Dr Andrijana Golac-Čubrilo (1978) diplomirala je Istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu 2006. godine, odbranivši diplomski rad „Krug grobnica A u Mikeni” pod mentorstvom prof. dr Aleksandra Jovanovića. Doktorske studije Istorije umetnosti završila je na istom fakultetu 2019. godine, pod mentorstvom prof. dr Miodraga Markovića (dopisnog člana SANU), odbranivši tezu „Zidno slikarstvo crkve Preobraženja Hristovog u manastiru Zrze”. Autor je više načunih radova i učesnik domaćih i međunarodnih naučnih skupova. Od 2022. godine zaposlena je na Fakultetu umetnosti u Nišu kao docent na osnovnim i master studijama na predmetu Istorija umetnosti.