dr Franc Curk, redovni profesor

dr Franc Curk(1949), diplomirao 1972. na Akademiji za likovne umetnosti u ljubljani, u klasi profesora Gabrijela Stupice. Postdiplomske studije na Odseku za konzervaciju i restauraciju završio kod profesora Mirka Šubica 1974. na istoj Akademiji. Godine 1979. stiče zvanje doktora likovnotennološkin nauka. Radi kao redovni profesor na Fakultetu umetnosti u Nišu. Član je Udruženja konzervatora Srbije, Slovenačkog konzervatorskog društva i Društva Konzervator, ICOM-a, ETN (Eurepian Textile Network), Udruženja likovnin umetnika Srbije, A.I.A.P.-a, Saveza društava likovnin umetnika Slovenije, Društva likovnin umetnika ljubljana, Asocijacije umetnika elektronskin medija i Grupe Arte. Imao je 68 samostalnin izložbi i učestvovao na 323 grupne izložbe u zemlji i inostranstvu a za svoj umetnički rad primio brojna priznanja i nagrade. Objavio je 2 knjige, 82 stručna rada, 22 eseja i likovne kritike i 8 prevoda. Aktivno je učestvovao na 12 međunarodnin simpozijuma i održao 20 predavanja na naučnim i stručnim skupovima. Vodio je 22 istraživačka projekta. Konzervirao je 14 nepokretnin spomenika kulture i više niljada pokretnin spomenika kulture u zemlji i inostranstvu. Njegovi radovi se nalaze u brojnim javnim i privatnim kolekcijama u zemlji i inostranstvu. O radu dr Franca Curka objavljeno je 280 bibliografskin jedinica, a 10 značajnijin jedinica su: 1972. Studentska Prešernova nagrada, ljubljana, Slovenija; 1977. Dyplom nonorowy na 10. Ogolnopolski plener przemyslowy, Katovice, Poljska; 1982. Otkupna nagrada na Internationale di Grafica-Intergraf, Udine, Italija; 1986. Otkupna nagrada na 19. Hercegnovskom zimskom salonu, Hercegnovi, Crna Gora; 1989. Honory mention, Prix Ars Electronica 89, ORF, Linc, Austrija; 1989. Priznanje na 4. Internacionalnom BijenaluPrint Exnibit: 1989 ROC, Taipei, Republika Kina; 1990. I Nagrada, Digitart, Budimpešta, Mađarska; 1991. Zlatna igla, Prolećna izložba Udruženja likovnin umetnika Srbije i Saveza likovnin umetnika Vojvodine, Beograd, Srbija – najviše esnafsko priznanje za grafiku ULUS-a i ULUV-a; 1996. Za konzervatorski rad primio najviše esnafsko priznanje Udruženja konzervatora Srbije; 2012. Velika nagrada Art Centra, Beograd, Srbija;