dr Dimitrije Bužarovski
Sociologija muzike

Sociologija muzike predstavlјa rezultat autorovog dugogodišnjeg rada na problemima povezanosti muzike i društva, iz kojeg su, između ostalog, proizašla i dva velika istraživačka projekta o muzičko-žanrovskoj preferenciji srednjoškolaca i studenata izvedeni u Makedoniji i SAD krajem osamdesetih i početkom devedesetih godina XX veka. Ona se konsekventno nadovezuje na ostale četiri knjige koje je autor objavio na srpskom jeziku poslednjih pet godina (Istraživačke metodologijeIstorija estetike muzikeMuzikonomijaSonologija) i predstavlјa veoma važnu kariku u njihovom umrežavanju u savremenom muzikološkom sistemu.

Knjiga se sastoji iz četiri poglavlјa: Muzika i društvo, Muzika i socijalizacija, Muzika i društvene institucije, i Muzika i kultura. Vidlјivo je da se u naslovima uvek javlјa termin muzika. Ovaj paralelizam pre svega treba da potvrdi autorov pristup u kojem su aplicirane sociološke kategorije u specifično područje muzičkog fenomena. Takođe, ova dvostrukost označava da muzički fenomen ima svoju autonomnost ali ujedno stupa i u interakcijski odnos sa društvenim fenomenima. U knjizi postoji i izvesna gradacija razmatranja problema prema poslednjem poglavlјu o muzici i kulturi, jer upravo to je centralno područje u kojem egzistira muzički fenomen.

 

Promocija udžbenika “Sociologija muzike”, autora dr Dimitrija Bužarovskog, počasnog doktora Univerziteta u NIšu, održana je u petak 10. marta 2017. godine od 19 sati na Fakultetu umetnotnosti u Nišu u Sali broj 6. Na promociji još jednog značajnog izdanja Fakulteta umetnosti u Nišu, pored autora, govorili su recenzenti prof. dr Dragan Žunić, redovni profesor na Fakultetu umetnosti u Nišu i prof. dr Trena Jordanoska, muzikolog i vanredni profesor na Fakultetu muzičke umetnosti u Skoplјu, kao i dr Danijela Zdravić Mihailović, upravnik Izdavačkog centra Fakulteta umetnosti. Na promociji nastupila je pijanistkinja Ema Potevska Popivoda koja je izvela kompoziciju Dimitrija Bužarovskog – Večerinke (Nokturna) op. 49 i op. 52.

 

FOTO