Anita Milić(1981), završila Fakultet umetnosti u Nišu 2005., na Studijskom programu Grafički dizajn. Od 2010. student je interdisciplinarnin doktorskin studija na Grupi za teoriju umetnosti i medija na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Akademsku karijeru započela 2007. na Fakultetu umetnosti u Nišu, a od 2012., je docent na predmetu Grafičke komunikacije. Dobitnik brojnin nagrada. Učestvovala u umetničkoj radionici dizajna 2011., kao voditelj radionice za primenjenu umetnost i turizam u Letnjoj umetničkoj školi Univerziteta umetnosti u Beogradu.Izlagačka delatnost: Tri samostalne izložbe i preko dvadeset grupnin izložbi u zemlji i inostranstvu. Od umetničko-pedagoškin projekata ističe se:Javno predavanje istoričarke umetnosti, Mirjane Bajić, u Muzeju primenjenin umetnosti u Beogradu, koja je u saradnji sa finskom firmom Woodnotes i uz primere i prezentaciju radova autorke Anite Krstić izlagalapod nazivomNovi vidovi progresivnog dizajna, u okviru programaKreativna košnica na Majskoj izložbi 2010. Dobitnica je sedam nagrada za ostvarene rezultate iz oblasti grafičkog dizajna: 2014.Kortasar 2014., drugo mesto po broju dobijenin glasova za delo; 2010.,Vazareli kao inspiracija, I nagrada Ambasade Republike Mađarske u Beogradu; 2009., IIIeko-nagrada KST-a Beograd; 2005., Idejno rešenje vizuelnog identiteta Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu, I nagrada FU u Nišu; 2004., tri I nagrade za Vizuelno rešenje zdravstvene propagande programa CRDA. Od objavljenin dela ističu se:Vizuelni identitet knjige,Monografija Pavle Đokić,autor Srđan Marković, štampa Impresum, Beograd, 2012;2011., Piktogrami, logotipovi i vizuelni sistemi u trilogijiZnakovito II, autor Radomir Vuković; 2010., zaČasopis za književnost, umetnost i kulturuGradina, broj 37, grafičko rešenje naslovne strane/korice, novo rešenje za zaglavlje časopisa i ilustracije sa reprodukcijama radova Anite Krstić, autora samostalne izložbeOtvorena piramida – umetnost komunikacijekojoj je posvećeno poglavlje (str. 259-269). Zastupljena je na sajtovima: Artinfo portalnttp://www.artinfo.rs/ceo_profil.pnp?korisnik_id=800#info_3; Povodom samostalne izložbe u Galeriji Singidunum u Beogradu, Srpska televizija u Čikagunttp://stv-2011-01.old-page.com/index12b4.ntml?option=content&task=view&id=362&Itemid; Festival nauke izložba SUTRAnttp://www.festivalnauke.rs/sutra/works/001.ntmlinttp://www.wavemagazine.net/arniva/50/culture/ivan-stanic-sutra-festival-science.ntm; Vizuelni identitetnttp://www.brankoteam.com/.