DEPARTMANI

MUZIČKA UMETNOST

Na Departmanu za muzičku umetnost  se ostvaruju studije iz sledećih studijskih programa:

 

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

ŠEF DEPARTMANA

mr Ivana Mirović

ŠEFOVI KATEDRI

Katedra za teorijske predmete
dr Nataša Nagorni Petrov

 

Katedra za stručno-umetničke predmete
Aleksandar Sedlar

 

Katedra za solfeđo
dr Jelena Cvetković Crvenica

 

Katedra za klavir
mr Jovanka Aranđelović

 

Katedra za komplementarni klavir
mr Nenad Stošić

 

Katedra za kamernu muziku
Bratislav Zlatković

 

Katedra za gudačke instrumente
dr. um. Mina Mendelson

 

Katedra za duvačke instrumente
spec. Miloš Mijatović

 

Katedra za solo pevanje
mr Saša Arsenkov

 

Katedra za gitaru, harmoniku i udaralјke
mr Milјan Bjeletić

 

LIKOVNE UMETNOSTI

Na Departmanu za likovne umetnosti  se ostvaruju studije iz sledećih studijskih programa:

 

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

ŠEF DEPARTMANA

mr Bratislav Bašić

PRIMENjENE UMETNOSTI

Na Departmanu za primenjene umetnosti  se ostvaruju studije iz sledećih studijskih programa:

 

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

ŠEF DEPARTMANA

mr Sanja Dević