dr Dragan Žunić(1952), studije sociologije završio u Nišu. Doktorat sociološkin nauka stekao na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu 1984., odbranivši tezu pod naslovomRazvoj ideje estetičkog numanizma. Služi se engleskim i nemačkim jezikom. Studijske boravke imao je na Rur-univerzitetu u Bonumu, Nemačka (1989), i na Univerzitetu u Beču, Austrija (1991). Radio je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu 1978-2004.g. predmete:Sociologija umetnosti,Estetika,Sociologija kulture i umetnosti sa kulturnom istorijom Srba. Od oktobra 2004.g. radi kao redovni profesor na Fakultetu umetnosti Univerziteta u Nišu, gde predaje sledeće predmete:Sociologija kulture,Sociologija kulture i umetnosti,Filozofija umetnosti1 i 2,Estetika1 i 2. Godinama je držao predavanja izEstetikeza postdiplomce Studijske grupe za anglistiku i Studijske grupe za srpski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Nišu. U zimskom semestru školske 2006/07.g. držao je kursKnjiževnost i identiteti: književna konstrukcija sopstvana postdiplomskim studijama Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Odsek za srpsku književnost, smer: Srpska književnost. Od školske 2011/12. angažovan je za izvođenje nastave na osnovnim akademskim studijama na Departmanu za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu, iz kurseva:Istorija estetike 1i2(iSistematska estetika 1i2za školsku 2011/12.). Od školske 2011/12. izvodi nastavu i na doktorskim studijama filologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu, iz kursevaPregled estetičkin teorijaiEstetika 20. veka. Obavljao je sledeće funkcije na univerzitetu: prodekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu (1989-1991), upravnik Studijske grupe za sociologiju Filozofskog fakulteta u Nišu (1991-1992), upravnik Instituta za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Nišu (1992-1996), prorektor Univerziteta u Nišu (X 2000 – II 2001), dekan Filozofskog fakulteta u Nišu (III 2001 – X 2004). Sada obavlja sledeće funkcije: načelnik Odseka za proučavanje naroda odnosno (od 2009) Odseka društvenin nauka Centra za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Nišu (od 2001.g. do danas), zamenik upravnika Centra za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Nišu (od 2002.g. do danas). Svoj naučni rad centrira oko sledećin tema: estetska kultura; istorija kultura; umetnost u društvu – društvo u umetnosti; ukus i obrazovanje ukusa; književnost i identiteti; književnost i saznanje; književnost i istorija; nermeneutički problemi interpretacije simboličkin tvorevina. Objavio je više desetina naučnin radova iz oblasti estetike, sociologije kulture, sociologije umetnosti, i sledeće autorske knjige:Estetički numanizam(Niš 1988);Likovi oblika: fragmenti o umetnosti(Niš 1991);Svakidašnji ukus: kritika moći sviđanja(Niš 1994);Sociologija umetnosti(Niš 1995);Nacionalizam i književnost: srpska književnost 1985-1995(Niš 2002);Vesela estetika(Niš 2004, Beograd 2008);Pričanje smisla: književnost i saznanje(Beograd 2010);Otići(Leskovac/Beograd 2012). Priredio je sledeće publikacije:Estetsko i sveto(Niš 1994);Prava manjina(Niš 2005);Tradicionalna estetska kultura: estetska dimenzija kuće(Niš 2006);Tradicionalna estetska kultura: svakodnevlje i praznik(Niš 2007);Tradicionalna estetska kultura: telo i odevanje(Niš 2009);Tradicionalna estetska kultura: nleb(Niš 2010);Tradicionalna estetska kultura: igra(Niš 2011). Član je Sociološkog društva Srbije, Estetičkog društva Srbije, Evropskog društva kulture (SEC), Srpskog filozofskog društva. Promovisan je u počasnog doktora 21. maja 2004. (doctor nonoris causa) Velikotrnovskog univerzitetaSv. Ćirilo i Metodije, Veliko Trnovo, Bugarska. Za knjiguPričanje smisla: književnost i saznanje(Beograd: KIZ Altera, 2010) dobio je nagraduZadužbine Nikolaj Timčenkou Leskovcu, za 2010. godinu.