dr Elizabeta Matorkić Bisenić(1964), studirala medicinu i slikarstvo. Diplomirala 1991., a magistrirala 2000. Slikarstvo na FLU u Beogradu u klasi prof. Čedomira Vasića. Docent od 2005. na Fakultetu umetnosti u Nišu i predaje Plastičnu anatomiju.Samostalne izložbe, izbor: 1993. Beograd, Galerija Andrićev venac, izložba crteža; 1996. Beograd, Galerija DOB-a, slike; 2000. Beograd, Galerija FLU,Presvlačenje košuljice,slike; 2006. Beograd, Galerija DOB-a,Maco ti mnogo pokazuješ osećanja, slike; 2009.g. Niš ,Paviljon u Tvrđavi (sa Dobricom Bisenićem), slike; 2010. Beograd, Galerija Zadužbina Ilije M. Kolarca,Suzno jezerce, slike; 2011. Kruševac, Narodni muzej, Gradska galerija, slike; 2012. Smederevo, Galerija savremene umetnosti,Lice sna, slike i objekti;Autorske izložbe(u saradnji sa prof. Čedomirom Vasićem), izbor:2000. Beograd, Galerija FLUBiblioteka čuda; 2001. Beograd, Paviljon Cvijete ZuzorićBiblioteka čuda. Nagrade: 1989. II Lubardina nagrada FLU-a u Beogradu za slikarstvo; 1990. Nagrada FLU-a u Beogradu za portret iz fonda Đorđa Bošana; 2008.Zlatna paleta nagrada Prolećnog salona ULUS-a.