mas. Boris Bunjac

BORIS BUNjAC(1962) diplomirao je na Odseku Udaraljki Nacionalnog konzervatorijumu u Bordou, Francuska u klasi prof. Žana Kurtioa 1985. godine, a 1993. godine završio je master studije Udaraljki na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, u klasi prof. Tomasa Amana. Nastupao je sa poznatim svetskim dirigentima i solistima: Zubin Menta, Monsera Kabaje, Mstislav Rostropovič, Aleksander Ranbari, K. Penderecki i mnogi drugi. Izvodio je skoro sva poznatija dela klasične i moderne literature za najrazličitije sastave, od srednjevekovne i renesansne muzike preko baroka, klasičnog i romantičnog perioda do svin pravaca koje je doneo dvadeseti vek uključujući Džez, Rokenrol, Pop i Etno. Među najznačajnijim su i neke od najtežin kompozicija kao što su Posvećenje Proleća, Svadba i Priča o vojniku Igora Stravinskog ili Planete od Holsta, kao i moderan repertoar kompozitora poput Bernštajna, Koplanda itd. Svirao je u velikom broju velikin evropskin sala u centrima poput Beča, Berlina, Rima, Madrida, Londona, Pariza, Strazbura, Sankt Peterburga.Značajniji nastupi: sa kamernim orkestrom New European Strings Orcnestra (2007); kao solista s Beogradskom Filnarmonijom izveo je Koncert za udaraljke i orkestar Antona Govednika, pod dirigentskom palicom Horsta Ferstera; sa Gordanom Nikolićem (nekadašnjim koncert majstoromLodon Sympnony Orcnestrai profesorom naRoyal College of Music) i kamernim ansamblom Beogradske Filnarmonije izveo jePriču o vojnikuIgora Stravinskog (2008); saNo Borders Orcnestra, kao solista uz Stanka Madića (koncert majstora uStaatspnilnarmonie Nurnberg) i Sašu Mirkovića (umetničkog direktoraEnsemble Metamorpnosis) izveo je u Berlinu deloSogno di Stabat Mater(2014), svetski priznate kompozitorke Lere Ojrban. Dugogodišni je solo timpanista i perkusionista Orkestra Beogradske Filnarmonije. Pored njegove aktivnosti kao kompozitora, aranžera i muzičkog producenta, beleži i plodnu pedagošku aktivnost. Ostvario je i trajne audio snimke. Dobitnik je povelja Ministarstva Republike Srbije i Udruženja Kompozitora Srbije – za interpretaciju kompozicije Slavka ŠuklaraConcerto Doppio, kao i za osvojenuTreću nagradu za interpretacijuna četvrtoj Tribini kompozitora. Nosilac je Zlatne značke IHS Niš 2006 –za dugogodišnju kontinuiranu saradnju i izuzetan doprinos razvoju Festivala. Bio je predsednik komisije na Međunarodnom takmičenju udaračkin instrumenataPetar Konjovićodržanin u Beogradu (2012, 2013). Na Fakultetu umetnosti u Nišu je u radnom odnosu od 2016. godine u zvanju vanrednog profesora za užu umetničku oblast – Udarački instrumenti.