MEĐUNARODNA SARADNJA

Od svog osnivanja Fakultet umetnosti u Nišu, ostvaruje uspešnu saradnju sa srodnim institucijama i udruženjima u okruženju, kao i sa diplomatskim predstavništvima i inostranim kulturnim centrima u Nišu i Srbiji. Otvaranju novih perspektiva i povezivanja sa srodnim evropskim i svetskim univerzitetima u mnogome doprinosi međunarodna saradnja koju ostvaruje Univerzitet u Nišu. Radi se o sporazumima koje je Univerzitet u Nišu zaključio sa nekim od najznačajnijih evropskih i svetskih univerziteta.