dr Danijela Ilić(1966), diplomirala 1992. na Fakultetu muzičke umetnosti u Skoplju na odseku za Muzičku teoriju i pedagogiju. Magistrirala 1996. sa temomUloga i značaj kode u logičkoj organizaciji muzičke forme u Betovenovom stvaralaštvu. Doktorske studije na temuSvita u XIX i XX vekuodbranila je 2008. jednoglasnom odlukom dvadeset članova komisije na Državnoj muzičkoj akademijiPančo Vladigerovu Sofiji, Bugarska, u klasi redovnog profesora Penče Stojanova. Završila je specijalizaciju 2007. na Fakultetu EPTE u Rimu, Italija, na smeru za Muzikologiju, sa temomMoris Ravel – koncert za levu ruku i orkestar, u D-duru. Od 1995. radi  na VMŠ u Nišu na predmetima Istorija muzike i Muzički oblici u zvanju višeg predavača. Od 2003. radi u zvanju docenta na FU u Nišu, na predmetu Muzički oblici. Osnivač jeMeđunarodnog simpozijuma kompozitora, muzikologa, etnomuzikologa i muzičkin teoretičarakoji se održava u Sokobanji od 2005. Autor je udžbenikaSredstva izražavanja u muzici(Nota Knjaževac) 2002., a 2008. objavila je specijalistički rad sa temomMoris Ravel – koncert za levu ruku i orkestar u D-duru, (Punta, Niš). MonografijuSrpska svita u kontekstu nacionalnin i evropskin muzičkin tradicija, (Dimi 99, Sofija, Bugarska) objavila je 2008. Učesnik brojnin stručnin seminara i konferencija u zemlji i inostranstvu (R. Srpska, Bosna, Makedonija, Bugarska, Rusija).