Bratislav Zlatković
VERGUL ARTZbirka autorskih kompozicija za standardne i nestandardne kamerne sastave nastala je kao rezultat višegodišnjeg profesionalnog angažovanja na polјu pedagogije, kamernog izvođaštva i stvaralaštva u oblasti primenjene muzike. Osnovni razlog za nastanak ove zbirke je malobrojna i nedostupna literatura za nestandardne kamerne ansamble.

Kompozicije su pisane za različite instrumentalne sastave (duo, trio, kvartet, septet, kamerni orkestar) i kombinacije instrumenata (gudački, drveni i limeni duvački instrumenti, klavir, harmonika, gitara…). U pojedinim komadima (Tango, Waltz, Bolero) prikazana je mogućnost zamene instrumenata, a u ostalim kompozicijama takođe se mogu koristiti alternativni instrumenti (što je ostavlјeno samim izvođačima i sastavima kao mogućnost izbora).

Zbirci su priloženi i štimovi za sve instrumente. Stilska i žanrovska heterogenost (klasični, etno, savremeni stil) primenjena je sa namerom da se mladi muzičari – instrumentalisti kroz izvođačku praksu upoznaju sa aktuelnim, njima bliskim, a u odnosu na klasičnu kamernu muziku drugačijim stilskim i zvučnim tendencijama. Raznolikost u pogledu tehničkih i muzičkih zahteva, omogućava da se zbirka može koristiti na svim nivoima školovanja.

 

Promocija izdanja Fakulteta umetnosti iz edicije muzikalija, autora Bratislava Zlatkovića, pod nazivom “Vergul Art” održana je u utorak 03. novembra 2015. godine na Fakultetu umetnosti u Nišu u Sali br. 6 sa početkom u 13:30 sati. Na promociji prvog izdanja iz edicije muzikalija govorili su urednik izdanja mr Danijela Zdravić Mihailović, recenzenti dr Sonja Cvetković i mr Dragan Tomić, urednik edicije audio i video izdanja Zoran Stanisavlјević kao i autor Bratislav Zlatković. Na promociji su nastupili trio gitara u sastavu Nikola Đorđević, Dušan Đorđević i Nemanja Erić koji su izveli kompoziciju “Night in Palilula” kao i klavirski duo Bojan Mladenović i Andrija Mamutović sa kompozicijom “Dream”. Izdanje sadrži originalne partiture i štimove za kamerne sastave sa pratećim audio zapisom.

 

FOTO