Category

LIKOVNE UMETNOSTI

Category

Izložba GRAFIKA I CRTEŽ u Pavilјonu u Tvrđavi

Izložba “GRAFIKA I CRTEŽ”, biće otvorena u Pavilјonu u Tvrđavi, u četvrtak 25. marta 2021. godine u 13 časova, uz poštovanje svih propisanih epidemioloških mera. Izložba će biti otvorena do 11. aprila 2021. godine.

Osnovni cilј i zadatak ove izložbe je da predstavi aktuelnu studentsku produkciju umetničkih radova iz uže umetničke oblasti grafika, poveže i motiviše studente za buduća postignuća, koji u toku svog školovanja pohađaju predmete Grafika i Crtanje na visokoškolskim ustanovama.

Fakultet umetnosti AKREDITOVAN za obavlјanje naučnoistraživačke delatnosti

Odbor za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na sednici održanoj 21. januara 2021. godine, done je Odluku o Akreditaciji Fakulteta umetnosti za obavlјanje naučnoistraživačke delatnosti jer ispunjava uslove propisane u članu 6. i 15. Pravilnika o vrednovanju naučnoistraživačkog rada i postupku akreditacije fakulteta.

Završene prijave za 2. Međunarodno internet takmičenje “Konstantin Veliki”

Prijave za drugo Međunarodno internet takmičenje “Konstantin Veliki” su završene. Takmičenje će se emitovati putem video premijere na YouTube kanalu i sajtu takmičenja, kao i Fejsbuk stranici Fakulteta, sa unapred predviđenim datumom i satnicom emitovanja svake discipline. Rezultati će biti objavlјeni nakon završetka video premijera disciplina. Kalendar takmičenja će biti objavlјen početkom marta, kada se obrade sve prijave.

Dekan i sekretar Fakulteta na sastanku sa ministrom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

U Vladi Republike Srbije održan je sastanak dekana Fakulteta umetnosti prof. dr Suzane Kostić i sekretara Fakulteta Aleksandre Radosavlјević sa ministrom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i prvim potpredsednikom Vlade Republike Srbije gospodinom Brankom Ružićem. Sastanak je protekao konstruktivno, veoma uspešno i uvaženog ministra uskoro očekujemo u Nišu.

Otvorene prijave za drugo Međunarodno internet takmičenje “Konstantin Veliki”

Prijave za drugo jedinstveno Međunarodno internet takmičenje “Konstantin Veliki” otvorene su novembra 2020. godine. U okviru Takmičenja studenti, učenici i umetnici imaće prilike da se takmiče u 15 disciplina: Kamerna muzika, Duvački instrumenti, World music, Gitara, Klavir, Gudački instrumenti, Solo pevanje, Komplementarni klavir, Harmonika, Perkusije, Vokalni ansambli, Crtež, Grafika, Fotografija i Plakat. Rok za prijave je 31. januar 2021. godine.

Predavanje po pozivu mr Tamare Pajković

Mr Tamara Pajković, Centar za grafiku i vizuelna istraživanja Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, održaće predavanje po pozivu na temu “Serigrafija – Između umeća i umetnosti”, u petak 30. oktobra 2020. godine sa početkom u 13 časova u kabinetu za grafiku Fakulteta umetnosti, uz poštovanje svih propisanih epidemioloških mera zaštite.

Predavanje po pozivu prof. mr Branimira Karanovića

Prof. mr Branimir Karanović, profesor emeritus Univerziteta umetnosti u Beogradu, održaće predavanje po pozivu na temu “Fotografija i grafika – Grafika bez pritiska”, u petak 23. oktobra 2020. godine sa početkom u 13 časova u kabinetu za grafiku Fakulteta umetnosti, uz poštovanje svih propisanih epidemioloških mera zaštite. Branimir Karanović je magistrirao 1976. godine na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu iz oblasti grafike. Izabran u zvanje redovnog profesora 1977. za oblast fotografije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Na Fakultetu primenjenih umetnosti profesor je od 1996. godine. Profesor emeritus Univerziteta umetnosti u Beogradu od 2016. godine.