Category

PRIMENJENE UMETNOSTI

Category

Predavanje prof. dr Johannis Tsoumasa na Univerzitetu u Nišu

Prof. dr Johannis Tsoumas sa Univerziteta Zapadne Atike, Atina, Grčka održao je predavanje na temu “Social Stereotypes and Advertising: The Case of Women in Greek Advertisement in the 1960′” u utorak 8. oktobra 2019. sa početkom u 13 sati u Multimedijalnoj sali br. 8 na Univerzitetu u Nišu.

VII Nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem BARTF 2019

Fakultet umetnosti Univerziteta u Nišu, sa Ogrankom SANU u Nišu, organizuje sedmi nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem sa temom “Umetnost i kultura danas: metafora, percepcija i simbolizam” 4. i 5. oktobra 2019. godine u Nišu. Ovogodišnji problemski okvir naučnog skupa čine tri celine: metafora, percepcija, simbolizam.

Radovi studenata Fakulteta umetnosti na Festivalu S.U.T.R.A. u Beogradu

Studentski umetnički radovi posvećeni nauci, nastali na predmetu Grafičke komunikacije na Departmanu za primenjene umetnosti Fakulteta umetnosti u Nišu pod mentorstvom van.prof. Anite Milić i ass. dr Miljane Radenković, predstavljeni su na izložbi “U ime algoritma”, u okviru Festivala S.U.T.R.A. 2019, posvećenom spoju umetnosti, tehnologije, raznovrsnog i autentičnog, koji se održava u Muzeju nauke i tehnike u Beogradu od 10. do 23. septembra 2019. godine.

Rad Andrijane Antanasijević obavljen u blog-časopisu “Bez limita”

Master rad “Fragmenti Jungovog (Karl Gustav Jung) kruga” Andrijane Antanasijević, studentkinje master akademskih studija na Departmanu za primenjene umetnosti, objavljen je u elektronskom blog-časopisu “Bez limita” Književnog kluba Filozofskog fakulteta u Nišu. Mentor van. prof. Anita Milić, asistent dr um. Miljana Radenković

Pohvala za Milu Teokarević na „Drum Dum“ festivalu u Leskovcu

Mila Teokarević, student II godine Departmana za primenjene umetnosti, dobitnik je posebne pohvale za kreativni pristup, kao učesnica foto konkursa ,,Objektivom kroz muziku vol.2” u organizaciji ovogodišnjeg ,,Drum Dum” festivala u Leskovcu. Izložba je otvorena u sredu, 17. jula 2019.godine, u Leskovačkom Kulturnom Centru. Mentor: docent Milјan Nedelјković

Izložba radova studenata Departmana za primenjene umetnosti u Aleksincu

Izložba radova studenata sa Departmana za primenjene umetnosti biće otvorena u Galeriji Centra za kulturu i umetnost u Aleksincu, u četvrtak 11. jula 2019. godine u 19 časova. Studenti III i IV godine osnovnih akademskih studija predstaviće se radovima nastalim u okviru predmeta Grafičke komunikacije, pod metnorstvom Anite Milić, vanrednog profesora i Milјane Radenković, asistenta na Fakultetu umetnosti u Nišu.