DEPARTMANI

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

ŠEF DEPARTMANA
Red. prof. mr Miloš Janjić

ŠEFOVI KATEDRI

Katedra za teorijske predmete
Doc. dr Marko Milenković

 

Katedra za stručno-umetničke predmete
Red. prof. mr Zoran Stanisavlјević

 

Katedra za solfeđo
Red. prof. dr Jelena Cvetković Crvenica

 

Katedra za klavir
Vanr. prof. mr Jovanka Aranđelović

 

Katedra za komplementarni klavir
Vanr. prof. Milena Rajković

 

Katedra za kamernu muziku
Red. prof. mr Dragana Đorđević

 

Katedra za gudačke instrumente
Vanr. prof. mr Vesna Rilak Stanimirović

 

Katedra za duvačke instrumente
Vanr. prof. dr um. Jelena Jakovlјević

 

Katedra za solo pevanje
Doc. mr Saša Arsenkov

 

Katedra za gitaru, harmoniku i udaralјke
Doc. mr Dejan Živković 

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

ŠEF DEPARTMANA
Red. prof. mr Bratislav Bašić

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

ŠEF DEPARTMANA
Vanr. prof. Anita Milić