Category

Prijemni ispit 2022/2023

Category

Potrebna dokumentacija za upis na master akademske studije

Potrebna dokumentacija za upis na master akademske studije: overena fotokopija diplome ili uverenje o završenom prethodnom obrazovanju overena fotokopija dodatka diplomi ili uverenja o položenim ispitima dva obrasca ŠV-20 (obrasci se dobijaju na Fakultetu) indeks (dobija se na Fakultetu), koji kandidati popunjavaju ćiriličkim pismom 2 (dve) fotografije formata 4,5 x…