Mr Miroslav Živković (1972.), diplomirao 1996. godine na Fakultetu umetnosti u Prištini, gde je završio i postdiplomske studije 1998. godine. Samostalno je izlagao 67 puta, a kolektivno više od 300 puta u zemlјi i inostranstvu. Dobitnik je nekoliko nagrada za slikarstvo i učesnik na viša od 69 kolonija u zemlјi i inostranstvu. Osnivač je likovne kolonije Divlјana u Beloj Palanci. Kao saradnik Narodnog Muzeja u Nišu, u ekipi prof. Franca Curka i Mileta Simića, radio je na konzervaciji pokretnih spomenika u manastiru Hilandar (1993-2002) u 15 kampanja po mesec dana. U periodu 1992-1999. godine, kao saradnik Pokrajnskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, radi na konzervaciji i restauraciji ikona i fresko živopisa u više manastira na Kosovu i Metohiji. Saradnik je Narodne biblioteke u Beloj Palanci i član uredništva Belopalanačkog zbornika.