AUDIO

 

Prvo diskografsko izdanje Fakulteta umetnosti u Nišu predstavlja još jedan u nizu rezultata i projekata kojima ova ustanova sa desetogodišnjom tradicijom nastoji da prezentuje i trajno sačuva dostignuća svojin studenata i profesora na području umetnosti izvođaštva klasične muzike.

Ovo izdanje je u stvari, logičan i očekivani nastavak kontinuirane koncertne aktivnosti, koja se u vidu solističkin, kamernin i orkestarskin nastupa redovno odvija kako na podijumu Koncertno-izložbenog prostora Fakulteta umetnosti tako i u drugim koncertnim salama grada. U kontekstu angažovanosti na promovisanju klasične muzike i visokin interpretativnin dometa u kulturnom životu Niša, ovaj CD predstavlja još jednu potvrdu raznolikog medijskog delovanja profesora i studenata Fakulteta umetnosti.
Široko postavljen stilski i žanrovski raspon kompozicija na disku rasprostire se od barokne do savremene literature, otkrivajući jednu osobenu umetničku znatiželju i afinitet prema istraživanjima u domenu umeća i mogućnosti interpretacije.
Izvođači kompozicija na ovom izdanju su studenti studijskin programa za izvođačke umetnosti (uz saradnju spec. asistenta Jelene Jakovljević i višin umetničkin saradnika Bojana Mladenovića i Stevana Spalevića) koji su zanvaljujući talentu, predanosti, individualnom i ozbiljnom interpretativnom pristupu ostvarili zapažene rezultate tokom studija, a uspešnim javnim nastupima i nagradama na takmičenjima već nagovestili i perspektivne izvođačke karijere.

Prvo izdanje – Niš, maj 2013. / Tonski studio Fakulteta umetnosti u Nišu / Urednik izdanja: dr Suzana Kostić / Producent i postprodukcija: Boris Bunjac / Tonski snimatelj: Miodrag Obradović / Tekst knjižice: dr Sonja Cvetković / Dizajn: Anita Milić / Za izdavača: dr Suzana Kostić, dekan Fakulteta umetnosti u Nišu / Izdavač: Fakultet umetnosti u Nišu, ul. Kneginje ljubice br. 10, 18000 Niš / © Sva prava su zaštićena

 

 

 1. Domenico Scarlatti – Sonata K.213/L.108 Nikola Ðordevic, gitara 4:07
 2. Johann Sebastian Bach – Prelude & Fugue h-moll Book 1 Nikola Cvetkovic, klavir 9:14
 3. Jean Philippe Rameau - Les Cyclopes Nikola Pekovic, harmonika 3:18
 4. Henry Eccles - Viola Sonata in g-minor - I Largo Ðorde Milanovic, viola i Bojan Mladenovic, klavirska saradnja 3:19
 5. Henry Eccles - Viola Sonata in g-minor - II Allegro Ðorde Milanovic, viola i Bojan Mladenovic, klavirska saradnja 1:40
 6. Henry Eccles - Viola Sonata in g-minor - III Adagio Ðorde Milanovic, viola i Bojan Mladenovic, klavirska saradnja 2:22
 7. Henry Eccles - Viola Sonata in g-minor - IV Allegro vivace Ðorde Milanovic, viola i Bojan Mladenovic, klavirska saradnja 1:29
 8. Wolfgang Amadeus Mozart - Adagio for Violin & Piano K. 261 Mihajlo Jovanovic, violina i Bojan Mladenovic, klavirska saradnja 7:52
 9. Gabriel Fauré - Pavana op.50 Jelena Jakovljevic, Zorana Ignjatovic, Angelina Nikolic, Mirko Matovic - kvartet flauta 4:35
 10. Jules Demersseman - Solo de COncert op.82 No.6 Mirko Matovic, flauta i Stevan Spalevic, klavirska saradnja 12:13
 11. Adalbert Markovic - Tri plesa za 4 klarineta - I Gavotte Andrija Mirkovic, Miroslav Corda, Aleksa Stojadinovic. Ðorde Jovanovic - kvartet klarineta 2:56
 12. Adalbert Markovic - Tri plesa za 4 klarineta - II Sarabande Andrija Mirkovic, Miroslav Corda, Aleksa Stojadinovic. Ðorde Jovanovic - kvartet klarineta 3:39
 13. Adalbert Markovic - Tri plesa za 4 klarineta - III Gigue Andrija Mirkovic, Miroslav Corda, Aleksa Stojadinovic. Ðorde Jovanovic - kvartet klarineta 0:51
 14. Anton Stingl - Spielmusik in C op.23 - I Munter Stefan Šalarevic, Filip Aleksic, Stefan Jovandaric - trio gitara 2:05
 15. Anton Stingl - Spielmusik in C op.23 - II Ruhig Stefan Šalarevic, Filip Aleksic, Stefan Jovandaric - trio gitara 2:57
 16. Anton Stingl - Spielmusik in C op.23 - III Rondo Stefan Šalarevic, Filip Aleksic, Stefan Jovandaric - trio gitara 2:32
 17. Astor Piazzolla - Lo que Vendra Nikola Ðordevic, Dušan Ðordevic - duo gitara 3:31