Vesna Gagić
Bibliografije legata

Bibliografije legata Fakulteta umetnosti u Nišu predstavlјaju jednu zaokruženu celinu dosadašnjih legata u okviru Biblioteke. Sama bibliografija je urađena kao priručni materijal korisnicima radi bolјeg i uspešnijeg snalaženja u prikazanom fondu Biblioteke. U bibliografiji je prikazan kompletan popis poklonjene građe koja je podelјena prema vrsti i sadržaju. Takođe, predstavlјen je lik i delo legatora, i to prof. Srđana Jaćimovića i Tomislava Aleksića.

Promocija izdanja Fakulteta umetnosti u Nišu održana je u sredu 14. decembra 2016. godine u 13:30 sati u Sali br. 6 na Fakultetu umetnosti u Nišu. Na promociji su prezentovana dva štampana i dva diskografska izdanja. Bibliografiju “Bibliografije legata biblioteke Fakulteta umetnosti u Nišu” predstavio je recenzent Zoran Živković i autor izdanja Vesna Gagić.

 

FOTO