnovnim i srednjim školama opšte-obrazovnog tipa i srednjim umetničkim školama.