Dimitrije Bužarovski
Muzikonomija – uvod u muzički menadžment, ekonomiju i marketing

“Muzikonomija – Uvod u muzički menadžment, ekonomiju i marketing, prof. dr Dimitrija Bužarovskog je unikatni rad međunarodnih razmera. Trenutno ne postoji ništa što bi se moglo uporedit sa ovim radom. Muzikonomija na sveobuhvatan način postavlјa temelјe discipline, koja je do sada bila parcijalno prisutna u području muzičkih nauka. Dr Dimitrije koristi termin muzikonomija kao izveden iz termina ekonomija u kojoj je oikos, odnosno domaćinstvo, zamenjeno muzikom. Kako ističe autor, ovaj termin nije nepoznat teorijskom mišlјenju o muzici, međutim, po prvi put se postavlјa kao osnova discipline sa određenim predmetom i metodom istraživanja. Muzikonomija integriše tri discipline: ekonomiju, menadžent i marketing muzike. Time ona postaje i teorijska, ali i praktična discipina, koristeći šire osnove ekonomije, menadžmenta i marketinga, aplicirajući ih u područje muzičke umetnosti i kulture. Knjiga je puna primera iz muzičkog biznisa i neprofitabilnih muzičkih institucija. Ona je u potpunosti prilagođena savremenoj muzičkoj kulturi u kojoj dominiraju internet i elektronski način komunikacije. Nјena namena je višestruka. Pre svega, dizajnirana je kao udžbenik za studente svih nivoa studija (uklјučujući i doktorske studije). Tako nastava ovog predmeta, kao dela nastavnih programa Fakulteta umetnosti u Nišu, konačno dobija i svoju osnovnu literaturu, koja će pomoći studentima u savladavanju ove, za njih na prvi pogled, veoma komplikovane nastavne materije. Muzikonomija ima i svoju veliku upotrebnu vrednost za sve menadžere, ne samo muzičke, već i iz ostalih umetničkih oblasti. Način na koji je izložen i organizovan materijal postupno uvodi u teorijske i praktične probleme ovih oblasti, dosežući do složenih proračuna troškova i prihoda muzičkih organizacija. Muzički menadžeri konačno dobijaju priručnik, koji uz studiozno proučavanje nudi veliki broj rešenja problema sa kojima se susreću svakodnevno. Kako kaže i sam autor, umesto intuicije i nagađanja današnji muzički menadžer treba da se osloni na gotove alate koji su razrađeni u ovim disciplinama. Ne manje važna je i teorijska strana rada. Ona postupno gradi jedan teorijski sistem iz koga proizilazi muzikonomija, kao jedinstveena disciplina koja se bavi ekonomskim aspektima muzičkih problema. Značenje ekonomskih faktora u razvitku lјudskih civilizacija, kao klјučna determinanta ne samo društvenih odnosa, nego i svih ostalih komponenti duhovne i materijalne kulture, u najširem smislu, podjednako se odnosi i na razvoj muzičke kuture. Dr Dimitrije Bužarovski, ističe da postavlјanjem osnovnih teorijskih okvira ove discipline, konsekvenca može biti i ekonomska istorija muzike, o kojoj već postoje teorijski radovi.”

dr Suzana Kostić

Promocija izdanja iz edicije monografija autora dr Dimitrija Bužarovskog pod nazivom “Muzikonomija – Uvod u muzički menadžment, ekonomiju i marketing” održana je u četvrtak 06. novembra 2014. godine na Fakultetu umetnosti u Nišu u Sali br. 6 sa početkom u 18 sati. Na promociji štampane publikacije u izdanju Fakulteta umetnosti u Nišu govorili su urednik izdanja mr Dragan Tomić, autor dr Dimitrije Bužarovski kao i recenzent izdanja dr Suzana Kostić.

 

FOTO
VIDEO