Dimitrije Bužarovski
Istorija estetike muzike

Istorija estetike muzike, predstavlјena u ovoj knjizi, u suštini je istorija zapadne estetike muzike. Ona obuhvata razvoj estetičkog mišlјenja o muzici od antike do danas u okvirima zapadne civilizacije. To ni u kom slučaju ne podrazumeva da se istorija estetike muzike može svesti na istoriju estetike muzike Zapada. Poznata su filozofska tumačenja muzičkog fenomena u okviru kineske (npr. Konfučije) i indijske filozofije, a muzičko-teorijska istraživanja su se sprovodila podjednako u drevnom  Egiptu i Vavilonu. Bogastvo estetičkog mišlјenja o muzici ukazuje na interesovanje muzikologa, filozifa, kompozitora, sociologa, psihologa itd. pa i broj radova koji su posvećeni ovoj temi raste gometrijskom progresijom. Namera autora je da adekvatnim metodološkim pristupom iznese što više i što raznorodniji materijal, i time, kao i svojim oduševlјenjem, privuče i one koji gaje skepsu prema mogućim spekulatuvnim osvajanjem prelepog fenomena muzičke umetnosti.