OBAVEŠTENjE STUDENTIMA OSNOVNIH I MASTER AKADEMSKIH STUDIJA

  1. ELEKTRONSKA PRIJAVA ISPITA za martovski ispitni rok za sve nivoe studija počinje u petak 01.03. i trajaće do 04.03.2024. godine. Ispitni rok počinje od 11.03. i trajaće do 23.03.2024. godine.
  2. Studenti osnovnih akademskih studija uplaćuju treću ratu prenosa bodova, kako bi bili u prilici da prijave ispite.

Studenti master akademskih studija uplaćuju treću ratu školarine, kako bi bili u prilici da prijave ispite.

 

 Neophodno je da se uplata izvrši do 29.02.2024. godine. (dokaz o uplati treba dostaviti Studentskoj službi ili na

 email:snezanam@artf.ni.ac.rs Studentske službe).

  1. Studenti uplaćuju 1.500,00 dinara ukupno, za prijavu svih ispita koje su prijavljivali više od tri puta na žiro račun Fakulteta 840-2012666-89 sa pozivom na broj 742 121-02, u skladu sa Odlukom o visinama naknada za usluge koje pruža Fakultet 
  2. Nakon 04.03.2024. godine, prijava ispita će biti moguća samo na šalteru Studentske službe uz dokaz uplate od 1.000,00 dinara (po ispitu) na žiro račun Fakulteta 840-2012666-89 sa pozivom na broj 742 121-02, u skladu sa Odlukom o visinama naknada za usluge koje  pruža Fakultet  (prijavljivanje ispita posle utvrđenog roka)

STUDENTSKA SLUŽBA

Comments are closed.