Danijela Zdravić Mihailović
Fenomen reprize u sonatnom obliku – prvi stavovi gudačkih kvarteta Franca Jozefa Hajdna

Monografija je namenjena prvenstveno učenicima i studentima koji se profesionalno bave muzikom, ali i široj čitalačkoj publici zainteresovanoj za upoznavanje Hajdnovog opusa. Izmene reprize sagledane su  kroz prizmu celovitog sonatnog oblika na osnovu dinamike izmena (od najjednostavnijih, tipičnih, do onih koje značajnije menjaju sliku klasičnog sonatnog oblika). U odnosu na uobičajeni pristup analizi sonatnog oblika, studija Danijele Zdravić Mihailović u fokus istraživanja stavlјa nesvakidašnji problem – status reprize – sa cilјem da pokaže da je neadekvatan analitički pristup koji je deklariše kao ‘pravilnu’ ili ‘nepravilnu’, već da je neophodno ovom pitanju pristupiti imajući u vidu s jedne strane, stilske karakteristike, a s druge strane, konstruktivne elemente sonatnog oblika.

Danijela Zdravić Mihailović

FENOMEN REPRIZE U SONATNOM OBLIKU

prvi stavovi gudačkih kvarteta Franca Jozefa Hajdna

 

SADRŽAJ (pdf)

  • Godina izdanja:2015
  • ISBN:978-86-85239-22-9
  • Izdavač: Fakultet umetnosti Univerziteta u Nišu i Centar za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Nišu
  • Za izdavača:Prof. dr Suzana Kostić, dekan
  • Urednik:mr Dragan Tomić, vanredni profesor
  • Lektor:Verica Novakov
  • Oprema knjige:mr Sanja Dević
  • Grafički dizajn naslovne strane:mr Sanja Dević
  • Broj strana:163

Ovo izdanje možete naći u Skriptarnici-knjižari Fakulteta umetnosti, ul. Kneginje Ljubice 10, 18000 Niš.

Polazeći od stava da je aktuelna stručna literatura pokazala “da je brojne izmene u reprizi nemoguće u potpunosti pobrojati, to jest, formirati tipologiju koja bi ‘pokrivala’ raznolike koncepte reprize u sonatnom obliku”, Danijela Zdravić Mihailović otvara nove analitičke perspektive. Predložene vidove reprize ne izvodi iz same tipologije već iz fenomena muzičkog toka. Tako tipologija, kao nesporno važan teorijsko-stručni oslonac, dobija utemlјenje u samoj pojavi koju razmatra, odnosno u muzičkom delu.

Prof. dr Anica Sabo

 

U odnosu na uobičajeni pristup analizi sonatnog oblika, studija Danijele Zdravić Mihailović u fokus istraživanja stavlјa nesvakidašnji prroblem – status reprize – sa cilјem da pokaže da je neadekvatan analitički pristup koji je deklariše kao ‘pravilnu’ ili ‘nepravilnu’, već dad je neophodno ovom pitanju pristupiti imajući u vidu s jedne strane, stilske karakteristike, a sa druge strane, konstruktivne elemente sonatnog oblika. Studija Danijele Zdravić Mihailović “Fenomen reprize u sonatnom obliku (prvi stavovi gudačkih kvarteta Franca Jozefa Hajdna)” daje originalan i vredan doprinos nauci o muzičkim oblicima, rezultat je obimnog istraživačkog poduhvata, izvedena je sistematično i logično, pisana bogatim i preciznim jezikom i stoga je toplo preporučujem za objavlјivanje.

Prof. dr Sonja Marinković

 

Monografija, premda namenjena stručnoj publici, napisana je pitkim i pristupačnim jezikom, sa jasnim formulacijama i ponuđenim analitičkim odgovorima. Redosled izlaganja je logičan i ubedlјiv, a muzički primeri dobro odabrani i adekvatno ukomponovani u sadržaj odgovarajućih poglavlјa. Ova monografija predstavlјa dobrodošao doprinos autorke mr Danijele Zdravić Mihailović proširenju literature iz oblasti muzičke teorije i analize na srpskom jeziku i sigurno će imati značajnu primenu u različitim segmentima muzičke nastave u Srbiji, ali i produbiti raspravu o načinima realizacije sonatnog oblika u klasicizmu i podstaći dodatna razmatranja.

Dr Ivana Medić, naučni saradnik Muzikološkog instituta SANU

Promocija izdanja Fakulteta umetnosti u Nišu održana je u subotu, 10. oktobra 2015. na Fakultetu umetnosti u Nišu u sali br. 6. Na promociji je predstavlјena monografija Danijele Zdravić Mihailović – “Fenomen reprize u sonatnom obliku – prvi stavovi gudačkih kvarteta Franca Jozefa Hajdna”. Na promociji su govorili recenzenti ovog izdanja prof. dr Sonja Marinković i dr Ivana Medić.

 

FOTO